Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View foss-android-pl.txt
Baza systemu:
LineageOS
Kontynuacja (fork) porzuconego projektu CyanogenMod, bardzo dobrego i szanowanego w gronach moderskich systemu operacyjnego opartego na czystym Androidzie
Jeden ze stabilniejszych "custom romów" na smartfony, wspiera sporą liczbę urządzen oficialnie i praktycznie każde dostępne na rynku nieoficialnie (ludzie budują go jako bazę deweloperską)
Oficialna strona: https://lineageos.org/
Źródła: https://github.com/LineageOS
@JuniorJPDJ
JuniorJPDJ / wifi.sh
Last active Apr 10, 2020
Nexmon firmware replacing on-demand
View wifi.sh
#!/system/bin/sh
# place me in this folder:
export HOME="/sdcard/wifi"
# place patched firmware with this name
patched_path="$HOME/bcmdhd_sta.bin.patched"
backup_path="$HOME/bcmdhd_sta.bin.backup"
fw_path="/system/etc/wifi/bcmdhd_sta.bin"
@JuniorJPDJ
JuniorJPDJ / android_kernel_patches_list.txt
Last active Jan 25, 2018
Useful android kernel patches
View android_kernel_patches_list.txt
wireguard (VPN, kernel 3.10+): https://git.zx2c4.com/android_kernel_wireguard/about/
USB Gadget HID (Android as USB Keyboard): https://github.com/pelya/android-keyboard-gadget
USB Gadget CD-ROM (Android as USB CD-ROM): https://github.com/CyanogenMod/android_kernel_lge_hammerhead/commit/46bd47757a9f34c1d95dd2620414893212fb0526
View ferrari-local_manifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest>
<project name="faizauthar12/android_device_xiaomi_ferrari" path="device/xiaomi/ferrari" remote="github" revision="cm-14.1" />
<project name="faizauthar12/android_kernel_xiaomi_ferrari-1" path="kernel/xiaomi/ferrari" remote="github" revision="cm-14.1" />
<project name="faizauthar12/proprietary_vendor_xiaomi" path="vendor/xiaomi" remote="github" revision="vulkan" />
<project name="LineageOS/android_external_stlport" path="external/stlport" remote="github" revision="cm-14.1" />
<project name="LineageOS/android_device_cyanogen_msm8916-common" path="device/cyanogen/msm8916-common" remote="github" revision="cm-14.1" />
<project name="LineageOS/android_packages_resources_devicesettings" path="packages/resources/devicesettings" remote="github" revision="cm-14.1" />
<project name="LineageOS/android_device_qcom_common" path="device/qcom/common" remote="github" revision="cm-14.1" />
@JuniorJPDJ
JuniorJPDJ / rotate180
Created Dec 3, 2016
x220T / other tablet thinkpad rotation scripts
View rotate180
#!/bin/bash
case $(xrandr -q --verbose | grep LVDS1 | awk '{split($0, a); print a[5]}') in
"normal")
rotate="inverted"
wacom="half"
;;
*)
rotate="normal"