Create a gist now

Instantly share code, notes, and snippets.

What would you like to do?
nb:
errors:
messages:
not_found: "ikke funnet"
already_confirmed: "har allerede blitt bekreftet. Prøv å logg inn."
not_locked: "var ikke låst"
not_saved:
one: "Én feil gjorde at %{resource} ikke kunne lagres:"
other: "%{count} feil gjorde at %{resource} ikke kunne lagres:"
devise:
failure:
unauthenticated: 'Du må logge inn eller registrere deg for å kunne fortsette.'
unconfirmed: 'Du må bekrefte kontoen din for å kunne fortsette.'
locked: 'Din konto er låst.'
invalid: 'Epost-adresse eller passord er ikke gyldig.'
invalid_token: 'Ugyldig autentiserings-token.'
timeout: 'Din sesjon er utløpt. Logg inn igjen for å kunne fortsette.'
inactive: 'Din konto er ikke aktivert.'
sessions:
signed_in: 'Du er nå innlogget.'
signed_out: 'Du er nå logget ut.'
passwords:
send_instructions: 'Du vil snart motta en epost med instruksjoner for å nullstille passordet ditt.'
updated: 'Ditt passord er endret og du er nå innlogget.'
confirmations:
send_instructions: 'Du vil snart motta en epost med instruksjoner for å aktivere din konto.'
confirmed: 'Din konto er aktiveret og du er nå innlogget.'
registrations:
signed_up: 'Velkommen! Din registrering er vellykket.'
inactive_signed_up: 'Din registrering er vellykket, men vi kunne ikke logge deg inn på grunn av at din konto er %{reason}.'
updated: 'Din profil er oppdatert.'
destroyed: 'Farvel. Din konto er nå slettet.'
unlocks:
send_instructions: 'Du vil snart motta en epost med instruksjon for å gjenåpne din konto.'
unlocked: 'Din konto er gjenåpnet og du er nå innlogget.'
omniauth_callbacks:
success: 'Vellykket autorisering fra %{kind}.'
failure: 'Kunne ikke autorisere deg fra %{kind} fordi "%{reason}".'
mailer:
confirmation_instructions:
subject: 'Bekreftelsesinstruksjoner'
reset_password_instructions:
subject: 'Nullstilling av passord'
unlock_instructions:
subject: 'Gjenåpning av konto'
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment