Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
🇨🇿
Wypili moją krew na hejnał

Glutexo Glutexo

🇨🇿
Wypili moją krew na hejnał
View GitHub Profile
@Glutexo
Glutexo / .xonshrc
Last active Apr 24, 2021
My .xonshrc, to make my life better
View .xonshrc
xontrib load docker_tabcomplete autovox vox
locale = "cs_CZ.UTF-8"
$LC_ALL = locale
$LANG = locale
del locale
# Configure xonsh a bit
$XONSH_SHOW_TRACEBACK = True # Disable a nasty warning
$PROMPT = \
@Glutexo
Glutexo / current-date-and-time.applescript
Created Sep 14, 2014
AppleScript to get current date and time (YYYY-MM-DD HH:MM:SS). Usable as a Text Service in Mac OS X.
View current-date-and-time.applescript
(*
The zero_pad function taken from:
http://www.nineboxes.net/2009/10/an-applescript-function-to-zero-pad-integers/
*)
on zero_pad(value, string_length)
set string_zeroes to ""
set digits_to_pad to string_length - (length of (value as string))
if digits_to_pad > 0 then
repeat digits_to_pad times
set string_zeroes to string_zeroes & "0" as string
View gist:5669c06ef54e60684c4433e0a9e29534
Obsah:
* 2020.08.27 APA - FINAL AZ signature only - Legal Redactions
* 1. Definitions.
* 1.1. “Accounting Standards” means International Financial Reporting Standards (IFRS).
* 1.2. “Additional Doses” has the meaning given in Section 5.3.
@Glutexo
Glutexo / pomodoro.html
Created Sep 24, 2020
A simple experiment with JavaScript objects
View pomodoro.html
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Pomodoro</title>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
<script>
@Glutexo
Glutexo / cd-podani-7LJ3-FE3Q.md
Last active Jul 19, 2020
Podání ČD č. 7LJ3-FE3Q
View cd-podani-7LJ3-FE3Q.md

Cestoval jsem z Frýdku-Místku do Železné Rudy – centra. Na pražské hlavní nádraží jsem přijel zpožděným vlakem EC 144, pokračovat jsem měl vlakem Os 8834 na Smíchov. Kvůli zpoždění jsem tento přípoj nestihl, ale naštěstí jsem mohl použít též zpožděný vlak R 986. Tím jsem dorazil na Smíchov jen několik málo minut před pravidelným odjezdem původně plánovaného R 768 do Železné Rudy.

Protože jsem měl na přestup málo času a ještě jsem s sebou měl jízdní kolo, podíval jsem se do aplikace Můj vlak, ze kterého nástupiště R 768 pojede. Aplikace pro datum 6.7.2020 ukázala, že místo vlaku jede náhradní autobus. Nevěda, kde se stanoviště nachází, jal jsem se je co nejrychleji najít, již nesleduje informační systém přímo ve stanici. Bál jsem se, že bych náhradní autobus nemusel stihnout, nebo že mi ujede dodávka na jízdní kola.

S úlevou jsem stanoviště podle šipek našel a dorazil na něj sice těsně, ale včas. Na místě čekalo několik dalších skupinek lidí. Žádný autobus nepřijel, všichni ostatní lidé postupně odešli. Když

View ryan_inventory_kafka_producer_test.py
class MyTestCase(TestCase):
def test_event_producer_instrumentation(self):
from unittest.mock import Mock
from unittest.mock import ANY
class MockFuture:
def __init__(self):
self.callbacks = []
self.errbacks = []
@Glutexo
Glutexo / cd-podani-7LJ3-FE3Q.txt
Created Jul 6, 2020
Podání ČD č. 7LJ3-FE3Q
View cd-podani-7LJ3-FE3Q.txt
Cestoval jsem z Frýdku-Místku do Železné Rudy – centra. Na pražské hlavní nádraží jsem přijel zpožděným vlakem EC 144, pokračovat jsem měl vlakem Os 8834 na Smíchov. Kvůli zpoždění jsem tento přípoj nestihl, ale naštěstí jsem mohl použít též zpožděný vlak R 986. Tím jsem dorazil na Smíchov jen několik málo minut před pravidelným odjezdem původně plánovaného R 768 do Železné Rudy.
Protože jsem měl na přestup málo času a ještě jsem s sebou měl jízdní kolo, podíval jsem se do aplikace Můj vlak, ze kterého nástupiště R 768 pojede. Aplikace pro datum 6.7.2020 ukázala, že místo vlaku jede náhradní autobus. Nevěda, kde se stanoviště nachází, jal jsem se je co nejrychleji najít, již nesleduje informační systém přímo ve stanici. Bál jsem se, že bych náhradní autobus nemusel stihnout, nebo že mi ujede dodávka na jízdní kola.
S úlevou jsem stanoviště podle šipek našel a dorazil na něj sice těsně, ale včas. Na místě čekalo několik dalších skupinek lidí. Žádný autobus nepřijel, všichni ostatní lidé postupně odešli. Když
@Glutexo
Glutexo / orangeHRM.js
Last active Jul 1, 2020
OrangeHRM timesheet fill-out
View orangeHRM.js
// ==UserScript==
// @name OrangeHRM filler
// @version 1.0.0
// @description Simplifies OrangeHRM monthly timesheet submission
// @author Glutexo
// @homepage https://gist.github.com/Glutexo/c07cc56085a00d11906094597c97ff9d
// @match https://*.orangehrm.com/index.php/time/viewTimesheet/mode/my
// ==/UserScript==
/**
@Glutexo
Glutexo / workday.js
Created Jun 30, 2020
Workday timesheet fill-out
View workday.js
// ==UserScript==
// @name Workday Timesheet Filler
// @namespace http://github.com/Glutexo/
// @version 0.1
// @description Fills in timesheets in the Workday app.
// @author You
// @match https://wd5.myworkday.com/*
// @grant none
// ==/UserScript==
@Glutexo
Glutexo / pohovku.txt
Created Jun 19, 2020
Prodáváme pohovku
View pohovku.txt
Prodáváme pohovku. V popisu předmětu je popsaný stav, a lokalita, přiložena fotografie.
První zájemce
– Mohl biste mi.ju nechat prosím do pondělka moc vás prosím na sto procent si ju vezmu dam vám něco navíc
Domluvili jsme se na dni předání. Nedostavil se, nereaguje.
Druhý zájemce