Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Dino Trojak dinodsaurus

View GitHub Profile
View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am dinodsaurus on github.
  • I am dinodsaurus (https://keybase.io/dinodsaurus) on keybase.
  • I have a public key ASCJA5KVAhoALG9UK-bDDj5doZoDo0INNAcBExoFPh8-pgo

To claim this, I am signing this object:

View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am dinodsaurus on github.
  • I am dinodsaurus (https://keybase.io/dinodsaurus) on keybase.
  • I have a public key ASC7uU8IhIn3MsMqqtp7AQExkyHXeJiC9YoazVD-Mb3ZPgo

To claim this, I am signing this object:

@dinodsaurus
dinodsaurus / coffejs.md
Last active March 18, 2016 15:50
Coffejs
View coffejs.md

CoffeeJS Zagreb

Jutros se održao prvo CoffeeJS druženje u sklopu JavaScript Zagreb user grupe, druženje se održalo u Kino Europa s početkom u 09:00 sati. Na prvo druženje uspješno je uspjelo doći 5 entuzijasta koji su još uspješnije odgovorili prvom izazovu „Rano ustajanje“.

  • IZAZOV: Rano ustajanje

Potom je uslijedio izazovni brainstorming gdje su sudionici pokušali naći rješenja za širkoki spektar tema iz svakodnevnog života koji, budimo iskreni, svakom uspješnom programeru zadaju glavobolje.

  • IZAZOV: Svakodnevica (društvene mreže, računi, osnivanje tvrtke)
View gist:89323b3edf8d67afba5c
gulp.task("styles", function () {
return gulp.src("app/styles/**/*.scss")
.pipe($.sourcemaps.init())
.pipe($.sass({
outputStyle: "nested", // libsass doesn"t support expanded yet
precision: 10,
includePaths: ["."],
onError: console.error.bind(console, "Sass error:")
}))
.pipe($.postcss([