Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

dangxunb

Block or report user

Report or block dangxunb

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View gist:dde0a08feba9f603ad30a94db365699a
db.log_pub_postback.aggregate(
// Pipeline
[
// Stage 1
{
$match: { "refcode": "betelgues", "date_postback": NumberInt(170915), "response_code": NumberInt(200), "app_key": "detoxic-vn" }
},
// Stage 2
{
$group: {
View user_info.json
{
"id": "user_ref+links+time"
"links": [
"https://lazada.vn",
"https://detoxic.vn"
],
"remind_period": long,
"user_ref": string,
"click_id": string,
"subscription_time": timestamp
View 100000003438342.md

post_message:

Mình nghĩ BKAV ra mắt hoành tráng, tạo dư luận cho Bphone để mọi người nhắc đến Bphone và BKAV liên tục là một câu chuyện marketing không phải vì mục tiêu bán Bphone...mình không có doanh số của phần mềm diệt virus BKAV, Smart Home...này nọ sau chiến dịch marketing nhưng mình nghĩ nó tốt hơn.

BKAV luôn nó về bảo mật ở Bphone 1, khả năng tuỳ chỉnh HĐH Android thành HĐH tuỳ biến của mình, khả năng sản xuất và làm phần cứng...với sản phẩm minh chứng là Bphone, có lẽ đó mới là cái mà BKAV nhắm tới....

Có lẽ BKAV đã thành công với "Bphone" rồi dù có bán được "Bphone" hay không.

link_title:

View 100000003438342.md

post_message:

Mình nghĩ BKAV ra mắt hoành tráng, tạo dư luận cho Bphone để mọi người nhắc đến Bphone và BKAV liên tục là một câu chuyện marketing không phải vì mục tiêu bán Bphone...mình không có doanh số của phần mềm diệt virus BKAV, Smart Home...này nọ sau chiến dịch marketing nhưng mình nghĩ nó tốt hơn.

BKAV luôn nó về bảo mật ở Bphone 1, khả năng tuỳ chỉnh HĐH Android thành HĐH tuỳ biến của mình, khả năng sản xuất và làm phần cứng...với sản phẩm minh chứng là Bphone, có lẽ đó mới là cái mà BKAV nhắm tới....

Có lẽ BKAV đã thành công với "Bphone" rồi dù có bán được "Bphone" hay không.

link_title:

View 100000004864666.md

post_message:

Văn phòng mình đang tuyển "rất" nhiều vị trí khác nhau. 500 anh em hứng thú thì gửi hồ sơ cho mình nhé.

#Dev, #Developer, #Senior, #Junior, #QA, #Tester, #Support

Môi trường làm việc trẻ trung, ăn chơi có tập thể. Rất rất nhiều hoạt động non-working thú vị. Một năm đi chơi to 1 lần, đi chơi nhỏ thì nhiều lần =)) Sếp trẻ trung, tâm lý.

View 100000001732488.md

post_message:

Cái cảm giác "trăn trở" về tương lai nó lại quay trở lại... Phải chăng ta đang sống quá thoải mái trong ánh hào quang của Javascript toàn năng :/

link_title:

null

link_description:

View 100000003438342.md

post_message:

Mình nghĩ BKAV ra mắt hoành tráng, tạo dư luận cho Bphone để mọi người nhắc đến Bphone và BKAV liên tục là một câu chuyện marketing không phải vì mục tiêu bán Bphone...mình không có doanh số của phần mềm diệt virus BKAV, Smart Home...này nọ sau chiến dịch marketing nhưng mình nghĩ nó tốt hơn.

BKAV luôn nó về bảo mật ở Bphone 1, khả năng tuỳ chỉnh HĐH Android thành HĐH tuỳ biến của mình, khả năng sản xuất và làm phần cứng...với sản phẩm minh chứng là Bphone, có lẽ đó mới là cái mà BKAV nhắm tới....

Có lẽ BKAV đã thành công với "Bphone" rồi dù có bán được "Bphone" hay không.

link_title:

View 100000248501528.md

post_message:

Bài viết của GEN trên CafeF sáng nay.

Các loại phần mềm khác nhau ở cách tiếp cận nhưng đang dần theo một xu hướng chung là hội tụ và kết hợp nhiều nền tảng tạo thành hệ thống đồng nhất và duy nhất cho doanh nghiệp. Mỗi thành phần trong hệ thống đó có thể là một service được cung cấp bởi các software vendor khác.

Ông nào mạnh thì làm cả ahihi

link_title:

You can’t perform that action at this time.