Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Davide Cirillo dvdciri

  • Starling Bank
  • London, United Kingdom
View GitHub Profile
View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am dvdciri on github.
  • I am dvdciri (https://keybase.io/dvdciri) on keybase.
  • I have a public key ASCb_TJChB_VqmXqe-F7Xgi-BImNSeuD-asQM0Q-_8IkOQo

To claim this, I am signing this object:

@dvdciri
dvdciri / day2.kt
Created December 2, 2020 09:21
Advent of code - day2
View day2.kt
val input = "1-19 k: kkkkkkkkkkkkzkkkkkkk 1-11 s: sbssswsqsssssrlss 8-9 b: pbbbbbbkbz 4-10 w: wwccwcqwdmbktjrxhw 1-6 x: jvscgqsnt 1-7 x: xxxxxxcx 6-10 s: smssssfskssdwvtcss 6-12 q: qqqqzqqjqfqdqq 3-7 d: ddwbzbf 12-14 s: ssdssssssssmsq 4-11 w: wwwwprvgklvwtxwpwwww 6-7 j: jjjjjjz 1-6 l: xxlnll 14-15 n: nnnnxnkmnnnnnvfnnnj 5-6 h: hbhhhhz 4-6 b: brbhbrb 2-7 q: zmqszpqwcq 9-15 z: zzzzzzzpczzzzzzz 6-10 m: mmmmmmmmmmmm 8-14 l: llllllbljlllzllz 4-10 c: cbccjxhlcclpf 1-4 d: mpvglsjhsddtsnjsdqw 2-8 f: ffffffftfb 4-14 q: qqcpqqqqqtzhqqqqknq 3-5 m: nctdm 1-4 l: lllg 11-12 s: sssssspsssfvxks 5-9 l: fvsllcvgsmlzw 3-5 d: dddtpd 3-11 x: xxjkxxcxqvlprxgx 8-9 b: bbbbbbsbs 6-8 f: zffffnffjs 7-8 v: vvvxvvvvvv 6-9 b: nbvrbptfbbnbxb 8-9 c: cccccccrc 14-15 v: vvlvvvvvvvvvvlvv 1-5 f: lvndmpdf 3-4 l: sllfl 5-14 w: jknqvcwwzwgfwwww 2-6 b: vbbcbc 3-4 x: xxbwf 12-16 h: hhhkhhhthxqnhzhhhn 1-4 j: vjjjj 14-17 m: mmmmmmmxmmbpmcmmmmz 1-9 z: rzzzzzzzzzzzzzzh 7-8 r: vrmrrnrrrrnr 8-11 z: fzzzzzzzzzz 3-5 l: kdjlljpllz 11-15 h: xhhhhhbjhshhkhbhhh
@dvdciri
dvdciri / day1.kt
Last active December 1, 2020 14:12
Day 1 - Advent code attempt
View day1.kt
val array: Array<Int> = arrayOf(1293, 1207, 1623, 1675, 1842, 1410, 85, 1108, 557, 1217, 1506, 1956, 1579, 1614, 1360, 1544, 1946, 1666, 1972, 1814, 1699, 1778, 1529, 2002, 1768, 1173, 1407, 1201, 1264, 1739, 1774, 1951, 1980, 1428, 1381, 1714, 884, 1939, 1295, 1694, 1168, 1971, 1352, 1462, 1828, 1402, 1433, 1542, 1144, 1331, 1427, 1261, 1663, 1820, 1570, 1874, 1486, 1613, 1769, 1721, 1753, 1142, 1677, 2010, 1640, 1465, 1171, 534, 1790, 2005, 1604, 1891, 1247, 1281, 1867, 1403, 2004, 1668, 1416, 2001, 1359, 686, 1965, 1728, 1551, 1565, 1128, 1832, 1757, 1350, 1808, 1711, 1799, 1590, 1989, 1547, 1140, 1905, 1368, 1179, 1902, 1473, 1908, 1859, 1257, 1394, 1244, 1800, 1695, 1731, 1474, 1781, 1885, 1154, 1990, 1929, 1193, 1302, 1831, 1226, 1418, 1400, 1435, 1645, 1655, 1843, 1227, 1481, 1754, 1290, 1685, 1498, 71, 1286, 1137, 1288, 1758, 1987, 1471, 1839, 1545, 1682, 1615, 1475, 1849, 1985, 1568, 1795, 1184, 1863, 1362, 1271, 1802, 1944, 1821, 1880, 1788, 1733, 1150, 1314, 1727, 1434, 1833, 1312, 1457, 160, 1629,
View read-resolve.kt
object AnObject : Serializable {
fun readResolve(): Any = AnObject
}
View java-decompiled.java
public final class AnObject implements Serializable {
public static final AnObject INSTANCE;
private AnObject() {
}
static {
AnObject var0 = new AnObject();
INSTANCE = var0;
}
@dvdciri
dvdciri / object-serialisation.kt
Last active July 30, 2019 11:46
Koltin object serialisation
View object-serialisation.kt
object AnObject : Serializable
val byteArrayOutputStream = ByteArrayOutputStream()
val objectOutputStream = ObjectOutputStream(byteArrayOutputStream)
objectOutputStream.writeObject(AnObject)
val byteArray = byteArrayOutputStream.toByteArray()
val byteArrayInputStream = ByteArrayInputStream(byteArray)
val objectInputStream = ObjectInputStream(byteArrayInputStream)