Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Dansk stopords liste / Danish stopwords. A stop word is a commonly used word (such as “the”, “a”, “an”, “in”) that a search engine has been programmed to ignore, both when indexing entries for searching and when retrieving them as the result of a search query.
ad
af
aldrig
alene
alle
allerede
alligevel
alt
altid
anden
andet
andre
at
bag
bare
begge
bl.a.
blandt
blev
blive
bliver
burde
bør
ca.
da
de
dem
den
denne
dens
der
derefter
deres
derfor
derfra
deri
dermed
derpå
derved
det
dette
dig
din
dine
disse
dit
dog
du
efter
egen
ej
eller
ellers
en
end
endnu
ene
eneste
enhver
ens
enten
er
et
f.eks.
far
fem
fik
fire
flere
flest
fleste
for
foran
fordi
forrige
fra
fx
får
før
først
gennem
gjorde
gjort
god
godt
gør
gøre
gørende
ham
han
hans
har
havde
have
hej
hel
heller
helt
hen
hende
hendes
henover
her
herefter
heri
hermed
herpå
hos
hun
hvad
hvem
hver
hvilke
hvilken
hvilkes
hvis
hvor
hvordan
hvorefter
hvorfor
hvorfra
hvorhen
hvori
hvorimod
hvornår
hvorved
i
igen
igennem
ikke
imellem
imens
imod
ind
indtil
ingen
intet
ja
jeg
jer
jeres
jo
kan
kom
komme
kommer
kun
kunne
lad
langs
lav
lave
lavet
lidt
lige
ligesom
lille
længere
man
mand
mange
med
meget
mellem
men
mens
mere
mest
mig
min
mindre
mindst
mine
mit
mod
måske
ned
nej
nemlig
ni
nogen
nogensinde
noget
nogle
nok
nu
ny
nyt
når
nær
næste
næsten
og
også
okay
om
omkring
op
os
otte
over
overalt
pga.
samme
sammen
se
seks
selv
selvom
senere
ser
ses
siden
sig
sige
sin
sine
sit
skal
skulle
som
stadig
stor
store
synes
syntes
syv
sådan
således
tag
tage
temmelig
thi
ti
tidligere
til
tilbage
tit
to
tre
ud
uden
udover
under
undtagen
var
ved
vi
via
vil
ville
vor
vore
vores
vær
være
været
øvrigt
@AstridSlet
Copy link

AstridSlet commented Mar 5, 2022

Hej Bertal! Mange tak for den gode liste. Må jeg høre hvordan listen er blevet lavet?:)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment