Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View imuseum-test.md

Dashboard check:

Bug:
Done:
 1. click: 1st, 7th, 10th link, of list top 10 artifact.
 2. checked the hide menu name button
 3. checked signout feature
Checked: true

Museum page

Create page
View schedule.md

Chào tất cả các member của sociss. Chúc tất cả các member của sociss một năm mới thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công.

Để chào đón năm mới thì quản trị viên của sociss đã quyết định tổ chức một trò chơi nhỏ vào dịp đặc biệt này để tăng thêm không khí tết.

Trò chơi gồm có hai game nhỏ

 1. Game nấu bánh chưng:

1.1 Mô tả: người chơi sẽ phải trải quả 15 câu hỏi, những câu hỏi này có nội dung liên quan đến tết nguyên đán. Khi trả lời xong 15 câu hỏi thì xem như bạn đã hoàn thiện quá trình nấu bánh chưng của mình. Và mức độ ngon của bánh phụ thuộc vào số câu trả lời đúng của bạn và giải thưởng của bạn cũng sẽ phụ thuộc vào số câu trả lời đúng này.

 1. Game rung cây nhận lì xì

2.1 Mô tả: người chơi chỉ việc rung cây và nhận lì xì.

View note_documents_nodejs.md

Upload image

 1. hidden folder serve by using proxy layer
 2. save original image and when client request to get image. we will create instance of that image, resize and sponse for client
View request.js
function getUsers() {
var req = {
method: 'GET',
url: 'http://localhost:3000/api/getUsers',
headers: {
'app-key': 'CopyXwPp9xazJ0ku5CZnlmgAx2Dld8SHkAeT',
token: $cookies.get('token')
}
};
$http(req).then(function(res) {
@hieunguyendut
hieunguyendut / server.js
Last active Jan 16, 2018
upload-multiple-file-angularjs
View server.js
var express = require('express');
var multer = require('multer');
var bodyParser = require('body-parser');
var app = express();
var port = 5000;
app.set('port', port);
app.use(bodyParser.urlencoded({extended: false}));
app.use(bodyParser.json());
View todo-guide.md

Lab 4. Socciss To Do Application

Sau bài lab thứ 4 này chúng sẽ học được gì?

 1. Cách xây dưng một ứng dụng theo mô hình MVC.
 2. Cách sử dụng javascript để xử lý HTML DOM.
 3. Cách lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên trình duyệt.
 4. Các để thêm một event listener để bắt sự kiện nhấn phím của người dùng.

Sản phẩm của bài lab sau khi hoàn thành có hình thù như bên dưới:

Socciss to do application

View slide.md

Slide 1.

Mục tiêu của buổi offline

Slide 2.

Nội dung của buổi offline

Các kỹ năng cần có của một Frontend Dev

View multiple-uploadfile.js
myApp.directive('ngFileModel', ['$parse', function ($parse) {
// return {
// restrict: 'A',
// link: function(scope, element, attrs) {
// var model = $parse(attrs.ngFileModel);
// var modelSetter = model.assign;
// element.bind('change', function(){
// scope.$apply(function(){
// modelSetter(scope, element[0].files[0]);