Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@iiic
iiic / evil-get-params.md
Last active Jun 11, 2019
parametry k odstranění
View evil-get-params.md

utm - rozšířený standard pro označování zdrojů provozu, např. kombinace utm_source/utm_medium/utm_campaign - používá je například Sklik při zapnutém automatickém značkování a běžně se přidávají ručně do mailingů a reklamních odkazů (s jejich generováním pomůže Google Campaign URL Builder)

gclid - tento parametr přidávají Google Ads, je důležitý pro konverzní kódy tohoto systému

fbclid - facebook trochu nešťastně přidává svůj parametr pro párování s Facebook pixelem do všech odchozích odkazů

_ga - cross-domain měření pro GA

_fid - nette flash zprávička

@iiic
iiic / nginx.conf
Last active May 30, 2019
konfigurák nginxu pro windowsový wnmp server , hledá v html/$domain/www kde domain je složka a to i cokoliv.domena
View nginx.conf
worker_processes 1;
error_log logs/error.log;
pid logs/nginx.pid;
events {
# Max value 16384
worker_connections 8192;
# Accept multiple connections
multi_accept on;
@iiic
iiic / .gitconfig
Last active Nov 25, 2019
můj gitconfig s nastavením mergetool a difftool pro vscode
View .gitconfig
[user]
email = ic.czech@gmail.com
name = Michal Lupečka
username = ic
[merge]
tool = vscode
[mergetool "vscode"]
cmd = code --wait $MERGED
[diff]
tool = vscode
@iiic
iiic / nativni-font-display-swap.html
Created May 15, 2019
Demíčko nativního prohození fontu, i během načítání fontu čitelný text.
View nativni-font-display-swap.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset='utf-8'>
<meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge'>
<title>swap</title>
<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Akronim&amp;subset=latin-ext&display=swap" rel="stylesheet">
<style>
@iiic
iiic / svobodu-pro-port-80-Windows-10.md
Created May 12, 2019
Anabáze o portu 80 ve Windows 10.
View svobodu-pro-port-80-Windows-10.md

Konečně, po tolika hodinách jsem zjistil, co je konkrétně ve Windows 10 na localhostu na portu 80. Tak ale postupně …

Přeinstalace počítače a je tam! Po čisté instalaci Windows 10 a všech updatů je na portu 80 nějaká 404-ka! Neuvěřitelné, dělá to nějaký ovladač k hardware? Bývají často zbytečně obsáhlé a šílené grafické prostředí tvořené pomocí webview nejsou nic nezvyklého.

Nejlepší vodítko? V Hlavičce té 404-ky je server: Microsoft-HTTPAPI/2.0 . To by měl být IIS!

Průzkum portů pomocí netstat -anb moc nepomohla, ta totiž zjistila, že na portu 80 je "system" s PID 4 . Takže průzkum Služeb windows. Tam jsem se chvíli bavil odhadováním, jaká služba by to asi mohla být. Ale nic jako ostatními na netu doporučované "Web Deployment Agent Service" ani "World Wide Web Publishing Service", ani "SQL Server Repor

@iiic
iiic / .editorconfig
Created May 3, 2019
My .editorconfig file… project universal
View .editorconfig
# .editorconfig file helps developers define and maintain
# consistent coding styles between different editors and IDEs
# editorconfig.org
# https://github.com/editorconfig/editorconfig/wiki/EditorConfig-Properties
root = true
[*]
indent_style = tab
indent_size = 2
tab_width = 2
@iiic
iiic / js-native-constants.md
Last active May 9, 2019
Nativní (defaultní) konstanty v Javascriptu.
View js-native-constants.md

Global

undefined
globalThis
null

Node

@iiic
iiic / index.html
Last active Feb 23, 2019
iotic project
View index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="cs" dir="ltr">
<head>
<link href="iotic.js" rel="preload" as="script">
<meta charset="utf-8">
<title>iotic</title>
<!-- <link href="…" rel="shortcut icon"> -->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="referrer" content="origin-when-crossorigin">
@iiic
iiic / setCustomValidity.html
Last active Oct 24, 2018
javascript setCustomValidity.js s ukázkovým html souborem, zobrazování hlášek k formulářovým prvkům vkládaným zcela běžným způsobem přes funkci setCustomValidity
View setCustomValidity.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width">
<title>visual use of native setCustomValidity function</title>
<style>
form.was-validated :valid {
border: 3px solid green;
@iiic
iiic / querySelectorPromise.html
Last active Aug 10, 2018
querySelectorPromise() is small javascript to add querySelectorPromise() into document. Work's like normal querySelector(), but can be used before HTML element
View querySelectorPromise.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>javascript: querySelectorPromise</title>
</head>
<body>
<script>