Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Български фирми, в които Eleven има участие към 19-ти април 2016
ЕИК Име на фирма [състояние] дял
202582245 Куизенс ООД [заличена] 80 лв.
202726418 Грувит ООД [заличена] 80 лв.
202724560 Волофай ООД [заличена] 80 лв.
202270847 Юлимпикс ООД [активна] 140 лв.
202727922 Хангрио ООД [заличена] 80 лв.
202739821 Бииклауд ООД [активна] 140 лв.
202727192 Паруди ООД [заличена] 140 лв.
202724335 Дейта Крафт енд Меджик ООД [активна] 140 лв.
202914473 Тоур Виа Ми ООД [активна] 80 лв.
202746673 Фастограм ООД [активна] 140 лв.
203025886 Енхенсив ООД [активна] 80 лв.
203017359 БОКС ГАРДЪН ООД [активна] 80 лв.
203048995 Адормо ООД [активна] 60 лв.
203057802 КОУН ООД [активна] 60 лв.
203048828 Кратос Технолоджи ООД [активна] 60 лв.
202724513 Биотери ООД [активна] 140 лв.
200509501 БИЗНЕСМАП ООД [активна] 1109 лв.
203199456 ТРИАД ГЕЙМС ООД [активна] 60 лв.
203209295 АЛТЕМИ ООД [активна] 80 лв.
202901255 БлокБлок ООД [активна] 128 лв.
203218419 ТрейнКампМи ООД [активна] 80 лв.
202732517 Декстрофобия ООД [активна] 183 лв.
203024001 Кюлибри ООД [активна] 140 лв.
203245942 Буук-а-боут ООД [активна] 80 лв.
202885573 Сейл Уит Ми ООД [активна] 80 лв.
202586165 Студио О ООД [активна] 140 лв.
203292387 СОУФЛАЙ ООД [активна] 80 лв.
202314101 КОНФЕТИ ГЕЙМИНГ ООД [активна] 122 лв.
203381206 Скаути ООД [активна] 80 лв.
203384558 Новалоджи ООД [активна] 60 лв.
203368380 ЛУДУМ ООД [активна] 80 лв.
202746513 Ийзиматик Текнолъджис ООД [активна] 60 лв.
202896235 Куадродайнамикс ООД [активна] 80 лв.
203202500 ЕйВиЕсДи ООД [активна] 140 лв.
203381277 Тикий Мобайл Солюшънс ООД [активна] 80 лв.
203326601 ЕЙНДЖЪЛ БЕЙБИ ООД [активна] 200 лв.
202229035 Сенсика Текнолоджис ООД [активна] 230 лв.
202217353 ТаксиМи ООД [активна] 255 лв.
202867511 Парти Уит Ми ООД [активна] 140 лв.
203395387 АдораМед ООД [активна] 50 лв.
202886038 Смарт Уеарабълс ООД [активна] 175 лв.
203326551 3 ЕН 3 ООД [активна] 80 лв.
202756500 Перпето БГ ООД [активна] 153 лв.
203546298 АГНОН ООД [активна] 80 лв.
203189184 Артезис ООД [активна] 60 лв.
202934693 Мадж.ио ООД [активна] 184 лв.
203554195 Бускадор ООД [активна] 80 лв.
203567698 емБрейнТрейн ООД [активна] 60 лв.
203454184 Слоу Фууд Къмпани ООД [активна] 80 лв.
203602537 Ензо.фм ООД [активна] 50 лв.
203600618 ГЕЙМИНГ БАТЪЛ ГРАУНД ООД [активна] 80 лв.
203188552 Голдън Медия ООД [активна] 250 лв.
203024962 ОРЕЛСОФТ ООД [активна] 102 лв.
203362161 АРТЕРИ ООД [активна] 163 лв.
203383100 МАКСКАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД [активна] 140 лв.
203546427 БинКод Ентъртеймънт ООД [активна] 140 лв.
203362280 ТИЙФСКРАЙ ООД [активна] 155 лв.
201599074 ДЖАНИ ТРАВЪЛ ООД [активна] 140 лв.
202251067 ФИЛЕМЕНТ БЪЛГАРИЯ ООД [активна] 199 лв.
203131715 Мелиса Клаймът ООД [активна] 212 лв.
203542531 Биотери Глобъл ООД [активна] 200 лв.
203369780 Коломбио ООД [активна] 80 лв.
203643929 ФАЙНДИ ООД [активна] 80 лв.
203546241 Будо Файндър ООД [активна] 140 лв.
202513391 ТУРМЕРА ООД [активна] 140 лв.
202898115 Фармиа ООД [активна] 226 лв.
203482835 КОРС ДОТ ООД [активна] 60 лв.
203242060 ЮПЛЪГ ООД [активна] 191 лв.
202765830 ДейтаМейд ООД [активна] 80 лв.
203048479 Метрило ООД [активна] 174 лв.
203555079 КоКитчън ООД [активна] 80 лв.
202713709 ДЖОЙН ДЪ ПЛЕЙЪРС ООД [активна] 226 лв.
202886052 Лийп ООД [активна] 140 лв.
203567869 айГрийт ООД [активна] 67 лв.
203608928 А4Е ООД [активна] 1125 лв.
203805733 АЛХИМЕРА ИНК ООД [активна] 80 лв.
203812343 КАРЕТ.ИО ООД [активна] 80 лв.
203817326 Триволюция ООД [активна] 80 лв.
203812731 МОДУЛАР ООД [активна] 80 лв.
202561831 Туйн Пийкс ООД [активна] 167 лв.
203824687 ХЕПИ ХИРОУС ООД [активна] 100 лв.
202885769 Янадо ООД [активна] 260 лв.
203207561 КОПРИКС медия БГ ООД [активна] 177 лв.
203567958 ЕуроПАТЦ ООД [активна] 101 лв.
203188748 ДРОНАМИКС ООД [активна] 118 лв.
202250920 Майстер Плюс ООД [активна] 1 лв.
203061786 СТРОУБЪРИ ЕНЕРДЖИ ООД [активна] 89 лв.
203587448 Аппзио ООД [активна] 110 лв.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.