Instantly share code, notes, and snippets.

@Flobin /article.txt Secret
Last active Jan 10, 2018

Embed
What would you like to do?
Title: Coolhouse bouw update
----
Date: 2017-12-12
----
Project: coolhouse
----
Richtext:
De bouw van het Coolhouse verloopt voorspoedig. Op dit moment zijn we bezig met de ruwbouw. Aan de Dr. Lelykade is de verdiepingsvloer van de derde verdieping gestort en wordt er verder gewerkt aan de derde verdieping. Aan de kant van de Koppelstokstraat zijn voor de residences de begane-grondvloer, de eerste- en de tweede-verdiepingsvloer gestort. Momenteel is men bezig met het plaatsen van de wanden op de tweede verdiepingsvloer. Het dak van de stallingsgarage voor de bewoners is gesloten, waardoor de binnentuin zichtbaar wordt.
Naar alle waarschijnlijkheid zal voor de kerstvakantie de vierde verdiepingsvloer van de appartementen en het dak van de Residences worden gerealiseerd. We verwachten februari/maart het hoogste punt te bereiken.
title: Article
options:
template: false
files:
sortable: true
fields:
alt:
label: Alt
type: text
pages: false
fields:
title:
label: Title
type: title
date:
icon: calendar
label: Date
type: date
format: LL
placeholder: Select a date…
default: today
required: true
width: 1/2
Project:
label: Project
type: select
options: query
query:
page: projecten
fetch: children
value: '{{uid}}'
text: '{{title}}'
width: 1/2
richtext:
label: Text
type: wysiwyg
<article class="homepage-article <?= $article->project(); ?> grid-item grid-sizer">
<header class="homepage-article-header lightbox">
<h2 class="h4 homepage-article-title"><?= $article->title()->html() ?></h2>
<? if($article->images()):
$images = $article->images();
$firstimage = $images->sortBy('sort', 'asc')->first(); ?>
<a href="<?= $firstimage->url(); ?>" data-caption="<?= $firstimage->alt()->html(); ?>" class="article-image-link first">
<figure class="homepage-article-image">
<?= $firstimage->thumb(array('width' => 600)); ?>
</figure>
</a>
<?php foreach($images as $key => $image):
if($key > 1):?>
<a href="<?= $image->url(); ?>" class="hidden" data-caption="<?= $image->alt()->html(); ?>">
<figure class="">
<?= $image->thumb(array('width' => 600)); ?>
</figure>
</a>
<?php endif; ?>
<?php endforeach; ?>
<? elseif($article->image()):
$image = $article->image(); ?>
<a href="<?= $image->url(); ?>" data-caption="<?= $image->alt()->html(); ?>" class="article-image-link">
<figure class="homepage-article-image">
<?= $image->thumb(array('width' => 600)); ?>
</figure>
</a>
<? elseif($article->project() != ''):
$projectname = $article->project();
$image = page('projecten/' . $projectname)->images()->sortBy('sort', 'asc')->first(); ?>
<a href="<?= $image->url(); ?>" data-caption="<?= $image->alt()->html(); ?>" class="article-image-link">
<figure class="homepage-article-image">
<?= $image->thumb(array('width' => 600)); ?>
</figure>
</a>
<? endif; ?>
</header>
<section class="homepage-article-body">
<?= $article->richtext()->kirbytext(); ?>
</section>
<? if($article->project() != ''): ?>
<nav class="homepage-article-link">
<a class="button" href="projecten/<?= $article->project(); ?>">meer <?= $article->project(); ?> &rarr;</a>
</nav>
<? endif; ?>
</article>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment