Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@bakaiadam

bakaiadam/a.py

Last active Jul 19, 2019
Embed
What would you like to do?
# generate random Gaussian values
from random import seed
from random import gauss
# seed random number generator
seed()
# generate some Gaussian values
elem=[0,0]
cucc=[0,0]
nagyobb=[0,0]
sum=[0,0]
while (cucc[0]+cucc[1]<300000):
a = gauss(1.0, 0.13)
if (a>1.3):
cucc[0]+=1
sum[0]+=a
elem[0]+=1
b = gauss(1.0, 0.1475)
if (b>1.3):
cucc[1]+=1
sum[1]+=b
elem[1]+=1
if (a<1.3 and b<1.3):
elem[0]+=1
if (a>1.3 and b>1.3):
if (a>b):
nagyobb[0]+=1
if (a<b):
nagyobb[1]+=1
print(cucc[0],cucc[1],elem[1]/elem[0])
#így most nagyjából megvannak a számok, amikkel 3 százalék jön ki. a b-s nagyobb szórású
print(sum[0]/cucc[0],sum[1]/cucc[1],nagyobb[0]/(nagyobb[0]+nagyobb[1]),nagyobb[1]/(nagyobb[0]+nagyobb[1]))
#ezek az átlag értékek azoknak, akik 1.3 fölött teljesítettek. látható, hogy a 0.16-os szórású véletlenfüggvényből kijövő értékek átlaga egy kicsit nagyobb.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment