Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Fejlkoder fra ePay´s betalingsgateway
Fejlkode Beskrivelse af fejlkode
-10006 Afbrudt
-5604 Gebyret kan ikke udregnes for den anvendte korttype.
-5603 Butikken tillader ikke den anvendte korttype/betalingskort
-5602 Der er anvendt en ugyldig valutakode.
-5601 Gebyret kan ikke udregnes for den anvendte korttype.
-5600 Kortnummeret er ikke angivet korrekt - ugyldigt prefix (skal være på 6 tegn).
-5514 Kundens session er enten udløbet, eller også er betalingen ikke startet korrekt.
-5511 Der er opstået en fejl! Start forfra med din betaling.
-5509 Du får fejlen Not valid data, når du prøver at åbne Standard Betalingsvinduet. Du får denne fejl, fordi ePay ikke kan finde dataene til transaktionen. Denne fejl opstår, fordi brugeren/kunden har været inaktivt i over 20 minutter!
-5508 Du får fejlen No valid domains i created for the company, når du prøver at åbne Standard Betalingsvinduet. Du får denne fejl, fordi du ikke har oprettet et domænet til jeres konto i betalingssystemet. I din administration til betalingssystemet under Instillinger og Betalingssystemet, kan du se det/de domæne(r), som er tilknyttet jeres konto.
-5507 Du får fejlen URL not allowed for relaying, når du prøver at åbne Standard Betalingsvinduet. Du får denne fejl, fordi det domæne som du åbner betalingsvinduet fra, ikke er oprettet i betalingssystemet. I din administration til betalingssystemet under Instillinger og Betalingssystemet, kan du se det/de domæne(r), som er tilknyttet jeres konto.
-5506 Du får fejlen Invalid merchantnumber, når du prøver at åbne Standard Betalingsvinduet. Du får denne fejl, fordi det indløsningsnummer / merchantnumber du anvender ikke er oprettet i Betalingssystemet! Tjek derfor om du anvender det rigtige merchantnumber. I din administration til betalingssystemet under Instillinger og Betalingssystemet, kan du se de merchants, som er tilknyttet jeres konto.
-5505 Du får fejlen No cardtypes defined, når du prøver at åbne Standard Betalingsvinduet. Det er fordi, der ikke er sat nogle betalingskort op på jeres konto i betalingssystemet.
-5504 Du får fejlen Invalid currencycode, når du prøver at åbne Standard Betalingsvinduet. Du får denne fejl, fordi du anvender en ugyldig currencycode. Du kan fra din administration til betalingssystemet under Support og Valutakoder se listen over valutakoder, der kan anvendes.
-5503 De data som du sender til betalingsvinduet er ikke korrekte! Du får en beskrivelse af hvilke data, som det er, der ikke er angivet korrekte.
-5502 Du får fejlen Invalid company, når du prøver at åbne Standard Betalingsvinduet. Du får denne fejl, fordi du ikke har aktiveret betalingsvinduet endnu. Du skal aktivere betalingsvinduet fra din administration til betalingssystemet under Instillinger og Betalingsvinduet.
-5501 Du får fejlen Window not activated, når du prøver at åbne Standard Betalingsvinduet. Du får denne fejl, fordi du ikke har aktiveret betalingsvinduet endnu. Du skal aktivere betalingsvinduet fra din administration til betalingssystemet under Instillinger og Betalingsvinduet.
-2003 Afvist - Kortudstederens land / region matcher ikke med det land betalingen kommer fra.
-2002 Afvist - Ikke sikre betalinger fra land / region accepteres ikke.
-2001 Afvist - Betalinger fra land / region accepteres ikke.
-2000 Afvist - Betalinger fra din IP Addresse accepteres ikke.
-1602 PBS test-gateway er desværre nede i øjeblikket, prøv igen senere.
-1601 Svar sendt til betalingssystemet var forventet at være fra en netbank, men er invalid. Invalide data var posted.
-1600 Session fra netbank er allerede brugt. Samme session kan ikke benyttes igen.
-1303 Afvist - Betalingen kunne ikke hæves - afvist af EWIRE.
-1302 Afvist - Fejl i ewire MD5 data. Kontroller at MD5 data er opsat i både EWIRE og ePay.
-1301 Afvist - EWIRE forretningsnummer var ikke fundet - Kontroller at EWIRE forretningsnummeret er opsat i ePay.
-1300 Du forsøger at betale med en betalingsform, som forretningen ikke accepterer. Prøv en anden betalingsform eller kontakt forretningen.
-1200 Ukendt valutakode. Du kan kun benytte de valutakoder, som du kan se under menupunktet Support og Valutakoder i administrationen.
-1100 Invalid data modtaget hos betalingssystemet. Du skal huske at sende beløbet i mindste enhed / minor units (DKK skal fx. angives i øre), og må ikke bruge komma eller punktum (separatortegn). Derudover skal du være opmærksom på at fremsende felterne cardno, expmonth og expyear, der er nødvendige for at kunne gennemføre en korttransaktion.
-1023 Transaktionen er allerede hævet
-1022 Transaktionen er afvist, da forretningen har valgt at blokere alle transaktioner, der matcher kortnummeret.
-1021 De kan på en transaktion max udføres en operation hvert 15 minut. Vent 15 minutter og prøv igen.
-1020 Transaktionen er slettet
-1019 Forkert kodeord benyttet til webservice adgang!
-1018 Forkert test-kort benyttet! Du finder de gyldige testoplysninger under menuen Support - Test Oplysninger, når du har logget ind i administrationen til betalingssystemet.
-1017 Ingen adgang til PCI nødvendig funktion!
-1016 Der er driftsforstyrelser hos indløseren. Dette er en offline procedure. Vent venligst et kort øjeblik, og prøv igen.
-1015 Valuta kode var ikke fundet. Du skal her undersøg hvilke valuta koder du kan gennemføre betalinger med.
-1014 Afvist - korttypen var ikke valid for 3D secure. Butikken har valgt ikke at acceptere ikke 3D secure betalinger!
-1012 Afvist - Kan ikke forny denne korttype.
-1011 MD5 stempling var ikke valid.
-1010 Korttype var ikke fundet i den angivne liste af forud definerede korttyper (feltet cardtype). Hvis du ønsker at kunne tage imod denne type kort skal du tilføje korttypen til denne liste.
-1009 Abonnementsbetaling var ikke fundet.
-1008 Transaktion kunne ikke findes.
-1007 Der er afvigelser i beløb hævet / til rådighed. Undersøg beløbet der hæves / krediteres mod det beløb der er autoriseret / hævet. Bemærk hvis der er tale om en Euroline transaktion, og transaktionen er hævet, kan den først krediteres den efterfølgende dag.
-1006 Produkt ikke tilgængelig.
-1005 Driftsforstyrrelser - prøv igen senere.
-1004 Fejlkoden blev ikke fundet.
-1003 Ikke åbent for ipadresse for remote interface.
-1002 Forretningsnummer ikke oprettet i betalingssystemet.
-1001 Ordrenummeret eksisterer allerede.
-1000 Kommunikations forstyrrelser til PBS.
-23 PBS test gateway unavailable.
-4 Kommunikations forstyrrelser til PBS.
-3 Kommunikations forstyrrelser til PBS.
4000 eDankort / PBS 3D secure / Banker - betaling afbrudt af bruger
4001 SOLO - brugeren afbrød betalingen
4002 SOLO - brugeren blev afvist
4003 SOLO - fejl i MAC (MD5)
4100 Afvist - Intet svar
4101 Afvist - Ring til kortudstederen
4102 Afvist - Ring til kortudstederen og behold kortet (svindel)
4103 Betalingen blev afvist. Det kan eventuelt skyldes du har tastet forkerte oplysninger. Prøv igen, og hvis fejlen bliver ved med at opstå skal du kontakte forretningen.
4104 Afvist - Systemfejl - intet svar
4105 Afvist - ukendt fejl
4106 Afvist - Kort ikke godkendt af VISA / MasterCard / JCB (3D Secure). Du skal prøve igen.
4107 Afvist - Kan ikke frigive Euroline (SEB) betalinger (understøttes ikke)
4108 Afvist - Kan ikke forny Euroline (SEB) betalinger (understøttes ikke)
4109 Afvist - Kort kunne ikke blive godkendt af 3D secure
4110 Afvist - Der skete en fejl under godkendelse af 3D secure
4111 Afvist - Kortet kunne ikke findes hos 3D secure
10004 Betalingen gennem Danske Bank blev afbrudt.
10005 Betalingen gennem Danske Bank blev afbrudt.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment