Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@lebinh
Last active October 13, 2018 10:39
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
province density
CẢ NƯỚC 280.0
Đồng bằng sông Hồng 994.0
Hà Nội 2182.0
Vĩnh Phúc 863.0
Bắc Ninh 1432.0
Quảng Ninh 198.0
Hải Dương 1070.0
Hải Phòng 1268.0
Hưng Yên 1258.0
Thái Bình 1128.0
Hà Nam 932.0
Nam Định 1110.0
Ninh Bình 687.0
Trung du và miền núi phía Bắc 126.0
Hà Giang 103.0
Cao Bằng 79.0
Bắc Kạn 66.0
Tuyên Quang 131.0
Lào Cai 108.0
Yên Bái 116.0
Thái Nguyên 348.0
Lạng Sơn 92.0
Bắc Giang 426.0
Phú Thọ 391.0
Điện Biên 58.0
Lai Châu 48.0
Sơn La 86.0
Hoà Bình 181.0
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 207.0
Thanh Hoá 317.0
Nghệ An 188.0
Hà Tĩnh 211.0
Quảng Bình 110.0
Quảng Trị 135.0
Thừa Thiên - Huế 235.0
Đà Nẵng 814.0
Quảng Nam 141.0
Quảng Ngãi 243.0
Bình Định 251.0
Phú Yên 179.0
Khánh Hoà 236.0
Ninh Thuận 179.0
Bình Thuận 154.0
Tây Nguyên 104.0
Kon Tum 52.0
Gia Lai 91.0
Đắk Lắk 144.0
Đắk Nông 93.0
Lâm Đồng 132.0
Đông Nam Bộ 697.0
Bình Phước 139.0
Tây Ninh 277.0
Bình Dương 741.0
Đồng Nai 505.0
Bà Rịa - Vũng Tàu 551.0
TP. Hồ Chí Minh 4025.0
Đồng bằng sông Cửu Long 433.0
Long An 332.0
Tiền Giang 693.0
Bến Tre 528.0
Trà Vinh 441.0
Vĩnh Long 687.0
Đồng Tháp 499.0
An Giang 611.0
Kiên Giang 280.0
Cần Thơ 874.0
Hậu Giang 476.0
Sóc Trăng 396.0
Bạc Liêu 332.0
Cà Mau 234.0
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment