Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
{
"mcq_set": [
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "सवारी चालक अनुमतिपत्रको म्याद सकिएको एक वर्षसम्म नवीकरण नगराएमा कति प्रतिशत जरिवाना तिर्नु पर्ने व्वस्था छ ?",
"option_1": "२५ प्रतिशत",
"option_2": "५० प्रतिशत",
"option_3": "७५ प्रतिशत",
"option_4": "१०० प्रतिशत",
"answer": "option_4",
"COL 8": 8
},
{
"q_no": 2,
"question": "सवारी ऐनअनुसार सवारी भन्नाले के बुझिन्छ ?",
"option_1": "साइकलदेखि ट्रकसम्मका सवारीहरु ।",
"option_2": "मोटरसाइकलदेखि ट्रकसम्मका सवारीहरु ।",
"option_3": "गुढ्ने सबै सवारीहरु ।",
"option_4": "यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने सबै सवारीहरु ।",
"answer": "option_4",
"COL 8": 5
},
{
"q_no": 3,
"question": "सवारीबाट तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा मृतकका परिवारले बीमा रकम कति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ?",
"option_1": "रु एक लाख ",
"option_2": "रु तीन लाख",
"option_3": "रु चार लाख",
"option_4": "रु पाँच लाख",
"answer": "option_4",
"COL 8": 10
},
{
"q_no": 4,
"question": "सवारी साधनको हेड लाइटको माथिल्लो भागमा आधा कालो कस्तो अवस्थामा पोत्नुपर्छ ?",
"option_1": "प्राकृतिक विपदको समयमा ",
"option_2": "वर्षातको समयमा ",
"option_3": "युध्दको समयमा",
"option_4": "देशमा संकट परेको समयमा",
"answer": "option_3",
"COL 8": 3
},
{
"q_no": 5,
"question": "सवारी चालक अनुमतिपत्रको म्याद नाघेपछि कति महिनाभित्र नवीकरण जरिवाना लाग्दैन ?",
"option_1": "१ महिना",
"option_2": "२ महिना",
"option_3": "३ महिना ",
"option_4": "४ महिना",
"answer": "option_3",
"COL 8": 8
},
{
"q_no": 6,
"question": "सवारीमा मोबिलको काम के हो ?",
"option_1": "इन्धनको खपत कम गर्न ",
"option_2": "इन्जिन सञ्चालनमा सजिलो पार्न",
"option_3": "सवारीबाट निस्कने धुँवा कम पार्न",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_2",
"COL 8": 7
},
{
"q_no": 7,
"question": "सवारी चालक अनुमतिपत्रको म्याद सकेको मितिदेखि कति वर्षभित्र नवीकरण नगराएमा रध्ह हुने व्यवस्था छ ?",
"option_1": "१ वर्ष ",
"option_2": "३ वर्ष",
"option_3": "५ वर्ष",
"option_4": "१० वर्ष",
"answer": "option_3",
"COL 8": 3
},
{
"q_no": 8,
"question": "सडकको मध्य भागमा गरेको सेतो रंगको रेखांकनले के बुझिउँछ ?",
"option_1": "लेन छुट्याउने",
"option_2": "रेस गर्न नपाउने",
"option_3": "बाटो काट्न नपाउने",
"option_4": "ओभर टेक गर्न नपाउने",
"answer": "option_1",
"COL 8": 2
},
{
"q_no": 9,
"question": "सवारी चालक अनुमतिपत्र लिँदा निरोगिताको प्रमाणपत्र कोबाट लिनुपर्छ ?",
"option_1": "अ.हे.ब. बाट",
"option_2": "सरकारी अधिकृतबाट",
"option_3": "स्वीकृती प्राप्त चिकित्सकबाट",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_3",
"COL 8": 3
},
{
"q_no": 10,
"question": "नेपालको सडकमा सवारीलाई कुन साइडबाट चलाउनुपर्छ ?",
"option_1": "बायाँबाट",
"option_2": "दायाँबाट",
"option_3": "एकतर्फबाट",
"option_4": "बी्चबाट",
"answer": "option_1",
"COL 8": 6
},
{
"q_no": 11,
"question": "कार्बुरेटर कुन इन्जिनमा हुन्छ ?",
"option_1": "डिजेल इन्जिन ",
"option_2": "पेट्रोल इन्जिन ",
"option_3": "मोबिल इन्जिन ",
"option_4": "ग्यास इन्जिन",
"answer": "option_2",
"COL 8": 7
},
{
"q_no": 12,
"question": "कस्को सवारीमा पहेंलो नम्बर पलेट लागेको हुन्छ ?",
"option_1": "संस्थाको",
"option_2": "ट्राफिकको ",
"option_3": "पर्यटनको",
"option_4": "निजी",
"answer": "option_1",
"COL 8": 5
},
{
"q_no": 13,
"question": "गाडीको कागजपत्र कहिले नवीकरण गराइसक्नुपर्छ ?",
"option_1": "म्याद नाघेको ९० दिन भित्र",
"option_2": "म्याद नाघेको ३० दिनभित्र",
"option_3": "जहिले पनि",
"option_4": "म्याद ननाघिकन",
"answer": "option_1",
"COL 8": 3
},
{
"q_no": 14,
"question": "कस्ता समाग्रि सेवन गरि सवारी चलाउँनु हुँदैन ?",
"option_1": "लागु ओषधी",
"option_2": "धुम्रपान",
"option_3": "मदिरा",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4",
"COL 8": 6
},
{
"q_no": 15,
"question": "बा १ स भन्नाले कुन सवारी बुझिन्छ ?",
"option_1": "निजी टेम्पो",
"option_2": "निजी मोटरसाइकल",
"option_3": "निजी कार",
"option_4": "निजी माइक्रोबस",
"answer": "option_1",
"COL 8": 5
},
{
"q_no": 16,
"question": "चालक अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिँदा के कुराको आवश्यक पर्छ ?",
"option_1": "तोकिएको दस्तुर",
"option_2": "तीन प्रति पासपोट सइजको फोटो",
"option_3": "स्वास्थ्य परीक्षण गरिदिएको निरोगितापत्रको प्रमाणपत्र",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4",
"COL 8": 3
},
{
"q_no": 17,
"question": "सवारी तथा यातायात व्यव्स्था नियमावलीमा कार, जिप, पिकअप, भ्यानको गति बढीमा कति हुने निर्धारण गरिएको छ ?",
"option_1": "५० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"option_2": "६० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"option_3": "७० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"option_4": "८० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"answer": "option_4",
"COL 8": 3
},
{
"q_no": 18,
"question": "सडकको मध्य भागमा पहेलो रंगको रेखांकनले के जनाउँछ ?",
"option_1": "रेखा क्रस गर्न नसकिने",
"option_2": "रेखा क्रस गर्न सकिने",
"option_3": "साइडलाइट दिई रेखा क्रस गर्न सकिने",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_2",
"COL 8": 2
}
]
},
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "सवारी तथा यातायात व्यवस्था कुन मनत्रालय अन्तर्गत पर्दछ ?",
"option_1": "निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय",
"option_2": "भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय",
"option_3": "श्रम तथा यातायात व्यव्स्था मनत्रालय",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_2",
"COL 7": 3
},
{
"q_no": 2,
"question": "कस्तो अवस्थामा ओभरटेक गर्न उपयुक्त हुन्छ ?",
"option_1": "आफु चाँडो जानुपरेको अवस्थामा",
"option_2": "अगाडिको बाटो खुला भएको अवस्थामा ",
"option_3": "अगाडिको सवारीभन्दा आफ्नो सवारी गतिमान भएमा",
"option_4": "बढी गतिमा हाँक्ने आदत हुँदा",
"answer": "option_2",
"COL 7": 6
},
{
"q_no": 3,
"question": "पानी परेको बखत सवारी चलाउँदा के कुरामा बढी ध्यान पुर्याउनुपर्छ ?",
"option_1": "गाडीको चक्का चिप्लिने",
"option_2": "भनेको बेला ब्रेक नलाग्ने",
"option_3": "पैदल यात्रुलाई हिलो लाग्न जाने",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4",
"COL 7": 6
},
{
"q_no": 4,
"question": "लापरबाहिसाथ बढी गतिमा सवारी चलाउँदा के हुन्छ ?",
"option_1": "दुर्घटना हुन्छ ",
"option_2": "सवारी छिटो पुग्छ ",
"option_3": "पेट्रोल र डिजेल बचउन सकिन्छ ",
"option_4": "कुनै पनि होइन",
"answer": "option_1",
"COL 7": 4
},
{
"q_no": 5,
"question": "कस्ता सवारीमा L अक्षर लेखिएका हुन्छ ?",
"option_1": "राष्ट्रपतिले चढ्ने सावारी",
"option_2": "कुटनैतिक नियोगका सवारी",
"option_3": "संस्थाको सवारी",
"option_4": "सिकारु सवारी",
"answer": "option_4",
"COL 7": 5
},
{
"q_no": 6,
"question": "रेडिएटरमा क्याप नभएमा के हुन्छ ?",
"option_1": "इन्जिन छिट्टै तात्छ",
"option_2": "इन्जिनले काम गर्दैन ",
"option_3": "पानी राखिरहनुपर्छ",
"option_4": "केही पनि हुँदैन",
"answer": "option_1",
"COL 7": 7
},
{
"q_no": 7,
"question": "कुन-कुन बिमा गराए मात्र सार्वजनिक सवारी चलाउन पाइन्छ ?",
"option_1": "यात्री बिमा",
"option_2": "चालक बिमा ",
"option_3": "तिस्रो पक्षको बिमा ",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4",
"COL 7": 10
},
{
"q_no": 8,
"question": "बिग्रेको सवारी चलाएमा के हुन्छ ?",
"option_1": "केही पनि हुदैन ",
"option_2": "पैसाको हिफाजत हुन्छ",
"option_3": "खतरा हुन्छ",
"option_4": "ट्राफिकले समात्छ",
"answer": "option_3",
"COL 7": 3
},
{
"q_no": 9,
"question": "जेब्रा क्रसमा.......…",
"option_1": "सवारीलाई स्पिड गर्ने",
"option_2": "ओभरटेक गर्ने",
"option_3": "गाडी स्लो गर्ने",
"option_4": "हेडलाइट बाल्ने",
"answer": "option_3",
"COL 7": 4
},
{
"q_no": 10,
"question": "ब्रेकको काम के हो ?",
"option_1": "गाडी रोक्ने",
"option_2": "गाडी स्लो ग्रने",
"option_3": "बत्ती बाल्ने",
"option_4": "गाडीलाई छिटो कुदाउने",
"answer": "option_1",
"COL 7": 5
},
{
"q_no": 11,
"question": "पहिरो गएको बेलामा के गर्ने ?",
"option_1": "पहिरो गएको ठाउँमा गाडी लैजाने",
"option_2": "गाडीलाई सुरक्षित स्थानमा लैजाने",
"option_3": "गाडीलाई तिब्र गतिमा चलाउने",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_2",
"COL 7": 4
},
{
"q_no": 12,
"question": "कुन गियर बढी शक्तिशालि हुन्छ ?",
"option_1": "१ नं. गियर",
"option_2": "२ नं. गियर",
"option_3": "३ नं. गियर",
"option_4": "४ नं. गियर",
"answer": "option_1",
"COL 7": 7
},
{
"q_no": 13,
"question": "निम्नमध्ये गियरको प्रमुख काम के हो ?",
"option_1": "सवारीलाई उकालो चढ्न मद्त गर्ने",
"option_2": "सवारी रोक्ने",
"option_3": "गति नियन्त्रण गर्ने",
"option_4": "सवारीको इन्धनको खपत घटाउने",
"answer": "option_1",
"COL 7": 5
},
{
"q_no": 14,
"question": "कुन-कुन परीक्षामा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नसकिन्छ ?",
"option_1": "लिखित परीक्षामा",
"option_2": "प्रयोगात्मक परीक्षामा",
"option_3": "मौखिक परीक्षामा",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4",
"COL 7": 3
},
{
"q_no": 15,
"question": "रेडिएटरमा पानी नभएमा के हुन्छ ?",
"option_1": "इन्जिन छिट्टै तात्छ",
"option_2": "इन्जिनको झमता कम हुन्छ",
"option_3": "पानी थपिरहनुपर्छ",
"option_4": "रेडिएटरको झमता कम हुन्छ",
"answer": "option_1",
"COL 7": 5
},
{
"q_no": 16,
"question": "ट्राफिक संकेत वा इशारा उल्लंघन गरे वा यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले दोस्रो पटक समाए कतिसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ ?",
"option_1": "रु १००",
"option_2": "रु ५००",
"option_3": "रु १०००",
"option_4": "रु १५००",
"answer": "option_1",
"COL 7": 9
},
{
"q_no": 17,
"question": "सवारी चलाउँदा के गर्न प्रतिबन्धित गरिएकोछ ?",
"option_1": "पैदल यात्रुलाई जिस्काउनु हुँदैन ",
"option_2": "मादक पदार्थ सेवन गरेको हुनु हुँदैन",
"option_3": "मोबाइलमा कुरा गर्नु हुँदैन",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4",
"COL 7": 4
},
{
"q_no": 18,
"question": "मोटरसाइकलको गति सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीमा बढीमा कति निर्धारण गरिएको छ ?",
"option_1": "४० कि.मि. प्रति घण्टा",
"option_2": "५० कि.मि. प्रति घण्टा",
"option_3": "६० कि.मि. प्रति घण्टा",
"option_4": "७० कि.मि. प्रति घण्टा",
"answer": "option_2",
"COL 7": 3
}
]
},
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "सवारीमा कति फ्युल राख्नु आवश्यक हुन्छ ?",
"option_1": "फुल ट्याङ्की",
"option_2": "आधा ट्याङ्की",
"option_3": "जति राखे पनि हुन्छ",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_1",
"COL 7": 7
},
{
"q_no": 2,
"question": "सवारीको ब्याट्री कुन यन्त्रबाट चार्ज हुन्छ ?",
"option_1": "गाडीको इन्धनबाट",
"option_2": "गाडीको डाइनामोबाट",
"option_3": "सेल्फ स्टार्टर",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_2",
"COL 7": 7
},
{
"q_no": 3,
"question": "से १ क भन्नाले कुन सवारीलाई जनाउँछ ?",
"option_1": "वाग्मती अञ्चलमा दर्ता भएको निजी बस ",
"option_2": "सेती अञ्चलमा दर्ता भएको निजी बस ",
"option_3": "नारायणी अञ्चलमा दर्ता भएको निजी बस ",
"option_4": "माथिका कुनै पनि होइन",
"answer": "option_2",
"COL 7": 5
},
{
"q_no": 4,
"question": "बजार एरियामा सवारी कसरी चलाउनुपर्छ ?",
"option_1": "आँखा चिम्लेर",
"option_2": "अधिकतम गतिमा ",
"option_3": "ट्राफिक नियमअनुसार",
"option_4": "आफ्नो इच्छाअनुसार",
"answer": "option_3",
"COL 7": 4
},
{
"q_no": 5,
"question": "हलुका सवारी साधनको लाइसेन्स लिएको कति अवधिपछि ठूलो सवारीको लाइसेन्स थप्न पाउने व्यवस्था छ ?",
"option_1": "६ महिना पछि",
"option_2": "१ वर्ष पछि",
"option_3": "२ वर्ष पछि",
"option_4": "समय सीमा छैन",
"answer": "option_3",
"COL 7": 3
},
{
"q_no": 6,
"question": "क्लचको काम के हो ?",
"option_1": "इन्जिनको मोसन गियर बक्समा पुराउने",
"option_2": "इन्जिन र गियरको सम्बन्ध छुटाउने",
"option_3": "इन्जिनलाई फ्रि बनाउने",
"option_4": "गतिलाई घटबढ गराउने",
"answer": "option_2",
"COL 7": 5
},
{
"q_no": 7,
"question": "सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणमा सवारीको कुन चीजले प्रभाव पार्दछ ?",
"option_1": "गियर बक्सले",
"option_2": "इन्धनले",
"option_3": "ब्रेकले",
"option_4": "इन्जिनको अवस्थाले",
"answer": "option_4",
"COL 7": 5
},
{
"q_no": 8,
"question": "तीनकुने आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ ?",
"option_1": "सचेतात्मक",
"option_2": "सूचनामूलक",
"option_3": "दिशासूचक",
"option_4": "आदेशमूलक",
"answer": "option_1",
"COL 7": 2
},
{
"q_no": 9,
"question": "मोटरसाइकल र कार, जिपको दुवै सवारी साधनको एकैपटक सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनको लिखित परीक्षामा सम्मिलित हुन दरखास्त पेस गर्दा कति राजस्व बुझाउनुपर्छ",
"option_1": "रु २००",
"option_2": "रु ४००",
"option_3": "रु ६००",
"option_4": "रु ८००",
"answer": "option_2",
"COL 7": 8
},
{
"q_no": 10,
"question": "सवारी ऐनअनुसार सवारी भन्नालेके बुझिन्छ ?",
"option_1": "साइकलदेखि कारसम्मका सवारीहरु",
"option_2": "मोटरसाइकलदेखि ट्रकसम्मका सवारीहरु",
"option_3": "यान्त्रिक शक्तिबाट जुनसुकै सवारीहरु ",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_3",
"COL 7": 5
},
{
"q_no": 11,
"question": "जेब्राक्रसिङको रेखांकन कुन-कुन रंगले लेखिएको हुन्छ ?",
"option_1": "कालो र पहेलो",
"option_2": "कालो र सेतो",
"option_3": "हरियो र पहेलो",
"option_4": "कुनै पनि होइन",
"answer": "option_2",
"COL 7": 2
},
{
"q_no": 12,
"question": "इन्जिनको पंखा के ले घुमाउँछ ?",
"option_1": "फाइन बेल्टले",
"option_2": "विधुत्ले",
"option_3": "हावाले",
"option_4": "कुनै पनि होइन",
"answer": "option_1",
"COL 7": 5
},
{
"q_no": 13,
"question": "एकतर्फी सवारी नियम पहिलोपटक उल्लङ्घन गर्यो भने अधिकतम जरिवाना कतिसम्म हुन्छ ?",
"option_1": "रु १०।- देखि रु १००।- सम्म",
"option_2": "रु २५।- देखि रु ५०।- सम्म",
"option_3": "रु ५०।- देखि रु १००।- सम्म",
"option_4": "रु १००।- देखि रु २००।- सम्म",
"answer": "option_2",
"COL 7": 9
},
{
"q_no": 14,
"question": "मोटरसाइकलको लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेको १८ वर्ष पूरा भएको व्यक्तिले कति समयपछि कार, जिपको लाइसेन्स थप्न पाउँछ ?",
"option_1": "६ महिना",
"option_2": "१ वर्ष ",
"option_3": "२ वर्ष",
"option_4": "जुनसुकै समयमा",
"answer": "option_4",
"COL 7": 3
},
{
"q_no": 15,
"question": "ब्याट्रीमा एसिडको लेभल कम भएमा के हाल्नुपर्छ ?",
"option_1": "पानी",
"option_2": "डिजेल",
"option_3": "पेट्रोल",
"option_4": "डिस्टिल वाटर",
"answer": "option_4",
"COL 7": 7
},
{
"q_no": 16,
"question": "सुरुमा लिइएको चालक अनुमतिपत्रको परीक्षणकाल कति समयको हुनेछ ?",
"option_1": "६ महिनाका लागि",
"option_2": "१ वर्षका लागि",
"option_3": "२ वर्षका लागि",
"option_4": "कुनै पनि होइन",
"answer": "option_2",
"COL 7": 1
},
{
"q_no": 17,
"question": "चारकुने आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ ?",
"option_1": "दिशासूचक",
"option_2": "सूचनामूलक",
"option_3": "संकेतात्मक",
"option_4": "प्रतिबन्धात्मक",
"answer": "option_2",
"COL 7": 2
},
{
"q_no": 18,
"question": "एक्सिलेटरको काम के हो ?",
"option_1": "स्पिडअनुसार तेलको मात्रा दिने",
"option_2": "इन्जिन तताउने",
"option_3": "धुँवा धेरै फाल्ने",
"option_4": "तेल बन्द गर्ने",
"answer": "option_1",
"COL 7": 5
}
]
},
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "हेलमेट लगाई मोटरसाइकल चलाएमा के हुन सक्छ ?",
"option_1": "गर्मी हुन्छ",
"option_2": "पैसा खर्च हुन्छ",
"option_3": "दुर्घटना भएमा सुरक्षित भइन्छ",
"option_4": "जरीवानाबाट बचिन्छ",
"answer": "option_3",
"COL 7": 6
},
{
"q_no": 2,
"question": "ठूलो सवारी साधनको वजन कति हुन्छ ?",
"option_1": "८ टन",
"option_2": "१० टन",
"option_3": "१० टनभनदा बढी",
"option_4": "जति पनि हुन सक्छ",
"answer": "option_3",
"COL 7": 5
},
{
"q_no": 3,
"question": "सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनबमोजिम लामो बाटो भन्नाले कति दूरीको बाटो भन्ने बुझिन्छ ?",
"option_1": "२०० कि. मि. भन्दा लामो",
"option_2": "२५० कि. मि. भन्दा लामो",
"option_3": "३०० कि. मि. भन्दा लामो",
"option_4": "३५० कि. मि. भन्दा लामो",
"answer": "option_2",
"COL 7": 3
},
{
"q_no": 4,
"question": "द्रुत सेवामा सञ्चालन हुने बस कति वर्षसम्म सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ ?",
"option_1": "१८ वर्ष",
"option_2": "१४ वर्ष",
"option_3": "१२ वर्ष",
"option_4": "१० वर्ष",
"answer": "option_3",
"COL 7": 3
},
{
"q_no": 5,
"question": "ओभरटेक भइरकेको बेला कस्तो गियरमा राख्नुपर्छ ?",
"option_1": "१ नम्बरमा",
"option_2": "टप गियरमा",
"option_3": "जुन गियरमा ओभरटेक सुरु भएको हो त्यसैमा",
"option_4": "माथिका कुनै पनि होइन",
"answer": "option_3",
"COL 7": 6
},
{
"q_no": 6,
"question": "चालक अनुमतिपत्र कति अवधिका लागि निलम्बन हुन सक्छ ?",
"option_1": "६ महिनाका लागि",
"option_2": "१ वर्षका लागि",
"option_3": "१५ महिनाका लागि",
"option_4": "२ वर्षका लागि",
"answer": "option_1",
"COL 7": 3
},
{
"q_no": 7,
"question": "ओभरटेक गर्दा के कुरामा ध्यान पुर्याुनुपर्छ ?",
"option_1": "उकालो नभएको",
"option_2": "ओरालो नभऐको",
"option_3": "सवारी रोकिएको",
"option_4": "विपरीत दिशाबाट सवारी आए नआएको",
"answer": "option_4",
"COL 7": 4
},
{
"q_no": 8,
"question": "सवारीको एक्सलको मुख्य काम के हो ?",
"option_1": "सवारीलाई उचाल्ने",
"option_2": "सवारीको लोड थाम्ने",
"option_3": "फोर ह्वील लगाउने",
"option_4": "मोसन चक्कासम्म पुर्याउने",
"answer": "option_4",
"COL 7": 7
},
{
"q_no": 9,
"question": "दमकल आएको बेला आफ्नो सवारीलाई के गर्नुपर्दछ ?",
"option_1": "स्पिड बढाउने",
"option_2": "गाडी सडकको बीच भागतिर लैजाने",
"option_3": "गाडीको गति कम गरी साइड दिने",
"option_4": "एकनासले अगाडि बढाइरहने",
"answer": "option_3",
"COL 7": 5
},
{
"q_no": 10,
"question": "पछाडिबाट आएको सवारीले ओभरटेक गर्न लाग्दा के गर्नुपर्छ ?",
"option_1": "आफ्नो सवारीको गति घटाई साइड दिने",
"option_2": "आफ्नो सवारीको गति बढाउने ",
"option_3": "साइडै नदिने",
"option_4": "केही पनि नगरी आफ्नो तालमा गइरहने",
"answer": "option_1",
"COL 7": 4
},
{
"q_no": 11,
"question": "इन्जिनमा कुन आयल हालिन्छ ?",
"option_1": "ब्रेक आयल",
"option_2": "इन्जिन आयल",
"option_3": "मट्टितेल",
"option_4": "डिजल आयल",
"answer": "option_2",
"COL 7": 7
},
{
"q_no": 12,
"question": "फुट ब्रेक दाहिने चक्कामा मात्र लागेमा गाडी कता घुम्छ ?",
"option_1": "सीधा अगाडि",
"option_2": "बाँयातिर",
"option_3": "दाँयातिर",
"option_4": "कतै पनि घुम्दैन",
"answer": "option_3",
"COL 7": 5
},
{
"q_no": 13,
"question": "वाइफर भनेको के हो ?",
"option_1": "गाडीको अगाडिको सिसा सफा गर्ने",
"option_2": "गाडीलाई तेज गतिमा चलाउन सहयोग गर्ने",
"option_3": "गाडी रोक्नका लागि सहयोग गर्ने",
"option_4": "कुनै पनि होइन",
"answer": "option_1",
"COL 7": 5
},
{
"q_no": 14,
"question": "सवारी दुर्घटना परेमा के गर्नुपर्दछ ?",
"option_1": "घाइते व्यक्तिहरुको आफन्तलाई खबर गर्ने ।",
"option_2": "घाइते व्यक्तिहरुको उपचारको व्यवस्था गर्ने ।",
"option_3": "नजिकको प्रहरी छौकिमा खबर गर्ने ।",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4",
"COL 7": 5
},
{
"q_no": 15,
"question": "डाइनामोको काम के हो ?",
"option_1": "ब्याट्री चार्ज गर्ने",
"option_2": "इन्जिन स्टार्ट गर्ने",
"option_3": "इन्जिन र गियर बक्सको सम्बन्ध जोड्ने",
"option_4": "कुनै पनि होइन",
"answer": "option_1",
"COL 7": 5
},
{
"q_no": 16,
"question": "स्टेरिङको काम के हो ?",
"option_1": "इन्जिन चलाउने",
"option_2": "गाडी राम्रो देखाउने",
"option_3": "गाडी मोड्ने",
"option_4": "गाडी गुडाउने",
"answer": "option_3",
"COL 7": 5
},
{
"q_no": 17,
"question": "सवारी दर्ता रोक्का गर्न अधिकार कसलाई हुन्छ ?",
"option_1": "ट्राफिक कार्यालयलाई",
"option_2": "प्रहरी कार्यालयलाई",
"option_3": "यातायात व्यवस्था कार्यालायलाई",
"option_4": "यातायात व्यवस्था बिभागलाई",
"answer": "option_4",
"COL 7": 5
},
{
"q_no": 18,
"question": "कुन सवारीमा गति सीमा लागू हुन्छ ?",
"option_1": "विदेशी कूटनैतिक नियोगका सवारीमा",
"option_2": "दमकलमा",
"option_3": "एम्बुलेन्समा",
"option_4": "प्रधानमन्त्रीको सवारीमा",
"answer": "option_1",
"COL 7": 5
}
]
},
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "सडकको रेखङ्कन गर्न तलकामध्ये कुन रङ प्रयोग गरिँदैन ?",
"option_1": "पहेँलो",
"option_2": "सेतो त पहेँलो",
"option_3": "सेतो ",
"option_4": "रातो",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 2,
"question": "ओभरटेक गर्दा कुन गियर लगाउनुपर्छ ?",
"option_1": "१",
"option_2": "२",
"option_3": "४",
"option_4": "उपयुक्त गियर",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 3,
"question": "गाडी स्पिडले गइरहेको बेलामा एक्कासि रोक्दा बढी कसलाई असर पर्छ ?",
"option_1": "आफूभन्दा अगाडि गएको सवारीलाई",
"option_2": "आफूभन्दा दायाँबाट आएको सवारीलाई",
"option_3": "आफूभन्दा पछाडि आएको सवारीलाई",
"option_4": "कसैलाईपनि पर्दैन",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 4,
"question": "यातायात सेवा सञ्चालन गर्नका लागि कोसँग अनुमति लिनुपर्छ ?",
"option_1": "सडक बिभागसँग",
"option_2": "ट्राफिक कार्यालयको प्रमुखसँग",
"option_3": "यातायात व्यवसायीसँग",
"option_4": "यातायात व्यवस्था विभागसँग",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 5,
"question": "गाडीमा कुन-कुन कुरा हुनु हुँदैन ?",
"option_1": "फोहरमैला",
"option_2": "खिया लागेको",
"option_3": "कुनै लिकेज भएको",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 6,
"question": "गाडी स्टार्ट गर्दा सर्वप्रथम के कुरामा विचार पुर्याुनुपर्छ ?",
"option_1": "ट्याङ्कीमा पर्याप्त तेल छ, छैन ",
"option_2": "साइड लाइट ठीक छ, छैन",
"option_3": "तेल राम्ररी पास भएको छ, छैन",
"option_4": "गियर न्यूटनमा छ, छैन",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 7,
"question": "गतिशुन्य रेखाले के गर्ने सङकेत गर्छ ?",
"option_1": "गाडी कम गतिमा पार्ने",
"option_2": "गाडी फर्काउने",
"option_3": "गाडी रोक्ने",
"option_4": "गाडी तीव्र गतिमा चलाउने",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 8,
"question": "ढिलो गतिमा चल्ने सवारीलाई सडकको कुन साइडबाट चलाउनुपर्छ ?",
"option_1": "बीचबाट",
"option_2": "बायाँबाट",
"option_3": "दायाँबाट",
"option_4": "आफूलाई मन लागेको ठाउँबाट",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 9,
"question": "कोसँग सवारी चलाउँदा बढी सतर्क हुनुपर्दछ ?",
"option_1": "कर्मचारी र महिलाहरु",
"option_2": "बालक र वृद्धहरु ",
"option_3": "शिक्षक र विध्यार्थीहरु",
"option_4": "तनदेरी युवाहरु",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 10,
"question": "दायाँ र बायाँ घुम्दा इसारा नदिई घुम्यो भने बढी खतरा कसलाई हुन्छ ?",
"option_1": "हिँडिरहेको पैदल यात्रीलाई",
"option_2": "आइरहेको सवारीलाई",
"option_3": "आफ्नो पछाडी नजिकै आइरहेको सवारीलाई",
"option_4": "आफूभन्दा अगाडि गएको सवारीलाई",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 11,
"question": "मोटरसाइकलको धुँवा कहाँ चेक गराइन्छ ?",
"option_1": "ग्यारेजमा ",
"option_2": "वर्कसर्पमा",
"option_3": "यातायात कार्यालयमा",
"option_4": "काहीँँ पनि गराइदैन",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 12,
"question": "सवारी धनीको ठेगाना बदलिएमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखसमक्ष कहिलेसम्म जानकारी गराइसक्नुपर्छ ?",
"option_1": "१५ दिनभित्र",
"option_2": "१ महिनाभित्र",
"option_3": "३ महिनाभित्र",
"option_4": "६ महिनाभित्र",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 13,
"question": "सवारी धनीको मृत्यु भएमा कति समयभित्र यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखलाई जानकारी दिनुपर्छ ?",
"option_1": "१५ दिनभित्र",
"option_2": "१ महिनाभित्र",
"option_3": "३५ दिनभित्र",
"option_4": "४५ दिनभित्र",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 14,
"question": "बा १ क्ष नम्बर प्लेट राखिएको सवारी कस्तो प्रकारको सवारी हो ?",
"option_1": "सार्वजनिक टेम्पो",
"option_2": "सरकारी टेम्पो",
"option_3": "निजी तेम्पो",
"option_4": "संस्थाको टेम्पो",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 15,
"question": "मोटरसाइकल तथा अन्य दुई पाङग्रे सवारीका लागि कति वर्ष उमेर पुगेको मानिसले सवारी चालक अनुमतपत्र पाउन सक्छ ?",
"option_1": "१६ वर्ष",
"option_2": "१७ वर्ष",
"option_3": "१८ वर्ष",
"option_4": "१९ वर्ष",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 16,
"question": "गाडी जेब्राक्रसिङमा पुग्दा रातो बत्ति बल्यो भने के गर्ने ?",
"option_1": "पछाडी ब्याक गर्ने",
"option_2": "सीधा अगाडि हेरेर हाँक्ने",
"option_3": "हरियो बत्ती बेलासम्म कुरेर बस्ने",
"option_4": "रोकेर राख्ने",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 17,
"question": "आफ्नो लेनमा सवारी हिँडाउन नसक्दा के हुन्छ ?",
"option_1": "पैदल यात्रीलाई बाधा पर्छ ",
"option_2": "दुर्घटना हुन्छ ",
"option_3": "अरु सवारीलाई बाधा पर्दैन",
"option_4": "केही हुदैन",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 18,
"question": "साधारणयता दुर्धटना हुने परिस्थितिहरु के के हुन् ?",
"option_1": "चालकको गल्तीले",
"option_2": "सवारीको अवस्थाले",
"option_3": "पैदलयात्रीको गल्तीले",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4"
}
]
},
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "सार्वजनिक सवारीको भाडा कसले निर्धारण गर्दछ ?",
"option_1": "यातायात व्यवस्था विभागले",
"option_2": "सवारी धनीले",
"option_3": "यातायात व्यवस्था कार्यालयले",
"option_4": "यातायात व्यवस्यी संघ",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 2,
"question": "टी जक्सन आइपुग्न लाग्दा तपाईले आफ्नो सवारी …....",
"option_1": "रोक्ने ",
"option_2": "विस्तारै गरी आफ्नो दायाँ, बायाँ सवारी पास गर्न दिने",
"option_3": "आफ्नो सवारीको गति कम गरी बाटो सुरक्षित भएपछि आफ्नो बाटो लाग्ने",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 3,
"question": "नेपालको कुन सवारी साधनमा प्रदूषण जाँच गरिँदैन ?",
"option_1": "एम्बुलेन्स र शव वहान",
"option_2": "डोजर तथा लोडर",
"option_3": "निजी तथा सरकारी सवारीको",
"option_4": "कूटनीतिक सवारीको",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 4,
"question": "सवारी चालकको अवस्था देहायका मध्ये कस्तो हुनु जरुरी हुन्छ ?",
"option_1": "देख्ने शक्ति राम्रो",
"option_2": "नथाकेको",
"option_3": "मदिरा सेवन नगरेको",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 5,
"question": "खारेज भएको चालक अनुमतिपत्र कति दिनभित्र फिर्ता बुझाउनुपर्छ ?",
"option_1": "७",
"option_2": "१५",
"option_3": "३०",
"option_4": "३५",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 6,
"question": "सार्वजनिक सवारीको जाँच पासको म्याद नाघेको मितिले कति दिनभित्र जाँच पास गराइसक्नुपर्छ ?",
"option_1": "५ दिन",
"option_2": "७ दिन",
"option_3": "१५ दिन",
"option_4": "३५ दिन",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 7,
"question": "सवारी प्रवेश दर्ता कहाँ गराउनुपर्छ ?",
"option_1": "नजिकको प्रहरी कार्यालय ",
"option_2": "टाढाको प्रहरी कार्यालय",
"option_3": "यातायात कार्यालय",
"option_4": "यातायात व्यवस्था विभाग",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 8,
"question": "चालक अनुमतिपत्र के गर्दा स्वत: रध्ह हुन्छ ?",
"option_1": "म्याद नाघेको २ वर्षसम्म नविकरण नगराएमा",
"option_2": "म्याद नाघेको ३ वर्षसम्म नविकरण नगराएमा",
"option_3": "म्याद नाघेको ४ वर्षसम्म नविकरण नगराएमा",
"option_4": "म्याद नाघेको ५ वर्षसम्म पनि नविकरण नगराएमा",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 9,
"question": "सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कहिले जारी बएको हो ?",
"option_1": "२०४८।९।५",
"option_2": "२०४९।९।२२",
"option_3": "२०५०।९।२४",
"option_4": "२०५१।११।११",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 10,
"question": "सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीको जारी मिति.........",
"option_1": "२०४९।१।१२",
"option_2": "२०५३।२।१२",
"option_3": "२०५४।३।१२",
"option_4": "२०६०।४।१२",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 11,
"question": "परीक्षण कालभित्र चालकले पालन गर्नुपर्ने सर्त कति पटकभन्दा बढी उल्लघन नगरेमा स्थायी रुपमा परीणत हुन्छ ?",
"option_1": "५ पटक",
"option_2": "४ पटक",
"option_3": "२ पटक",
"option_4": "१ पटक",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 12,
"question": "यातायात व्यवस्था समितिको प्रमुख को हुन्छ ?",
"option_1": "प्रमुख जिल्ला प्रहरी कार्यालय",
"option_2": "प्रमुख यातायात व्यवस्था कार्यालय",
"option_3": "यातायात व्यवसायीहरुको प्रतिनिधि",
"option_4": "प्रमुख जिल्ला अधिकारी",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 13,
"question": "भ्यानमा चालकसहित बढीमा कतिजनासम्म यात्री राख्न सक्ने सिट संख्या हुन्छ ?",
"option_1": "८",
"option_2": "१२",
"option_3": "१४",
"option_4": "१६",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 14,
"question": "ब्रेक आयल कहाँ राख्नुपर्छ ?",
"option_1": "रेडियटरमा",
"option_2": "कार्बुरेटरमा",
"option_3": "मास्टर सिलिन्डरमा",
"option_4": "यीमध्ये जुनमा राखे पनि हुन्छ",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 15,
"question": "एक्सिलेरेटर धेरै थिचे के हुन्छ ?",
"option_1": "गति रोकिन्छ",
"option_2": "गति बढ्छ",
"option_3": "तुरुन्तै ब्रेक लाग्छ",
"option_4": "गति मन्द हुन्छ",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 16,
"question": "फोर लेन सडकमा दुईतर्फका दुईवटा लेनको बीचमा खिचिएको रेखालाई के भनिन्छ ?",
"option_1": "सीमारेखा",
"option_2": "मध्यरेखा",
"option_3": "लम्बाईरेखा",
"option_4": "लेनरेखा",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 17,
"question": "मोटरसाइकल र स्कुटमा चालकसहित बढीमा कतिजनासम्म यात्रु राख्ने सिट संख्या हुन्छ ?",
"option_1": "१ ",
"option_2": "२",
"option_3": "३ ",
"option_4": "४",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 18,
"question": "मिटरजडित नभएको टेम्पोमा चालकसहित बढीमा कतिजनासम्म यात्रु राख्न सक्ने सिट संख्या हुन्छ ?",
"option_1": "११",
"option_2": "१२",
"option_3": "१३",
"option_4": "१५",
"answer": "option_3"
}
]
},
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न यी दिएका मध्ये कुन कुन हुनु हुँदैन ?",
"option_1": "चस्मा लगाएको",
"option_2": "अलिअलि कान नसुन्ने",
"option_3": "रतन्धो भएमा",
"option_4": "ग्यास्ट्रिक रोग भएको",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 2,
"question": "टायरमा हावा बढी भएमा के हुन सक्छ ?",
"option_1": "स्पिड बढी लिन्छ",
"option_2": "स्पिड कम लिन्छ",
"option_3": "तेल धेरै खाँदैन",
"option_4": "पन्चर हुन सक्छ",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 3,
"question": "कुन सवारीमा ब्रेक आयलको आवश्यकता पर्दछ ?",
"option_1": "हाइड्रोलिक ब्रेक बएको",
"option_2": "एयर ब्रेक भएको",
"option_3": "मेकानिकल ब्रेक भएको",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 4,
"question": "कताको टायरमा बढी हावा राख्नुपर्छ ?",
"option_1": "अगाडीको",
"option_2": "पछाडिको",
"option_3": "सबैमा बराबर",
"option_4": "अगाडिको दायाँ साइडको",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 5,
"question": "गोलो आकारको ट्राफिक चिन्हले के बुझाउँछ ?",
"option_1": "सचेतात्मक",
"option_2": "सूचनामुलक",
"option_3": "प्रतिबन्धात्मक",
"option_4": "दिशामूलक",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 6,
"question": "सडकको बीचमा राखेको नक्साले के जनाउँछ ?",
"option_1": "लेन्स मिलाउनु",
"option_2": "स्पिड कुदाउनु",
"option_3": "गाडी साइड लगाउनु",
"option_4": "सीधै जानु",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 7,
"question": "आफूभन्दा अगाडीको गाडीको स्पिड कम हुँदै गएको केबाट थाहा हुन्छ ?",
"option_1": "ब्रेक लाइट",
"option_2": "चालकको इसाराबाट",
"option_3": "साइलेन्सरमा धूवाँ कम बएबाट",
"option_4": "कुनै पनि होइन",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 8,
"question": "बसमा कति जनासम्म यात्री राख्न सक्ने सिट संख्या हुन्छ ?",
"option_1": "२६ देखि ५६ जनासम्म",
"option_2": "३० देखो ६० जनासम्म",
"option_3": "३५ देखि ६६ जनसम्म",
"option_4": "४० देखि ७० जनसम्म",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 9,
"question": "मिनिबसमा कति जनासम्म यात्री राख्न सक्ने सिट संख्या हुन्छ ?",
"option_1": "१० देखि २५ सम्म",
"option_2": "१५ देख २५ सम्म",
"option_3": "२० देखि २५ सम्म",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 10,
"question": "जीपमा चालकसहित बढीमा कति जनासम्म यात्री राख्ने सिट संख्या हुन्छ ?",
"option_1": "८ ",
"option_2": "१० ",
"option_3": "१२ ",
"option_4": "१४",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 11,
"question": "कारमा चालकसहित बढीमा कति जनासम्म यात्री राख्ने सिट संख्या हुन्छ ?",
"option_1": "३ ",
"option_2": "४",
"option_3": "५ ",
"option_4": "६",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 12,
"question": "माइक्रोबसमा चालकसहित बढीमा कति जनासम्म यात्री राख्ने सिट संख्या हुन्छ ?",
"option_1": "१२",
"option_2": "१४",
"option_3": "१६",
"option_4": "१८",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 13,
"question": "ट्याक्सीमा चालकसहित बढीमा कति जनासम्म यात्री राख्ने सिट संख्या हुन्छ ?",
"option_1": "४",
"option_2": "५",
"option_3": "६",
"option_4": "७",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 14,
"question": "मिटरजडित टेम्पोमा चालकसहित बढीमा कति जनासम्म यात्री राख्ने सिट संख्या हुन्छ ?",
"option_1": "४",
"option_2": "५",
"option_3": "६",
"option_4": "७",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 15,
"question": "सनसाइनमा चालकसहित बढीमा कति जनासम्म यात्री राख्ने सिट संख्या हुन्छ ?",
"option_1": "२ ",
"option_2": "३ ",
"option_3": "४ ",
"option_4": "५",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 16,
"question": "लाइसेन्स लिन पाउने सबैभन्दा कम उमेर कति हो ?",
"option_1": "१४ वर्ष",
"option_2": "१६ वर्ष",
"option_3": "१७ वर्ष",
"option_4": "१८ वर्ष",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 17,
"question": "ग्रिन (Green) स्टिकर नभएको गाडी निषेधित क्षेत्रमा चलाउँदा के हुन्छ ?",
"option_1": "जरिवाना",
"option_2": "सवारी जफत",
"option_3": "सवारी चलाउन पाइँदैन",
"option_4": "केही पनि हुँदैन",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 18,
"question": "सवारी साधनको कर कहिलेसम्म तिरी सक्नुपर्दछ ?",
"option_1": "चैत मसान्त",
"option_2": "कार्त्तिक मसान्त",
"option_3": "सशोज मसान्त",
"option_4": "साउन मसान्त",
"answer": "option_1"
}
]
},
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीमा सिधै वा डाइरेक्ट सेवाको बसको सिट संख्या कतिसम्म हुनुपर्छ ?",
"option_1": "५०",
"option_2": "४५",
"option_3": "४०",
"option_4": "३५",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 2,
"question": "परिचालकको कति रकम बिमा गरिएको हुन्छ ?",
"option_1": "रु ५०,०००।-",
"option_2": "रु १,००,००।-",
"option_3": "रु २,५०,०००।-",
"option_4": "रु ५,००,०००।-",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 3,
"question": "चालक अनुमतिपत्र हराएमा, च्यातिएमा, कुनै कारणले काम नलाग्ने भएमा कति दिनभित्र दरखास्त दिनुपर्छ ?",
"option_1": "७ दिन",
"option_2": "१५ दिन",
"option_3": "३० दिन",
"option_4": "३५ दिन",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 4,
"question": "सार्वजनिक सवारीलाई बाटो इजाजतपत्र दिएको मितिले कति समयसम्म बहाल रहनेछ ?",
"option_1": "१ महिनासम्म",
"option_2": "२ महिनासम्म",
"option_3": "३ महिनासम्म",
"option_4": "४ महिनासम्म",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 5,
"question": "सडकको लाइट सिग्नलमा रातो बत्तीले के जनाउँछ ?",
"option_1": "होसियार",
"option_2": "सवारी रोक्ने",
"option_3": "विस्तारै हाँक्ने",
"option_4": "सवारी अगाडि बढाउने",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 6,
"question": "कार्बुरेटरमा इन्धनको मात्रा बढाउनेलाई के भनिन्छ ?",
"option_1": "चोक",
"option_2": "एक्सिलेरेटर",
"option_3": "ए. सि. पाइप",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 7,
"question": "बाटोको इजाजतपत्र कस्तो सवारीले लिनुपर्छ ?",
"option_1": "सरकारी",
"option_2": "भाडाको",
"option_3": "निजी",
"option_4": "संस्थान",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 8,
"question": "सडकको रेखाङ्कनमा कुन-कुन रङ्ग प्रयोग गरिएको हुन्छ ?",
"option_1": "सेतो र पहेँलो",
"option_2": "रातो र सेतो",
"option_3": "सेतो र कालो",
"option_4": "पहेँलो र कालो",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 9,
"question": "ओरालोमा गाडी पार्किङ्ग कुन गियरमा राख्नु राम्रो हुन्छ ?",
"option_1": "४ नं. गियरमा",
"option_2": "२ नं. गियरमा",
"option_3": "ब्याक गियरमा",
"option_4": "५ नं. गियरमा",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 10,
"question": "तीव्र गतिको गाडी के गर्दा बढी खतरा हुन्छ ?",
"option_1": "एक्कासी मोड्दा",
"option_2": "रोक्दा",
"option_3": "गियर बदल्दा",
"option_4": "झ्याप्प ब्रेक लगाउँदा",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 11,
"question": "ओभरटेक गर्दा अगाडिको सवारीलाई कसरी सङ्केत दिने ?",
"option_1": "हेडलाइट बालेर",
"option_2": "हातको इसाराले",
"option_3": "हर्न बजाएर",
"option_4": "स्लोडाउनको इसारा दिएर",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 12,
"question": "ट्राफिक लाइट सिग्नलमा कति किसिमका बत्तीहरु हुन्छन् ?",
"option_1": "२",
"option_2": "३",
"option_3": "४",
"option_4": "कुनै पनि होइन ",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 13,
"question": "इन्जिन मिसिङ भएमा गाडीलाई के गर्ने ?",
"option_1": "वर्कसपमा लैजाने",
"option_2": "यातायात कार्यालय लैजाने",
"option_3": "नचलाई राख्ने ",
"option_4": "गाडी स्पिडले चलाउने",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 14,
"question": "कुन सवारी साधनमा ब्याक गियर हुँदैन ?",
"option_1": "ट्याक्सी",
"option_2": "मोटरसाइकल",
"option_3": "टेम्पो",
"option_4": "माइक्रोबस",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 15,
"question": "इन्जिनलाई शक्ति दिने र इन्जिन चालू गराउने काम कुन यन्त्रले गर्दछ ?",
"option_1": "सिलिन्डर",
"option_2": "चोक",
"option_3": "एक्सिलेरेटर",
"option_4": "ब्याट्री",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 16,
"question": "नो पार्किङमा सवारी रोक्दा कति जरिवाना लाग्छ ?",
"option_1": "रु १००",
"option_2": "रु २००",
"option_3": "रु ३०० ",
"option_4": "रु ५००",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 17,
"question": "ट्राफिक बत्तीको हरियो वाणले के बुझाउँछ ?",
"option_1": "त्यसतर्फ जानु हुन्न भन्ने",
"option_2": "त्यसतर्फ जानु हुन्छ भन्ने",
"option_3": "गाडी रोक्नुपर्छ भन्ने",
"option_4": "हर्न बजाउनुपर्छ भन्ने",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 18,
"question": "राम्रो कन्डिसनमा भएको इन्जिनको धुवाँ कस्तो हुन्छ ?",
"option_1": "कालो",
"option_2": "सेतो",
"option_3": "नीलो",
"option_4": "रातो",
"answer": "option_3"
}
]
},
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "सरकारी अफिस लाग्ने र छुट्ने एक घन्टा अघि पछिको समयलाई के भनिन्छ ?",
"option_1": "अफिस टाइम",
"option_2": "पिक आवर",
"option_3": "रेस्ट आवर",
"option_4": "व्यस्त आवर",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 2,
"question": "गियर किन बदलि रहनुपर्छ ?",
"option_1": "स्पिड बढाउन",
"option_2": "स्पिड घटाउन",
"option_3": "स्पिड घटाउन र बढाउन",
"option_4": "इन्धन बचाउनको लागि",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 3,
"question": "कस्तो रोग भएका व्यक्तिले सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउन सक्दैन ?",
"option_1": "छारे रोग भएका",
"option_2": "रतन्धो भएका",
"option_3": "साधारण ध्वनि, संकेत आवाज सन्न नसक्ने गरी बहिरो भएका",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 4,
"question": "चालकको स्थायी ठेगाना बदलिएमा कति समयसम्ममा सो सूचना यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुखलाई जानकरी गराउनुपर्छ ?",
"option_1": "१५ दिनभित्र",
"option_2": "३० दिनभित्र",
"option_3": "३५ दिनभित्र",
"option_4": "४५ दिनभित्र",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 5,
"question": "टैँकीमा भएको इन्धन तानेर कार्बुरेटरलाई दिने काम कसले गर्दछ ?",
"option_1": "चोकले",
"option_2": "सप्लाई पाइप",
"option_3": "ए.सी. पम्प",
"option_4": "आयल पम्प",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 6,
"question": "डिफेन्सलको काम के हो ?",
"option_1": "चक्का घुमाउने",
"option_2": "इन्जिनलाई शक्ति दिने",
"option_3": "ब्रेकलाई बलियो बनाउने",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 7,
"question": "सवारी साधन दायाँ मोड्दा के गर्नुपर्छ ?",
"option_1": "दायाँ साइड लाइट दिई मोड्ने",
"option_2": "बायाँ साइड लाइट दिई मोड्ने",
"option_3": "जोडले हर्न बजाउने",
"option_4": "ऐना हेर्ने",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 8,
"question": "कस्तो परिस्थितिमा दुर्घटनाग्रस्त सवारी प्रहरीले परीक्षण नगरुन्जेल दुर्घटना भएको ठाउँबाट हटाउनु हुदैन ?",
"option_1": "दुर्घटना स्थलमा मानिसको मृत्यु भएमा",
"option_2": "दुर्घटना स्थलमा मानिसलाई केही घाउचोट लागेमा",
"option_3": "सवारी एक अर्कोसँग जुधेको बेलामा",
"option_4": "सवारी दुर्घटना भई कसैलाई पनि हानिनोक्सानी नभएको अवस्थामा",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 9,
"question": "सुरक्षित तथा इन्धन खपतको हिसाबले सवारीमा कति स्पिड हुनुपर्छ ?",
"option_1": "४०-६० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"option_2": "६०-८० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"option_3": "८०-९० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"option_4": "९०-१०० कि.मि. प्रतिघण्टाभन्दा माथि",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 10,
"question": "मोटरसाइकल त जीपको चालक अनुमतिपत्र एकै पटकमा लिदा कति शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ?",
"option_1": "रु ७००",
"option_2": "रु १०००",
"option_3": "रु १२०००",
"option_4": "रु १४००",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 11,
"question": "सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ट्राफिक चिन्ह भनेर कस्तो खाले चिन्हहरुलाई बुझाउँछ ?",
"option_1": "सूचनात्मक",
"option_2": "प्रतिबन्धात्मक",
"option_3": "दिशासूचक",
"option_4": "सचेतात्मक",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 12,
"question": "बालुवा वा हिलो बएको ठाउँमा सवारी कसरी हाँक्दा फस्ने कम सम्भावना हुन्छ ?",
"option_1": "ठूलो गियरमा राखेर",
"option_2": "क्लच लिएर",
"option_3": "स्टेरिङ सीधा पारेर",
"option_4": "स्टेरिङलाई दायाँ-बायाँ काट्दै ",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 13,
"question": "सडमा कुन रेखा बत्तीद्वारा नियन्त्रण हुन्छ ?",
"option_1": "चेतावनी रेखा",
"option_2": "लेन सिमाना रेखा",
"option_3": "किनारा रेखा",
"option_4": "पेडेस्ट्रेन रेखा",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 14,
"question": "एक क्षेत्रमा दर्ता भएको सवारी अर्को क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा कति समयसम्म नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराइसक्नुपर्छ ?",
"option_1": "१५ घन्टामा",
"option_2": "२० घनटामा",
"option_3": "२४ घन्टामा",
"option_4": "३६ घन्टामा",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 15,
"question": "टाइरडको काम के हो ?",
"option_1": "ड्राइभरलाई सतर्क गराउनु",
"option_2": "चक्कालाई दायाँ-बायाँ गर्नु",
"option_3": "इन्जिनलाई चिसो पार्नु",
"option_4": "इन्जिनलाई हिट बनाउनु",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 16,
"question": "सार्वजनिक सवारीभित्र कसले धूम्रपान गर्न पाउँछ ?",
"option_1": "सवारी चलकले",
"option_2": "परीचालकले",
"option_3": "यात्रुहरुले",
"option_4": "कसैले पनि पाउँदैन",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 17,
"question": "सार्वजनिक सवारीमा फेला परेको कुनै पनि मालसमान के गर्नुपर्छ ?",
"option_1": "आफ्नो घर लिएर जाने",
"option_2": "सवारीमा नै छोडिदिने",
"option_3": "यातायात व्यवसाय संघको कार्यालयमा बुझउने",
"option_4": "ट्राफिकलाई बुझाउने",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 18,
"question": "चालक अनुमतिपत्र कसले हेर्न खोजेमा देखाउनुपर्छ ?",
"option_1": "प्रहरी वा यातायात निरीक्षकले",
"option_2": "ठूलाठूला हाकिमहरुले",
"option_3": "सर्वसाधारण जनताले",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_1"
}
]
},
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "पिकअपले कति टन भारवहन गर्न पाउने कानुनी मान्यता रहेको छ ?",
"option_1": "६ टन",
"option_2": "४ टन",
"option_3": "२ टन",
"option_4": "१ टन",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 2,
"question": "सीधै ( डाइरेक्ट ) बस सेवा भएको यात्रीवाहक सवारीको चालकसहीत बढीमा कति सिट संख्या हुन्छ ?",
"option_1": "२० सिट",
"option_2": "३० सिट",
"option_3": "४० सिट",
"option_4": "५० सिट",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 3,
"question": "माइक्रोबसको लागि बढीमा कति कि.मि. दूरीसम्मको लागि बाटो इजाजतपत्र दिइन्छ ?",
"option_1": "३०० कि.मि. दूरीसम्म",
"option_2": "४०० कि.मि. दूरीसम्म",
"option_3": "५०० कि.मि. दूरीसम्म",
"option_4": "६०० कि.मि. दूरीसम्म",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 4,
"question": "यीमध्ये ठूलो सवारी भन्नाले कुन-कुन सवारी पर्दछन् ?",
"option_1": "बस, डोजर, क्रेन",
"option_2": "मिनिबस, ट्याक्टर, रोलर",
"option_3": "भ्यान, पिकअप, जीप",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 5,
"question": "बाटो इजाजतपत्रको प्रतिलिपि हराएमा सो हराएको मितिले कति दिनभित्र दरखास्त दिनुपर्छ ?",
"option_1": "५ दिनभित्र",
"option_2": "६ दिनभित्र",
"option_3": "७ दिनभित्र",
"option_4": "१० दिनभित्र",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 6,
"question": "VIP को गाडी आउँदा के गर्नुपर्छ ?",
"option_1": "आफ्नो गाडीलाई रफतारमा कुदाउने",
"option_2": "साइड दिने",
"option_3": "आफ्नो लेनमा हिड्ने",
"option_4": "केहि पनि नगर्ने",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 7,
"question": "बसको सवारी गति पहाडी बाटोमा बढीमा कतिसम्म हुनुपर्छ ?",
"option_1": "४० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"option_2": "५० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"option_3": "६० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"option_4": "७० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 8,
"question": "यातायात व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्यहरु रहेका हुन्छन् ?",
"option_1": "४ जना",
"option_2": "५ जना",
"option_3": "८ जना",
"option_4": "१० जना",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 9,
"question": "परीक्षा समितिमा कतिजना सदस्य रहेका हुन्छन् ?",
"option_1": "३ जना",
"option_2": "५ जना",
"option_3": "७ जना",
"option_4": "१० जना",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 10,
"question": "सरकारी सवारी भन्नाले कस्तो सवारीलाई बुझाउँछ ?",
"option_1": "कुनै पनि सरकारी कार्यालयको नाममा दर्ता भएको सवारी",
"option_2": "कुनै पनि संघसंस्थामा दर्ता भएको सवारी",
"option_3": "कुनै पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सवारी",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 11,
"question": "बाक्लो बस्ती भएको इलाकामा कुनै पनि सवारीको गति बढिमा कतिसम्म हुनुपर्नेछ ?",
"option_1": "२० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"option_2": "३० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"option_3": "४० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"option_4": "५० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 12,
"question": "बस, मिनिबस, ट्रक, मिनिट्रकको समतल बाटोमा सवारीको गति बढीमा कतिसम्म हुनुपर्ने निर्धारण गरेको छ ?",
"option_1": "४० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"option_2": "५० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"option_3": "६० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"option_4": "७० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 13,
"question": "हाल मोटरसाइकलको राजस्व कति तिर्नुपर्छ ?",
"option_1": "रु ७००",
"option_2": "रु ५००",
"option_3": "रु १०००",
"option_4": "रु ९००",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 14,
"question": "उकालोमा कति नम्बरको गियर लगाउनुपर्छ ?",
"option_1": "४ नम्बर",
"option_2": "२ नम्बर",
"option_3": "१ नम्बर",
"option_4": "३ नम्बर",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 15,
"question": "चालक अनुमतिपत्र नभएको व्यक्तिले सवारी साधन चलाई बदनियतसाथ सवारी दूर्धटना गराई कुनै पनि मानिसको अङ्गभङ्ग गराएमा चालक अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको भन्दा थप कति बढी जरिवानासम्म हुन्छ ?",
"option_1": "रु ३०००",
"option_2": "रु ४०००",
"option_3": "रु ५०००",
"option_4": "रु ६०००",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 16,
"question": "गाडीको इन्जिन स्टार्ट गर्दा कालो धूवाँ आएमा के गर्ने ?",
"option_1": "साइलेन्सर पाइप झिकेर फाल्ने",
"option_2": "इन्धन थप्ने",
"option_3": "साइलेन्सर पाइप बन्द गर्ने",
"option_4": "इन्जिन मर्मत गर्ने",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 17,
"question": "स्वेच्छाले आफ्नो सवारीको रङ फेरेमा के हुन्छ ?",
"option_1": "राम्रो हुन्छ",
"option_2": "नयाँ देखिन्छ",
"option_3": "सजाय हुन्छ",
"option_4": "पैसा खर्च हुन्छ ",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 18,
"question": "बाटो इजाजतपत्रको नवीकरण म्याद नाघेको कति समयसम्म गराइसक्नुपर्छ ?",
"option_1": "१० दिन",
"option_2": "१५ दिन",
"option_3": "३० दिन",
"option_4": "४५ दिन",
"answer": "option_2"
}
]
},
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "पैदल हिँड्ने मानिसले बाटो काट्नुपर्दा कहाँबाट काट्नुपर्छ ?",
"option_1": "जेब्रा क्रसिङबाट",
"option_2": "सब वे बाट",
"option_3": "ओभरहेड ब्रिजबाट ",
"option_4": "माथिका सबै ठाउँबाट",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 2,
"question": "कति वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिलाई ठूलो र मझौला सार्वजनिक सवारी चलाउन अनुमति दिइने छैन ?",
"option_1": "५५ वर्ष",
"option_2": "६० वर्ष",
"option_3": "६५ वर्ष",
"option_4": "७० वर्ष",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 3,
"question": "मझौला सवारी लाइसेन्स लिन कति वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ ?",
"option_1": "१६ वर्ष",
"option_2": "१८ वर्ष",
"option_3": "२० वर्ष",
"option_4": "२१ वर्ष",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 4,
"question": "रेडिएटरमा के हाल्नुपर्छ ?",
"option_1": "मोबिल",
"option_2": "डिजेल",
"option_3": "पानि",
"option_4": "पेट्रोल",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 5,
"question": "ट्रलिबसको धूवाँ प्रदूषण परीक्षण कहाँ गरिन्छ ?",
"option_1": "यातायात कार्यालय",
"option_2": "ट्राफिक कार्यालय",
"option_3": "ग्यारेजमा",
"option_4": "माथिका कुनै पनि होइन",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 6,
"question": "चालक अनुमतिपत्र दिइएको मितिले कति वर्षसम्म बहाल रहनेछ ?",
"option_1": "३ वर्ष",
"option_2": "४ वर्ष",
"option_3": "५ वर्ष",
"option_4": "७ वर्ष",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 7,
"question": "गोलो घुम्तीमा कताबाट आएको सवारीले प्राथामिकता पाउँछ ?",
"option_1": "दायाँतर्फबाट",
"option_2": "बायाँतर्फबाट",
"option_3": "दायाँ-बायाँ दुवैतर्फबाट आउनेले बराबर",
"option_4": "कुनै पनि होइन",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 8,
"question": "मोटरसाइकलमा सिट संख्या कति हुन्छ ?",
"option_1": "४",
"option_2": "३",
"option_3": "२",
"option_4": "१",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 9,
"question": "सेतो प्लेटमा कालो अक्षर र अंक भएको सवारी कहाँ चलाउन पाइन्छ ?",
"option_1": "चक्रपथभित्र",
"option_2": "चक्रपथमा मात्र",
"option_3": "चक्रपथ र चक्रपथ बाहिर",
"option_4": "जहाँ पनि पाउँछ ",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 10,
"question": "ज्यान मार्ने मनसाय लिई सवारी चलाई कसैलाई किची वा ठक्कर दिएर कसैको ज्यान लिएमा के सजाय हुन सक्छ ?",
"option_1": "रु एक लाख जरिवाना",
"option_2": "१० वर्ष कैद",
"option_3": "सर्वस्वसहित जन्मकैद",
"option_4": "१५ वर्ष कैद वा २ लाख जरिवाना",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 11,
"question": "हेलमेट नलगाई सवारी चलाएमा के हुन्छ ?",
"option_1": "रमाइलो हुन्छ",
"option_2": "मोटरसाइकल चलाउन पाइँदैन",
"option_3": "जरिवाना हुन्छ",
"option_4": "दुर्घटना भएमा बढी घाइते भइन्छ ",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 12,
"question": "संस्थानको सवारी भन्नाले कस्तो सवारीलाई बुझाउँछ ?",
"option_1": "नेपाल सरकारको पूर्ण,अधिकांश स्वामित्व भएको",
"option_2": "नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको",
"option_3": "नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 13,
"question": "सार्वजिनक सवारीलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ ?",
"option_1": "२ भागमा",
"option_2": "४ भागमा",
"option_3": "६ भागमा",
"option_4": "८ भागमा",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 14,
"question": "सवारी ऐन तथा नियमावलि अनुसार चालक भन्नाले कसलाई बुझाउँछ ?",
"option_1": "सवारी चलाउन सिपालु व्यक्ति ",
"option_2": "सवारी सम्बन्धी धेरै नै ज्ञान हासिल गरेको",
"option_3": "सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 15,
"question": "मध्यम बाटो ( मिडियम रुट ) भन्नाले",
"option_1": "१०० कि.मि. सम्मको दुरी",
"option_2": "१५० कि.मि. सम्मको दुरी",
"option_3": "२०० कि.मि. सम्मको दुरी",
"option_4": "२५० कि.मि. सम्मको दुरी",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 16,
"question": "छोटो बाटो भन्नाले",
"option_1": "२५ देखि १०० कि.मि. सम्मको दुरी",
"option_2": "५० देखि १०० कि.मि. सम्मको दुरी",
"option_3": "७५ देखि १०० कि.मि. सम्मको दुरी",
"option_4": "१०० देखि १५० कि.मि. सम्मको दुरी",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 17,
"question": "साना सवारी चलाउने अनुमतिपत्र पाएको मितिले कति वर्षपछि टूलो सवारी चलाउने अनुमति पाउन सक्ने व्यवस्था छ ?",
"option_1": "४ वर्ष",
"option_2": "३ वर्ष",
"option_3": "२ वर्ष",
"option_4": "१ वर्ष",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 18,
"question": "पहेँलो प्लेटमा नीलो अक्षर र अंकमा लेखिएको साधन कुन प्रकारको साधन हो ?",
"option_1": "संगठित संस्था",
"option_2": "कूटनीतिक सवारी",
"option_3": "निजी सवारी",
"option_4": "पर्यटन सवारी",
"answer": "option_1"
}
]
},
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "रातो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंकमा लेखिएको साधन कुन प्रकारको साधन हो ?",
"option_1": "सार्वजनिक",
"option_2": "कूटनीतिक",
"option_3": "सरकारी",
"option_4": "निजी",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 2,
"question": "सरकारी सवारीको नम्बर प्केट कस्तो हुन्छ ?",
"option_1": "रातो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंक हुनुपर्छ",
"option_2": "सेतो प्लेटमा रातो अक्षर र अंक हुनुपर्छ",
"option_3": "हरियो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंक हुनुपर्छ",
"option_4": "नीलो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंक हुनुपर्छ",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 3,
"question": "ब्रेक लाइट कुन बेला बल्छ ?",
"option_1": "गाडी गुडाउन लाग्दा",
"option_2": "गाडी विस्तारै गुडाउँदा",
"option_3": "फुट ब्रेक लगाउँदा ",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": " ग"
},
{
"q_no": 4,
"question": "स्थानीय बाटो भन्नले ",
"option_1": "१०० कि.मि. सम्मको दुरी",
"option_2": "७५ कि.मि. सम्मको दुरी",
"option_3": "५० कि.मि. सम्मको दुरी",
"option_4": "२५ कि.मि. सम्मको दुरी",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 5,
"question": "अुनमतिपत्र प्राप्त नभएको व्यक्तिलाई सवारी चलाउन दिन हुन्छ ",
"option_1": "कहिले काहीँ हुन्छ ",
"option_2": "ट्राफिक नभएको ठाउँमा दिन हुन्छ",
"option_3": "उपत्यका बाहिर चलाउन हुन्छ ",
"option_4": "दिनु हुँदैन",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 6,
"question": "पर्यटन सवारीको नम्बर प्लेट कस्तो हुनुपर्नेछ ?",
"option_1": "नीलो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंक",
"option_2": "रातो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंक",
"option_3": "हरियो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंक",
"option_4": "पहेँलो प्लेटमा निलो अक्षर र अंक",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 7,
"question": "कालो प्लेटमा सेतो अक्षर र अङ्क कुन सवारी साधनको हुन्छ ?",
"option_1": "सार्वजनिक",
"option_2": "पर्यटन",
"option_3": "सरकारी",
"option_4": "संस्थान",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 8,
"question": "नीलो नम्बर प्लेट भएको सवारीले कस्तो सवारीलाई जनाउँछ ?",
"option_1": "सरकारी सवारी",
"option_2": "पर्यटन सवारी",
"option_3": "सार्वजनिक सवारी",
"option_4": "कूटनीतिक सवारी",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 9,
"question": "चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि सवारी चलाएमा कतिसम्म जरिवाना हुन सक्छ ?",
"option_1": "रु ५०० सम्म",
"option_2": "रु ५०० देखि रु १००० सम्म",
"option_3": "रु ५०० देखि रु २००० सम्म",
"option_4": "कुनै पनि होइन",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 10,
"question": "खाली रहेको अवस्थामा सार्वजनिक सवारीले यात्री लिन इन्कार गरेमा कतिसम्म जरिवाना हुन सक्छ ?",
"option_1": "रु २०० देखि रु ४०० सम्म",
"option_2": "रु २०० देखि रु ५०० सम्म",
"option_3": "रु २०० देखि रु ७०० सम्म",
"option_4": "रु २०० देखि रु १००० सम्म",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 11,
"question": "सवारी पार्किङ कहाँ गर्नुपर्छ ?",
"option_1": "P लेखिएको ठाउँमा ",
"option_2": "बस स्टेसनमा",
"option_3": "ट्याक्सी स्टेसनमा",
"option_4": "जहाँ आफूलाई आवश्यक पर्छ त्यहाँ",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 12,
"question": "ठूलो सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि दस्तुर कति लाग्छ ?",
"option_1": "रु १०००",
"option_2": "रु ५०० ",
"option_3": "रु ३००",
"option_4": "रु १००",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 13,
"question": "एक क्षेत्रमा दर्ता गरिएको सवारी अर्को क्षेत्रमा चलाउन कति अवधिभन्दा बढी पाइँदैन ?",
"option_1": "३ वर्ष",
"option_2": "२ वर्ष",
"option_3": "१ वर्ष",
"option_4": "जति समय पनि पाउन सकिन्छ",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 14,
"question": "सवारी तथा व्यवस्था ऐन पहिलोपटक कहिले संशोधन भएको हो ?",
"option_1": "२०५०।५।९",
"option_2": "२०५०।९।५",
"option_3": "२०५१।५।५",
"option_4": "२०५२।५।६",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 15,
"question": "सवारी तथा व्यवस्था नियमावली पहिलोपटक कहिले संशोधन भएको हो ?",
"option_1": "२०५४।६।७",
"option_2": "२०५६।४।७",
"option_3": "२०५९।६।७",
"option_4": "२०६१।६।७",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 16,
"question": "मझौला सवारी भन्नाले कस्तो सवारीलाई बुझाउँछ ?",
"option_1": "४ टनदेखि ६ टनसम्म वजन भएको",
"option_2": "४ टनदेखि ८ टनसम्म वजन भएको",
"option_3": "४ देखि ९ टनसम्म वजन भएको",
"option_4": "४ टन देखि १० टनसम्म वजन भएको",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 17,
"question": "साना सवारी भन्नाले कस्तो सवारीलाई बुझाउँछ ?",
"option_1": "७ टनभन्दा कम वजन भएको",
"option_2": "६ टनभन्दा कम वजन भएको",
"option_3": "५ टनभन्दा कम वजन भएको",
"option_4": "४ टनभन्दा कम वजन भएको",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 18,
"question": "पर्यटन सवारी भनेको कस्तो सवारी हो ?",
"option_1": "विदेशी पर्यटकलाई यातायात सेवा प्रदान गर्ने",
"option_2": "नेपाली पर्यटकलाई यातायात सेवा प्रदान गर्ने",
"option_3": "जोसुकै यात्रुहरुलाई ओसार पसार गर्ने",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_1"
}
]
},
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "निजी सवारी भन्नाले कस्तो सवारीलाई बुझाउँछ ?",
"option_1": "मानिसहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने",
"option_2": "आफ्नो निजी कामका लागि प्रयोग गर्ने",
"option_3": "विदेशी पर्यटनहरुलाई ओसार पसार गर्ने ",
"option_4": "माथिमा सबै",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 2,
"question": "प्रदूषण भन्नाले के बुझिन्छ ?",
"option_1": "सडकमा रहेको फोहोर मैला",
"option_2": "सवारीबाट निस्कने ध्वनि तथा धूवाँ",
"option_3": "मानिसको बढी भीड तथा कोलाहरु भएको ठाउँ",
"option_4": "माथिमा सबै",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 3,
"question": "सवारी दर्ता कति समयभित्र गराइसक्नुपर्छ ?",
"option_1": "१५ दिन",
"option_2": "३० दिन",
"option_3": "४५ दिन",
"option_4": "६० दिन",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 4,
"question": "कूटनीतिक सुविधा प्राप्त सवारी दर्ता गर्न दर्ता दस्तुर कति लाग्छ ?",
"option_1": "रु ४५०",
"option_2": "रु ६००",
"option_3": "रु ९०००",
"option_4": "दस्तुर लाग्दैन",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 5,
"question": "सवारी कस्तो अवस्थामा अस्थायी दर्ता गर्नुपर्छ ?",
"option_1": "सवारी पैठारी गर्ने व्यक्तिले म्यादभित्र दर्ता गराउन उपस्थित हुन नसक्ने भएमा",
"option_2": "सवारीको इन्जिन, चेसिस वा अन्य कुनै पार्टपुर्जाको खराबीको कारणले गर्दा गराउन ल्याउन नस्क",
"option_3": "सवारी निमार्ण कम्पनी वा बिक्री गर्ने एजेन्ट वा बिमा कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति बिमासम्बन्धी विवाद प",
"option_4": "माथिमा सबै",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 6,
"question": "विदेशमा दर्ता भएको सवारी वा विदेशी सवारी नेपालभित्र चलाउनको लागि के गर्नुपर्छ ?",
"option_1": "सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनुपर्छ",
"option_2": "प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति लिनुपर्छ ",
"option_3": "अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई भेट्नुपर्छ ",
"option_4": "माथिमा सबै",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 7,
"question": "विदेशमा दर्ता भएको सवारी वा विदेशी सवारी नेपालभित्र चलाउन बढीमा कति महिनासम्मको लागि अनुमति दिन सक्नेछ ?",
"option_1": "१ महिना",
"option_2": "३ महिना",
"option_3": "६ महिना",
"option_4": "१२ महिना",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 8,
"question": "दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण कहिलेसम्म गराइसक्नुपर्छ ?",
"option_1": "म्याद नाघेको १ महिनाभित्र",
"option_2": "म्याद नाघेको २ महिनाभित्र",
"option_3": "म्याद नाघेको ३ महिनाभित्र",
"option_4": "म्याद नाघेको ४ महिनाभित्र",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 9,
"question": "अन्तराष्ट्रिय चालक अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्तिले नेपालमा सवारी चलाउन अनुमतिपत्र लिन के गर्नुपर्छ ?",
"option_1": "लिखित परिक्षा दिनुपर्छ",
"option_2": "ट्रायल परिक्षा दिनुपर्छ",
"option_3": "लिखित त ट्रायल दुबै दिनुपर्छ",
"option_4": "माथिमा कुनै पनि हिइन",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 10,
"question": "दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण पाँच वर्षसम्म म्याद नाघेमा कति प्रतिशत दस्तुर लाग्नेछ ?",
"option_1": "रु १०० प्रतिशत",
"option_2": "रु २०० प्रतिशत",
"option_3": "रु ४०० प्रतिशत",
"option_4": "रु ५०० प्रतिशत",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 11,
"question": "दर्ताको प्रमाणपत्र के गर्दा स्वत: रध्ह हुन सक्छ ?",
"option_1": "सवारी राम्रोसँग नचलाएमा",
"option_2": "सवारी चलाउँदा ट्राफिक नियमको उल्लंगन गरेमा",
"option_3": "निर्धारित हवधिसम्म पनि नवीकरण नगराएमा",
"option_4": "सवारी दुर्घटना गराएमा",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 12,
"question": "मालवाहक सवारीको रुपमा दर्ता भई दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई यात्रीवाहक सवारीमा दर्ता परिवर्तन गराउन मिल्छ ?",
"option_1": "मिल्छ",
"option_2": "कानुनी प्रक्रिया चाल्ने हो भने मिल्छ",
"option_3": "मिल्दैन",
"option_4": "केही समयको लागि मिल्छ",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 13,
"question": "सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा अधिकार प्राप्त अधिकारी भन्नाले ",
"option_1": "यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुख सम्झनुपर्छ",
"option_2": "ट्राफिक कार्यालय प्रमुखलाई सम्झनुपर्छ",
"option_3": "सडक विभागको कार्यालय प्रमुखलाई सम्झनुपर्छ",
"option_4": "माथिमा कुनै पनि हिइन",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 14,
"question": "दर्ताको प्रमाणपत्र हराएमा हराएको मितिले कति दिनभित्र अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष दरखास्त दिनुपर्छ ?",
"option_1": "१५ दिनभित्र",
"option_2": "३० दिनभित्र",
"option_3": "३५ दिनभित्र",
"option_4": "४५ दिनभित्र",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 15,
"question": "परीक्षामा असफल हुने दरखास्तबालाले सो परीक्षा सम्पन्न भएको मितिले कति समय पूरा नभएसम्म पुन: दरखास्त दिन पाउने छैन ?",
"option_1": "१ महिनासम्म",
"option_2": "२ महिनासम्म",
"option_3": "३ महिनासम्म",
"option_4": "४ महिनासम्म",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 16,
"question": "विदेशी राष्ट्रबाट चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले नेपालमा चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ ?",
"option_1": "लिखित परिक्षा दिनुपर्छ",
"option_2": "ट्रायल परिक्षा दिनुपर्छ",
"option_3": "लिखित त ट्रायल दुबै दिनुपर्छ",
"option_4": "ऐनको दफा ४८ बमोजिम दरखास्त दिनुपर्छ",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 17,
"question": "अन्तराष्ट्रिय चालक अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्तिले सो अनुमतिपत्रमा लेखिएका सवारीहरु नेपालको कुन-कुन ठाउँमा चलाउन पाउँछ ?",
"option_1": "वाग्मती अञ्चलमा मात्र",
"option_2": "नारायणी अञ्चलमा मात्र",
"option_3": "राप्ती अञ्चलमा मात्र",
"option_4": "नेपाल अधिराज्यको जुनसुकै ठाउँमा",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 18,
"question": "म्याद नाघेको चार वर्षपछि चालक अनुमतिपत्र नविकरण गराउन आउने चालकबाट नवीकरण दस्तुरको अतिरिक्त थप कति प्रतिशत दस्तुर तिर्नुपर्छ ?",
"option_1": "२०० प्रतिशत",
"option_2": "३०० प्रतिशत",
"option_3": "४०० प्रतिशत",
"option_4": "५०० प्रतिशत",
"answer": "option_3"
}
]
},
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "के गर्दा चालक अनुमतिपत्र निलम्बन हुन सक्छ ?",
"option_1": "पालना गर्नुपर्ने सर्तहरु १ पटकभन्दा बढि उल्लंघन गरेमा",
"option_2": "पालना गर्नुपर्ने सर्तहरु ४ पटकभन्दा बढि उल्लंघन गरेमा",
"option_3": "पालना गर्नुपर्ने सर्तहरु ५ पटकभन्दा बढि उल्लंघन गरेमा",
"option_4": "पालना गर्नुपर्ने सर्तहरु ६ पटकभन्दा बढि उल्लंघन गरेमा",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 2,
"question": "स्कुल क्षेत्रमा हर्न बजाउनु हुन्छ ?",
"option_1": "आफ्नो इच्छा",
"option_2": "कहिलेकाहीँ हुन्छ",
"option_3": "ट्राफिक छैन भने हुन्छ ",
"option_4": "हुँदैन",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 3,
"question": "सवारी ऐन तथा नियमावलीअनुसार परिचालक भन्नाले कसलाई बुझाउँछ ?",
"option_1": "सवारी चलाउने व्यक्तिलाई ",
"option_2": "सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई",
"option_3": "सवारीमा काम गर्ने चेकर तथा हेल्फरलाई",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 4,
"question": "सार्वजनिक सवारीले बाटो इजाजतपत्र लिनलाई के गरेको हुनुपर्छ ?",
"option_1": "सवारी चलाक, परिचालक, सुरक्षाकर्मी तथा सवारीमा काम गर्न अन्य कर्मचारीको तथा तेस्रो",
"option_2": "दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण गराएमा",
"option_3": "सवारीको जाँच पास गराएको",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 5,
"question": "बाटो इजाजतपत्र के गर्दा स्वत: रध्ह हुन्छ ?",
"option_1": "एउटा बाटोको लागि दिएको इजाजतपत्र अर्को बाटोमा सवारी चलाएमा",
"option_2": "म्याद नाघेको १० दिनसम्म पनि नवीकरण नगराएमा",
"option_3": "म्याद नाघेको १५ दिनसम्म पनि नवीकरण नगराएमा",
"option_4": "सवारी दुई महिनासम्म नचलाएमा",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 6,
"question": "पुन: जाँचपास म्याद नाघेको कति अवधिसम्म गराउनुपर्छ ?",
"option_1": "३ दिनभित्र",
"option_2": "४ दिनभित्र",
"option_3": "५ दिनभित्र",
"option_4": "७ दिनभित्र",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 7,
"question": "चार घन्टाभन्दा बढीको दूरीमा चल्ने यात्रीवाहक सार्वजनिक सवारीले कति समयमा आधा घन्टा विश्राम गर्नुपर्ने कानुनी मान्यता छ ?",
"option_1": "४ घन्टामा",
"option_2": "६ घन्टामा",
"option_3": "८ घन्टामा",
"option_4": "१२ घन्टामा",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 8,
"question": "लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रीवाहक सार्वजनिक सवारीमा कति समयपछि अर्को चाकक फेर्नुपर्छ ?",
"option_1": "४-४ घन्टामा",
"option_2": "६-६ घन्टामा",
"option_3": "८-८ घन्टामा",
"option_4": "१०-१० घन्टामा",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 9,
"question": "स्थानीय बाटोमा चल्ने यात्रीवाहक सार्वजनिक ठूलो सवारीमा कतिवटा सिट महिलाको लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने कानुनी मान्यता छ ?",
"option_1": "५ वटा",
"option_2": "३ वटा",
"option_3": "२ वटा",
"option_4": "१ वटा",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 10,
"question": "मिनिबस तथा मिनीट्रकको सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनको लागि कति राजस्व बुझाउनुपर्छ ?",
"option_1": "रु ७००",
"option_2": "रु १०००",
"option_3": "रु १२००",
"option_4": "रु १५००",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 11,
"question": "दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम वास्तविक नम्बर वा प्लेट नराखी अर्कै नम्बर वा प्लेट राखी सवारी चलाउने वा चलाउन लगाउने व्यक्तिलाई के सजाय हुन्छ ?",
"option_1": "६ महिना कैद",
"option_2": "५ हजारकेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना",
"option_3": "सवारी जफत",
"option_4": "माथिका सबै हुन सक्छ",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 12,
"question": "कुनै पनि प्रयोजनको निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गरेमा के सजाय हुन्छ ?",
"option_1": "१ महिना कैद",
"option_2": "५०० देखि १००० सम्म जरिवाना",
"option_3": "५०० देखि २००० सम्म जरिवाना",
"option_4": "३ महिनासम्म कैद",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 13,
"question": "तपाईले कसैको लाइसेन्स बाटोमा पाउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ ?",
"option_1": "घर लिएर जाने",
"option_2": "च्यातिदिने",
"option_3": "नजिकको ट्राफिकलाई बुझाउने",
"option_4": "केही पनि नगर्ने",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 14,
"question": "निर्धारित मानिसको संख्या र मालसमानको वजनभन्दा बढी हुने गरी कुनै पनि सवारीमा मानिस वा मालसामान राखेमा कतिसम्म जरीवाना हुन सक्छ ?",
"option_1": "रु ५०० देखि रु २००० सम्म",
"option_2": "रु १००० देखि रु २००० सम्म",
"option_3": "रु २००० देखि रु ३००० सम्म",
"option_4": "रु ३००० देखि रु ५००० सम्म",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 15,
"question": "ट्रक तथा टैँकरले कतिसम्म भारवहन गर्न पाउने कानुनी मान्यता रहेको छ ?",
"option_1": "प्रतिएक्सल ८.२",
"option_2": "प्रतिएक्सल १०.२",
"option_3": "प्रतिएक्सल १२.२",
"option_4": "प्रतिएक्सल १४.२",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 16,
"question": "ट्याक्टरको बढीमा सवारी गति कतिसम्म हुन सक्ने कानुनले तोकेको छ ?",
"option_1": "२० कि.मि. प्रतिघन्टा ",
"option_2": "३० कि.मि. प्रतिघन्टा ",
"option_3": "४० कि.मि. प्रतिघन्टा ",
"option_4": "५० कि.मि. प्रतिघन्टा ",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 17,
"question": "नेपालभित्र भन्सार तिरी ल्याएको मितिले पन्ध्र दिनसम्म पनि दर्ता नगराएमा कतिसम्म जरिवाना हुन सक्छ ?",
"option_1": "रु १००० देखि रु २००० सम्म",
"option_2": "रु १००० देखि रु ३००० सम्म",
"option_3": "रु १००० देखि रु ४००० सम्म",
"option_4": "रु १००० देखि रु ५००० सम्म",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 18,
"question": "पावर टिलरको कतिसम्म भारवहन गर्न सक्ने क्षमता तोकिएको छ ?",
"option_1": "१ टन",
"option_2": "२ टन",
"option_3": "३ टन",
"option_4": "४ टन",
"answer": "option_1"
}
]
},
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "अनुमति नलिई विदेशी सवारी नेपालभित्र चलाएमा के हुन सक्छ ?",
"option_1": "१ वर्षसम्म कैद",
"option_2": "६ महिनासम्म कैद",
"option_3": "रु ५०० देखि रु ५००० सम्म जरिवाना",
"option_4": "रु १००० देखि रु ५००० सम्म जरिवाना",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 2,
"question": "बसको भित्री उचाई कति हुन्छ ?",
"option_1": "५० इन्च",
"option_2": "६६ इन्च",
"option_3": "७० इन्च",
"option_4": "८० इन्च ",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 3,
"question": "मिनिबसभित्रको उचाई कति हुन्छ ?",
"option_1": "५० इन्च",
"option_2": "५६ इन्च",
"option_3": "६० इन्च",
"option_4": "६४ इन्च",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 4,
"question": "सवारी धनीले यातायात व्यवस्था प्रमुखको स्वीकृत नलिई सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरुप, इन्जिन परिवर्तन वा हेरफेर गरेमा कतिसम्म जरिवाना हुन सक्छन् ?",
"option_1": "रु १००० देखि रु ५००० सम्म",
"option_2": "रु १७०० देखि रु ५००० सम्म",
"option_3": "रु ३००० देखि ५००० सम्म",
"option_4": "रु ४००० देखि ५००० सम्म",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 5,
"question": "माइक्रोबसको भित्री उचई कति हुन्छ ?",
"option_1": "१३३० एम.एस",
"option_2": "१३३५ एम.एस",
"option_3": "१३४० एम.एस",
"option_4": "१३४५ एम.एस",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 6,
"question": "सीधै ( डाइरेक्ट ) सेवाअन्तर्गत सञ्चालन हुने बसलाई सुरु सञ्चालन भएको मितिले कति समयसम्मको लागि सञ्चालन गर्न दिइनेछ ?",
"option_1": "३ वर्षसम्मको लागि",
"option_2": "४ वर्षसम्मको लागि",
"option_3": "५ वर्षसम्मको लागि",
"option_4": "६ वर्षसम्मको लागि",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 7,
"question": "बाटो इजाजतपत्र नलिई कुनै पनि सार्वजनिक सवारी यातायात सेवा सञ्चालन गरेमा के सजाय हुन सक्छ ?",
"option_1": "३ महिना कैद",
"option_2": "६ महिनासम्म कैद",
"option_3": "रु ४००० सम्म जरिवाना",
"option_4": "रु १००० देखि रु ५००० सम्म जरिवाना",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 8,
"question": "स्कुटरको बढीमा सवारी गति कतिसम्म हुनुपर्नेछ ?",
"option_1": "३० कि.मि. प्रतिघन्टा",
"option_2": "४० कि.मि. प्रतिघन्टा",
"option_3": "५० कि.मि. प्रतिघन्टा",
"option_4": "६० कि.मि. प्रतिघन्टा",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 9,
"question": "यात्रीवाहक तथा मालवाहक सार्वजनिक सवारीले लिने भाडा दर तोकिएबमोजिमभन्दा बढी लिएमा कतिसम्म जरीवाना गर्न सकिने कानुनि मान्यता रहेको छ ?",
"option_1": "रु १००० देखि रु ५००० सम्म",
"option_2": "रु २००० देखि रु ५००० सम्म",
"option_3": "रु ३००० देखि ५००० सम्म",
"option_4": "रु ४००० देखि ५००० सम्म",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 10,
"question": "द्रुत ( एक्सप्रेस ) सेवाअन्तर्गत सञ्चालन हुने बसलाई सुरु सञ्चालन भएका मितिले कति समयसम्मको लागि सञ्चालन गर्न दिइनेछ ?",
"option_1": "५ वर्ष",
"option_2": "४ वर्ष",
"option_3": "७ वर्ष",
"option_4": "८ वर्ष",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 11,
"question": "कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि मानिस वा सवारीको आवागमनमा बाधा पुग्ने गरी मालसमान वा सवारी राखेमा के सजाय हुन सक्छ ?",
"option_1": "२ महिनासम्म कैद",
"option_2": "४ महिनासम्म कैद",
"option_3": "रु १००० देखि रु ४००० सम्म जरिवाना",
"option_4": "रु १००० देखि रु ५००० सम्म जरिवाना",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 12,
"question": "लामो बाटो तथा मध्यम बाटोमा द्रुत ( एक्सप्रेस ) सेवाअन्तर्गत सञ्चालन हुने माइक्रो बसलाई सुरु सञ्चालन भएको मितिले कति समयसम्मको लागि सञ्चालन गर्न दिइनेछ ?",
"option_1": "४ वर्षसम्म",
"option_2": "५ वर्षसम्म",
"option_3": "६ वर्षसम्म",
"option_4": "७ वर्षसम्म",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 13,
"question": "प्रशिक्षण केन्द्र कारखाना वर्कसप विभागको अनुमति नलिई सञ्चालन गरेमा कतिसम्म जरिवाना हुन सक्छ ?",
"option_1": "रु २००० देखि रु ५००० सम्म",
"option_2": "रु २००० देखि रु ८००० सम्म",
"option_3": "रु २००० देखि १०,००० सम्म",
"option_4": "रु २००० देखि रु १२,००० सम्म",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 14,
"question": "अवस्था ठीक नभएको सवारी चलाएमा............",
"option_1": "जुनसुकै बेला धोका हुन सक्छ",
"option_2": "ज्यान जान सक्छ",
"option_3": "ट्राफिक प्रहरीले सिटी फुक्न सक्छ",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 15,
"question": "सवारीलाई मार्ग परिवर्तन गर्न लगाउने र यात्रीलाई बन्धक बनाउने कार्य गरेमा के सजाय हुन सक्छ ?",
"option_1": "रु २५००० सम्म जरिवाना",
"option_2": "५ वर्षसम्म कैद",
"option_3": "क र ख दुवै सजाय हुन सक्छ",
"option_4": "कुनै पनि हिइन",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 16,
"question": "कसैले सवारीमा रहेका चालक, परिचालक, सुरक्षाकर्मी, सवारीका अन्य कर्मचारी वा यात्रीलाई पिट्ने सवारी रोक्ने, सवारी तोडफोड गर्ने काम गरेमा के सजाय हुन सक्छ ?",
"option_1": "रु १००० जरिवाना",
"option_2": "१ वर्षसम्म कैद",
"option_3": "क र ख दुवै सजाय हुन सक्छ",
"option_4": "कुनै पनि हिइन",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 17,
"question": "यातायात सेवामा काम गर्न कर्मचारीहरुको बिमा कति अवधिभित्र गराइ सक्नु पर्ने छ ?",
"option_1": "२ महिनासम्म",
"option_2": "३ महिनासम्म",
"option_3": "४ महिनासम्म",
"option_4": "५ महिनासम्म",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 18,
"question": "वागमती अञ्चलभित्र दर्ता गरी काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ र चक्रपथ बाहिर भाडामा चलाइने टेम्पो र माइक्रो बसको न्मबर प्लेट कस्तो हुन्छ ?",
"option_1": "कालो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंक",
"option_2": "सेतो प्लेटमा कालो अक्षर र अंक",
"option_3": "सेतो प्लेटमा रातो अक्षर र अंक",
"option_4": "नीलो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंक ",
"answer": "option_2"
}
]
},
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "चालकको मृत्यु भएमा कति दिनभित्र कार्यालयमा सूचना गर्नुपर्छ ?",
"option_1": "१५ दिनभित्र",
"option_2": "३० दिनभित्र",
"option_3": "३५ दिनभित्र",
"option_4": "४५ दिनभित्र",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 2,
"question": "ठूला तथा मझौला सवारीको नम्बर प्लेटको साइज कति हुनुपर्ने कानुनी मान्यता रहेको छ ?",
"option_1": "१०'' * ८'' ",
"option_2": "१२'' * ८'' ",
"option_3": "१४'' * ८'' ",
"option_4": "१६'' * ८''",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 3,
"question": "प्रदूषण परिक्षण कसरी गरिन्छ ?",
"option_1": "धूवाँ टेस्ट गरेर",
"option_2": "इन्धन टेस्ट गरेर",
"option_3": "ब्रेक टेस्ट गरेर",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 4,
"question": "मोटरसाइकल तथा स्कुटरको नम्बर प्लेटको साइज कति हुनुपर्छ ?",
"option_1": "८'' * ४''",
"option_2": "८'' * ५''",
"option_3": "८'' * ६''",
"option_4": "८'' * ७''",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 5,
"question": "साना सवारीमध्ये चार पाङ्ग्रे सवारीको नम्बर प्लेटको साइज कति हुन्छ ?",
"option_1": "१२'' * ७''",
"option_2": "१०'' * ८''",
"option_3": "१०'' * ९''",
"option_4": "१०'' * १०''",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 6,
"question": "४० कि.मि. प्रतिघन्टाको गतिमा चलेको सवारीको रोक्ने दूरी कति हुनुपर्छ ? ",
"option_1": "४० मि.",
"option_2": "३० मि.",
"option_3": "२० मि.",
"option_4": "१७ मि.",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 7,
"question": "निम्नमध्ये सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता कुन सवारीले पाउँछ ?",
"option_1": "शव बहान",
"option_2": "बारूणयन्त्र",
"option_3": "एम्बुलेन्स",
"option_4": "सबैले बराबर",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 8,
"question": "ठूलो तथा मझौला सवारीहरुको प्लेटमा लेखिने अक्षर र अंक कम्तीमा कतिसम्म अग्लो हनुपर्नेछ ?",
"option_1": "५ इन्छ",
"option_2": "४ इन्छ",
"option_3": "३ इन्छ",
"option_4": "२ इन्छ",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 9,
"question": "कहिलेदेखि सवारी चालक अनुमतीपत्र यातायात व्यवस्था कार्यालयले दिन थालेको हो ?",
"option_1": "२०५९ माघ १ गते",
"option_2": "२०६० माघ १ गते",
"option_3": "२०६१ माघ १ गते",
"option_4": "२०६२ बैशाख १ गते",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 10,
"question": "५० कि.मि. प्रतिघन्टाको गतिमा चलेको सवारीको रोक्ने दूरी कति हुनुपर्छ ?",
"option_1": "१८ मि.",
"option_2": "२३ मि.",
"option_3": "२६ मि.",
"option_4": "३० मि.",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 11,
"question": "६० कि.मि. प्रतिघन्टाको गतिमा चलेको सवारीको रोक्ने दूरी कति हुनुपर्छ ?",
"option_1": "२४ मि.",
"option_2": "३० मि.",
"option_3": "३६ मि.",
"option_4": "४० मि.",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 12,
"question": "८० कि.मि. प्रतिघन्टाको गतिमा चलेको सवारीको रोक्ने दूरी कति हुनुपर्छ ?",
"option_1": "४० मि.",
"option_2": "४६ मि.",
"option_3": "५० मि.",
"option_4": "५३ मि.",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 13,
"question": "तीन पाङ्ग्रे टिम्पोको नम्बर प्लेटको साइज कति हुनुपर्छ ?",
"option_1": "१०'' * ७'' ",
"option_2": "१०'' * ८''",
"option_3": "१०'' * ९''",
"option_4": "१०'' * १०''",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 14,
"question": "चालकको कर्तव्य के हो ?",
"option_1": "आफ्नो जिम्मा रहेको सवारी हिफाजतसाथ चलाउनेे",
"option_2": "सवारी चलाउँदाको अवस्थामा चालकले गर्न नहुने भनी निषेध गरेका कार्यहरु नगर्ने",
"option_3": "आफूले चलाएको सवारीको धनी वा व्यवस्थापनको स्वीकृतिबिना त्यस्तो सवारी अरु कसैलाई चलाउन नदिने ",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 15,
"question": "नम्बर प्लेटमा बढीमा कतिसम्म अंक र अक्षर रहन सक्नेछन् ?",
"option_1": "६ वटा",
"option_2": "७ वटा",
"option_3": "८ वटा",
"option_4": "९ वटा",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 16,
"question": "बीच बाटोमा सवारी बिग्रिए के गर्नुपर्छ ?",
"option_1": "मर्मत गर्नतिर लाग्ने",
"option_2": "सवारी साइड लगाई संकेत दिइराख्ने",
"option_3": "सवारी मर्मत गर्न सक्ने व्यक्तिलाई ल्याउने",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 17,
"question": "नेपालमा पहिलो सवारी चालिका कि हुन् ?",
"option_1": "श्रीमती उषा नेपाल",
"option_2": "मुना घिमिरे ( श्रेष्ठ )",
"option_3": "मन्दिरा चित्रकार",
"option_4": "सरस्वती राई",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 18,
"question": "रोडमा कुदिरहेको मोटरसाइक पल्ट्यो भने तपाईले पहिला के गर्नुहुन्छ ?",
"option_1": "हेरेर बस्नुपर्छ",
"option_2": "ट्राफिकलाई बोलाउन जानुपर्छ",
"option_3": "मोटरसाइकल उठाउनुपर्छ",
"option_4": "पूलिसलाई खबर गर्नुपर्छ",
"answer": "option_3"
}
]
},
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "दुर्घटनाको जाँचबुझको निमित्त सम्बन्धित प्रहरीले अाफूसमक्ष दाखिल गराएको सवारी कति समयभित्र सवारी धनी वा व्यवस्थापकलाई फिर्ता बुझाउनुपर्छ ?",
"option_1": "३६ घन्टाभित्र",
"option_2": "२४ घन्टाभित्र",
"option_3": "१६ घन्टाभित्र",
"option_4": "९ घन्टाभित्र",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 2,
"question": "दुईवटा सवारी जुधेर मान्छे घाइते भएका छन् भने तपाईले सर्वप्रथम के गर्नुहुन्छ ?",
"option_1": "रमिता हेरेर बस्नुपर्छ",
"option_2": "कसरी जूधेको हो वा कसको गल्ती हो जाचँबुझ गर्ने",
"option_3": "ट्राफिकलाई खबर गर्नुपर्छ ",
"option_4": "घाइतेलाई अस्पताल लानुपर्छ",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 3,
"question": "इन्जिन परिवर्तन गर्नुपरेमा कति रकम तिर्नुपर्छ ?",
"option_1": "दर्ता गराउन लागेको जति नै रकम",
"option_2": "दर्ता रकममा ५० प्रतिशत थप",
"option_3": "दर्ता रकममा ७५ प्रतिशत थप",
"option_4": "दर्ता रकममा १०० प्रतिशत थप",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 4,
"question": "इन्जिनका कतिवटा चालहरु हुन्छन् ?",
"option_1": "२ वटा",
"option_2": "१ वटा",
"option_3": "३ वटा",
"option_4": "४ वटा",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 5,
"question": "राति बत्ती नबाली सवारी पहिलोपल्ट चलाएमा कतिसम्म जरिवाना हुन सक्छ ?",
"option_1": "२५ देखि ५० सम्म",
"option_2": "५० देखि १०० सम्म",
"option_3": "१०० देखि १५० सम्म",
"option_4": "१०० देखि २०० सम्म",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 6,
"question": "ब्याट्रीका तारहरु सर्ट भएर आगलागी हुन गएमा के गर्नुपर्छ ?",
"option_1": "आगलागी भएको ठाउँमा पानि हाल्नुपर्छ ।",
"option_2": "स्वीच अफ गर्नुपर्छ ।",
"option_3": "गाडी छोडर भाग्नुपर्छ ।",
"option_4": "गाडी स्पिडले कुदाउनुपर्छ",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 7,
"question": "चालु अवस्थामा रहेको गाडीको चक्का पन्चर भएर गाडी बायाँतिर घुम्यो भने त्यसको कतापट्टिको चक्का पन्चर भइको हुन सक्छ ?",
"option_1": "दायाँ",
"option_2": "बायाँ",
"option_3": "अगाडी दूवैतिर",
"option_4": "पछाडिको दुवैतिर",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 8,
"question": "इन्जिन एकैचोटि घ्याच्च रोकिएमा के को खराबी हुन सक्छ ?",
"option_1": "इन्धनको गडबडी",
"option_2": "चालकको लापरबाही",
"option_3": "बिजुलीको कारण",
"option_4": "यीमध्ये केही पनि नभई आफै",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 9,
"question": "मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएको तेस्रोपटक फेला परेमा कतिसम्म जरिवाना हुन सक्छ ?",
"option_1": "५० देखि १०० सम्म",
"option_2": "१०० देखि २०० सम्म",
"option_3": "२०० देखि ४०० सम्म",
"option_4": "२०० देखि ५०० सम्म",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 10,
"question": "दुईतर्फी सडकमा राति गाडी क्रस गर्दा कस्तो बत्ती बाल्नुपर्छ ?",
"option_1": "हेड लाइट",
"option_2": "साइड लाइट",
"option_3": "इमरजेन्सी लाइट",
"option_4": "डिम लाइट",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 11,
"question": "ब्याट्रीको शक्ति नाप्ने मिटरलाई के भनिन्छ ?",
"option_1": "थर्मामिटर",
"option_2": "हाइड्रोमिटर",
"option_3": "सिस्मोमिटर",
"option_4": "ब्यारोमिटर",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 12,
"question": "गुडिरहेको गाडीको अगाडीको दाहिने चक्का पन्चर हुँदा गाडी कता घुम्छ ?",
"option_1": "कतै घुम्दैन",
"option_2": "दायाँतिर",
"option_3": "बायाँतिर",
"option_4": "घुम्न पनि सक्छ नघुम्न पनि सक्छ ",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 13,
"question": "अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक चिन्हहरु कति किसिमका हुन्छन् ?",
"option_1": "४ ",
"option_2": "५ ",
"option_3": "३",
"option_4": "२ ",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 14,
"question": "साधारणतया मोटर पार्किङ कति किसिमले गरिन्छ ?",
"option_1": "३ किसिमले",
"option_2": "२ किसिमले",
"option_3": "१ किसिमले",
"option_4": "४ किसिमले",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 15,
"question": "तपाईको सवारीमा ब्रेक लगाउँदा एकातिर तानिन्छ भने के खराबी भई यस्तो भयो होला ?",
"option_1": "तपाईको ह्यान्ड ब्रेक लागिरहेर",
"option_2": "ब्रेक आयल कम भई",
"option_3": "ब्रेक ठीकसित नमिलाएकोले",
"option_4": "टायरमा ठीक मात्रामा हावा नभएकोले",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 16,
"question": "तपाईसित हलुका सवारी चालकको अनुमतिपत्र छ यदि तपाईले ठूलो सवारीको चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहेमा तपाईले निवेदन दिई निम्नमध्ये कुन परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ ?",
"option_1": "मौखिक र व्यवहारिक परीक्षा",
"option_2": "व्यवहारिक परीक्षामात्र",
"option_3": "लिखित र व्यवहारिक परीक्षा ",
"option_4": "लिखित र मौखिक",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 17,
"question": "सडकको मध्यभागमा सेतो अटुट रेखाको अर्थ के हो ?",
"option_1": "उछिन्न मनाही",
"option_2": "उछिन्न असुरक्षित",
"option_3": "अगाडीको बाटो सुरक्षित भए उछिन्ने",
"option_4": "उछिन्न पाइने",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 18,
"question": "इन्जिनको पार्टपुर्जालाई चिल्लो बनाउने काम केले गर्छ ?",
"option_1": "मट्टितेलले",
"option_2": "मोबिलले",
"option_3": "पानीले",
"option_4": "पेट्रोलले",
"answer": "option_2"
}
]
},
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "सडक पार गर्दा के गर्नुपर्छ ?",
"option_1": "छिटो हिँड्ने",
"option_2": "एकै गतिमा हिँडने",
"option_3": "दौडेर",
"option_4": "एकछिन रोकिँदै रोकिँदै",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 2,
"question": "एक्कासि ब्रेक लगाउँदा कुन चक्कामा बढी भार पर्छ ?",
"option_1": "अगाडिको चक्कामा",
"option_2": "पछाडिको चक्कामा",
"option_3": "दुवै चक्कामा",
"option_4": "कुनैमा पनि हिईन",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 3,
"question": "बायाँ साइडमा हाँक्ने नियम भएको देशमा यीमध्ये कुन पर्छ ?",
"option_1": "रुस ",
"option_2": "चीन",
"option_3": "अमेरिका",
"option_4": "नेपाल",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 4,
"question": "कुन चीजको प्रयोग बढी हुँदा टायर ज्यादै खिइन्छ ?",
"option_1": "ओभर स्पड गरिरहँदा",
"option_2": "मोडमा ब्रेक लगाइरहँदा",
"option_3": "बढी मात्रामा झ्याप्प ब्रेक लगाउँदा ",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 5,
"question": "सवारी गतिको सीमा लागू नहुने सवारीहरु यीमध्ये कुन हो ?",
"option_1": "विदेशी कूटनितिकको सवारी",
"option_2": "सरकारी सवारी",
"option_3": "दमकल",
"option_4": "सार्वजनिक सवारी",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 6,
"question": "कडकड आवाज आएर इन्जिन रोकिएमा के भएको हुन सक्छ ?",
"option_1": "पार्टपुर्जाको खराबी",
"option_2": "बिजुलीको दोष",
"option_3": "चालकको गल्ती",
"option_4": "बिजुलीको पावर बढी भएर",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 7,
"question": "कस्तो अवस्थामा क्लच दबाएर गाडी चलाएमा खतरा हुन्छ ?",
"option_1": "ओरालोमा",
"option_2": "समतल भए पनि बढी स्पिड भएको बेला",
"option_3": "स्पिड कम भए पनि मोडहरुमा",
"option_4": "उपरोक्त सबै अवस्थामा खतरा हुन्छ",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 8,
"question": "कुन इन्जिन बढी हर्ष पावरवाला हुन्छ ?",
"option_1": "पेट्रोल",
"option_2": "डिजेल",
"option_3": "मट्टीतेल",
"option_4": "सबै बराबर",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 9,
"question": "चलिरहेको गाडी घच्याक घच्याक भएर रोकियो भने केको खराबी हुनसक्छ ?",
"option_1": "इन्धनको खराबी",
"option_2": "चालकले चलाउन नजानेर",
"option_3": "इन्जिनमा गडबढी भएको कारण",
"option_4": "बिजुलीको कारण",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 10,
"question": "रातको समयमा सडकमा हिँड्दा कस्तो कपडा लगाउनु राम्रो हुन्छ ?",
"option_1": "रातो ",
"option_2": "सेतो",
"option_3": "हरियो",
"option_4": "कालो",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 11,
"question": "कुन अवस्थामा हेन्ड ब्रेक बढी उपयुक्त हुन्छ ?",
"option_1": "गाडी रोक्न लाग्दा",
"option_2": "स्टार्ट गर्दा",
"option_3": "गाडी रोकेर राख्दा",
"option_4": "चाँडो रोक्नुपर्दा",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 12,
"question": "सवारी चलाउँदा कुन नियमको पालना गर्नुपर्दछ ?",
"option_1": "सवारी नियमको",
"option_2": "यातायात नियमको",
"option_3": "व्यवहारीक नियमको",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 13,
"question": "ओभरटेक गर्दा उछिनेर जाने गाडीलाई कुन साइडमा पारी जानुपर्छ ?",
"option_1": "आफ्नो दायाँ पारेर",
"option_2": "आफ्नो बायाँ पारेर",
"option_3": "दायाँ बायाँ जताबाट पनि",
"option_4": "कुनै पनि होइन",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 14,
"question": "पार्टपुर्जाको खराबीले इन्जिन के हुन सक्छ ?",
"option_1": "इन्जिन बन्द हुन सक्छ ",
"option_2": "इन्जिन राम्रो हुन्छ",
"option_3": "राम्रोसँग चल्छ",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 15,
"question": "गाडीको स्पिड दर देखाउने यन्त्रलाई के भनिन्छ ?",
"option_1": "हाइड्रोमिटर",
"option_2": "मिलिमिटर",
"option_3": "स्पिडमिटर",
"option_4": "माइलमिटर",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 16,
"question": "प्रदूषण कम गर्ने उपाय के हो ?",
"option_1": "सवारी राम्रो अवस्थामा राख्ने",
"option_2": "एयर कन्डिसन र हिटर कम प्रयोग गर्ने",
"option_3": "बढी समय रोक्नुपरेमा इन्जिन बन्द गर्ने",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 17,
"question": "यी मध्ये मोटर गाडीलाई कन्ट्रोल गर्ने चीजहरु कुन-कुन हुन् ?",
"option_1": "ब्रेक",
"option_2": "क्लच",
"option_3": "गियर",
"option_4": "सबै ",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 18,
"question": "मोटरसाइकलमा प्रयोग हुने ब्याट्री कति भोल्टको हुन्छ ?",
"option_1": "५ भोल्ट",
"option_2": "६ भोल्ट",
"option_3": "७ भोल्ट",
"option_4": "८ भोल्ट",
"answer": "option_2"
}
]
},
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "मोटरसाइकलका आविष्कारक को हुन् ?",
"option_1": "निकोलस कग्नट",
"option_2": "रुडोल्फ",
"option_3": "गोटलिभ डेम्लर",
"option_4": "कार्ल बेन्ज",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 2,
"question": "कुन गाडीले बढी धूवाँ फाल्छ ?",
"option_1": "डिजेल गाडीले",
"option_2": "विधुतीय गाडीले",
"option_3": "पेट्रोल गाडीले",
"option_4": "ग्यास गाडीले",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 3,
"question": "यातायात व्यवस्था कार्यालय वाग्मती अञ्चलको कुन ठाउँमा रहेको छ ?",
"option_1": "रानीपोखरी काटमाडौँ",
"option_2": "नेसनल ट्रेनिङ काठमाडौँ",
"option_3": "एकान्तकुना ललितपुर",
"option_4": "सल्लाघारी भक्तपुर",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 4,
"question": "इन्जिनको एकजस्टमा कालो धूवाँको मुस्लो सामान्यता: के कारणले आउँछ ?",
"option_1": "हावा र इन्धनको मिश्रण बाक्लो हुनाले",
"option_2": "हावा र इन्धनको मिश्रण पातलो हुनाले",
"option_3": "पिस्टन रिङहरु खिइनाले",
"option_4": "इन्जिन आयल बढी खपत हुनाले",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 5,
"question": "नटबोल्टलाई सही मात्रामा कुन रेन्चले कस्नुपर्दछ ?",
"option_1": "टेन्सन रेन्च",
"option_2": "बक्स रेन्ज",
"option_3": "टर्क रेन्च",
"option_4": "स्लाइड रेन्ज",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 6,
"question": "सबै मौसममा प्रयोग हुने इन्जिन आयल कुन ग्रेडको हो ?",
"option_1": "क्यास्ट्रोल",
"option_2": "सेल इन्जिन आयल",
"option_3": "कन्ट्रोल इन्जिन आयल",
"option_4": "मल्टिग्रेड इन्जिन आयल",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 7,
"question": "इन्जिनमा सुपर चार्जर किन राखिन्छ ?",
"option_1": "इन्जिनको शक्ति बढाउन",
"option_2": "इन्जिन चिसो राख्न",
"option_3": "इन्जिनको आवाज घटाउन",
"option_4": "इन्जिन बचाउन",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 8,
"question": "स्थानका हिसाबले गियर कति किसिमका हुन्छन् ?",
"option_1": "२ प्रकारका",
"option_2": "३ प्रकारका",
"option_3": "४ प्रकारका",
"option_4": "५ प्रकारका",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 9,
"question": "डिजल इन्जिनमा इन्धनको जलन कुन माध्यमबाट हुन्छ ?",
"option_1": "स्पार्क प्लग",
"option_2": "बक्स रेन्ज",
"option_3": "हावा र डिजल",
"option_4": "स्लाइड रेन्ज",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 10,
"question": "हेलमेट लगाउनुको मुख्य गदेश्य के हो ?",
"option_1": "सजायबाट बच्न",
"option_2": "राम्रो देखिनको लागि",
"option_3": "ट्राफिकको डरले",
"option_4": "दूर्घटना हुँदा बच्नका लागि",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 11,
"question": "सवारीसाधन राम्रो कन्डिसनको छ भनेर देइने प्रमाणपत्रलाई के भनिन्छ ?",
"option_1": "परिचयपत्र",
"option_2": "रोड परमिट",
"option_3": "जाँच पास",
"option_4": "ब्लु बुक",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 12,
"question": "के गर्नाले गाडीको टायर हिफाजत हुन्छ ?",
"option_1": "गाडी नचलाई राख्नाले",
"option_2": "गाडी स्पिडले चलाउनाले",
"option_3": "गाडी बिस्तारै चलाउनाले",
"option_4": "हावाको प्रेसर ठीक तरिकाले जाँचेर राख्नाले",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 13,
"question": "सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न किन वाञ्छनीय भयो ?",
"option_1": "दुर्घटनाबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन",
"option_2": "सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न ",
"option_3": "सवारीसम्बन्धी बिमा व्यवस्था गर्न ",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 14,
"question": "सवारी दर्ताको प्रमाणपत्रमा नाबालकको हकमा कसले सही गर्नुपर्दछ ?",
"option_1": "निजको हेरचाह गर्ने व्यक्तिले",
"option_2": "सवारीको कम्पनीको प्रमुखले",
"option_3": "प्रहरी प्रमुखले",
"option_4": "यातायात व्यवस्था विभागको प्रमुखले",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 15,
"question": "मोटर चढ्ने पहिलो नेपाली व्यक्ति को हुन् ?",
"option_1": "चन्द्र शमशेर",
"option_2": "वीर शमशेर",
"option_3": "जुद्ध शमशेर",
"option_4": "देव शमशेर",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 16,
"question": "यातायात व्यवस्था विभागले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझे पुनरावेदन कहाँ लाग्छ ?",
"option_1": "सर्वोच्च अदालतमा",
"option_2": "विशेष अदालतमा",
"option_3": "पुनरावेदन अदालतमा",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 17,
"question": "इन्जिनको आयु बढाउन के गर्नुपर्छ ?",
"option_1": "सवारी नचलाई राख्नुपर्छ ",
"option_2": "सवारीको गति तीव्र गराउनुपर्छ ",
"option_3": "इन्धन प्रशस्त हाल्नुपर्छ ",
"option_4": "नियमित सर्भिसिङ गराउनुपर्छ",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 18,
"question": "विश्वमा सर्वप्रथम मोटरगाडीको आविष्कार गर्ने व्यक्ति को हुन् ?",
"option_1": "ब्रक्वेच",
"option_2": "डभलर",
"option_3": "डेलभर",
"option_4": "कार्ल बेन्ज",
"answer": "option_4"
}
]
},
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "मोटरसाइकलको प्रदूषण जाँच कहाँ गरिन्छ ?",
"option_1": "यातायात कार्यालयमा",
"option_2": "यातायात विभागमा",
"option_3": "ट्राफिक कार्यालयमा",
"option_4": "काहीँ पनि गराइँदैन",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 2,
"question": "सवारीको गति निर्धारणमा फेरबदल गर्न सक्ने अधिकार कसको हुन्छ ?",
"option_1": "सवारी चालकको",
"option_2": "सवारी धनीको",
"option_3": "प्रहरी प्रमुखको",
"option_4": "यातायात व्यवस्था विभागको",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 3,
"question": "सफा टेम्पोमा कुन रंगको स्टिकर टाँसेको हुन्छ ?",
"option_1": "हरियो",
"option_2": "नीलो",
"option_3": "रातो",
"option_4": "कुनै पनि हुँदैन",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 4,
"question": "सवारी साधन चलाउँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?",
"option_1": "अगाडिको सवारी हेर्ने",
"option_2": "पछाडिको सवारीको गति हेर्ने",
"option_3": "आफ्नो लेनमा सवारी चलाउने",
"option_4": "हर्न बजाउँदै चलाउने",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 5,
"question": "तलका कुन अवस्थामा सवारी रोक्ने दूरी अधिकतम हुनुपर्छ ?",
"option_1": "रातमा",
"option_2": "तेजिलो हावामा",
"option_3": "कुहिरोमा",
"option_4": "बर्सात्मा",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 6,
"question": "लाइट सवारी चालकको मृत्यु भएमा कति रुपैया बिमा रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ?",
"option_1": "रु २५ हजार",
"option_2": "रु एक लाख",
"option_3": "रु पाँच लाख",
"option_4": "रु दस लाख",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 7,
"question": "डिफेरेनसल भन्ननले के बुझिन्छ ?",
"option_1": "गाडी मुनिपट्टिको दुई चक्कासम्म फैलिएको घुम्ने फलामको ठूलो डन्डी",
"option_2": "डिकी वरिपरिको भाग",
"option_3": "इन्जिन वरिपरिको भाग",
"option_4": "गियर बक्स वरिपरिको भाग",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 8,
"question": "सवारीको इन्जिन बढी तातो हुने कारण के हो ?",
"option_1": "रेडिएटरमा पानी कम हुनु",
"option_2": "फ्यान बेक्ट चुडिनु",
"option_3": "थर्मस भल्भले काम नगर्नु",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 9,
"question": "सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र खोल्दा कसको अनुमति लिनुपर्छ ?",
"option_1": "ड्राइभिङ एसोसिएसन",
"option_2": "यातायात व्यवस्था कार्यालय",
"option_3": "यातायात व्यवस्था विभाग",
"option_4": "कसैको पनि लिनुपर्दैन",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 10,
"question": "नेपालमा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण सर्वपर्थम कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो ?",
"option_1": "वि.सं. १९७८",
"option_2": "वि.सं. १९८०",
"option_3": "वि.सं. १९९०",
"option_4": "वि.सं. १९९९",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 11,
"question": "सवारी चढ्ने यात्रीले कुन कुरालाई मुख्य रुपमा ध्यान दिनुपर्दछ ?",
"option_1": "सवारीमा झुन्डिएर यात्रा गर्नु हुँदैन",
"option_2": "अपाङ वा अशक्त भएको मानिसलाई सिट छोडिदिनु",
"option_3": "सवारीभित्र धुम्रपान गर्नु हुँदैन",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 12,
"question": "नेपालको पहिलो पिच सडक ( मार्ग ) कुन हो ?",
"option_1": "जुद्ध मार्ग",
"option_2": "गङ्गालाल मार्ग",
"option_3": "लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा मार्ग",
"option_4": "नारायणगोपाल मार्ग",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 13,
"question": "रातो बत्ती के को संकेत हो ?",
"option_1": "खतरा",
"option_2": "शान्ति",
"option_3": "निषेध",
"option_4": "कुनै पनि होइन",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 14,
"question": "मोटरसाइकलमा चढ्दा क-कसले हेलमेट लगागनुपर्छ ?",
"option_1": "चलाउनेले",
"option_2": "पछाडि बस्नेले",
"option_3": "दुवैले",
"option_4": "लगाए पनि हुन्छ नलगाए पनि हुन्छ",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 15,
"question": "संसारमा सर्वप्रथम ट्राफिक लाइटको प्रयोग कुन देशबाट सुरु भएको हो ?",
"option_1": "रुस ",
"option_2": "बेलायत",
"option_3": "सोभियत संघ",
"option_4": "जर्मनी",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 16,
"question": "ब्रेक कति किसिमका हुन्छन् ?",
"option_1": "१ प्रकारका",
"option_2": "२ प्रकारका",
"option_3": "३ प्रकारका",
"option_4": "४ प्रकारका",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 17,
"question": "कार्बुरेटरमा पेट्रोलको मात्रा पुगेन भने के हुन्छ ?",
"option_1": "कार्बुरेटरले काम गर्दैन",
"option_2": "इन्जिन स्टार्ट हुँदैन",
"option_3": "इन्जिन तातो हुन्छ",
"option_4": "माथिको कुनै पनि होेइन",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 18,
"question": "सार्वजनिक सवारिमा काम गर्ने परिचालकले कहाँबाट परिचालिका अनुमतिपत्र लिनुपर्दछ ?",
"option_1": "ट्राफिक कार्यालयबाट",
"option_2": "जुन सवारीमा काम गर्ने हो त्यही सवारीको धनीबाट ",
"option_3": "यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट",
"option_4": "सडक विभगबाट",
"answer": "option_3"
}
]
},
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "हेन्ड ब्रेक कुन अवस्थामा लगाउनु खतरा हुन सक्छ ?",
"option_1": "उकालोमा",
"option_2": "ओरालोमा",
"option_3": "सवारी तीव्र गतिमा गुडेको अवस्थामा",
"option_4": "मोडहरुमा",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 2,
"question": "चित्र आठमा प्रयोगात्मक परिक्षा लिने व्यवस्था वागमती अञ्चलमा कहिले देखि सुरु भएको थियो ?",
"option_1": "२०६७ वैशाख १०",
"option_2": "२०६८ वैशाख १०",
"option_3": "२०६९ वैशाख १०",
"option_4": "२०७० वैशाख १०",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 3,
"question": "पहेँलो बत्तले के जनाउछ ?",
"option_1": "रोक्न",
"option_2": "जान",
"option_3": "रोक्न वा चलाउन तयारी",
"option_4": "खासै अर्थ छैन ",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 4,
"question": "बाटो क्रस गर्दा के गरेमा बढी सुरक्षित हुन सकिन्छ ?",
"option_1": "हात उठाएर बाटो क्रस गर्दा",
"option_2": "साथीसँग एक आपसमा कुरा गर्दै बाटो क्रस गर्दा",
"option_3": "यताउती हेर्दै बाटो क्रस गर्दा",
"option_4": "सरासर एकै नासले कतै नहेरी बाटो क्रस गर्दा",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 5,
"question": "सवारी चलाउँदा कुनै दुर्घटना हुन गई पीडित पक्षलाई घा खर्च, किरिया खर्च र क्षतिपुर्तिको कुल रकमको कति प्रतिशत चालकले व्यहोर्नुपर्छ कानुनी मान्यता रहेको छ ?",
"option_1": "५ प्रतिशत",
"option_2": "१५ प्रतिशत",
"option_3": "२५ प्रतिशत",
"option_4": "५० प्रतिशत",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 6,
"question": "न्मबर प्लेट इम्बोस्ड गरिएको हुनुपर्ने भनी सवारी नियमावलीको कुन संशोधनद्वारा लागू भएको हो ?",
"option_1": "पहिलो संशोधनद्वारा",
"option_2": "दोस्रो संशोधनद्वारा",
"option_3": "तेस्रो संशोधनद्वारा ( २०६७।१।२७ मा ) ",
"option_4": "कुनै पनि होइन",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 7,
"question": "सडकमा सवारी दुर्घटना घटाउन चालकले के गर्नुपर्छ ?",
"option_1": "ओभरटेक गर्नु हुँदैन",
"option_2": "सडक नियम पालन गर्नुपर्छ ",
"option_3": "सवारी विस्तारै चलाउनुपर्छ",
"option_4": "सवारी गति तीव्र गराउनुपर्छ",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 8,
"question": "सवारी दुर्घटना हुँदा पीडित पक्षलाई चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट क्षतिपूर्ति भराइदिने दायित्व कसको हो ?",
"option_1": "सडक विभाग",
"option_2": "ट्राफिक प्रहरी",
"option_3": "यातायात व्यवस्था कार्यालय",
"option_4": "प्रमुख जिल्ला अधिकारीको",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 9,
"question": "रोडपरमिट भनेको के हो ?",
"option_1": "सडकमा सार्वजिक सवारी चलाउन दिएको प्रमाणपत्र",
"option_2": "सवारी दर्ता प्रमाणपत्र",
"option_3": "सवारी दर्ताको नामसारी गरेको प्रमाणपत्र",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 10,
"question": "कति वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति परिचालकको लागि योग्य ठहरिन्छ ?",
"option_1": "१५ वर्ष",
"option_2": "१६ वर्ष",
"option_3": "१८ वर्ष",
"option_4": "२१ वर्ष",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 11,
"question": "मेची-महाकाली जोड्ने राजमार्ग कुन हो ?",
"option_1": "महेन्द्र राजमार्ग",
"option_2": "पृथ्वी राजमार्ग",
"option_3": "अरनिको राजमार्ग",
"option_4": "त्रिभुवन राजमार्ग",
"answer": "option_1"
},
{
"q_no": 12,
"question": "कस्तो किसिमका चिह्नहरुलाई रातो त्रिकोण घेराभित्र राखिन्छ ?",
"option_1": "प्रतिबन्धात्मक",
"option_2": "दिशासूचक",
"option_3": "चेतनामूलक",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 13,
"question": "ब्याट्रीलाई ओभरचार्ज हुनबाट केले बचाउँछ ?",
"option_1": "एयरकुलर",
"option_2": "रोटर",
"option_3": "कटआउट",
"option_4": "कुनै पनि होइन",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 14,
"question": "आयल पम्पको काम के हो ?",
"option_1": "इन्धनको मात्रा देखाउने",
"option_2": "इन्धन ट्याङ्कीबाट इन्धन तान्ने",
"option_3": "इन्जिनलाई शक्ति दिने",
"option_4": "सबै पार्टपुर्जामा मोबिल पुर्याउने",
"answer": "option_4"
},
{
"q_no": 15,
"question": "सवारीको जाँचपास कुन कार्यालयबाट लिनुपर्दछ ?",
"option_1": "ट्राफिक कार्यालयबाट",
"option_2": "सडक विभागबाट",
"option_3": "यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट",
"option_4": "यातायात व्यवस्था विभागबाट",
"answer": "option_3"
},
{
"q_no": 16,
"question": "चौडाइ भागका रेखामा दिइएकामध्ये कुनचाहिँ पर्दैन ?",
"option_1": "पेडेस्ट्रेन क्रसिङ",
"option_2": "चेतावनी रेखा",
"option_3": "बाटो दिने खण्डित रेखा",
"option_4": "जेब्रा क्रसिङ",
"answer": "option_2"
},
{
"q_no": 17,
"question": "सवारी साधन कस्तो ठाउँमा मन्द गतिमा चलाउनुपर्छ ?",
"option_1": "एकतर्फ सडकमा ",