Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
DPL diff
diff -bru REL1_34.2020-07-07-0409/gww-en/extensions/DynamicPageList/classes/ParametersData.php REL1_34.2020-09-29-0130/gww-en/extensions/DynamicPageList/classes/ParametersData.php
--- REL1_34.2020-07-07-0409/gww-en/extensions/DynamicPageList/classes/ParametersData.php 2020-07-07 04:10:24.068046299 -0700
+++ REL1_34.2020-09-29-0130/gww-en/extensions/DynamicPageList/classes/ParametersData.php 2020-09-29 01:31:18.127417773 -0700
@@ -326,7 +326,7 @@
* - 5: <nowiki> tags around the ouput
*/
'debug' => [
- 'default' => 2,
+ 'default' => 1,
'values' => [0, 1, 2, 3, 4, 5]
],
diff -bru REL1_34.2020-07-07-0409/gww-en/extensions/DynamicPageList/i18n/pl.json REL1_34.2020-09-29-0130/gww-en/extensions/DynamicPageList/i18n/pl.json
--- REL1_34.2020-07-07-0409/gww-en/extensions/DynamicPageList/i18n/pl.json 2020-07-07 04:10:24.072046292 -0700
+++ REL1_34.2020-09-29-0130/gww-en/extensions/DynamicPageList/i18n/pl.json 2020-09-29 01:31:18.131417329 -0700
@@ -1,12 +1,52 @@
{
"@metadata": {
"authors": [
- "Sp5uhe"
+ "Sp5uhe",
+ "Rail",
+ "Frisk"
]
},
"intersection-desc": "Zwraca listę wypunktowaną najnowszych elementów w kategorii lub grupie kilku kategorii",
"intersection_toomanycats": "Błąd – zbyt wiele kategorii!",
"intersection_toofewcats": "Błąd – zbyt mało kategorii!",
"intersection_noresults": "Błąd – brak wyników!",
- "intersection_noincludecats": "Błąd – musisz załączyć co najmniej jedną kategorię lub określić przestrzeń nazw!"
+ "intersection_noincludecats": "Błąd – musisz załączyć co najmniej jedną kategorię lub określić przestrzeń nazw!",
+ "dpl-desc": "Wysoce elastyczny generator raportów w MediaWiki",
+ "dpl_log_1": "Błąd – Błędny parametr „$1”: „$2”! Pomoc: <code>$1= <i>empty string</i> (Main)$3</code>.",
+ "dpl_log_2": "Błąd – Błędny parametr „$1”: „$2”! Pomoc: <code>$1= <i>full pagename</i></code>.",
+ "dpl_log_3": "Błąd – zbyt wiele kategorii! Maksymalnie $1. Pomoc: zwiększ wartość <code>$wgDplSettings['maxCategoryCount']</code> aby określić więcej kategorii lub ustaw <code>$wgDplSettings['allowUnlimitedCategories'] = true;</code> w celu wyłączeniu limitu (ustaw zmienną w pliku konfiguracyjnym <code>LocalSettings.php</code> wiki).",
+ "dpl_log_4": "Błąd – zbyt mało kategorii! Minimalnie $1. Pomoc: zmniejsz wartość decrease <code>$wgDplSettings['minCategoryCount']</code> aby określić mniej kategorii (ustaw zmienną w pliku konfiguracyjnym <code>LocalSettings.php</code> wiki).",
+ "dpl_log_5": "Błąd – nie odnaleziono kryteriów wyboru! Musisz użyć przynajmniej jednego z poniższych parametrów: category, namespace, titlematch, linksto, uses, createdby, modifiedby, lastmodifiedby lub ich wariantów „not”.",
+ "dpl_log_6": "Błąd – musisz wybrać przynajmniej jedną kategorię aby użyć „addfirstcategorydate=true” lub „ordermethod=categoryadd”.",
+ "dpl_log_7": "Błąd – nie możesz użyć „addfirstcategorydate=true” lub „ordermethod=categoryadd” jeśli podasz więcej niż jedną kategorię.",
+ "dpl_log_8": "Błąd – można dodać tylko jeden typ daty na raz.",
+ "dpl_log_9": "Błąd – parametr „$1” musi być używany wraz z „ordermethod=[ $2 ]”.",
+ "dpl_log_10": "Błąd – indeksem dominującej sekcji musi być liczba pomiędzy 1 a liczbą argumentów parametru „includepage” ($0 w tym przypadku).",
+ "dpl_log_11": "Błąd – nie można wykonywać logicznych operacji na nieskategoryzowanych stronach (np. z parametrem „category”), ponieważ podgląd $0 nie istnieje w bazie danych! Pomoc: administrator bazy danych musi wykonać to zapytanie: <code>$1</code>.",
+ "dpl_log_12": "Błąd – podawanie parametru „openreferences” jest niekompatybilne z inną podaną opcją. Usuń proszę tę inną opcję lub „openreferences”. Zobacz poradnik aby dowiedzieć się więcej.",
+ "dpl_log_13": "Ostrzeżenie – nieznany parametr „$1” został zignorowany. Pomoc: dostępne parametry – <code>$2</code>.",
+ "dpl_log_14": "Ostrzeżenie – pominięto złą opcję „$2” dla parametru „$1”.",
+ "dpl_log_15": "Ostrzeżenie – zły parametr „$1”: „$2”! Użyto domyślnego – „$3” (brak limitu). Pomoc: <code>$1= <i>empty string</i> (no limit) | n</code> z <code>n</code> jako liczbą dodatnią.",
+ "dpl_log_16": "Ostrzeżenie – brak wyników.",
+ "dpl_log_17": "Ostrzeżenie – podane parametry („adduser”, „addeditdate”, itd.) oraz „includepage” nie przyniosą zamierzonego efektu wraz z „mode=category”. W tym trybie widać tylko tytuł oraz przestrzeń nazw strony.",
+ "dpl_log_18": "Ostrzeżenie – „headingmode=$1” nie przyniesie zamierzonego efektu z „ordermethod” na pojedynczym komponencie. Użyto „$2”. Pomoc: możesz użyć wartości innych niż $2 dla „headingmode” na wielu komponentach. Pierwszy komponent jest używany w nagłówkach. Np. „ordermethod=category,<i>comp</i>” (gdzie <i>comp</i> jest kolejnym komponentem) dla nagłówków kategorii.",
+ "dpl_log_19": "Ostrzeżenie – „debug=$1” nie jest w pierwszej pozycji w elemencie DPL. Nowe ustawienia debugowania nie są aplikowane przed sprawdzeniem i sparsowaniem wszystkich poprzednich parametrów.",
+ "dpl_log_20": "Ostrzeżenie – strona „$0” tworzy nieskończoną pętlę transkluzji.",
+ "dpl_log_21": "Zapytanie – <code>$0</code>",
+ "dpl_log_22": "Ostrzeżenie – nie podano opcji parametru dla „$1” (brakujący znak „=”).",
+ "dpl_articlecount": "W tym nagłówku {{PLURAL:$1|znajduje się jeden artykuł|znajdują się $1 artykuły|znajduje się $1 artykułów}}.",
+ "dpl_description": "Wysoce elastyczny generator raportów w MediaWiki. Zobacz http://semeb.com/dpldemo po poradnik i przykłady",
+ "action-dpl_param_update_rules": "używania parametru „updaterules”",
+ "action-dpl_param_delete_rules": "używania parametru „deleterules”",
+ "dpl_query_error": "Rozszerzenie DPL (wersja $1) wyprodukowało wyrażenie SQL które doprowadziło do błędu bazy danych.<br />Powodem może być wewnętrzny błąd DPL lub problem spowodowany przez Ciebie; szczególnie podczas używania takich parametrów jak „categoryregexp” lub „titleregexp”. Używanie wzorców dopasowywania takich jak *? nie jest wspierane.<br />Komunikat błędu:<br /><code>$2</code>",
+ "dpl-tag-tracking-category": "Strony używające znacznika parsera DynamicPageList",
+ "dpl-intersection-tracking-category": "Strony używające znacznika parsera DynamicPageList Intersection",
+ "dpl-parserfunc-tracking-category": "Strony używające funkcji parsera DynamicPageList",
+ "dplnum-parserfunc-tracking-category": "Strony używające funkcji parsera DynamicPageList dplnum",
+ "dplvar-parserfunc-tracking-category": "Strony używające funkcji parsera DynamicPageList dplvar",
+ "dplreplace-parserfunc-tracking-category": "Strony używające funkcji parsera DynamicPageList dplreplace",
+ "dplchapter-parserfunc-tracking-category": "Strony używające funkcji parsera DynamicPageList dplchapter",
+ "dplmatrix-parserfunc-tracking-category": "Strony używające funkcji parsera DynamicPageList dplmatrix",
+ "right-dpl_param_delete_rules": "Masowe usuwanie stron używających DPL",
+ "right-dpl_param_update_rules": "Masowe aktualizowanie stron używających DPL"
}
\ No newline at end of file
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment