Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@edison23
edison23 / acx_awesome_fail
Created Jan 27, 2013
a came here to have my dick sucked by norh korean female-solder...
View acx_awesome_fail
<casio> Hello.
<casio> My name is robert casio.
<casio> I am 28 years old.
<casio> I am a student at the Massachusetts Institute of Technology.
<casio> I am here looking to talk to asian females from japan / china / south korea / north korea?
<casio> I am just looking for a friend to chat to.
<casio> Not trying to cyber
<casio> Please P.M me if you want to talk to me.
<casio> END
...
View gist:4359022
void statistics(FILE *file){
FILE *file_stats;
char filename2[10] = "stats.txt";
for (int i = 0; i < 10; i++){ //vynulovani pole
filename2[i] = 0;
}
file_stats = fopen(filename2, "a+");
int pocet_kusu = 0,celkem_cena = 0,pocitadlo = 0;
View hasseuv_diagram_01
l m n
| | /
j k
\ \
h i
| |
e f g
| \ | /
a b c d
View ssjc_test
ssjc Slovník spisovného jazyka českého
+test
-a,
+
tesť, -tě m.
(
+
testa, -y,
View women.
Žena: Dala bych si chipsy.
Muž: Nejez to, zase budeš brečet, jak vypadáš.
Žena: Jak vypadám?
Muž: No jak bys vypadala...
Žena: To se tě právě ptám. Ptal ses mě, jak vypadám.
Muž: Já že se tě ptal? Mně je to přece jedno.
Žena: Tobě je jedno, jak vypadám?
Muž: Ale není mi to jedno, co furt máš?
Žena: Já nic nemám, jen že jsi říkal, že blbě vypadám.
Muž: Cože jsem říkal?
@edison23
edison23 / .muttrc
Created Mar 28, 2015
Mutt colors -8bit
View .muttrc
# Colors
## Theme kindly inspired from
## http://nongeekshandbook.blogspot.ie/2009/03/mutt-color-configuration.html
## Colours for items in the index
color index black brightyellow ~N
color index brightred black ~O
color index brightyellow black ~F
color index black green ~T
color index brightred black ~D