Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Almenn umfjöllun um rafræna reikninga, kröfur sem eru gerðar til þeirra o.fl.

Rafrænir reikningar fyrir forritara

// FIXME: Hvers vegna

Aðilar sem taka við rafrænum reikningum

Ríki

// FIXME: Kennitölur stofnana, kröfulisti

Sveitarfélög

// FIXME: Kennitölur, listi yfir sveitarfélög. Mismunandi kröfur milli sveitarfélaga.

Önnur fyrirtæki

 • Sjóvá

 • Hagkaup

 • Búseti

 • Féalgsbústaðir (FIXME: Flokkast með sveitarfélaginu Reykjavík?)

 • FIXME: Hugtakalisti/skilgreiningar/mapping yfir á kóða/annað í staðli

 • FIXME: GLN-kóðar, hvar og hversegna

 • FIXME: Hvað er peppol

 • FIXME: Hvað kostar að senda rafræna reikninga/hvað kostar að taka á móti rafrænum reikningum

FAQ

 • Geta einstaklingar tekið við rafrænum reikningum?
 • Ætti ég að taka við rafrænum reikningum?
 • Eru skjölin í einkabankanum rafrænir reikningar?

Gáttir

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment