Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@Knyazik01
Last active Apr 29, 2019
Embed
What would you like to do?
Laba 1
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Завдання 0</title>
</head>
<script>
function pow(x, n) {
var result = 1;
for (var i = 0; i < n; i++) {
result *= x;
}
return result;
}
var x = prompt("Number x:", "");
var n = prompt("Power natural n:", "");
if (n < 0) {
alert('Степень ' + n +
'не поддерживается, введите целую степень, большую 0');
} else {
alert( pow(x, n) );
}
</script>
<body>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Завдання 1</title>
</head>
<script>
var a = +prompt("Введіть перше число: ", "");
var b = +prompt("Введіть друге число: ", "");
alert("sum " + a + " + " + b + " = " + (a + b));
</script>
<body>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Завдання 2</title>
</head>
<script>
alert( 1.5.toFixed(0) ); // 2
alert( 1.35.toFixed(1) ); // 1.4
alert( 6.35.toFixed(1) ); // 6.3
</script>
<body>
<p>
У двійковому коді 6.35 - це нескінченний дріб вигляду 6.34999999999999964473... Тому при округленні до одного знаку після коми ми отримуємо 6.35 => 6.3
</p>
<script>
alert("6.35 = " + (6.35.toFixed(20)) );
</script>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Завдання 3</title>
</head>
<script>
alert( 0.1 + 0.2 + '$' );
</script>
<body>
<script>
var a = 0.1, b = 0.2;
alert( +(a + b).toFixed(2) + "$" );
</script>
<p>
Округлювати до 2 знаку після коми (75 центів = 0,75 долара). Це робиться так</p>
<p>+(a + b).toFixed(2)</p>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Завдання 4</title>
</head>
<script>
var i = 0;
while (i < 10) {
i += 0.2;
alert( i );
}
/*var i = 0;
while (i != 10) {
i += 0.2;
}*/
</script>
<body>
<p>і просто не досягає 10, а просто "проскакує" це значення</p>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Завдання 6</title>
</head>
<script>
function fib(n) {
var a = 1,
b = 0,
x;
for (i = 0; i < n; i++) {
x = a + b;
a = b
b = x;
}
return b;
}
function fibBinet(n) {
var phi = (1 + Math.sqrt(5)) / 2;
return Math.round(Math.pow(phi, n) / Math.sqrt(5));
}
alert( "n = 2, fibBinet - " + fibBinet(2) + ", fib - " + fib(2) );
alert( "n = 5, fibBinet - " + fibBinet(5) + ", fib - " + fib(5) );
alert( "n = 77, fibBinet - " + fibBinet(77) + ", fib - " + fib(77) );
alert( "правильний - fib: " + fib(77) );
</script>
<body>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Завдання 7</title>
</head>
<script>
var max = prompt("Max number:");
alert( Math.random() * max);
</script>
<body>
<p>генеруємо випадкове число у межах 0..1 (функція random із бібліотеки Math) і множимо на max</p>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Завдання 8</title>
</head>
<script>
function randomInteger(min, max) {
var rand = Math.round(min + Math.random() * (max - min + 1));
return rand;
}
min = prompt("Min number:");
max = prompt("Max number:");
alert( randomInteger(min, max) );
</script>
<body>
<p>function randomInteger(min, max) {
var rand = Math.round(min + Math.random() * (max - min + 1));
return rand;
}
</p>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Завдання 9</title>
</head>
<script>
function ucFirst(x) {
if (x != ""){
n = x[0].toUpperCase() + x.slice(1)
return n;}
else {return x.charAt(0)}
}
/*str.slice(start, end) Необов'язково. Ціле число, яке вказує, з чого почати вибір (перший елемент має індекс 0). Використовуйте негативні числа для вибору з кінця масиву. Якщо пропущено, він діє як "0"
Необов'язково. Ціле число, яке вказує, де закінчується виділення. Якщо пропущено, будуть обрані всі елементи з початкової позиції і до кінця масиву. Використовуйте негативні числа для вибору з кінця масиву*/
var c = prompt("Слово: ")
alert( ucFirst(c) );
</script>
<body>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Завдання 10</title>
</head>
<script>
//Метод indexOf шукає збіги з урахуванням реєстра, тому кинемо рядок х у нижній реєстр
function checkSpam(x) {
var lowerStr = x.toLowerCase();
return !!(~lowerStr.indexOf('viagra') || ~lowerStr.indexOf('xxx'));
}
alert( checkSpam('buy ViAgRA now') );
alert( checkSpam('free xxxxx') );
alert( checkSpam("innocent rabbit") );
// || (ИЛИ), && (И) и ! (НЕ).
// ~ ---???
</script>
<body>
<p>Метод indexOf шукає збіги з урахуванням реєстра, тому кинемо рядок у нижній реєстр</p>
<p>buy ViAgRA now - true</p>
<p>free xxxxx - true</p>
<p>innocent rabbit - false</p>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Завдання 11</title>
</head>
<script>
// с.length - довжина ряду с
function truncate(x, maxlength) {
if (x.length > maxlength) {
return x.slice(0, maxlength) + "..."}
else {return x}
}
/*str.slice(start, end) Необов'язково. Ціле число, яке вказує, з чого почати вибір (перший елемент має індекс 0). Використовуйте негативні числа для вибору з кінця масиву. Якщо пропущено, він діє як "0"
Необов'язково. Ціле число, яке вказує, де закінчується виділення. Якщо пропущено, будуть обрані всі елементи з початкової позиції і до кінця масиву. Використовуйте негативні числа для вибору з кінця масиву*/
alert( truncate("Вот, что мне хотелось бы сказать на эту тему:", 20) )
//"Вот, что мне хоте..."
alert( truncate("Всем привет!", 20) )
// "Всем привет!"
var c = prompt("Ваше повідомлення:")
var v = prompt("Кількість символів у повідомленні: ")
alert( truncate(c, v) )
</script>
<body>
<p>("Вот, что мне хотелось бы сказать на эту тему:", 20) -> "Вот, что мне хоте..."</p>
<p>("Всем привет!", 20) -> "Всем привет!"</p>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Завдання 12</title>
</head>
<script>
function extractCurrencyValue(x) {
//c = ""
//i = 0
//for (var i = 0; i < x.length; i++) {
//while (i < x.length) {
//if (x.charCodeAt(i) > 47) && (x.charCodeAt(i) < 58)){
if (x.charCodeAt(i) > 47 && x.charCodeAt(i) < 58){
return x.charAt(i) }
else{
return ""
}//c
// c += x.charAt(i)
// i += 1
//return x.charAt(i) //c
// }
}
/*str.slice(start, end) Необов'язково. Ціле число, яке вказує, з чого почати вибір (перший елемент має індекс 0). Використовуйте негативні числа для вибору з кінця масиву. Якщо пропущено, він діє як "0"
Необов'язково. Ціле число, яке вказує, де закінчується виділення. Якщо пропущено, будуть обрані всі елементи з початкової позиції і до кінця масиву. Використовуйте негативні числа для вибору з кінця масиву*/
var s = prompt("Введіть вартість, виду $120 :")
c = ""
i = 0
while (i < s.length) {
c += extractCurrencyValue(s)
i += 1
}
alert(c)
/*var x = prompt('char:')
alert(x.charCodeAt(0))*/
/*48 57*/
</script>
<body>
<!--<p>
function extractCurrencyValue(x, maxlength) {
return x.slice(1)
}
</p>
<p>
str.slice(start, end) Необов'язково. Ціле число, яке вказує, з чого почати вибір (перший елемент має індекс 0). Використовуйте негативні числа для вибору з кінця масиву. Якщо пропущено, він діє як "0"
Необов'язково. Ціле число, яке вказує, де закінчується виділення. Якщо пропущено, будуть обрані всі елементи з початкової позиції і до кінця масиву. Використовуйте негативні числа для вибору з кінця масиву
</p>
<p>
беремо ряд x починаючи з x[1], тобто з другого елемента
</p>-->
</body>
</html>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment