Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Podání ČD č. 7LJ3-FE3Q
Cestoval jsem z Frýdku-Místku do Železné Rudy – centra. Na pražské hlavní nádraží jsem přijel zpožděným vlakem EC 144, pokračovat jsem měl vlakem Os 8834 na Smíchov. Kvůli zpoždění jsem tento přípoj nestihl, ale naštěstí jsem mohl použít též zpožděný vlak R 986. Tím jsem dorazil na Smíchov jen několik málo minut před pravidelným odjezdem původně plánovaného R 768 do Železné Rudy.
Protože jsem měl na přestup málo času a ještě jsem s sebou měl jízdní kolo, podíval jsem se do aplikace Můj vlak, ze kterého nástupiště R 768 pojede. Aplikace pro datum 6.7.2020 ukázala, že místo vlaku jede náhradní autobus. Nevěda, kde se stanoviště nachází, jal jsem se je co nejrychleji najít, již nesleduje informační systém přímo ve stanici. Bál jsem se, že bych náhradní autobus nemusel stihnout, nebo že mi ujede dodávka na jízdní kola.
S úlevou jsem stanoviště podle šipek našel a dorazil na něj sice těsně, ale včas. Na místě čekalo několik dalších skupinek lidí. Žádný autobus nepřijel, všichni ostatní lidé postupně odešli. Když jsem se došel na pokladnu zeptat, co se děje, dozvěděl jsem se, že náhradní autobusová doprava za rychlík jede jen ve všední dny. 6.7. je však svátek a vlak tedy jede bez omezení.
Vlak tedy odjel tedy beze mě s tím, že další spoj do Železné rudy, tentokrát s přestupem navíc v Klatovech a již bez místenky, jede za dvě hodiny. Kdybych měl vázanou jízdenku místo pružné, nevím, jestli bych cestu uhájil bez doplatku. To vše jen proto, že aplikace ukazovala nepravdivé údaje. Snad je pochopitelné, že v dané situaci bych pročítáním výlukového jízdního řádu či zjišťováním ze staničního informačního systému přišel o cenné minuty, tolik potřebné pro stižení domnělého autobusu ze stanoviště, jehož polohu jsem musel teprve odhalit.
Prosím Vás tedy, je-li to aspoň trochu možné. Zohledňujte státní svátky a další věci, které mohou mít vliv na výluková opatření, když do vaší aplikace zadáváte data. Předem děkuji!
Přikládám snímek z aplikace Můj vlak, na kterém je vidět jak datum, tak nepravdivá informace. Též přikládám svůj jízdní doklad, pro případ, že byste mě za prožitou nepříjemnost jakkoliv odškodnit.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment