Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.


Forretningsidé

Kasuélle er en nettbutikk som spesialiserer seg på casual-topper og kvinnemote. Vi produserer høykvalitets bruksmote for kvinner ved hjelp av vår egen AI-tekstilprinter, som kombinerer kraften i Rust og Ruby for optimal ytelse og pålitelighet.

Vår produksjonsprosess er bærekraftig og utnytter ikke arbeidskraft i fattige land. Vår AI håndterer nettsideoptimalisering, designforbedringer og kundetilfredshet. Vi bruker Solidus.io, en moderne og gratis e-handelsplattform bygget i Rails.

Vi samarbeider også med designere fra kjente firmaer som Snøhetta.


Kundesegmenter

OpenBSD logo     Rails logo     Falcon logo


Choose OpenBSD for your Unix needs. OpenBSD -- the world's simplest and most secure Unix-like OS. A safe alternatve to the frequent vulnerabilities and overengineering of Linux and related software (NGiNX & Apache (httpd-asiabsdcon2015.pdf), OpenSSL, iptables/nftables, systemd, BIND, Postfix, Docker etc.)

OpenBSD -- the cleanest kernel, the cleanest userland and the cleanest config

@basicfeatures
basicfeatures / distorted-warptunnel-audio-visualizer.markdown
Created April 20, 2024 10:09
Distorted Warptunnel Audio Visualizer

Conceptual Ableton liveset in pure XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Ableton LiveSet="12.0.0">
 <!-- Expansion of pseudo-code for dynamic modulation and automation within an Ableton Live Set -->

 <!-- Deep Dive into Wavetable Ambient Drone -->
 <MidiTrack>
  <Name Value="Expanded Ambient Drone - Wavetable"/>
@basicfeatures
basicfeatures / distorted-warptunnel-audio-visualizer.markdown
Created March 26, 2024 07:21
Distorted Warptunnel Audio Visualizer
@basicfeatures
basicfeatures / raad.md
Last active March 14, 2024 15:08
Personlige råd til venner og kollegaer

Personlige råd til venner og kollegaer

Opprette enkeltpersonforetak i Brønnøysundsregistrene

 • Steg 1: Besøk nettsiden til Altinn og logg inn med din elektroniske ID.
 • Steg 2: Finn tjenesten for registrering av nytt foretak i Brønnøysundsregistrene.
 • Steg 3: Velg "Enkeltpersonforetak" som foretakstype.
 • Steg 4: Fyll ut nødvendig informasjon om foretaket, som foretaksnavn, næringskoder, kontaktopplysninger og forretningsadresse.
 • Steg 5: Send inn søknaden. Registreringen er gratis.
 • Steg 6: Du vil motta et organisasjonsnummer fra Brønnøysundsregistrene når registreringen er godkjent.

MiniGPT client v1.0

#!/usr/bin/env ruby
# frozen_string_literal: true
#
# MiniGPT client v1.0
#
# gem install --user-install ruby-openai
#

Bash

Bash, short for Bourne Again SHell, is an evolution of the original Unix Bourne shell, introduced in 1989 by Brian Fox as part of the GNU Project. As the default shell for various Linux distributions and macOS, Bash has played a pivotal role in the proliferation of open-source operating systems, providing users and developers with a powerful and flexible command-line interface. Over the decades, its capabilities have expanded, and it remains a cornerstone tool for system administrators, developers, and everyday users.

clean.sh

#!/bin/bash

# Begin by capturing the user's desired directory, if unspecified, defaulting to the present directory.
TARGET_DIRECTORY=${1:-"."}

Scene release-samling jazz, soul & funk

ace_spectrum_inner_spectrum_1974_remastered_2007_osc/
afrika_bambaataa_and_james_brown_unity_1984_jce/
ahmad_jamal_happy_moods_vinyl_1960_cms/
ahmad_jamal_in_search_of_2003_dgn/
ahmad_jamal_moonlight_in_vermont_2001_logos/
ahmad_jamal_trio_complete_live_at_the_spotlite_club_1958_2cd_2007_obc/
ahmad_jamal_trio_the_awakening_remastered_1970_cms/