Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@bdmbdsm
Last active Mar 7, 2019
Embed
What would you like to do?
Як оновити міграцію

Якщо функція migrate приймає db - тобі сюди.

Є потреба трошки оновити міграції, бо кілька тижнів тому туди була додана підтримка aliases. Її сенс в тому, що вони підтягуються з app_meta.yaml механізмом міграцій та доступні зі Step-ів.

Зміни невеликі, але важливі.

Як виглядає оновлена міграція?

Глянь цей файл. Зверни увагу, що тепер entrypoint міграції приймає resources, а не db. З resources є доступ як до БД, так і до аліасів.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment