Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View MainActivity.kt
class MainActivity : AppCompatActivity() {
private lateinit var binding: ActivityMainBinding
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
binding= ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
setContentView(binding.root)
binding.button.setOnClickListener {
tiklaFun()
}
View activity_main.xml
<Button
android:id="@+id/button"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Tıkla"
...... />
<TextView
android:id="@+id/textView"
android:layout_width="wrap_content"
View MainActivity.kt
class MainActivity : AppCompatActivity() {
private lateinit var binding: ActivityMainBinding
//binding adında bir değişken oluşturup genereta edilen ActivityMainBinding'e bağlıyoruz
//Bu class sınıfımızın adına göre otomatik olarak oluşturuluyor demiştik
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
binding= ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
//Sayfa set edilmeden önce bind ediyoruz
setContentView(binding.root)
//setContentView da bu şekilde yazıyoruz.