Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Vaclav Havel se srdcem
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
@michalblaha

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

@michalblaha michalblaha commented Jun 7, 2019

A 2000px široké PNG
vaclav-havel

@michalblaha

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

@michalblaha michalblaha commented Jun 7, 2019

Líbilo se vám tričko, které měl v úterý na demostraci Ivan Trojan? Nedá se nikde komerčně koupit, protože podpis VH se ♥️ je chráněná značka.
Pro vlastní potřebu si ho ale můžete na triko vytisknout

@multiflexi

This comment has been minimized.

Copy link

@multiflexi multiflexi commented Jun 10, 2019

Odpověď:
...je nám líto, ale Vámi vybraný motiv s podpisem Václava Havla nemůžeme potisknout, protože by se jednalo o porušení autorských práv.

@michalblaha

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

@michalblaha michalblaha commented Jun 10, 2019

Dik, tak jsem ten odkaz dal pryc.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.