Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@Razikus

Razikus/PKDJsonArray

Last active Aug 26, 2018
Embed
What would you like to do?
JSON Array of PL PKD codes
[{"code":"01.11.Z","desc":"Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu"},{"code":"01.12.Z","desc":"Uprawa ryżu"},{"code":"01.13.Z","desc":"Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych"},{"code":"01.14.Z","desc":"Uprawa trzciny cukrowej"},{"code":"01.15.Z","desc":"Uprawa tytoniu"},{"code":"01.16.Z","desc":"Uprawa roślin włóknistych"},{"code":"01.19.Z","desc":"Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie"},{"code":"01.21.Z","desc":"Uprawa winogron"},{"code":"01.22.Z","desc":"Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych"},{"code":"01.23.Z","desc":"Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych"},{"code":"01.24.Z","desc":"Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych"},{"code":"01.41.Z","desc":"Chów i hodowla bydła mlecznego"},{"code":"01.25.Z","desc":"Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów"},{"code":"01.26.Z","desc":"Uprawa drzew oleistych"},{"code":"01.27.Z","desc":"Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów"},{"code":"01.28.Z","desc":"Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych"},{"code":"01.29.Z","desc":"Uprawa pozostałych roślin wieloletnich"},{"code":"01.30.Z","desc":"Rozmnażanie roślin"},{"code":"01.42.Z","desc":"Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów"},{"code":"01.43.Z","desc":"Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych"},{"code":"01.44.Z","desc":"Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych"},{"code":"01.45.Z","desc":"Chów i hodowla owiec i kóz"},{"code":"01.46.Z","desc":"Chów i hodowla świń"},{"code":"01.47.Z","desc":"Chów i hodowla drobiu"},{"code":"01.64.Z","desc":"Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin"},{"code":"01.49.Z","desc":"Chów i hodowla pozostałych zwierząt"},{"code":"01.50.Z","desc":"Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)"},{"code":"01.61.Z","desc":"Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną"},{"code":"01.62.Z","desc":"Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich"},{"code":"01.63.Z","desc":"Działalność usługowa następująca po zbiorach"},{"code":"01.70.Z","desc":"Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową"},{"code":"02.10.Z","desc":"Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych"},{"code":"02.20.Z","desc":"Pozyskiwanie drewna"},{"code":"02.30.Z","desc":"Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna"},{"code":"02.40.Z","desc":"Działalność usługowa związana z leśnictwem"},{"code":"07.21.Z","desc":"Górnictwo rud uranu i toru"},{"code":"03.11.Z","desc":"Rybołówstwo w wodach morskich"},{"code":"03.12.Z","desc":"Rybołówstwo w wodach śródlądowych"},{"code":"03.21.Z","desc":"Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich"},{"code":"03.22.Z","desc":"Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych"},{"code":"07.29.Z","desc":"Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych"},{"code":"05.10.Z","desc":"Wydobywanie węgla kamiennego"},{"code":"05.20.Z","desc":"Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)"},{"code":"06.10.Z","desc":"Górnictwo ropy naftowej"},{"code":"06.20.Z","desc":"Górnictwo gazu ziemnego"},{"code":"07.10.Z","desc":"Górnictwo rud żelaza"},{"code":"08.11.Z","desc":"Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków"},{"code":"08.12.Z","desc":"Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu"},{"code":"08.91.Z","desc":"Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów"},{"code":"08.92.Z","desc":"Wydobywanie torfu"},{"code":"08.93.Z","desc":"Wydobywanie soli"},{"code":"08.99.Z","desc":"Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane"},{"code":"09.10.Z","desc":"Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego"},{"code":"09.90.Z","desc":"Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie"},{"code":"10.11.Z","desc":"Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu"},{"code":"10.12.Z","desc":"Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu"},{"code":"10.13.Z","desc":"Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego"},{"code":"10.20.Z","desc":"Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków"},{"code":"10.31.Z","desc":"Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków"},{"code":"10.32.Z","desc":"Produkcja soków z owoców i warzyw"},{"code":"10.39.Z","desc":"Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw"},{"code":"10.41.Z","desc":"Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych"},{"code":"10.42.Z","desc":"Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych"},{"code":"10.51.Z","desc":"Przetwórstwo mleka i wyrób serów"},{"code":"20.17.Z","desc":"Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych"},{"code":"10.52.Z","desc":"Produkcja lodów"},{"code":"10.71.Z","desc":"Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek"},{"code":"10.72.Z","desc":"Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek"},{"code":"10.73.Z","desc":"Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych"},{"code":"10.81.Z","desc":"Produkcja cukru"},{"code":"10.82.Z","desc":"Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych"},{"code":"10.83.Z","desc":"Przetwórstwo herbaty i kawy"},{"code":"10.84.Z","desc":"Produkcja przypraw"},{"code":"10.85.Z","desc":"Wytwarzanie gotowych posiłków i dań"},{"code":"10.86.Z","desc":"Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej"},{"code":"10.89.Z","desc":"Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana"},{"code":"10.91.Z","desc":"Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich"},{"code":"10.92.Z","desc":"Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych"},{"code":"10.61.Z","desc":"Wytwarzanie produktów przemiału zbóż"},{"code":"10.62.Z","desc":"Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych"},{"code":"11.01.Z","desc":"Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi"},{"code":"11.02.Z","desc":"Produkcja win gronowych"},{"code":"11.03.Z","desc":"Produkcja cydru i pozostałych win owocowych"},{"code":"11.04.Z","desc":"Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych"},{"code":"11.05.Z","desc":"Produkcja piwa"},{"code":"11.06.Z","desc":"Produkcja słodu"},{"code":"11.07.Z","desc":"Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych"},{"code":"12.00.Z","desc":"PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH"},{"code":"13.10.A","desc":"Produkcja przędzy bawełnianej"},{"code":"27.52.Z","desc":"Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego"},{"code":"13.10.B","desc":"Produkcja przędzy wełnianej"},{"code":"13.10.C","desc":"Produkcja przędzy z włókien chemicznych"},{"code":"13.10.D","desc":"Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici"},{"code":"13.20.A","desc":"Produkcja tkanin bawełnianych"},{"code":"13.20.B","desc":"Produkcja tkanin wełnianych"},{"code":"13.20.C","desc":"Produkcja tkanin z włókien chemicznych"},{"code":"13.20.D","desc":"Produkcja pozostałych tkanin"},{"code":"13.30.Z","desc":"Wykończanie wyrobów włókienniczych"},{"code":"13.91.Z","desc":"Produkcja dzianin metrażowych"},{"code":"13.92.Z","desc":"Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych"},{"code":"13.93.Z","desc":"Produkcja dywanów i chodników"},{"code":"13.94.Z","desc":"Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych"},{"code":"13.95.Z","desc":"Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży"},{"code":"14.19.Z","desc":"Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży"},{"code":"13.96.Z","desc":"Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych"},{"code":"13.99.Z","desc":"Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana"},{"code":"14.11.Z","desc":"Produkcja odzieży skórzanej"},{"code":"14.12.Z","desc":"Produkcja odzieży roboczej"},{"code":"14.13.Z","desc":"Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej"},{"code":"14.14.Z","desc":"Produkcja bielizny"},{"code":"14.20.Z","desc":"Produkcja wyrobów futrzarskich"},{"code":"14.31.Z","desc":"Produkcja wyrobów pończoszniczych"},{"code":"14.39.Z","desc":"Produkcja pozostałej odzieży dzianej"},{"code":"15.11.Z","desc":"Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych"},{"code":"15.12.Z","desc":"Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich"},{"code":"15.20.Z","desc":"Produkcja obuwia"},{"code":"20.11.Z","desc":"Produkcja gazów technicznych"},{"code":"20.12.Z","desc":"Produkcja barwników i pigmentów"},{"code":"20.13.Z","desc":"Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych"},{"code":"20.14.Z","desc":"Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych"},{"code":"20.15.Z","desc":"Produkcja nawozów i związków azotowych"},{"code":"20.16.Z","desc":"Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych"},{"code":"20.20.Z","desc":"Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych"},{"code":"20.30.Z","desc":"Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających"},{"code":"20.41.Z","desc":"Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących"},{"code":"20.42.Z","desc":"Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych"},{"code":"17.11.Z","desc":"Produkcja masy włóknistej"},{"code":"20.51.Z","desc":"Produkcja materiałów wybuchowych"},{"code":"20.52.Z","desc":"Produkcja klejów"},{"code":"20.53.Z","desc":"Produkcja olejków eterycznych"},{"code":"20.59.Z","desc":"Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana"},{"code":"20.60.Z","desc":"Produkcja włókien chemicznych"},{"code":"21.10.Z","desc":"Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych"},{"code":"21.20.Z","desc":"Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych"},{"code":"22.11.Z","desc":"Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy"},{"code":"22.19.Z","desc":"Produkcja pozostałych wyrobów z gumy"},{"code":"22.21.Z","desc":"Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych"},{"code":"22.22.Z","desc":"Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych"},{"code":"22.23.Z","desc":"Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych"},{"code":"22.29.Z","desc":"Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych"},{"code":"16.10.Z","desc":"Produkcja wyrobów tartacznych"},{"code":"16.21.Z","desc":"Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna"},{"code":"16.22.Z","desc":"Produkcja gotowych parkietów podłogowych"},{"code":"16.23.Z","desc":"Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa"},{"code":"16.24.Z","desc":"Produkcja opakowań drewnianych"},{"code":"16.29.Z","desc":"Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania"},{"code":"17.12.Z","desc":"Produkcja papieru i tektury"},{"code":"17.21.Z","desc":"Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury"},{"code":"17.22.Z","desc":"Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych"},{"code":"17.23.Z","desc":"Produkcja artykułów piśmiennych"},{"code":"17.24.Z","desc":"Produkcja tapet"},{"code":"17.29.Z","desc":"Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury"},{"code":"18.11.Z","desc":"Drukowanie gazet"},{"code":"18.12.Z","desc":"Pozostałe drukowanie"},{"code":"18.13.Z","desc":"Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku"},{"code":"18.14.Z","desc":"Introligatorstwo i podobne usługi"},{"code":"18.20.Z","desc":"Reprodukcja zapisanych nośników informacji"},{"code":"19.10.Z","desc":"Wytwarzanie i przetwarzanie koksu"},{"code":"23.31.Z","desc":"Produkcja ceramicznych kafli i płytek"},{"code":"19.20.Z","desc":"Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej"},{"code":"23.11.Z","desc":"Produkcja szkła płaskiego"},{"code":"23.12.Z","desc":"Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego"},{"code":"23.13.Z","desc":"Produkcja szkła gospodarczego"},{"code":"23.14.Z","desc":"Produkcja włókien szklanych"},{"code":"23.19.Z","desc":"Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne"},{"code":"23.20.Z","desc":"Produkcja wyrobów ogniotrwałych"},{"code":"23.64.Z","desc":"Produkcja zaprawy murarskiej"},{"code":"23.32.Z","desc":"Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny"},{"code":"23.41.Z","desc":"Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych"},{"code":"23.42.Z","desc":"Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych"},{"code":"23.43.Z","desc":"Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych"},{"code":"23.44.Z","desc":"Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych"},{"code":"23.49.Z","desc":"Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych"},{"code":"23.51.Z","desc":"Produkcja cementu"},{"code":"23.52.Z","desc":"Produkcja wapna i gipsu"},{"code":"23.61.Z","desc":"Produkcja wyrobów budowlanych z betonu"},{"code":"23.62.Z","desc":"Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu"},{"code":"23.63.Z","desc":"Produkcja masy betonowej prefabrykowanej"},{"code":"23.65.Z","desc":"Produkcja cementu wzmocnionego włóknem"},{"code":"23.69.Z","desc":"Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu"},{"code":"23.70.Z","desc":"Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia"},{"code":"23.91.Z","desc":"Produkcja wyrobów ściernych"},{"code":"23.99.Z","desc":"Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana"},{"code":"24.10.Z","desc":"Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych"},{"code":"24.20.Z","desc":"Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali"},{"code":"24.31.Z","desc":"Produkcja prętów ciągnionych na zimno"},{"code":"24.32.Z","desc":"Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno"},{"code":"24.33.Z","desc":"Produkcja wyrobów formowanych na zimno"},{"code":"24.34.Z","desc":"Produkcja drutu"},{"code":"24.41.Z","desc":"Produkcja metali szlachetnych"},{"code":"24.42.A","desc":"Produkcja aluminium hutniczego"},{"code":"24.42.B","desc":"Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium"},{"code":"24.43.Z","desc":"Produkcja ołowiu, cynku i cyny"},{"code":"24.44.Z","desc":"Produkcja miedzi"},{"code":"24.45.Z","desc":"Produkcja pozostałych metali nieżelaznych"},{"code":"24.46.Z","desc":"Wytwarzanie paliw jądrowych"},{"code":"24.51.Z","desc":"Odlewnictwo żeliwa"},{"code":"24.52.Z","desc":"Odlewnictwo staliwa"},{"code":"24.53.Z","desc":"Odlewnictwo metali lekkich"},{"code":"24.54.A","desc":"Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi"},{"code":"24.54.B","desc":"Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane"},{"code":"27.11.Z","desc":"Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów"},{"code":"27.51.Z","desc":"Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego"},{"code":"27.12.Z","desc":"Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej"},{"code":"27.20.Z","desc":"Produkcja baterii i akumulatorów"},{"code":"27.31.Z","desc":"Produkcja kabli światłowodowych"},{"code":"27.32.Z","desc":"Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli"},{"code":"27.33.Z","desc":"Produkcja sprzętu instalacyjnego"},{"code":"27.40.Z","desc":"Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego"},{"code":"27.90.Z","desc":"Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego"},{"code":"29.10.A","desc":"Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych"},{"code":"29.10.B","desc":"Produkcja samochodów osobowych"},{"code":"29.10.C","desc":"Produkcja autobusów"},{"code":"29.10.D","desc":"Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów"},{"code":"25.92.Z","desc":"Produkcja opakowań z metali "},{"code":"29.10.E","desc":"Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli"},{"code":"29.20.Z","desc":"Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep"},{"code":"29.31.Z","desc":"Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych"},{"code":"29.32.Z","desc":"Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli"},{"code":"30.11.Z","desc":"Produkcja statków i konstrukcji pływających"},{"code":"30.12.Z","desc":"Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych"},{"code":"30.20.Z","desc":"Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego"},{"code":"30.30.Z","desc":"Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn"},{"code":"30.40.Z","desc":"Produkcja wojskowych pojazdów bojowych"},{"code":"30.91.Z","desc":"Produkcja motocykli"},{"code":"30.92.Z","desc":"Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich"},{"code":"30.99.Z","desc":"Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana"},{"code":"25.11.Z","desc":"Produkcja konstrukcji metalowych i ich części"},{"code":"25.12.Z","desc":"Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej"},{"code":"25.21.Z","desc":"Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania"},{"code":"25.29.Z","desc":"Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych"},{"code":"25.30.Z","desc":"Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą"},{"code":"25.40.Z","desc":"Produkcja broni i amunicji"},{"code":"25.50.Z","desc":"Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków"},{"code":"25.61.Z","desc":"Obróbka metali i nakładanie powłok na metale"},{"code":"25.62.Z","desc":"Obróbka mechaniczna elementów metalowych"},{"code":"25.71.Z","desc":"Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców"},{"code":"25.72.Z","desc":"Produkcja zamków i zawiasów"},{"code":"25.73.Z","desc":"Produkcja narzędzi"},{"code":"25.91.Z","desc":"Produkcja pojemników metalowych"},{"code":"25.93.Z","desc":"Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn"},{"code":"25.94.Z","desc":"Produkcja złączy i śrub"},{"code":"25.99.Z","desc":"Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana"},{"code":"26.11.Z","desc":"Produkcja elementów elektronicznych"},{"code":"26.12.Z","desc":"Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych"},{"code":"26.20.Z","desc":"Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych"},{"code":"26.80.Z","desc":"Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji"},{"code":"26.30.Z","desc":"Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego"},{"code":"26.40.Z","desc":"Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku"},{"code":"26.60.Z","desc":"Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego"},{"code":"26.51.Z","desc":"Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych"},{"code":"26.52.Z","desc":"Produkcja zegarków i zegarów"},{"code":"26.70.Z","desc":"Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego"},{"code":"28.11.Z","desc":"Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych"},{"code":"28.12.Z","desc":"Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego"},{"code":"28.13.Z","desc":"Produkcja pozostałych pomp i sprężarek"},{"code":"28.14.Z","desc":"Produkcja pozostałych kurków i zaworów"},{"code":"28.15.Z","desc":"Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych"},{"code":"31.02.Z","desc":"Produkcja mebli kuchennych"},{"code":"31.03.Z","desc":"Produkcja materaców"},{"code":"28.21.Z","desc":"Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych"},{"code":"28.22.Z","desc":"Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków"},{"code":"28.23.Z","desc":"Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych"},{"code":"28.24.Z","desc":"Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych"},{"code":"28.25.Z","desc":"Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych"},{"code":"28.29.Z","desc":"Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana"},{"code":"28.30.Z","desc":"Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa"},{"code":"28.41.Z","desc":"Produkcja maszyn do obróbki metalu"},{"code":"28.49.Z","desc":"Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych"},{"code":"28.91.Z","desc":"Produkcja maszyn dla metalurgii"},{"code":"28.92.Z","desc":"Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa"},{"code":"28.93.Z","desc":"Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów"},{"code":"28.94.Z","desc":"Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego"},{"code":"28.95.Z","desc":"Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego"},{"code":"28.96.Z","desc":"Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów"},{"code":"28.99.Z","desc":"Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana"},{"code":"31.01.Z","desc":"Produkcja mebli biurowych i sklepowych"},{"code":"31.09.Z","desc":"Produkcja pozostałych mebli"},{"code":"32.11.Z","desc":"Produkcja monet"},{"code":"32.12.Z","desc":"Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych"},{"code":"32.13.Z","desc":"Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych"},{"code":"32.20.Z","desc":"Produkcja instrumentów muzycznych"},{"code":"32.30.Z","desc":"Produkcja sprzętu sportowego"},{"code":"32.40.Z","desc":"Produkcja gier i zabawek"},{"code":"32.91.Z","desc":"Produkcja mioteł, szczotek i pędzli"},{"code":"32.99.Z","desc":"Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana"},{"code":"32.50.Z","desc":"Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne"},{"code":"33.17.Z","desc":"Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego"},{"code":"33.11.Z","desc":"Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych"},{"code":"33.12.Z","desc":"Naprawa i konserwacja maszyn"},{"code":"33.13.Z","desc":"Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych"},{"code":"33.15.Z","desc":"Naprawa i konserwacja statków i łodzi"},{"code":"33.16.Z","desc":"Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych"},{"code":"33.14.Z","desc":"Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych"},{"code":"33.19.Z","desc":"Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia"},{"code":"33.20.Z","desc":"Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia"},{"code":"35.11.Z","desc":"Wytwarzanie energii elektrycznej"},{"code":"35.12.Z","desc":"Przesyłanie energii elektrycznej"},{"code":"45.19.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli"},{"code":"35.13.Z","desc":"Dystrybucja energii elektrycznej"},{"code":"35.14.Z","desc":"Handel energią elektryczną"},{"code":"35.21.Z","desc":"Wytwarzanie paliw gazowych"},{"code":"35.22.Z","desc":"Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym"},{"code":"35.23.Z","desc":"Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym"},{"code":"46.22.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin"},{"code":"35.30.Z","desc":"Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych"},{"code":"36.00.Z","desc":"POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY"},{"code":"37.00.Z","desc":"ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW"},{"code":"38.11.Z","desc":"Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne"},{"code":"38.12.Z","desc":"Zbieranie odpadów niebezpiecznych"},{"code":"38.21.Z","desc":"Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne"},{"code":"38.22.Z","desc":"Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych"},{"code":"38.31.Z","desc":"Demontaż wyrobów zużytych"},{"code":"38.32.Z","desc":"Odzysk surowców z materiałów segregowanych"},{"code":"39.00.Z","desc":"DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI"},{"code":"41.10.Z","desc":"Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków"},{"code":"41.20.Z","desc":"Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych"},{"code":"42.11.Z","desc":"Roboty związane z budową dróg i autostrad"},{"code":"46.23.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt"},{"code":"46.24.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa skór"},{"code":"42.12.Z","desc":"Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej"},{"code":"42.13.Z","desc":"Roboty związane z budową mostów i tuneli"},{"code":"42.21.Z","desc":"Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych"},{"code":"42.22.Z","desc":"Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych"},{"code":"42.91.Z","desc":"Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej"},{"code":"42.99.Z","desc":"Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane"},{"code":"43.11.Z","desc":"Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych"},{"code":"43.12.Z","desc":"Przygotowanie terenu pod budowę"},{"code":"43.13.Z","desc":"Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich"},{"code":"43.21.Z","desc":"Wykonywanie instalacji elektrycznych"},{"code":"43.22.Z","desc":"Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych"},{"code":"43.29.Z","desc":"Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych"},{"code":"43.31.Z","desc":"Tynkowanie"},{"code":"43.32.Z","desc":"Zakładanie stolarki budowlanej"},{"code":"43.33.Z","desc":"Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian"},{"code":"43.34.Z","desc":"Malowanie i szklenie"},{"code":"43.39.Z","desc":"Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych"},{"code":"43.91.Z","desc":"Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych"},{"code":"43.99.Z","desc":"Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane"},{"code":"45.11.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek"},{"code":"45.20.Z","desc":"Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli"},{"code":"45.31.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli"},{"code":"45.32.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli"},{"code":"45.40.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich"},{"code":"46.11.Z","desc":"Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów"},{"code":"46.12.Z","desc":"Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych"},{"code":"46.13.Z","desc":"Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych"},{"code":"46.14.Z","desc":"Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów"},{"code":"46.15.Z","desc":"Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych"},{"code":"46.16.Z","desc":"Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych"},{"code":"46.17.Z","desc":"Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych"},{"code":"46.18.Z","desc":"Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów"},{"code":"46.19.Z","desc":"Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju"},{"code":"46.21.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt"},{"code":"47.23.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"46.31.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw"},{"code":"46.32.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa"},{"code":"46.33.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych"},{"code":"46.34.A","desc":"Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych"},{"code":"46.34.B","desc":"Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych"},{"code":"46.35.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych"},{"code":"47.24.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"46.36.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich"},{"code":"46.37.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw"},{"code":"46.38.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki"},{"code":"46.39.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych"},{"code":"46.41.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych"},{"code":"46.42.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia"},{"code":"46.43.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego"},{"code":"46.44.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących"},{"code":"46.45.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków"},{"code":"46.46.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych"},{"code":"46.47.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego"},{"code":"46.48.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii"},{"code":"46.49.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego"},{"code":"46.51.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania"},{"code":"46.52.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego"},{"code":"46.61.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia"},{"code":"46.62.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa obrabiarek"},{"code":"46.63.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej"},{"code":"46.64.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich"},{"code":"46.65.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa mebli biurowych"},{"code":"46.66.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych"},{"code":"46.69.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń"},{"code":"46.71.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych"},{"code":"46.72.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa metali i rud metali"},{"code":"46.73.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego"},{"code":"46.74.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego"},{"code":"46.75.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych"},{"code":"46.76.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów"},{"code":"46.77.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu"},{"code":"47.25.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"46.90.Z","desc":"Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana"},{"code":"47.11.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych"},{"code":"47.19.Z","desc":"Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.21.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.22.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.26.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.29.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.30.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw"},{"code":"47.41.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.42.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.43.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.51.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.52.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.53.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.54.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.59.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.61.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.62.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.63.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.64.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.65.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.71.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.72.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.73.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.74.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.75.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.76.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.77.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.78.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.79.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"},{"code":"47.81.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach"},{"code":"47.82.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach"},{"code":"47.89.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach"},{"code":"47.91.Z","desc":"Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet"},{"code":"47.99.Z","desc":"Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami"},{"code":"49.10.Z","desc":"Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy"},{"code":"49.20.Z","desc":"Transport kolejowy towarów"},{"code":"49.31.Z","desc":"Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski"},{"code":"49.32.Z","desc":"Działalność taksówek osobowych"},{"code":"49.39.Z","desc":"Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany"},{"code":"49.41.Z","desc":"Transport drogowy towarów"},{"code":"49.42.Z","desc":"Działalność usługowa związana z przeprowadzkami"},{"code":"49.50.A","desc":"Transport rurociągami paliw gazowych"},{"code":"49.50.B","desc":"Transport rurociągowy pozostałych towarów"},{"code":"50.10.Z","desc":"Transport morski i przybrzeżny pasażerski "},{"code":"50.20.Z","desc":"Transport morski i przybrzeżny towarów"},{"code":"50.30.Z","desc":"Transport wodny śródlądowy pasażerski "},{"code":"50.40.Z","desc":"Transport wodny śródlądowy towarów"},{"code":"51.10.Z","desc":"Transport lotniczy pasażerski"},{"code":"51.21.Z","desc":"Transport lotniczy towarów"},{"code":"51.22.Z","desc":"Transport kosmiczny"},{"code":"52.10.A","desc":"Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych"},{"code":"52.10.B","desc":"Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów"},{"code":"52.21.Z","desc":"Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy"},{"code":"68.10.Z","desc":"Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek"},{"code":"52.22.A","desc":"Działalność usługowa wspomagająca transport morski"},{"code":"52.22.B","desc":"Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy"},{"code":"52.23.Z","desc":"Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy"},{"code":"52.24.A","desc":"Przeładunek towarów w portach morskich"},{"code":"52.24.B","desc":"Przeładunek towarów w portach śródlądowych"},{"code":"52.24.C","desc":"Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych"},{"code":"52.29.A","desc":"Działalność morskich agencji transportowych"},{"code":"52.29.B","desc":"Działalność śródlądowych agencji transportowych"},{"code":"52.29.C","desc":"Działalność pozostałych agencji transportowych"},{"code":"53.10.Z","desc":"Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)"},{"code":"53.20.Z","desc":"Pozostała działalność pocztowa i kurierska"},{"code":"55.10.Z","desc":"Hotele i podobne obiekty zakwaterowania"},{"code":"55.20.Z","desc":"Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania"},{"code":"55.30.Z","desc":"Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe"},{"code":"55.90.Z","desc":"Pozostałe zakwaterowanie"},{"code":"56.10.A","desc":"Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne"},{"code":"56.10.B","desc":"Ruchome placówki gastronomiczne"},{"code":"56.21.Z","desc":"Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)"},{"code":"56.29.Z","desc":"Pozostała usługowa działalność gastronomiczna"},{"code":"56.30.Z","desc":"Przygotowywanie i podawanie napojów"},{"code":"58.11.Z","desc":"Wydawanie książek"},{"code":"58.12.Z","desc":"Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)"},{"code":"58.13.Z","desc":"Wydawanie gazet"},{"code":"58.14.Z","desc":"Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków"},{"code":"58.19.Z","desc":"Pozostała działalność wydawnicza"},{"code":"58.21.Z","desc":"Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych"},{"code":"58.29.Z","desc":"Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania"},{"code":"59.11.Z","desc":"Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych"},{"code":"59.12.Z","desc":"Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi"},{"code":"59.13.Z","desc":"Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych"},{"code":"59.14.Z","desc":"Działalność związana z projekcją filmów"},{"code":"59.20.Z","desc":"Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych"},{"code":"60.10.Z","desc":"Nadawanie programów radiofonicznych"},{"code":"60.20.Z","desc":"Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych"},{"code":"61.10.Z","desc":"Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej"},{"code":"61.20.Z","desc":"Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej"},{"code":"61.30.Z","desc":"Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej"},{"code":"61.90.Z","desc":"Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji"},{"code":"63.11.Z","desc":"Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność"},{"code":"63.12.Z","desc":"Działalność portali internetowych"},{"code":"63.91.Z","desc":"Działalność agencji informacyjnych"},{"code":"63.99.Z","desc":"Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana"},{"code":"62.01.Z","desc":"Działalność związana z oprogramowaniem"},{"code":"62.02.Z","desc":"Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki"},{"code":"62.03.Z","desc":"Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi"},{"code":"62.09.Z","desc":"Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych"},{"code":"64.11.Z","desc":"Działalność banku centralnego"},{"code":"64.19.Z","desc":"Pozostałe pośrednictwo pieniężne"},{"code":"64.20.Z","desc":"Działalność holdingów finansowych"},{"code":"64.30.Z","desc":"Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych"},{"code":"64.91.Z","desc":"Leasing finansowy"},{"code":"64.92.Z","desc":"Pozostałe formy udzielania kredytów"},{"code":"64.99.Z","desc":"Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych"},{"code":"65.11.Z","desc":"Ubezpieczenia na życie"},{"code":"65.12.Z","desc":"Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe"},{"code":"65.20.Z","desc":"Reasekuracja"},{"code":"65.30.Z","desc":"Fundusze emerytalne"},{"code":"66.11.Z","desc":"Zarządzanie rynkami finansowymi"},{"code":"66.12.Z","desc":"Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych"},{"code":"66.19.Z","desc":"Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych"},{"code":"66.21.Z","desc":"Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat"},{"code":"66.22.Z","desc":"Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych"},{"code":"66.29.Z","desc":"Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne"},{"code":"66.30.Z","desc":"Działalność związana z zarządzaniem funduszami"},{"code":"68.20.Z","desc":"Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi"},{"code":"68.31.Z","desc":"Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami"},{"code":"68.32.Z","desc":"Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie"},{"code":"69.10.Z","desc":"Działalność prawnicza"},{"code":"69.20.Z","desc":"Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe"},{"code":"70.10.Z","desc":"Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych"},{"code":"70.21.Z","desc":"Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja"},{"code":"70.22.Z","desc":"Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania"},{"code":"71.11.Z","desc":"Działalność w zakresie architektury"},{"code":"71.12.Z","desc":"Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne"},{"code":"71.20.A","desc":"Badania i analizy związane z jakością żywności"},{"code":"71.20.B","desc":"Pozostałe badania i analizy techniczne"},{"code":"72.11.Z","desc":"Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii"},{"code":"72.19.Z","desc":"Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych"},{"code":"72.20.Z","desc":"Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych"},{"code":"73.11.Z","desc":"Działalność agencji reklamowych"},{"code":"73.12.A","desc":"Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji"},{"code":"73.12.B","desc":"Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych"},{"code":"73.12.C","desc":"Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)"},{"code":"73.12.D","desc":"Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach"},{"code":"73.20.Z","desc":"Badanie rynku i opinii publicznej"},{"code":"74.10.Z","desc":"Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania"},{"code":"74.20.Z","desc":"Działalność fotograficzna"},{"code":"74.30.Z","desc":"Działalność związana z tłumaczeniami"},{"code":"74.90.Z","desc":"Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana"},{"code":"77.40.Z","desc":"Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim"},{"code":"75.00.Z","desc":"DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA"},{"code":"77.11.Z","desc":"Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek"},{"code":"77.12.Z","desc":"Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli"},{"code":"77.21.Z","desc":"Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego"},{"code":"77.22.Z","desc":"Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp."},{"code":"91.02.Z","desc":"Działalność muzeów"},{"code":"77.29.Z","desc":"Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego"},{"code":"77.31.Z","desc":"Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych"},{"code":"77.32.Z","desc":"Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych"},{"code":"77.33.Z","desc":"Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery"},{"code":"77.34.Z","desc":"Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego"},{"code":"77.35.Z","desc":"Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego"},{"code":"77.39.Z","desc":"Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane"},{"code":"78.10.Z","desc":"Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników"},{"code":"78.20.Z","desc":"Działalność agencji pracy tymczasowej"},{"code":"78.30.Z","desc":"Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników"},{"code":"79.11.A","desc":"Działalność agentów turystycznych"},{"code":"79.11.B","desc":"Działalność pośredników turystycznych"},{"code":"95.21.Z","desc":"Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku"},{"code":"79.12.Z","desc":"Działalność organizatorów turystyki"},{"code":"79.90.A","desc":"Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych"},{"code":"79.90.B","desc":"Działalność w zakresie informacji turystycznej"},{"code":"79.90.C","desc":"Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana"},{"code":"80.10.Z","desc":"Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa"},{"code":"80.20.Z","desc":"Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa"},{"code":"81.29.Z","desc":"Pozostałe sprzątanie"},{"code":"80.30.Z","desc":"Działalność detektywistyczna"},{"code":"81.10.Z","desc":"Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach"},{"code":"81.21.Z","desc":"Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych"},{"code":"81.22.Z","desc":"Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych"},{"code":"81.30.Z","desc":"Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni"},{"code":"82.11.Z","desc":"Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura"},{"code":"82.19.Z","desc":"Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura"},{"code":"82.20.Z","desc":"Działalność centrów telefonicznych (call center)"},{"code":"82.30.Z","desc":"Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów"},{"code":"82.91.Z","desc":"Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe"},{"code":"82.92.Z","desc":"Działalność związana z pakowaniem"},{"code":"82.99.Z","desc":"Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana"},{"code":"84.11.Z","desc":"Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej"},{"code":"84.12.Z","desc":"Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych"},{"code":"84.13.Z","desc":"Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania"},{"code":"84.21.Z","desc":"Sprawy zagraniczne"},{"code":"84.22.Z","desc":"Obrona narodowa"},{"code":"84.23.Z","desc":"Wymiar sprawiedliwości"},{"code":"84.24.Z","desc":"Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne"},{"code":"84.25.Z","desc":"Ochrona przeciwpożarowa"},{"code":"98.10.Z","desc":"Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby"},{"code":"84.30.Z","desc":"Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne"},{"code":"85.10.Z","desc":"Placówki wychowania przedszkolnego"},{"code":"85.20.Z","desc":"Szkoły podstawowe"},{"code":"85.31.A","desc":"Gimnazja"},{"code":"85.31.B","desc":"Licea ogólnokształcące"},{"code":"98.20.Z","desc":"Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby"},{"code":"85.32.A","desc":"Technika"},{"code":"85.32.B","desc":"Branżowe szkoły I stopnia"},{"code":"85.32.C","desc":"Szkoły specjalne przysposabiające do pracy"},{"code":"85.32.D","desc":"Branżowe szkoły II stopnia"},{"code":"85.41.A","desc":"Szkoły policealne"},{"code":"85.41.B","desc":"Kolegia pracowników służb społecznych"},{"code":"85.41.C","desc":"Placówki doskonalenia nauczycieli"},{"code":"85.42.Z","desc":"Szkoły wyższe"},{"code":"85.51.Z","desc":"Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych"},{"code":"85.52.Z","desc":"Pozaszkolne formy edukacji artystycznej"},{"code":"85.53.Z","desc":"Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu"},{"code":"85.59.A","desc":"Nauka języków obcych"},{"code":"85.59.B","desc":"Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane"},{"code":"85.60.Z","desc":"Działalność wspomagająca edukację"},{"code":"86.10.Z","desc":"Działalność szpitali"},{"code":"86.21.Z","desc":"Praktyka lekarska ogólna"},{"code":"86.22.Z","desc":"Praktyka lekarska specjalistyczna"},{"code":"86.23.Z","desc":"Praktyka lekarska dentystyczna"},{"code":"86.90.A","desc":"Działalność fizjoterapeutyczna"},{"code":"86.90.B","desc":"Działalność pogotowia ratunkowego"},{"code":"86.90.C","desc":"Praktyka pielęgniarek i położnych"},{"code":"86.90.D","desc":"Działalność paramedyczna"},{"code":"86.90.E","desc":"Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana"},{"code":"87.10.Z","desc":"Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską"},{"code":"87.20.Z","desc":"Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi"},{"code":"87.30.Z","desc":"Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych"},{"code":"87.90.Z","desc":"Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem"},{"code":"88.10.Z","desc":"Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych"},{"code":"88.91.Z","desc":"Opieka dzienna nad dziećmi"},{"code":"88.99.Z","desc":"Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana"},{"code":"90.01.Z","desc":"Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych"},{"code":"90.02.Z","desc":"Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych"},{"code":"90.03.Z","desc":"Artystyczna i literacka działalność twórcza"},{"code":"90.04.Z","desc":"Działalność obiektów kulturalnych"},{"code":"91.01.A","desc":"Działalność bibliotek"},{"code":"91.01.B","desc":"Działalność archiwów"},{"code":"91.03.Z","desc":"Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych"},{"code":"91.04.Z","desc":"Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody"},{"code":"92.00.Z","desc":"DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI"},{"code":"93.11.Z","desc":"Działalność obiektów sportowych"},{"code":"93.12.Z","desc":"Działalność klubów sportowych"},{"code":"93.13.Z","desc":"Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej"},{"code":"99.00.Z","desc":"ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE"},{"code":"93.19.Z","desc":"Pozostała działalność związana ze sportem"},{"code":"93.21.Z","desc":"Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki"},{"code":"93.29.Z","desc":"Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna"},{"code":"94.11.Z","desc":"Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców"},{"code":"94.12.Z","desc":"Działalność organizacji profesjonalnych"},{"code":"94.20.Z","desc":"Działalność związków zawodowych"},{"code":"94.91.Z","desc":"Działalność organizacji religijnych"},{"code":"94.92.Z","desc":"Działalność organizacji politycznych"},{"code":"94.99.Z","desc":"Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana"},{"code":"95.11.Z","desc":"Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych"},{"code":"95.12.Z","desc":"Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego"},{"code":"95.22.Z","desc":"Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego"},{"code":"95.23.Z","desc":"Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych"},{"code":"95.24.Z","desc":"Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego"},{"code":"95.25.Z","desc":"Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii"},{"code":"95.29.Z","desc":"Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego"},{"code":"96.01.Z","desc":"Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich"},{"code":"96.02.Z","desc":"Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne"},{"code":"96.03.Z","desc":"Pogrzeby i działalność pokrewna"},{"code":"96.04.Z","desc":"Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej"},{"code":"96.09.Z","desc":"Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana"},{"code":"97.00.Z","desc":"GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW"}]
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment