Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?

Rmarkdown telepítési útmutató

Ez a dokumentum a Web technológiák gyakorlati órán használt Rmarkdown fájl html-é való átkonvertálását és az ehhez szügséges programok telepítését mutatja be.

R nyelvbeli csomagok

Ahhoz, hogy futtatni tudjuk az Rmarkdown Makefile-ját először le kell tölteni magát az R nyelvet és a ggplot2 grafikon ábrázoló csomagot.

conda install r r-ggplot2

Majd futtatjuk a nyelv interpreterjét a terminálon az R command használatával. Itt telepítenünk kell három másik csomagot az install.packages() segítségével.

install.packages('rmarkdown')
install.packages('hrbrthemes')
install.packages('reticulate')

Esetleges függőségek

Ha ezek után próbáljuk meg a konvertálást, az különböző függőségek hiánya miatt nem fog lefordulni. Ez géptől és attól függően különbözhet, hogy milyen állományok vannak már feltelepítve, nekem a következő csomagokat kellett még feltenni:

sudo apt-get install libcairo2-dev
sudo apt-get install wordcloud
pip install matplotlib
pip3 install requests

A python requests csomagja 2.7 alatt valamiért nem működik, ezért ha ez a verzió van feltelepítve (mint nekem) a következő miniconda paranccsal lehet létrehozni és átváltani a 3.6-os verzióra.

conda create --name py36 python=3.6
conda activate py36

Ezek után már elméletileg minden fel van telepítve, így a make paranccsal meg is lesz a html formátumú fájl.

Készítette: Szűcs Gergő

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment