Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@iiic
Created May 18, 2010
Embed
What would you like to do?
příprava na SPT - letní semestr 2. rok
Ústředna EWSD
výrobce Siemens
Částečně decentralizované řízení: Centrální Procesor -> Periferní Procesor -> Periferní Jednotka .
Centrální procesor je zastoupen hned 2x a to jeden funkční (aktuálně používaný) a jeden záložní (zapíná se v případě výpadku hlavního). Zajišťuje tarifikaci. Zadává úkoly pro periferní procesory, ty mu informují o své funkci a zasílají mu požadavky.
Vlastnosti EWSD:
- umožňuje připojit analog i digitál (ISDN) účastníky.
- signalizace SS7 (signalizace po společném signalizačním kanále)
Spojení dvou účastníků:
ISDN
nabízí 2 typy přípojek:
BRI – Basic Rate Interface, je účastnická přípojka na kterou lze připojit až 8 koncových zařízení (telefon, fax, modem, …). Je označována jako 2B + D
PRI – Primary Rate Interface, tento typ přípojky je určený k připojení pobočkových ústředen, nelze ho využívat pro připojení koncových účastnických zařízení. Je označována jako 30B + D v Evropě a Austrálii.
Pobočková ústředna PhoNet 3000
Využívá paketovou komunikaci (VoIP).
Celková kapacita všech vnitřních a vnějších rozhraní může být 30-120 portů v případě malé sestavy, nebo 80-3000 portů v případě střední sestavy.
Tyto rozhraní se dělí na vnitřní / vnější / a systémová.
Na vnitřní rozhraní jsou napojitelná koncová zařízení.
Na vnější rozhraní jsou napojitelné telefonní spoje a další druhy linkových zařízení (GMS brány, VoIP brány, ...).
Na systémová rozhraní jsou nakonec napojitelné počítačové programy.
Ústředna S12
výrobce Alcatel
Distribuované řízení ústředny: Ke každému Spojovacímu Moulu je přiřazen vlastní Řídící Modul.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment