Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@ilmaisin
ilmaisin / AutoHotkey.ahk
Created Nov 1, 2017
DAS-asettelu AutoHotkey'lle
View AutoHotkey.ahk
; Tämä on Cristian Sereksen kehittämä DAS-asettelu muutettuna
; AutoHotkey 1.1.* -sarjan ymmärtämään muotoon. Tarkoituksena on
; mahdollistaa DAS-asettelun käyttöönotto Windows-koneissa ilman
; järjestelmänvalvojan oikeuksia. Mikäli järjestelmänvalvojan oikeudet
; ovat käytettävissä, on alkuperäinen versio luultavasti
; suositeltavampi.
;
; Tämän skriptin on kirjoittanut Iiro Laiho.
;
; Alkuperäinen DAS-asettelu on saatavilla osoitteesta