Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@OzzyCzech
Last active Aug 29, 2015
Embed
What would you like to do?
Citáty a přísloví

Člověk může mockrát selhat, ale zoufalcem se stává až ve chvíli, kdy začne obviňovat druhé.

John Burroughs

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment