Create a gist now

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
Slovak translation for Devise
#
# Slovak translation for Devise 2.0 - config/locales/devise.sk.yml
# 'sk' locale by https://github.com/MarosPixel
# Feel free to correct my translation.
#
# Additional translations at http://github.com/plataformatec/devise/wiki/I18n
#
sk:
errors:
messages:
expired: "expiroval, prosím, vyžiadajte si nový"
not_found: "nenájdeny"
already_confirmed: "bol už potvrdený, skúste sa prihlásiť"
not_locked: "nebol uzamknutý"
not_saved:
one: "%{resource} nebol uložený kôli chybe:"
other: "%{resource} nebol uložený kôli %{count} chybám:"
devise:
failure:
already_authenticated: 'Už ste prihláseny.'
unauthenticated: 'Musíte sa zaregistrovať alebo odhlásiť, potom možete pokračovať.'
unconfirmed: 'Musíte potvrdiť svoj účet, potom možete pokračovať.'
locked: 'Váš účet je uzamknutý.'
invalid: 'Nesprávny email alebo heslo.'
invalid_token: 'Nesprávny overovací symbol.'
timeout: 'Platnosť session vypršala, prosím prihláste sa znovu, potom môžete pokračovať.'
inactive: 'Váš účet ešte nebol aktivovaný.'
sessions:
signed_in: 'Prihlásenie úspešné.'
signed_out: 'Odhlásenie úspešné.'
passwords:
send_instructions: 'O niekoľko minút obdržíte email s inštrukciami ako nastaviť nové heslo.'
send_paranoid_instructions: 'Ak sa váš email nachádza v našej databáze, obdržíte odkaz na obnovu hesla na svoj email.'
updated: 'Vaše heslo bolo úspešne zmenené. Teraz ste prihláseny.'
updated_not_active: 'Vaše heslo bolo úspešne zmenené.'
confirmations:
send_instructions: 'O niekoľko minút obdržíte email s inštrukciami ako potvrdiť váš účet.'
send_paranoid_instructions: 'Ak sa váš email nachádza v našej databáze, obdržíte email s inštrukciami ako potvrdiť váš účet.'
confirmed: 'Váš účet bol úspešne overený. Teraz ste prihláseny.'
registrations:
signed_up: 'Vitajte! Registrácia bola úspešná.'
updated: 'Váš účet bol úspešne aktualizovaný.'
destroyed: 'Dovidenia! Váš účet bol úspešne zrušený. Dúfame, že sa čoskoro opäť uvidíme.'
signed_up_but_unconfirmed: 'Správa s odkazom potvrdzujúcim registráciu bola poslaná na váš email. Pre aktváciu účtu, kliknite na daný odkaz.'
signed_up_but_inactive: 'Prihlasovanie úspešné. Avšak, účet ešte nebol aktivovaný administrátorom, takže vás nemôžeme prihlásiť.'
signed_up_but_locked: 'Prihlasovanie úspešné. Avšak, účet je zablokovaný, takže vás nemôžeme prihlásiť.'
unlocks:
send_instructions: 'O niekoľko minút obdržíte email s inštrukciami ako odomknúť vaš účet.'
unlocked: 'Váš účet bol úspešne odomknutý. Teraz ste prihláseny'
send_paranoid_instructions: 'Ak váš účet existuje, o niekoľko minút obdržíte email s inštrukciami ako ho odomknúť.'
omniauth_callbacks:
success: "Úspešná autorizácia z účtu %{kind}."
failure: "Nie je možné vás autorizovať z %{kind}, pretože %{reason}."
mailer:
confirmation_instructions:
subject: 'Potvrdzovacie inštrukcie.'
reset_password_instructions:
subject: 'Inštrukcie na obnovu hesla.'
unlock_instructions:
subject: 'Inštrukcie na odomknutie účtu.'
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment