Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am ealtintas on github.
  • I am ealtintas (https://keybase.io/ealtintas) on keybase.
  • I have a public key ASDpESnNZEmfOJVS3xIqcNrt3OAtl0NF27SqF0L1qlhxzAo

To claim this, I am signing this object:

View download-iso-directly2usb.sh
#!/bin/bash
# You want to create a bootable Linux USB thumdrive. But you don’t have the current ISO in hand.
# This script will download the ISO to the current directory while burning it to your USB device at the same time.
# You can use this script to write an ISO to the USB drive directly from the Internet, and having a copy of the actual ISO in your current directory.
# Sample one-liner for the same job:
# wget -O - http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty/main/installer-i386/current/images/netboot/mini.iso | tee mini32-1.iso > mini32-2.iso
function usage {
mybasename=$(basename $0)
View pardus-bootstrap.txt
YENİ PARDUS'U DEBOOTSTRAP İLE KURMAK
Bu kurulum yönteminde temel olarak “debootstrap” komutundan faydalanılacaktır. Bu işlem standart bir kurulum prosedürü olmadığından sisteminizi dilediğiniz gibi yapılandırmanıza imkan sağlayacak oldukça esnek bir yöntemdir ve pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir.
Eğer daha önce “debootstrap” ile Debian temelli farklı işletim sistemlerinin kurulumlarını gerçekleştirdi iseniz Debian temelli Pardus (Pardus) için uygulayacağımız yöntemin çok da farklı olmayacağını baştan belirtmek isterim.
Bu işlemi yapabilmek için temel ihtiyaçlarınız:
Çalışan bir linux işletim sistemi: Linux kurmak için çalışan başka bir linux işletim sistemine sahip olunmasının gerekli olması ilk bakışta size biraz saçma gelebilir ama bir kurulum CD'si veya kurmadan çalışan linux CD'si de aslında çalışan bir linux işletim sistemidir. Bizim tam olarak ihtiyacımız ise “debootstrap” [1] betiğini/komutunu kullanabileceğimiz bir çalışan (genellikle linux çekirdeğine sahip) işletim sistemi. Biz örneğimi
@ealtintas
ealtintas / Creating_a_Debian_Repository.txt
Last active September 22, 2015 06:11
Creating a Debian Stable repository mirror
View Creating_a_Debian_Repository.txt
### SRC: https://gist.github.com/DaGoodBoy/6011765 ###
############# config ##################
# set base_path /var/spool/apt-mirror
# set mirror_path $base_path/mirror
# set skel_path $base_path/skel
# set var_path $base_path/var
# set cleanscript $var_path/clean.sh
##set _autoclean 1
set _autoclean 0
# set defaultarch <running host architecture>