Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@akrmhrjn akrmhrjn/allQues
Last active Mar 6, 2016

Embed
What would you like to do?
{
"mcq_set": [
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "सवारी चालक अनुमतिपत्रको म्याद सकिएको एक वर्षसम्म नवीकरण नगराएमा कति प्रतिशत जरिवाना तिर्नु पर्ने व्वस्था छ ?",
"option_1": "२५ प्रतिशत",
"option_2": "५० प्रतिशत",
"option_3": "७५ प्रतिशत",
"option_4": "१०० प्रतिशत",
"answer": "option_4",
"COL 8": 8
},
{
"q_no": 2,
"question": "सवारी ऐनअनुसार सवारी भन्नाले के बुझिन्छ ?",
"option_1": "साइकलदेखि ट्रकसम्मका सवारीहरु ।",
"option_2": "मोटरसाइकलदेखि ट्रकसम्मका सवारीहरु ।",
"option_3": "गुढ्ने सबै सवारीहरु ।",
"option_4": "यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने सबै सवारीहरु ।",
"answer": "option_4",
"COL 8": 5
},
{
"q_no": 3,
"question": "सवारीबाट तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा मृतकका परिवारले बीमा रकम कति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ?",
"option_1": "रु एक लाख ",
"option_2": "रु तीन लाख",
"option_3": "रु चार लाख",
"option_4": "रु पाँच लाख",
"answer": "option_4",
"COL 8": 10
},
{
"q_no": 4,
"question": "सवारी साधनको हेड लाइटको माथिल्लो भागमा आधा कालो कस्तो अवस्थामा पोत्नुपर्छ ?",
"option_1": "प्राकृतिक विपदको समयमा ",
"option_2": "वर्षातको समयमा ",
"option_3": "युध्दको समयमा",
"option_4": "देशमा संकट परेको समयमा",
"answer": "option_3",
"COL 8": 3
},
{
"q_no": 5,
"question": "सवारी चालक अनुमतिपत्रको म्याद नाघेपछि कति महिनाभित्र नवीकरण जरिवाना लाग्दैन ?",
"option_1": "१ महिना",
"option_2": "२ महिना",
"option_3": "३ महिना ",
"option_4": "४ महिना",
"answer": "option_3",
"COL 8": 8
},
{
"q_no": 6,
"question": "सवारीमा मोबिलको काम के हो ?",
"option_1": "इन्धनको खपत कम गर्न ",
"option_2": "इन्जिन सञ्चालनमा सजिलो पार्न",
"option_3": "सवारीबाट निस्कने धुँवा कम पार्न",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_2",
"COL 8": 7
},
{
"q_no": 7,
"question": "सवारी चालक अनुमतिपत्रको म्याद सकेको मितिदेखि कति वर्षभित्र नवीकरण नगराएमा रध्ह हुने व्यवस्था छ ?",
"option_1": "१ वर्ष ",
"option_2": "३ वर्ष",
"option_3": "५ वर्ष",
"option_4": "१० वर्ष",
"answer": "option_3",
"COL 8": 3
},
{
"q_no": 8,
"question": "सडकको मध्य भागमा गरेको सेतो रंगको रेखांकनले के बुझिउँछ ?",
"option_1": "लेन छुट्याउने",
"option_2": "रेस गर्न नपाउने",
"option_3": "बाटो काट्न नपाउने",
"option_4": "ओभर टेक गर्न नपाउने",
"answer": "option_1",
"COL 8": 2
},
{
"q_no": 9,
"question": "सवारी चालक अनुमतिपत्र लिँदा निरोगिताको प्रमाणपत्र कोबाट लिनुपर्छ ?",
"option_1": "अ.हे.ब. बाट",
"option_2": "सरकारी अधिकृतबाट",
"option_3": "स्वीकृती प्राप्त चिकित्सकबाट",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_3",
"COL 8": 3
},
{
"q_no": 10,
"question": "नेपालको सडकमा सवारीलाई कुन साइडबाट चलाउनुपर्छ ?",
"option_1": "बायाँबाट",
"option_2": "दायाँबाट",
"option_3": "एकतर्फबाट",
"option_4": "बी्चबाट",
"answer": "option_1",
"COL 8": 6
},
{
"q_no": 11,
"question": "कार्बुरेटर कुन इन्जिनमा हुन्छ ?",
"option_1": "डिजेल इन्जिन ",
"option_2": "पेट्रोल इन्जिन ",
"option_3": "मोबिल इन्जिन ",
"option_4": "ग्यास इन्जिन",
"answer": "option_2",
"COL 8": 7
},
{
"q_no": 12,
"question": "कस्को सवारीमा पहेंलो नम्बर पलेट लागेको हुन्छ ?",
"option_1": "संस्थाको",
"option_2": "ट्राफिकको ",
"option_3": "पर्यटनको",
"option_4": "निजी",
"answer": "option_1",
"COL 8": 5
},
{
"q_no": 13,
"question": "गाडीको कागजपत्र कहिले नवीकरण गराइसक्नुपर्छ ?",
"option_1": "म्याद नाघेको ९० दिन भित्र",
"option_2": "म्याद नाघेको ३० दिनभित्र",
"option_3": "जहिले पनि",
"option_4": "म्याद ननाघिकन",
"answer": "option_1",
"COL 8": 3
},
{
"q_no": 14,
"question": "कस्ता समाग्रि सेवन गरि सवारी चलाउँनु हुँदैन ?",
"option_1": "लागु ओषधी",
"option_2": "धुम्रपान",
"option_3": "मदिरा",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4",
"COL 8": 6
},
{
"q_no": 15,
"question": "बा १ स भन्नाले कुन सवारी बुझिन्छ ?",
"option_1": "निजी टेम्पो",
"option_2": "निजी मोटरसाइकल",
"option_3": "निजी कार",
"option_4": "निजी माइक्रोबस",
"answer": "option_1",
"COL 8": 5
},
{
"q_no": 16,
"question": "चालक अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिँदा के कुराको आवश्यक पर्छ ?",
"option_1": "तोकिएको दस्तुर",
"option_2": "तीन प्रति पासपोट सइजको फोटो",
"option_3": "स्वास्थ्य परीक्षण गरिदिएको निरोगितापत्रको प्रमाणपत्र",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4",
"COL 8": 3
},
{
"q_no": 17,
"question": "सवारी तथा यातायात व्यव्स्था नियमावलीमा कार, जिप, पिकअप, भ्यानको गति बढीमा कति हुने निर्धारण गरिएको छ ?",
"option_1": "५० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"option_2": "६० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"option_3": "७० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"option_4": "८० कि.मि. प्रतिघण्टा",
"answer": "option_4",
"COL 8": 3
},
{
"q_no": 18,
"question": "सडकको मध्य भागमा पहेलो रंगको रेखांकनले के जनाउँछ ?",
"option_1": "रेखा क्रस गर्न नसकिने",
"option_2": "रेखा क्रस गर्न सकिने",
"option_3": "साइडलाइट दिई रेखा क्रस गर्न सकिने",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_2",
"COL 8": 2
}
]
},
{
"mcq": [
{
"q_no": 1,
"question": "सवारी तथा यातायात व्यवस्था कुन मनत्रालय अन्तर्गत पर्दछ ?",
"option_1": "निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय",
"option_2": "भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय",
"option_3": "श्रम तथा यातायात व्यव्स्था मनत्रालय",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_2",
"COL 7": 3
},
{
"q_no": 2,
"question": "कस्तो अवस्थामा ओभरटेक गर्न उपयुक्त हुन्छ ?",
"option_1": "आफु चाँडो जानुपरेको अवस्थामा",
"option_2": "अगाडिको बाटो खुला भएको अवस्थामा ",
"option_3": "अगाडिको सवारीभन्दा आफ्नो सवारी गतिमान भएमा",
"option_4": "बढी गतिमा हाँक्ने आदत हुँदा",
"answer": "option_2",
"COL 7": 6
},
{
"q_no": 3,
"question": "पानी परेको बखत सवारी चलाउँदा के कुरामा बढी ध्यान पुर्याउनुपर्छ ?",
"option_1": "गाडीको चक्का चिप्लिने",
"option_2": "भनेको बेला ब्रेक नलाग्ने",
"option_3": "पैदल यात्रुलाई हिलो लाग्न जाने",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4",
"COL 7": 6
},
{
"q_no": 4,
"question": "लापरबाहिसाथ बढी गतिमा सवारी चलाउँदा के हुन्छ ?",
"option_1": "दुर्घटना हुन्छ ",
"option_2": "सवारी छिटो पुग्छ ",
"option_3": "पेट्रोल र डिजेल बचउन सकिन्छ ",
"option_4": "कुनै पनि होइन",
"answer": "option_1",
"COL 7": 4
},
{
"q_no": 5,
"question": "कस्ता सवारीमा L अक्षर लेखिएका हुन्छ ?",
"option_1": "राष्ट्रपतिले चढ्ने सावारी",
"option_2": "कुटनैतिक नियोगका सवारी",
"option_3": "संस्थाको सवारी",
"option_4": "सिकारु सवारी",
"answer": "option_4",
"COL 7": 5
},
{
"q_no": 6,
"question": "रेडिएटरमा क्याप नभएमा के हुन्छ ?",
"option_1": "इन्जिन छिट्टै तात्छ",
"option_2": "इन्जिनले काम गर्दैन ",
"option_3": "पानी राखिरहनुपर्छ",
"option_4": "केही पनि हुँदैन",
"answer": "option_1",
"COL 7": 7
},
{
"q_no": 7,
"question": "कुन-कुन बिमा गराए मात्र सार्वजनिक सवारी चलाउन पाइन्छ ?",
"option_1": "यात्री बिमा",
"option_2": "चालक बिमा ",
"option_3": "तिस्रो पक्षको बिमा ",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4",
"COL 7": 10
},
{
"q_no": 8,
"question": "बिग्रेको सवारी चलाएमा के हुन्छ ?",
"option_1": "केही पनि हुदैन ",
"option_2": "पैसाको हिफाजत हुन्छ",
"option_3": "खतरा हुन्छ",
"option_4": "ट्राफिकले समात्छ",
"answer": "option_3",
"COL 7": 3
},
{
"q_no": 9,
"question": "जेब्रा क्रसमा.......…",
"option_1": "सवारीलाई स्पिड गर्ने",
"option_2": "ओभरटेक गर्ने",
"option_3": "गाडी स्लो गर्ने",
"option_4": "हेडलाइट बाल्ने",
"answer": "option_3",
"COL 7": 4
},
{
"q_no": 10,
"question": "ब्रेकको काम के हो ?",
"option_1": "गाडी रोक्ने",
"option_2": "गाडी स्लो ग्रने",
"option_3": "बत्ती बाल्ने",
"option_4": "गाडीलाई छिटो कुदाउने",
"answer": "option_1",
"COL 7": 5
},
{
"q_no": 11,
"question": "पहिरो गएको बेलामा के गर्ने ?",
"option_1": "पहिरो गएको ठाउँमा गाडी लैजाने",
"option_2": "गाडीलाई सुरक्षित स्थानमा लैजाने",
"option_3": "गाडीलाई तिब्र गतिमा चलाउने",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_2",
"COL 7": 4
},
{
"q_no": 12,
"question": "कुन गियर बढी शक्तिशालि हुन्छ ?",
"option_1": "१ नं. गियर",
"option_2": "२ नं. गियर",
"option_3": "३ नं. गियर",
"option_4": "४ नं. गियर",
"answer": "option_1",
"COL 7": 7
},
{
"q_no": 13,
"question": "निम्नमध्ये गियरको प्रमुख काम के हो ?",
"option_1": "सवारीलाई उकालो चढ्न मद्त गर्ने",
"option_2": "सवारी रोक्ने",
"option_3": "गति नियन्त्रण गर्ने",
"option_4": "सवारीको इन्धनको खपत घटाउने",
"answer": "option_1",
"COL 7": 5
},
{
"q_no": 14,
"question": "कुन-कुन परीक्षामा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नसकिन्छ ?",
"option_1": "लिखित परीक्षामा",
"option_2": "प्रयोगात्मक परीक्षामा",
"option_3": "मौखिक परीक्षामा",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4",
"COL 7": 3
},
{
"q_no": 15,
"question": "रेडिएटरमा पानी नभएमा के हुन्छ ?",
"option_1": "इन्जिन छिट्टै तात्छ",
"option_2": "इन्जिनको झमता कम हुन्छ",
"option_3": "पानी थपिरहनुपर्छ",
"option_4": "रेडिएटरको झमता कम हुन्छ",
"answer": "option_1",
"COL 7": 5
},
{
"q_no": 16,
"question": "ट्राफिक संकेत वा इशारा उल्लंघन गरे वा यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले दोस्रो पटक समाए कतिसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ ?",
"option_1": "रु १००",
"option_2": "रु ५००",
"option_3": "रु १०००",
"option_4": "रु १५००",
"answer": "option_1",
"COL 7": 9
},
{
"q_no": 17,
"question": "सवारी चलाउँदा के गर्न प्रतिबन्धित गरिएकोछ ?",
"option_1": "पैदल यात्रुलाई जिस्काउनु हुँदैन ",
"option_2": "मादक पदार्थ सेवन गरेको हुनु हुँदैन",
"option_3": "मोबाइलमा कुरा गर्नु हुँदैन",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_4",
"COL 7": 4
},
{
"q_no": 18,
"question": "मोटरसाइकलको गति सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीमा बढीमा कति निर्धारण गरिएको छ ?",
"option_1": "४० कि.मि. प्रति घण्टा",
"option_2": "५० कि.मि. प्रति घण्टा",
"option_3": "६० कि.मि. प्रति घण्टा",
"option_4": "७० कि.मि. प्रति घण्टा",
"answer": "option_2",
"COL 7": 3
}
]
},
{
"mcq": [
{
"int": 1,
"question": "सवारीमा कति फ्युल राख्नु आवश्यक हुन्छ ?",
"option_1": "फुल ट्याङ्की",
"option_2": "आधा ट्याङ्की",
"option_3": "जति राखे पनि हुन्छ",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_1",
"COL 7": 7
},
{
"int": 2,
"question": "सवारीको ब्याट्री कुन यन्त्रबाट चार्ज हुन्छ ?",
"option_1": "गाडीको इन्धनबाट",
"option_2": "गाडीको डाइनामोबाट",
"option_3": "सेल्फ स्टार्टर",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_2",
"COL 7": 7
},
{
"int": 3,
"question": "से १ क भन्नाले कुन सवारीलाई जनाउँछ ?",
"option_1": "वाग्मती अञ्चलमा दर्ता भएको निजी बस ",
"option_2": "सेती अञ्चलमा दर्ता भएको निजी बस ",
"option_3": "नारायणी अञ्चलमा दर्ता भएको निजी बस ",
"option_4": "माथिका कुनै पनि होइन",
"answer": "option_2",
"COL 7": 5
},
{
"int": 4,
"question": "बजार एरियामा सवारी कसरी चलाउनुपर्छ ?",
"option_1": "आँखा चिम्लेर",
"option_2": "अधिकतम गतिमा ",
"option_3": "ट्राफिक नियमअनुसार",
"option_4": "आफ्नो इच्छाअनुसार",
"answer": "option_3",
"COL 7": 4
},
{
"int": 5,
"question": "हलुका सवारी साधनको लाइसेन्स लिएको कति अवधिपछि ठूलो सवारीको लाइसेन्स थप्न पाउने व्यवस्था छ ?",
"option_1": "६ महिना पछि",
"option_2": "१ वर्ष पछि",
"option_3": "२ वर्ष पछि",
"option_4": "समय सीमा छैन",
"answer": "option_3",
"COL 7": 3
},
{
"int": 6,
"question": "क्लचको काम के हो ?",
"option_1": "इन्जिनको मोसन गियर बक्समा पुराउने",
"option_2": "इन्जिन र गियरको सम्बन्ध छुटाउने",
"option_3": "इन्जिनलाई फ्रि बनाउने",
"option_4": "गतिलाई घटबढ गराउने",
"answer": "option_2",
"COL 7": 5
},
{
"int": 7,
"question": "सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणमा सवारीको कुन चीजले प्रभाव पार्दछ ?",
"option_1": "गियर बक्सले",
"option_2": "इन्धनले",
"option_3": "ब्रेकले",
"option_4": "इन्जिनको अवस्थाले",
"answer": "option_4",
"COL 7": 5
},
{
"int": 8,
"question": "तीनकुने आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ ?",
"option_1": "सचेतात्मक",
"option_2": "सूचनामूलक",
"option_3": "दिशासूचक",
"option_4": "आदेशमूलक",
"answer": "option_1",
"COL 7": 2
},
{
"int": 9,
"question": "मोटरसाइकल र कार, जिपको दुवै सवारी साधनको एकैपटक सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनको लिखित परीक्षामा सम्मिलित हुन दरखास्त पेस गर्दा कति राजस्व बुझाउनुपर्छ",
"option_1": "रु २००",
"option_2": "रु ४००",
"option_3": "रु ६००",
"option_4": "रु ८००",
"answer": "option_2",
"COL 7": 8
},
{
"int": 10,
"question": "सवारी ऐनअनुसार सवारी भन्नालेके बुझिन्छ ?",
"option_1": "साइकलदेखि कारसम्मका सवारीहरु",
"option_2": "मोटरसाइकलदेखि ट्रकसम्मका सवारीहरु",
"option_3": "यान्त्रिक शक्तिबाट जुनसुकै सवारीहरु ",
"option_4": "माथिका सबै",
"answer": "option_3",
"COL 7": 5
},
{
"int": 11,
"question": "जेब्राक्रसिङको रेखांकन कुन-कुन रंगले लेखिएको हुन्छ ?",
"option_1": "कालो र पहेलो",
"option_2": "कालो र सेतो",
"option_3": "हरियो र पहेलो",
"option_4": "कुनै पनि होइन",
"answer": "option_2",
"COL 7": 2
},
{
"int": 12,
"question": "इन्जिनको पंखा के ले घुमाउँछ ?",
"option_1": "फाइन बेल्टले",
"option_2": "विधुत्ले",
"option_3": "हावाले",
"option_4": "कुनै पनि होइन",
"answer": "option_1",
"COL 7": 5
},
{
"int": 13,
"question": "एकतर्फी सवारी नियम पहिलोपटक उल्लङ्घन गर्यो भने अधिकतम जरिवाना कतिसम्म हुन्छ ?",
"option_1": "रु १०।- देखि रु १००।- सम्म",
"option_2": "रु २५।- देखि रु ५०।- सम्म",
"option_3": "रु ५०।- देखि रु १००।- सम्म",
"option_4": "रु १००।- देखि रु २००।- सम्म",
"answer": "option_2",
"COL 7": 9
},
{
"int": 14,
"question": "मोटरसाइकलको लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेको १८ वर्ष पूरा भएको व्यक्तिले कति समयपछि कार, जिपको लाइसेन्स थप्न पाउँछ ?",
"option_1": "६ महिना",
"option_2": "१ वर्ष ",
"option_3": "२ वर्ष",
"option_4": "जुनसुकै समयमा",
"answer": "option_4",
"COL 7": 3
},
{
"int": 15,
"question": "ब्याट्रीमा एसिडको लेभल कम भएमा के हाल्नुपर्छ ?",
"option_1": "पानी",
"option_2": "डिजेल",
"option_3": "पेट्रोल",
"option_4": "डिस्टिल वाटर",
"answer": "option_4",
"COL 7": 7
},
{
"int": 16,
"question": "सुरुमा लिइएको चालक अनुमतिपत्रको परीक्षणकाल कति समयको हुनेछ ?",
"option_1": "६ महिनाका लागि",
"option_2": "१ वर्षका लागि",
"option_3": "२ वर्षका लागि",
"option_4": "कुनै पनि होइन",
"answer": "option_2",
"COL 7": 1
},
{
"int": 17,
"question": "चारकुने आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ ?",
"option_1": "दिशासूचक",
"option_2": "सूचनामूलक",
"option_3": "संकेतात्मक",
"option_4": "प्रतिबन्धात्मक",
"answer": "option_2",
"COL 7": 2
},
{
"int": 18,
"question": "एक्सिलेटरको काम के हो ?",
"option_1": "स्पिडअनुसार तेलको मात्रा दिने",
"option_2": "इन्जिन तताउने",
"option_3": "धुँवा धेरै फाल्ने",
"option_4": "तेल बन्द गर्ने",
"answer": "option_1",
"COL 7": 5
}
]
}
]
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.