Skip to content
Create a gist now

Instantly share code, notes, and snippets.

Slovak translation for Devise
#
# Slovak translation for Devise 2.0 - config/locales/devise.sk.yml
# 'sk' locale by https://github.com/MarosPixel
# Feel free to correct my translation.
#
# Additional translations at http://github.com/plataformatec/devise/wiki/I18n
#
sk:
errors:
messages:
expired: "expiroval, prosím, vyžiadajte si nový"
not_found: "nenájdeny"
already_confirmed: "bol už potvrdený, skúste sa prihlásiť"
not_locked: "nebol uzamknutý"
not_saved:
one: "%{resource} nebol uložený kôli chybe:"
other: "%{resource} nebol uložený kôli %{count} chybám:"
devise:
failure:
already_authenticated: 'Už ste prihláseny.'
unauthenticated: 'Musíte sa zaregistrovať alebo odhlásiť, potom možete pokračovať.'
unconfirmed: 'Musíte potvrdiť svoj účet, potom možete pokračovať.'
locked: 'Váš účet je uzamknutý.'
invalid: 'Nesprávny email alebo heslo.'
invalid_token: 'Nesprávny overovací symbol.'
timeout: 'Platnosť session vypršala, prosím prihláste sa znovu, potom môžete pokračovať.'
inactive: 'Váš účet ešte nebol aktivovaný.'
sessions:
signed_in: 'Prihlásenie úspešné.'
signed_out: 'Odhlásenie úspešné.'
passwords:
send_instructions: 'O niekoľko minút obdržíte email s inštrukciami ako nastaviť nové heslo.'
send_paranoid_instructions: 'Ak sa váš email nachádza v našej databáze, obdržíte odkaz na obnovu hesla na svoj email.'
updated: 'Vaše heslo bolo úspešne zmenené. Teraz ste prihláseny.'
updated_not_active: 'Vaše heslo bolo úspešne zmenené.'
confirmations:
send_instructions: 'O niekoľko minút obdržíte email s inštrukciami ako potvrdiť váš účet.'
send_paranoid_instructions: 'Ak sa váš email nachádza v našej databáze, obdržíte email s inštrukciami ako potvrdiť váš účet.'
confirmed: 'Váš účet bol úspešne overený. Teraz ste prihláseny.'
registrations:
signed_up: 'Vitajte! Registrácia bola úspešná.'
updated: 'Váš účet bol úspešne aktualizovaný.'
destroyed: 'Dovidenia! Váš účet bol úspešne zrušený. Dúfame, že sa čoskoro opäť uvidíme.'
signed_up_but_unconfirmed: 'Správa s odkazom potvrdzujúcim registráciu bola poslaná na váš email. Pre aktváciu účtu, kliknite na daný odkaz.'
signed_up_but_inactive: 'Prihlasovanie úspešné. Avšak, účet ešte nebol aktivovaný administrátorom, takže vás nemôžeme prihlásiť.'
signed_up_but_locked: 'Prihlasovanie úspešné. Avšak, účet je zablokovaný, takže vás nemôžeme prihlásiť.'
unlocks:
send_instructions: 'O niekoľko minút obdržíte email s inštrukciami ako odomknúť vaš účet.'
unlocked: 'Váš účet bol úspešne odomknutý. Teraz ste prihláseny'
send_paranoid_instructions: 'Ak váš účet existuje, o niekoľko minút obdržíte email s inštrukciami ako ho odomknúť.'
omniauth_callbacks:
success: "Úspešná autorizácia z účtu %{kind}."
failure: "Nie je možné vás autorizovať z %{kind}, pretože %{reason}."
mailer:
confirmation_instructions:
subject: 'Potvrdzovacie inštrukcie.'
reset_password_instructions:
subject: 'Inštrukcie na obnovu hesla.'
unlock_instructions:
subject: 'Inštrukcie na odomknutie účtu.'
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.