Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@Jahoda
Jahoda / SassMeister-input.scss
Created May 27, 2017 — forked from mturjak/SassMeister-input.scss
Generated by SassMeister.com.
View SassMeister-input.scss
// ----
// Sass (v3.2.14)
// Compass (v0.12.2)
// ----
$numbers: (3 "three") (4 "four");
@each $i in $numbers {
.#{nth($i,2)}-#{nth($i,1)} {
/* CSS styles */
@Jahoda
Jahoda / SassMeister-input.scss
Created May 27, 2017 — forked from mturjak/SassMeister-input.scss
Generated by SassMeister.com.
View SassMeister-input.scss
// ----
// Sass (v3.2.14)
// Compass (v0.12.2)
// ----
$numbers: (3 "three") (4 "four");
@each $i in $numbers {
.#{nth($i,2)}-#{nth($i,1)} {
/* CSS styles */
@Jahoda
Jahoda / index.html
Created Feb 1, 2016
Nejjednodušší HTML + CSS kostra
View index.html
<!doctype html>
<meta charset="utf-8">
<title>Název stránky</title>
<link rel="stylesheet" href="styl.css">
<h1>Červený nadpis díky CSS</h1>
@Jahoda
Jahoda / xhtml.php
Created Nov 8, 2015
Stránka v opravdovém HTML
View xhtml.php
<?php
header("Content-Type: application/xhtml+xml");
?>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
<title>Opravdová XHTML stránka</title>
</head>
@Jahoda
Jahoda / pocitani.php
Created Nov 8, 2015
Počítání matematických příkladů v textu
View pocitani.php
<meta charset="utf-8">
<title>Automatické počítání v textu</title>
<style type="text/css">
.help {cursor: help; border-bottom: 1px dotted #000;}
</style>
<?php
$str = "Lorem ipsum =5*4*2 ut perspiciatis =(200*10)/10+50 - 10 unde omnis iste =5*5-10.";
@Jahoda
Jahoda / odeslat.php
Created Nov 8, 2015
Skript pro odesílání formulářů AJAXem
View odeslat.php
<?php
define('EMAIL', "mail@example.com");
$stav = false;
$hlaska = "Něco se pokazilo, zkuste odeslat znovu. A nebo napsat přímo na email " . EMAIL;
$email = isset($_POST["email"]) ? $_POST["email"] : "(prázdné)";
$zprava = isset($_POST["zprava"]) ? $_POST["zprava"] : "(prázdné)";
$predmet = isset($_POST["predmet"]) ? $_POST["predmet"] : "(prázdné)";
function autoUTF($s)
@Jahoda
Jahoda / cryengine-data-reader.php
Created Nov 8, 2015
Read data from CryEngine language *.pak file
View cryengine-data-reader.php
<meta charset="utf-8">
<ol>
<?php
$file = file_get_contents("English_xml.pak");
preg_match_all("~<Data ss:Type=\"String\">(.*)</Data>~Ui", $file, $matches);
$matches = array_unique($matches[1]);
@Jahoda
Jahoda / lower-upper-case-test.php
Last active Nov 7, 2015
Test převodu znaků s diakritikou na velká a malá písmena v PHP
View lower-upper-case-test.php
<meta charset=utf-8>
<dl>
<dt>
<code>strtoupper($text)</code>
</dt>
<dd>
<p>žluťoučký kůň => <?=strtoupper("žluťoučký kůň")?></p>
</dd>