Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@fat-lobyte fat-lobyte/installed-mods.txt Secret
Last active Dec 26, 2018

Embed
What would you like to do?
Mod DLLs found:
Name Assembly Version Assembly File Version KSPAssembly Version SHA256
Assembly-CSharp 0.0.0.0 0.0.0.0 2ee2e99f0090f649228d5e2f675baf59dde5b3dc8ae7341a40ca8bb167344e1b
ModuleManager 3.0.4.0 3.0.4.0 2.5 ee8bf535f0739cee18649954ef95751e452280d6d5f0f9217225babff3435c26
TexturesUnlimited 0.0.0.0 0.0.0.0 7fcbde39665cd91d59966c69fde43974c7bb26eafe81f8ec57c4e2cd12789fbe
MiniAVC 1.0.3.2 1.0.3.2 9ee10c46cb6f86417f005046ae72fedda156e1d47c92febcb84c68f50e03f08a
aaa_Toolbar 1.7.16.5 1.7.16.5 1.0 c607460742d62fd2808c3ae687e5bbe2ac3c6cc97706a144bff0c25b60cd5f02
MiniAVC 1.0.3.2 1.0.3.2 9ee10c46cb6f86417f005046ae72fedda156e1d47c92febcb84c68f50e03f08a
ToolbarControl 0.1.4.7 1.0.0.0 29f3497b8542e4b035f66c1d901070bd6007aa4b783d0685d5eb75d8114f02ee
SolverEngines 3.3.0.0 3.5.0.0 3.5 3c772a2e4bd9b03479d7e18a8c524e620c8af34dd72caf309edf18dd6d7adfb4
AJE 2.10.0.0 2.10.0.0 2.10 b414daa3bba03057630cd2d20a713b2440c5155592063c10577189db7f869762
ActionGroupManager 2.2.1.0 2.2.1.0 fa08e860e98d5e2f9ee2245bcfa1ccd790094c72f3ea67d11a259e34fff833cd
AGM-LiteUI 2.2.1.0 2.2.1.0 2de16107c1d43a4c04f9d592f8f97293ea2cd99049232a6bd3cc01af5dd12ad5
AGM-VisualUI 2.2.1.0 2.2.1.0 2909f92437171bb297f97d6afa20733555fbbe6ea6d06f00916c4e94774cbdaf
MiniAVC 1.0.3.2 1.0.3.2 9ee10c46cb6f86417f005046ae72fedda156e1d47c92febcb84c68f50e03f08a
B9_Aerospace_WingStuff 1.0.0.0 1.0.0.0 0e85c51770a7fb1b13c92cd0d624031bfb3d914d5250a940b40d862d2f4cec2f
BDAnimationModules 0.6.5.1 0.6.5.1 3d632ff77d6c9c60acb0fc78c3dc7f48fbd9db573a75164086b77de73c01cef3
RNModules 1.1.5.4 1.1.5.4 dd8af52fa7a3e0121f40a23de67a2aea81a8419f31158266d7e2045c98fe1313
CCK 2.0.2.0 2.0.2.0 9a8c6e9725c4edd1eb174d52d20565580d8efd7836881a9407f349def93f6fd0
CLSInterfaces 1.2.0.0 1.2.0.0 4e668d4e9cccdc9bfa985383488a3dcf0de9137b80fd90d8d40a33e743abd782
ConnectedLivingSpace 1.2.6.2 1.2.6.2 8b72bac5d870bbf533b364fc5fe7a7247a9e6d4d0a5ab0430d8538e18879536f
ContractConfigurator 1.0.0.0 1.23.3 1.0 f5d20848a7d1231eedb56620d16d2d69a7e4dfb5e5084fb89b38380b033e35ac
RemoteTech 1.8.0.0 1.8.13 1.8 f9df018fd205b0f326163b9c96f6be07a006728e23e1bdb50a0b0884d4567be1
CustomBarnKit 1.1.16.0 1.1.16.0 69b522759916904ffc40fcb697b8c45f498863f58441674b63b3a40cb5146421
DeadlyReentry 7.6.2.0 7.6.2.0 7.6 193340312041b202a5ffd0d1c28d10ab459f4881dcd33a21207822d10ff41d7a
EngineGroupController 1.0.0.0 1.0.0.0 0e57eed48f86e870d476eb418c8ca9f182a209eea567e279a3ff1fbc8860c902
UnityGUIFramework 1.0.0.0 1.0.0.0 49ca0f2d3102fabefb5e8ac770d671a9e82b4c8f7c7a9625783c5a7338e14762
Atmosphere 1.2.2.1 1.2.2.1 7a502bdf599200bbc84b067a26ddc703b9b40dc644fc86dd19a5651c46cbebc1
CelestialShadows 1.2.2.1 1.2.2.1 89612ce7549d445612c57299ad5f2295fd3d9300995958052370c91e0dced70d
CityLights 1.2.2.1 1.2.2.1 df414a0702373be0757e1d0b049ad1ad166f1e6fb1d99e87f66cf134da27a38e
EVEManager 1.2.2.1 1.2.2.1 5c5a628e60d1395aa740fe50390d971c396af3fb1b365dbe3eab155ca023300c
PartFX 1.2.2.1 1.2.2.1 63a628d2d8adf03e6ad64147397d472c679f6f9c9cf101c8dc0deab3f67fbcd3
PQSManager 1.2.2.1 1.2.2.1 1a9d96945ddce6bdd33b05ece3e58564e74ed4f0af6b49c59034fcadf492c3bc
ShaderLoader 1.2.2.1 1.2.2.1 dd80e43cc5103d5c70e5905354126b6163c1ce7b59c95696b56e52964d203a6b
Terrain 1.2.2.1 1.2.2.1 905658cf1d76db8dffe1a1063fe257ebd240579b2fa309707123c3f020293b9b
TextureConfig 1.2.2.1 1.2.2.1 096bc5a781bf47ee35b2bb476a319ef0e5b0ad1c51784f0519f00d5e3dec8514
Utils 1.2.2.1 1.2.2.1 c1fc352468759c4f39a5cb01cca9c737cce72a4fd566cb3d54936f7492867f28
_BuildManager 1.2.2.1 1.2.2.1 216c206bafea78e2aa2c874bfd7b48722b7eec5411d74522bd3d8d6dfdf480c5
ModularFlightIntegrator 1.0.0.0 1.2.4.0 1.0 cfc70a498ce44206d067d1f1a6ffefaadbb05a4a6deebb92ab2379bf2ce7e708
FerramAerospaceResearch 0.15.9.1 0.15.9.1 0.15 16a6ec838f1c303d91871d4f1bfebcd046eea9baf02c28c358764d7e8f59b7b0
ferramGraph 1.3.0.0 1.3.0.0 445ff13340a80f8cf57f3a7f5758841c189971c00f155923bf081b7586496f79
Scale_Redist 1.0.0.0 1.0.0.0 dab723459654573f4eb11ba5672856d616a683ab30d22547ee0f6edc91b507a8
Firespitter 7.3.6354.39102 7.3.6354.39102 b64d2f2fec14d5fe4ee64d3760dd89661beac452672f5b73126c99886dcc366c
MiniAVC 1.0.3.2 1.0.3.2 9ee10c46cb6f86417f005046ae72fedda156e1d47c92febcb84c68f50e03f08a
FShangarExtender 3.5.2.0 3.5.0.0 a1b7a838b0ed98f125db4db053c7c0bea9c56f48ffe94badef320e47d93d7553
MiniAVC 1.0.3.2 1.0.3.2 9ee10c46cb6f86417f005046ae72fedda156e1d47c92febcb84c68f50e03f08a
HaystackContinued 0.5.3.0 0.5.2.1 fe6919d2ca53fee425234b6b1f78eb075bfa6c9f963755c113f9b845bd6ad612
ReflectionPlugin 2.1.1.0 2.1.1.0 17c1e4ac0c281e514a64265821bb1d90bc5f149c11ecc66e35e671be624dcb93
MiniAVC 1.0.3.2 1.0.3.2 9ee10c46cb6f86417f005046ae72fedda156e1d47c92febcb84c68f50e03f08a
JanitorsCloset 0.3.3.0 1.0.0.0 a70544c73d69ded57a78b2787ebe0e71ec9e9a1bf6080237b5fa96f5ec4cdfff
KerbalConstructionTime 1.3.0.43 1.3.0.43 1a6431a1cd3f5f9738c0a3983380deebff05b12870f317754432e7eb3f36c1ba
KerbalJointReinforcement 3.3.3.0 3.3.3.0 be3201b1d9d41a543cf1c2ba95ffc3ae031dc814c4c79b0221502e5fd02f5e8d
Renamer 1.0.6511.24927 1.0.6511.24927 da59b872a42bb4a26cd6372a7c25277419ba2a1fd537ef7b15314c09fb9b1f1b
KIS 1.9.6571.274 1.9.6571.274 1.9 37e5e51aac42eda4e09ac26a56a4857df350df5029ebc7c7d2d4e8cabba6bcdd
KSPDev_Utils.0.30 0.30.6557.40249 0.30.6557.40249 52591ccf315a508aa2b9ee0ba73aed7ce723eec0845513e1f45c828c4737bedb
MiniAVC 1.0.3.0 1.0.3.0 3a74237363b4c9739208c0420ecc04ead93f10bed39e82acad822317ffe04cc3
Kopernicus.Components 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0 5616d63e3132b6e9346891876bfeb64079200e92cf482cf95cfeeb7348a9da01
Kopernicus.OnDemand 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0 74cf43911ab226acf99964752adda678405e2c405927b60eca07da17b5b0a392
Kopernicus.Parser 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0 3ec5fbb94340ac242571cc23e0eee465d8a4f359eed12726da086c124a0f70be
Kopernicus 1.0.0.0 1.0.0.0 1.0 efe8bcd1187bc2e264d1421c4df2e72d962c337de54bedc11b30fe43e85bb7ec
MiniAVC 1.0.3.2 1.0.3.2 9ee10c46cb6f86417f005046ae72fedda156e1d47c92febcb84c68f50e03f08a
KRASH 0.5.26.0 0.5.26.0 363686574cb19df7a5f40924f7a03f3632ae94a53d7a765f5f28b873efcbe4a9
KSCSwitcher 1.4.5.0 1.4.5.0 9fa613b41df3f8174aff3edf96412552e6f4ca2eabbcad4c6a9c7adde3c59cff
KSP-AVC 1.1.6.2 1.1.6.2 163573f65dd1604a39def8ab727e712a0973269084e6d4d457dd2cd26b445ac5
MiniAVC 1.0.3.2 1.0.3.2 9ee10c46cb6f86417f005046ae72fedda156e1d47c92febcb84c68f50e03f08a
MagiCore 1.3.1.2 1.3.1.0 e7903045b3985298f54b9243c31a157ab433ba64c61ff7821e7b1fa3496a6427
MechJeb2 2.5.1.0 2.7.0.0 2.5 0875fb2c8cb155fd66e7077b7f4b804a4830e7d08a06af04960352f80799caff
MemGraph 1.1.0.3 1.1.0.3 cc9ad0bf4a75d53d62874d67524f1e0634407681492f8a5ec9a9bd467880df38
DockingPortAlignmentIndicator 1.0.0.0 1.0.0.0 4cadf09d8a2c8b412a1bfd46867da2509483640208b1daf09b5482c4cd9a5201
DPAI_RPM 1.0.0.0 1.0.0.0 f03f9821793f2635df0e3a3c15d1e6bccb39e5740e6fb7959dff0af4fe7536b1
MiniAVC 1.0.3.2 1.0.3.2 9ee10c46cb6f86417f005046ae72fedda156e1d47c92febcb84c68f50e03f08a
ModuleDockingNodeNamed 1.0.0.0 1.0.0.0 08fcd1f7cc1c3fe5625bbc4deeff19d0da60b7e20a3c6f2f34e971755a94baba
ksp_plugin_adapter 1.0.0.0 1.0.0.0 3a805363759f475f5f6dcb506c7aae9be9ecb3f1c90aef9b062dad23244019fc
ProceduralFairings 0.0.4.0 0.0.4.0 70bde791a4d25522fbdaf932cef8f10458c80310e9b085c9cc4a861a7298bc35
ProceduralParts 1.2.15.0 1.2.15.0 53b62f86967b951dfaf21bdbef6bc1d7db2f77f317627278c2911444aa19d8c5
MiniAVC 1.0.3.2 1.0.3.2 9ee10c46cb6f86417f005046ae72fedda156e1d47c92febcb84c68f50e03f08a
RCSBuildAid 0.9.5.1 0.9.5.1 645b8a56e49fe7b478725496f47a814ccc5e6bef8e0b8d3e0f1d674b8df1634e
RealChute 1.4.6543.1837 1.4.6543.1837 2f5c6cb2eaa10ae69b047b2afc0787b2b7fa88742d4dd718c576ab118d57b137
RealFuels 12.6.0.0 12.6.0 12.6 eb367b16e56ed8cfb5133ea6f59f9d5c3654bdfe96849bddf605f270e7dd9a83
TestFlightAPI 1.0.6912.29663 1.0.6912.29663 1.5 b682ebd8fe03d7b664917ac70b41c847d8b52ec54a6bc5c1bf209047a0c008eb
TestFlight 0.4.0.0 0.4.0.0 1.5 e41758dfa24fbdd7ad355479198398e79abbc06167a6bab41012afbc9735f2e5
TestFlightRF 1.0.6713.40202 1.0.6713.40202 7d35db1dafa82a547dfcf3940df9cecee5a36645599e6135693bdd860be038fc
RealHeat 0.4.5.0 0.4.5.0 4.0 52232ae033927f00f6cff536b67b0f440a87c9a93c3d227d693bd4b29689d25d
MiniAVC 1.0.3.2 1.0.3.2 9ee10c46cb6f86417f005046ae72fedda156e1d47c92febcb84c68f50e03f08a
RealismOverhaul 0.12.1.0 0.12.1.0 5bd88c2f58a3f9de68e606d3fe70532ec2f6fae989031d1f3d3f7ea21afde63b
RealSolarSystem 0.13.1.0 0.13.1.0 1ffa46dad90cf0a19356ad87261a6ecef5d26b4d2d08fb0afa643ec0c4c784ac
BackgroundResources 1.3.0.0 1.3.0.0 9e93cc82fac18f2895bd30fecfc72a5b066d33748760cbf98f14f3794738e518
MiniAVC 1.0.3.2 1.0.3.2 9ee10c46cb6f86417f005046ae72fedda156e1d47c92febcb84c68f50e03f08a
RetractableLiftingSurface 0.1.5.0 1.0.0.0 2ef4527ab8a772301f0c9c09799d547971d831465f5c1ad9581860857267e8fe
RP0 0.55.0.0 0.55.0.0 0.55 b79091d1e86124567131c7c10b5c2dff9db7ad7f0f25657297187643f08b0ab0
RP0KCTBinder 1.0.0.0 1.0.0.0 0b91ccf03a88d007390bf7ff155a04286fc219c2d7986f507a1f125cd477b0dc
RSSTimeFormatter 1.4.5.0 1.4.5.0 cb33d51d16c3a0a772dffeabb69bfa5a3d1616957b42bdd5c4ec0f8e2ea93e22
RSSVE 1.3.1.1891 1.3.1.5 1.0 3c204426cabc83381c22a27fc36154ad11484020044f43aa206f77665bec270a
SCANsat 1.8.4.0 1.8.4.0 1.8 1e4fbd8ccf4ae23dc04f8c15545020edbbed30adbe95920e8400ad15cb019b9d
SCANmechjeb 1.8.4.0 1.8.4.0 0.5 e57358a3f1216a6acfdcb198bebebe407f6b449485baf9ff2b1d4ce1a363ab12
SCANsat.Unity 1.8.4.0 1.8.4.0 ecc756b82c942339b0454c9c456fc1b64a878ab66a10dee3ccbec30653e52939
scatterer 1.0.6396.38553 1.0.6396.38553 7bbb0a2adcdf4639634d63da0c7e9647cf6f3788ba272044d759726df7cdfe6b
ScienceAlert 1.9.0.1 1.9.0.1 b2d15d6127551eb77645db9ca8735ce6a1a231f17b6ca61117d3f3fb09c26af8
SmokeScreen 2.7.6.1 2.7.6.1 2ecc79d04a229db9e526053b4d63241d56bf79ebce747a6096eef2595c4ed5a9
KSPSteamCtrlr 0.0.1.35 0.0.1.35 70c884b63b0d5d913dff497fa8246934b21f13327934494966e6b0a5c15556e7
Steamworks.NET 9.0.0.0 9.0.0 c32c0219c58e654c06e2b494302718372a94ff8b82d9ae59b9bb9e283957d44a
MiniAVC 1.0.3.2 1.0.3.2 9ee10c46cb6f86417f005046ae72fedda156e1d47c92febcb84c68f50e03f08a
ModuleBounce 1.0.0.2 1.0.0.0 bb2ce88b617c8dbc242666560f3211c584704de9344f69e2d187675d7f183a7e
TestFlightContracts 1.0.6511.24578 1.0.6511.24578 99c24913a84e39176b694798b1e9deabc6bbcf08ca51acfb5036da42eba936e7
TestFlightCore 1.0.6912.30302 1.0.6912.30302 15599af50ad6deac377832b718224a3a79e96f4db9f992e4038d0fadc12c9aae
TextureReplacerReplaced 0.5.4.0 0.5.4.0 0.5 e93787e6f961da8f2b9333744989c465f729facd51b487f8b43b747d9736bd29
MiniAVC 1.0.3.2 1.0.3.2 9ee10c46cb6f86417f005046ae72fedda156e1d47c92febcb84c68f50e03f08a
TacLifeSupport 0.13.6.0 0.13.6 1feb72888187adf879bded62f2618d2e73a918bd68d9d40d24ab170116e4375f
KerbalAlarmClock 3.8.5.0 3.8.5.0 a07f2c156fa089f6ea765d59d7dd34926204d2b824a64c06be7c1f0ce3d43b46
KSPAlternateResourcePanel 2.9.2.0 2.9.2.0 50619d79179b43d3719acbd6b9c11b21666ee80040429c9d5c82996cd4cadd19
TransferWindowPlanner 1.6.2.0 1.6.2.0 e7816aba1a4dd94ecf60f3f6d2ebab4497e8f7156a020e48ac87243d9a6ea697
MiniAVC 1.0.3.2 1.0.3.2 9ee10c46cb6f86417f005046ae72fedda156e1d47c92febcb84c68f50e03f08a
Non-DLL mods added (:FOR[xxx]):
aaa_AJE
EngineGroupContoller
KerbobulusSpaceProgram
ProceduralFairings-FE
zPFFE
zzzRealFuels
aaa
zRealFuelsVolumes
RealismOverhaul,DMagic
zRORescaleDragCubes
zzzRealismOverhaul
ROSolar
zzzElectricityUnits
zzzTagCleanup
ROCOmmsCleanup
zzRealPlume
zzRO-RemoveSpec
zTestFlight
RealismOverhaulEngines
RealismOverhaulEnginesPost
RealPlume
StockRealismPLUS
zaPFRemass
RO-RCS
RealismOverhal
SSTU
zzzAfterUniversalStorage
zRealPlume
RSSConfig
RP-0
zzzRP-0
xxxRP0
xxxRP-0
ProceduralAvionics
ZZZZZ-RP0Tree
zzzVSRPathPatch
Mods by directory (sub directories of GameData):
000_TexturesUnlimited
000_Toolbar
000_TRR_Config
001_ToolbarControl
AquilaEnterprises
AtmosphereAutopilot
B9_Aerospace_ProceduralWings
BahaSP
BasicProceduralTextures
blackheart
CommunityCategoryKit
CommunityResourcePack
EnvironmentalVisualEnhancements
FASA
Hubs
KerbalEngineer
KerbalHacks
KerbalKonstructs
KerbalRenamer
MainSailor
NavyFish
nothke-2015_SLS_CDR_textures
Principia
ProceduralFairings-ForEverything
RealEnginesPack
REPOSoftTech
RN_Salyut
RN_Soyuz
RSS-Textures
RSSDateTime
SovietEngines
Squad
SXT
ThunderAerospace
TriggerTech
UniversalStorage
VenStockRevamp
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.