Created

Embed URL

HTTPS clone URL

SSH clone URL

You can clone with HTTPS or SSH.

Download Gist

Polish translation for RailsAdmin

View rails_admin.pl.yml
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
pl:
admin:
home:
name: Strona główna
pagination:
previous: "« Poprzednie"
next: "Następne »"
misc:
search: "Szukaj"
filter: "Filtruj"
refresh: "Odśwież"
show_all: "Pokaż wszystkie"
add_filter: "Dodaj filtr..."
bulk_menu_title: "Wybrane pozycje..."
remove: "Usuń"
add_new: "Dodaj"
chosen: "Wybrano %{name}"
chose_all: "Wybierz wszystkie"
clear_all: "Wyczyść wszystko"
up: "Góra"
down: "Dół"
navigation: "Nawigacja"
log_out: "Wyloguj"
ago: "temu"
flash:
successful: "%{name} pomyślnie %{action}"
error: "%{name} nie powiodło się %{action}"
noaction: "Żadne akcje nie zostały przeprowadzone"
model_not_found: "Model '%{model}' nie został znaleziony"
object_not_found: "%{model} z ID '%{id}' nie został znaleziony"
table_headers:
model_name: "Nazwa"
last_used: "Ostatnio"
records: "Rekordów"
username: "Użytkownik"
changes: "Zmiany"
created_at: "Data/Czas"
item: "Pozycja"
message: "Wiadomość"
actions:
dashboard:
title: "Strona administracyjna"
menu: "Kokpit"
breadcrumb: "Kokpit"
index:
title: "Wyświetl %{model_label_plural}"
menu: "Wyświetl"
breadcrumb: "%{model_label_plural}"
show:
title: "Szczegóły dla %{model_label} '%{object_label}'"
menu: "Pokaż"
breadcrumb: "%{object_label}"
show_in_app:
menu: "Pokaż na żywo"
new:
title: "Dodaj %{model_label}"
menu: "Dodaj"
breadcrumb: "Dodaj"
link: "Dodaj %{model_label}"
done: "utworzono"
edit:
title: "Edytuj %{model_label} '%{object_label}'"
menu: "Edytuj"
breadcrumb: "Edytuj"
link: "Edytuj ten %{model_label}"
done: "zaktualizowano"
delete:
title: "Usuń %{model_label} '%{object_label}'"
menu: "Usuń"
breadcrumb: "Usuń"
link: "Usuń '%{object_label}'"
done: "usunięto"
bulk_delete:
title: "Usuń %{model_label_plural}"
menu: "Usuń wiele"
breadcrumb: "Usuń wiele"
bulk_link: "Usunięto zaznaczone %{model_label_plural}"
export:
title: "Eksportuj %{model_label}"
menu: "Eksportuj"
breadcrumb: "Eksportuj"
link: "Eksportuj %{model_label_plural}"
bulk_link: "Esportuj zaznaczone %{model_label_plural}"
done: "wyeksportowano"
history_index:
title: "Historia dla %{model_label_plural}"
menu: "Historia"
breadcrumb: "Historia"
history_show:
title: "Historia dla %{model_label} '%{object_label}'"
menu: "Historia"
breadcrumb: "Historia"
form:
cancel: "Anuluj"
basic_info: "Podstawowe informacje"
required: "Wymagane"
optional: "Opcjonalne"
one_char: "litera"
char_length_up_to: "długość do"
char_length_of: "długość"
save: "Zapisz"
save_and_add_another: "Zapisz i dodaj kolejne"
save_and_edit: "Zapisz i edytuj"
all_of_the_following_related_items_will_be_deleted: "? Następujące powiązane pozycje mogą zostać usunięte lub osierocone:"
are_you_sure_you_want_to_delete_the_object: "Jesteś pewien że chcesz usunąć ten %{model_name}"
confirmation: "Tak, jestem pewien"
delete_confirmation: "Usuń potwierdzenie"
bulk_delete: "Następujące obiekty zostaną usunięte, co może usunąć lub osierocić ich powiązane relacje:"
export:
confirmation: "Eksportuj do %{name}"
select: "Zaznacz pola do eksportu"
fields_from: "Pola z %{name}"
fields_from_associated: "Pola z asocjacji %{name}"
display: "Wyświetl %{name}: %{type}"
options_for: "Opcje dla %{name}"
empty_value_for_associated_objects: "<puste>"
click_to_reverse_selection: 'Kliknij by odwrócić zaznaczenie'
csv:
header_for_root_methods: "%{name}" # 'model' is available
header_for_association_methods: "%{name} [%{association}]"
encoding_to: "Koduj do"
encoding_to_help: "Wybierz docelowe kodowanie. Zostaw puste by skorzystać by zostawić aktualne kodowanie nietknięte: (%{name})"
skip_header: "Brak nagłówka"
skip_header_help: "Nie dodawaj nagłówka (brak opisu pól)"
default_col_sep: ","
col_sep: "Separator kolumny"
col_sep_help: "Zostw puste dla domyślnej wartości ('%{value}')" # value is default_col_sep

Hi.

Can you please update your translations reflecting changes made in https://github.com/sferik/rails_admin/commit/d72fffa47188df8e7f8a17fe56f64d2fba6abe58

home.name should be now admin.home.name
views.pagination... should be now admin.pagination...

Owner
Kayne commented

Hi.

It's ready. I belive it'll work.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.