Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@bulentsiyah bulentsiyah/MainPisti.java
Last active Oct 20, 2017

Embed
What would you like to do?
public class MainPisti {
public static void main(String[] args) {
pisti bulentpisti = new pisti();
System.out.println("<– PiSTi OYUNU (BULENT SiYAH)–>");
System.out.println("OYUN BASLADI..DESTE KARISTIRILIYOR..");
bulentpisti.DesteyiOlusturVeKaristir();
int dongu = 1;
while (!(dongu == 7)) {
System.out.println();
System.out.println("**********  PiSTiNiN " + dongu + ".TUR’U  **********");
if (dongu == 1) {
bulentpisti.SiraylaElVer(3);//Yere Bir Bıraktı..
}
bulentpisti.SiraylaElVer(1);// Bilgisayar Bir El Verdi..
bulentpisti.SiraylaElVer(2);//Sana Bir El dagıttı.
int ElSayisi = 4;
while (!(ElSayisi == 0)) {
bulentpisti.EliGosterveOyna(3);
bulentpisti.EliGosterveOyna(2);
bulentpisti.EliGosterveOyna(3);
bulentpisti.EliGosterveOyna(1);
ElSayisi–;
}
bulentpisti.EliGosterveOyna(3);
dongu++;
}
System.out.println();
System.out.println("**********  PiSTi OYUNU TAMAMLANDI  **********");
System.out.println("SENiN PUANIN:" + bulentpisti.SeninPuanin);
System.out.println("BiLGiSAYARiN PUANI:" + bulentpisti.BilgisayarinPuani);
if (bulentpisti.SeninPuanin > bulentpisti.BilgisayarinPuani) {
System.out.println("TEBRiKLER *****SEN***** KAZANDIN");
} else if (bulentpisti.SeninPuanin < bulentpisti.BilgisayarinPuani) {
System.out.println("KAYBETTiN *****BiLGiSAYAR***** KAZANDI");
} else {
System.out.println("PUANLAR ESiT KAZANAN YOK");
}
}
}
import java.util.*;
public class pisti {
String[] DesteOlustur = new String[52];
ArrayList Deste = new ArrayList();
ArrayList Bilgisayar = new ArrayList();
ArrayList Yer = new ArrayList();
String YerdekiKart = "";
ArrayList Sen = new ArrayList();
String[] JokerGrubu = new String[4];
int SeninPuanin = 0, BilgisayarinPuani = 0;
boolean BilgisayardaYerdekininAynisiVar = false;
int BilgisayardaYerdekininAynisiindex = 0;
boolean BilgisayardaJokerVar = false;
int BilgisayardaJokerindex = 0;
boolean BilgisayardaJokerOlmayanKart = false;
int BilgisayardaJokerOlmayanKartindex = 0;
String BilgisayarinKarti = "";
Scanner KlavyedenDegerAl = new Scanner(System.in);
int KlavyedenAlinanSayi;
public void DesteyiOlusturVeKaristir() {
for (int i = 0; i < 52; i++) {
if (0 <= i && i < 13) {
DesteOlustur[i] = ("A" + (i % 13 + 1));
} else if (13 <= i && i < 26) {
DesteOlustur[i] = ("B" + (i % 13 + 1));
} else if (26 <= i && i < 39) {
DesteOlustur[i] = ("C" + (i % 13 + 1));
} else {
DesteOlustur[i] = ("D" + (i % 13 + 1));
}
}
Collections.shuffle(Arrays.asList(DesteOlustur));
for (int i = 0; i < 52; i++) {
Deste.add(DesteOlustur[i]);
}
JokerGrubu[0] = ("A11");
JokerGrubu[1] = ("B11");
JokerGrubu[2] = ("C11");
JokerGrubu[3] = ("D11");
}
public void SiraylaElVer(int KartlarinDagitilacagiKisi) {
if (KartlarinDagitilacagiKisi == 3) {
System.out.println("–YERE 4 KART BIRAKILDI.");
for (int i = 0; i < 4; i++) {
Yer.add(Deste.get(0));
Deste.remove(0);
}
}
if (KartlarinDagitilacagiKisi == 2) {
System.out.println(">>>SANA 4 KART VERiLDi.");
for (int i = 0; i < 4; i++) {
Sen.add(Deste.get(0));
Deste.remove(0);
}
}
if (KartlarinDagitilacagiKisi == 1) {
System.out.println("<<<BiLGiSAYAR KENDiNE 4 KART ALDI.");
for (int i = 0; i < 4; i++) {
Bilgisayar.add(Deste.get(0));
Deste.remove(0);
}
}
}
public void EliGosterveOyna(int EliOynayacakKisi) {
if (EliOynayacakKisi == 3) {
if (Yer.isEmpty()) {
System.out.println("–YER TEMiZLENDi.");
} else {
YerdekiKart = (String) Yer.get(Yer.size() – 1);
System.out.println("–YERDE " + Yer.size() + " ADET KART VAR.EN USTTE:[" + YerdekiKart + "]");
}
}
if (EliOynayacakKisi == 2) {
if (Sen.size() == 1) {
System.out.println(">>>ELiNDE TEK KART OTOMATiK OYNADIN KARTIN:[" + Sen.get(0).toString() + "]");
KartAttimPuanimaBak(Sen.get(0).toString(), 2);
Sen.removeAll(Sen);
} else {
System.out.print(">>>ELiNDEKi KARTLAR: ");
for (int i = 0; i < Sen.size(); i++) {
System.out.print("[" + Sen.get(i) + "](" + (i + 1) + ") ");
}
//
//                for (int i = 0; i < Sen.size(); i++) {
//                    System.out.print(" " + (i + 1) + " ");
//                }
System.out.print("SECiNiZ–>:");
try {
KlavyedenAlinanSayi = (KlavyedenDegerAl.nextInt());
} catch (Exception exc) {
System.out.println("HATALI DEGER GiRDiN BOYLE BiR KART NUMARASI YOK.OYUN KAPATILDI.Hata:" + exc);
System.exit(0);
}
if (1 <= KlavyedenAlinanSayi && KlavyedenAlinanSayi <= Sen.size()) {
KartAttimPuanimaBak(Sen.get(KlavyedenAlinanSayi1).toString(), 2);
Sen.remove(KlavyedenAlinanSayi1);
} else {
System.out.println("HATALI DEGER GiRDiN BOYLE BiR KART NUMARASI YOK.OYUN KAPATILDI.");
System.exit(0);
}
//burada kullanıcı otomayık elındekı ılk sayıyı otomatık atıyor programı hızlı hızlı denemek ıcın bunu yaptım.
//                System.out.println();
//                KartAttimPuanimaBak(Sen.get(0).toString(),2);
//                Sen.remove(0);
}
}
if (EliOynayacakKisi == 1) {
if (!(Yer.isEmpty())) {
if (Bilgisayar.size() == 1) {
System.out.println("<<<BiLGiSAYAR SON KARTI OYNADI:[" + Bilgisayar.get(0) + "]");
KartAttimPuanimaBak(Bilgisayar.get(0).toString(), 1);
Bilgisayar.removeAll(Bilgisayar);
} else {
System.out.print("<<<BiLGiSAYARIN KARTLARI: ");
for (int i = 0; i < Bilgisayar.size(); i++) {
//         Bilgisayarın elındekı kartların gorunmesını ıstersek
//                  System.out.print("[" + Bilgisayar.get(i) + "](" + (i + 1) + ") ");
System.out.print("[*] ");
}
YerdekiKart = (String) Yer.get(Yer.size() – 1);
for (int i = 0; i < Bilgisayar.size(); i++) {
BilgisayarinKarti = Bilgisayar.get(i).toString();
if (BilgisayarinKarti.substring(1, BilgisayarinKarti.length()).equals(YerdekiKart.substring(1, YerdekiKart.length()))) {
BilgisayardaYerdekininAynisiVar = true;
BilgisayardaYerdekininAynisiindex = i;
}
}
if (BilgisayardaYerdekininAynisiVar) {
System.out.println("OYNADIGI KART:[" + Bilgisayar.get(BilgisayardaYerdekininAynisiindex) + "]");
KartAttimPuanimaBak(Bilgisayar.get(BilgisayardaYerdekininAynisiindex).toString(), 1);
Bilgisayar.remove(BilgisayardaYerdekininAynisiindex);
BilgisayardaYerdekininAynisiVar = false;
BilgisayardaYerdekininAynisiindex = 0;
} else {
for (int j = 0; j < Bilgisayar.size(); j++) {
if (Bilgisayar.get(j).toString().equals(JokerGrubu[0])) {
BilgisayardaJokerVar = true;
BilgisayardaJokerindex = j;
}
if (Bilgisayar.get(j).toString().equals(JokerGrubu[1])) {
BilgisayardaJokerVar = true;
BilgisayardaJokerindex = j;
}
if (Bilgisayar.get(j).toString().equals(JokerGrubu[2])) {
BilgisayardaJokerVar = true;
BilgisayardaJokerindex = j;
}
if (Bilgisayar.get(j).toString().equals(JokerGrubu[3])) {
BilgisayardaJokerVar = true;
BilgisayardaJokerindex = j;
}
}
if (BilgisayardaJokerVar) {
System.out.println("OYNADIGI KART:[" + Bilgisayar.get(BilgisayardaJokerindex) + "]");
KartAttimPuanimaBak(Bilgisayar.get(BilgisayardaJokerindex).toString(), 1);
Bilgisayar.remove(BilgisayardaJokerindex);
BilgisayardaJokerVar = false;
BilgisayardaJokerindex = 0;
} else {
int rastgele = (int) (Math.random() * Bilgisayar.size());
System.out.println("OYNADIGI KART:[" + Bilgisayar.get(rastgele) + "]");
KartAttimPuanimaBak(Bilgisayar.get(rastgele).toString(), 1);
Bilgisayar.remove(rastgele);
}
}
}
} else {
if (Bilgisayar.size() == 1) {
System.out.println("<<<BiLGiSAYAR ELiNDEKi SON KARTI OYNADI:[" + Bilgisayar.get(0) + "]");
KartAttimPuanimaBak(Bilgisayar.get(0).toString(), 1);
Bilgisayar.removeAll(Bilgisayar);
} else {
System.out.print("<<<BiLGiSAYARIN KARTLARI: ");
for (int i = 0; i < Bilgisayar.size(); i++) {
System.out.print("[*] ");
}
for (int k = 0; k < Bilgisayar.size(); k++) {
if (!(Bilgisayar.get(k).toString().equals(JokerGrubu[0]))) {
BilgisayardaJokerOlmayanKart = true;
BilgisayardaJokerOlmayanKartindex = k;
}
if (!(Bilgisayar.get(k).toString().equals(JokerGrubu[1]))) {
BilgisayardaJokerOlmayanKart = true;
BilgisayardaJokerOlmayanKartindex = k;
}
if (!(Bilgisayar.get(k).toString().equals(JokerGrubu[2]))) {
BilgisayardaJokerOlmayanKart = true;
BilgisayardaJokerOlmayanKartindex = k;
}
if (!(Bilgisayar.get(k).toString().equals(JokerGrubu[3]))) {
BilgisayardaJokerOlmayanKart = true;
BilgisayardaJokerOlmayanKartindex = k;
}
}
if (BilgisayardaJokerOlmayanKart) {
System.out.println("OYNADIGI KART:[" + Bilgisayar.get(BilgisayardaJokerOlmayanKartindex) + "]");
KartAttimPuanimaBak(Bilgisayar.get(BilgisayardaJokerOlmayanKartindex).toString(), 1);
Bilgisayar.remove(BilgisayardaJokerOlmayanKartindex);
BilgisayardaJokerOlmayanKart = false;
BilgisayardaJokerOlmayanKartindex = 0;
} else {
int rastgele = (int) (Math.random() * Bilgisayar.size());
System.out.println("OYNADIGI KART:[" + Bilgisayar.get(rastgele) + "]");
KartAttimPuanimaBak(Bilgisayar.get(rastgele).toString(), 1);
Bilgisayar.remove(rastgele);
}
}
}
}
}
public void KartAttimPuanimaBak(String OynananKart, int EliOynayanKisi) {
if (Yer.isEmpty()) {
Yer.add(OynananKart);
} else {
YerdekiKart = (String) Yer.get(Yer.size() – 1);
if (OynananKart.substring(1, OynananKart.length()).equals(YerdekiKart.substring(1, YerdekiKart.length()))) {
if (Yer.size() == 1) {
if (EliOynayanKisi == 1) {
BilgisayarinPuani = BilgisayarinPuani + 12;
System.out.print("BiLGiSAYAR PiSTi YAPTI.BiLGiSAYARiN PUANI=" + BilgisayarinPuani);
} else {
SeninPuanin = SeninPuanin + 12;
System.out.print("SEN PiSTi YAPTIN.SUANKi PUANIN=" + SeninPuanin);
}
Yer.removeAll(Yer);
} else {
if (EliOynayanKisi == 1) {
BilgisayarinPuani = BilgisayarinPuani + Yer.size() + 1;
System.out.print("BiLGiSAYARIN KARTI iLE YERDEKi KART AYNI.BiLGiSAYARIN PUANI:" + BilgisayarinPuani);
} else {
SeninPuanin = SeninPuanin + Yer.size() + 1;
System.out.print("SENiN KART iLE YERDEKi KART AYNI.SUANKi PUANIN=" + SeninPuanin);
}
Yer.removeAll(Yer);
}
} else if (OynananKart.equals(JokerGrubu[0]) || OynananKart.equals(JokerGrubu[1]) || OynananKart.equals(JokerGrubu[2]) || OynananKart.equals(JokerGrubu[3])) {
if (EliOynayanKisi == 1) {
BilgisayarinPuani = BilgisayarinPuani + Yer.size() + 1;
System.out.print("BiLGiSAYAR JOKER ATTI.BiLGiSAYARiN PUANI:" + BilgisayarinPuani);
} else {
SeninPuanin = SeninPuanin + Yer.size() + 1;
System.out.print("SEN JOKER ATTIN.SUANKi PUANIN=" + SeninPuanin);
}
Yer.removeAll(Yer);
} else {
Yer.add(OynananKart);
}
}
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.