Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
keybase.md
### Keybase proof
I hereby claim:
* I am jeregrine on github.
* I am peregrine (https://keybase.io/peregrine) on keybase.
* I have a public key ASCxv5_catIscgkxbyUrDSk52s9QabLO7S4Yhe2Qqs_eYQo
To claim this, I am signing this object:
```json
{
"body": {
"key": {
"eldest_kid": "0120b1bf9fdc6ad22c7209316f252b0d2939dacf5069b2ceed2e1885ed90aacfde610a",
"host": "keybase.io",
"kid": "0120b1bf9fdc6ad22c7209316f252b0d2939dacf5069b2ceed2e1885ed90aacfde610a",
"uid": "9159290de4dc5ca38fab36f20ffe0300",
"username": "peregrine"
},
"service": {
"name": "github",
"username": "jeregrine"
},
"type": "web_service_binding",
"version": 1
},
"client": {
"name": "keybase.io go client",
"version": "1.0.9"
},
"ctime": 1454641266,
"expire_in": 504576000,
"merkle_root": {
"ctime": 1454641254,
"hash": "126d97752f34d76a2f5e6cde2fce2c4ef1bf97383d720075d91f65a6896b0e16f626c24970d1ac57765ab9c266cd2704b49126476dbd5353ee6c3b103bd04e68",
"seqno": 364002
},
"prev": "dc88c271eb0a706e267eb80e5fbbcd8573839b7ac79f18a6258d23b45e0a159e",
"seqno": 8,
"tag": "signature"
}
```
with the key [ASCxv5_catIscgkxbyUrDSk52s9QabLO7S4Yhe2Qqs_eYQo](https://keybase.io/peregrine), yielding the signature:
```
g6Rib2R5hqhkZXRhY2hlZMOpaGFzaF90eXBlCqNrZXnEIwEgsb+f3GrSLHIJMW8lKw0pOdrPUGmyzu0uGIXtkKrP3mEKp3BheWxvYWTFAu17ImJvZHkiOnsia2V5Ijp7ImVsZGVzdF9raWQiOiIwMTIwYjFiZjlmZGM2YWQyMmM3MjA5MzE2ZjI1MmIwZDI5MzlkYWNmNTA2OWIyY2VlZDJlMTg4NWVkOTBhYWNmZGU2MTBhIiwiaG9zdCI6ImtleWJhc2UuaW8iLCJraWQiOiIwMTIwYjFiZjlmZGM2YWQyMmM3MjA5MzE2ZjI1MmIwZDI5MzlkYWNmNTA2OWIyY2VlZDJlMTg4NWVkOTBhYWNmZGU2MTBhIiwidWlkIjoiOTE1OTI5MGRlNGRjNWNhMzhmYWIzNmYyMGZmZTAzMDAiLCJ1c2VybmFtZSI6InBlcmVncmluZSJ9LCJzZXJ2aWNlIjp7Im5hbWUiOiJnaXRodWIiLCJ1c2VybmFtZSI6ImplcmVncmluZSJ9LCJ0eXBlIjoid2ViX3NlcnZpY2VfYmluZGluZyIsInZlcnNpb24iOjF9LCJjbGllbnQiOnsibmFtZSI6ImtleWJhc2UuaW8gZ28gY2xpZW50IiwidmVyc2lvbiI6IjEuMC45In0sImN0aW1lIjoxNDU0NjQxMjY2LCJleHBpcmVfaW4iOjUwNDU3NjAwMCwibWVya2xlX3Jvb3QiOnsiY3RpbWUiOjE0NTQ2NDEyNTQsImhhc2giOiIxMjZkOTc3NTJmMzRkNzZhMmY1ZTZjZGUyZmNlMmM0ZWYxYmY5NzM4M2Q3MjAwNzVkOTFmNjVhNjg5NmIwZTE2ZjYyNmMyNDk3MGQxYWM1Nzc2NWFiOWMyNjZjZDI3MDRiNDkxMjY0NzZkYmQ1MzUzZWU2YzNiMTAzYmQwNGU2OCIsInNlcW5vIjozNjQwMDJ9LCJwcmV2IjoiZGM4OGMyNzFlYjBhNzA2ZTI2N2ViODBlNWZiYmNkODU3MzgzOWI3YWM3OWYxOGE2MjU4ZDIzYjQ1ZTBhMTU5ZSIsInNlcW5vIjo4LCJ0YWciOiJzaWduYXR1cmUifaNzaWfEQL6jlhCExYnwRD1t8+5co6ZDQY/Zj/qOnmkGUa9Nhii3YJrHRqJJmDb6wa4Gpx/Fau/UbV9iHoFigPPl3H5XGw+oc2lnX3R5cGUgo3RhZ80CAqd2ZXJzaW9uAQ==
```
And finally, I am proving ownership of the github account by posting this as a gist.
### My publicly-auditable identity:
https://keybase.io/peregrine
### From the command line:
Consider the [keybase command line program](https://keybase.io/download).
```bash
# look me up
keybase id peregrine
```
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.