Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
:electron:
Coding

Harun Adıgüzel MrNirva

:electron:
Coding
View GitHub Profile
View Kapsulleme.java
package encapsulation;
public class Kapsulleme {
public static void main(String[] args) {
Araba araba = new Araba();
// Bu şekilde erişemeyiz artık
// araba.renk = "Mavi";
View SinifNesne.java
package sinifnesne;
public class SinifNesne {
public static void main(String[] args) {
// Yapıcı metot içerisinden bir
// başka yapıcı metot çağırıyoruz
Arac araba = new Arac();
View SinifNesne.java
package sinifnesne;
public class SinifNesne {
public static void main(String[] args) {
// Seçtiğimiz rengi yapıcı metoda gönderiyoruz
Arac araba = new Arac("Mavi");
View SinifNesne.java
package sinifnesne;
public class SinifNesne {
public static void main(String[] args) {
Arac araba = new Arac("Merhaba Dünya");
// Burada parametreden veri yolladığımız için
// İkinci yapıcı metot çağırılacaktır
View SinifNesne.java
package sinifnesne;
public class SinifNesne {
public static void main(String[] args) {
/*
Nesne ilk oluşturulduğu an
yapıcı metot çağırılacaktır
View SinifNesne.java
package sinifnesne;
public class SinifNesne {
public static void main(String[] args) {
// Nesne oluşturmak
// Nesne oluşturulurken new anahtar kelimesi kullanılır
Arac araba = new Arac();
View ErisimBelirleyiciler.java
package accessmodifiers;
public class ErisimBelirleyiciler {
static final float PI = 3.14f;
public static void main(String[] args) {
// PI = 40;
// Bu işlem kesinlikle hata verecektir
View ErisimBelirleyiciler.java
package accessmodifiers;
public class ErisimBelirleyiciler {
public static void main(String[] args) {
Cocuk cocuk = new Cocuk();
// Oluşturduğumuz nesnedende erişebildik
cocuk.boy = 180;
View ErisimBelirleyiciler.java
package accessmodifiers;
public class ErisimBelirleyiciler {
public static void main(String[] args) {
Cocuk cocuk = new Cocuk();
// boy'a veya sacRengine artık erişimimiz yok
// Çünkü ikiside private sadece Baba sınıfına aitler
View ErisimBelirleyiciler.java
package accessmodifiers;
public class ErisimBelirleyiciler {
public static void main(String[] args) {
// Bir çocuk nesnesi oluşturduk
Cocuk cocuk = new Cocuk();
// Buradan Baba'da olan bir özelliğe rahatlıkla eriştik