Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

gorlik gorlik1337

Block or report user

Report or block gorlik1337

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View Lolitale Launcher Update.md

Lolitale Launcher

Aktualizacja (Tylko pliki Gry)

  1. Przygotuj nową mapę plików przy pomocy ManifestTool
  2. Z utworzonego pliku usuń version.xml LauncherManifest.dat i launcher.exe plik do uruchamiania gry LolitaleGame.exe pozostaw
  3. Pliki gry przenieś do folderu Game na serwerze
  4. Mapę plików umieść w głównym folderze (nie zapomnij o odpowiedniej nazwie LauncherManifest.dat)
  5. Gotowe! Zaktualizowałeś pliki gry

Extra (Aktualizacja Launchera)

  1. Zmień zawartość pliku version.xml (nowa wersja, uwaga na 0 (zero) na końcu!)
  2. Nowy Launcher przenieś do folderu z grą (Game)
You can’t perform that action at this time.