Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@madr madr/Jimmie special.md
Last active Oct 17, 2018

Embed
What would you like to do?
Menyn

Admin delifresh: En burk tonfisk i olja, serveras med två kokta ägg och ett glas vatten

Admin special 35:-: 2st Gorbys, serveras med Snickers och Cola (Coca Cola, 50cl PET eller 33cl burk)

Arood special 32:-: En burk tonfisk, serveras med drickyoghurt och Trocadero.

Halv admin special 25:-: En Gorbys, serveras med Snickers och Cola (Coca Cola, 50cl PET eller 33cl burk)

Jimmie special 29:-: En burk Kung Gustavs sardiner, serveras med en påse chips (60g) och en lättöl

Kinesisk arenalunch: En kombination av minst två av följande tre ingredienser: en Snickers, en 50cl flaska mineralvatten eller en starköl (från fat).

Sysadmin skrovmål 38:-: Två Billys pan pizza, serveras med Ekströms Nyponsoppa (original)

sysadmin special 25:-: En Billys pan pizza, serveras med Ekströms nyponsoppa (original)

Veganskt alternativ 10-15kr: 1-2 okokta, ej skalade sötpotatisar. Mikra 8 minuter. Serveras med matfettsblandning.

Yttan 2Go: 2 hårdkokta ägg med majonäs, i kombination med exakt ett av följande alternativ: en burk makrill, en burk tonfisk, en burk sardiner eller ett knäckebröd med smör.

Yttans proteinbomb: 250g protein- eller lättkeso med en mosad banan.

@olalidmark

This comment has been minimized.

Copy link

olalidmark commented Feb 3, 2016

en kinesisk arenalunch

  • en snickers
  • en 50cl mineralvatten
  • en starköl på fat

varianter på ovan är att utesluta en av ingredienserna. t.ex. en kinesik arenalunch utan vatten

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.