Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@michalblaha
Created June 7, 2019 06:37
  • Star 5 You must be signed in to star a gist
  • Fork 1 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
Vaclav Havel se srdcem
Display the source blob
Display the rendered blob
Raw
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
@michalblaha
Copy link
Author

A 2000px široké PNG
vaclav-havel

@michalblaha
Copy link
Author

michalblaha commented Jun 7, 2019

Líbilo se vám tričko, které měl v úterý na demostraci Ivan Trojan? Nedá se nikde komerčně koupit, protože podpis VH se ♥️ je chráněná značka.
Pro vlastní potřebu si ho ale můžete na triko vytisknout

@multiflexi
Copy link

Odpověď:
...je nám líto, ale Vámi vybraný motiv s podpisem Václava Havla nemůžeme potisknout, protože by se jednalo o porušení autorských práv.

@michalblaha
Copy link
Author

Dik, tak jsem ten odkaz dal pryc.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment