Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mentels
Last active Jan 3, 2020
Embed
What would you like to do?
RabbitMQ w < 5 minut na Dockerze...by Szymon Mentel

RabbitMQ w 5 minut na Dockerze

Instruktaż bazuje na moim repo https://github.com/mentels/docker-rabbitmq-cluster.

Żeby uruchomić moje testowe środowisko potrzebujesz:

Bez patrzenia na README, wykonując poniższe komendy, powinieneś uruchomić klaster i przesłać przez niego wiadomość:

Instalacja:

git clone https://github.com/mentels/docker-rabbitmq-cluster.git
cd docker-rabbitmq-cluster
docker-compose up

Pobranie rabbitmqadmin:

curl http://localhost:15672/cli/rabbitmqadmin -o rabbitmqadmin
chmod u+x rabbitmqadmin

Przesłanie wiadomości przez "my_queue":

./rabbitmqadmin declare queue name=my_queue
./rabbitmqadmin publish routing_key=my_queue payload=szkolarabbita
./rabbitmqadmin get queue=my_queue ackmode=ack_requeue_false

Sprawdzenie statystyk

Na koniec możesz zobaczyć statystyki kolejki "my_queue" w Management UI (user/pass: guest:guest): http://localhost:15672/#/queues/%2F/my_queue

Daj znać jak poszło

U mnie działa 🙂. Jak się "pobawisz", podziel się wrażeniami (szymon@szkolarabbita.pl) - np. co warto by dodać do takiego "getting started in 5 minutes" repo.

💡Używaj RabbitMQ mądrze 🐰

RabbitMQ to elastyczna bestia. Jest sporo błędów, które możesz popełnić wrzucając "królika na produkcję" - np. jeśli bazujesz na defaultach!

👉ZOBACZ JAKIE BŁĘDY SPOTYKAŁEM NAJCZĘŚCIEJ PRACUJĄĆ JAKO KONSULTANT RABBITMQ

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment