Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
#!/bin/bash
# Laboratorinis darbas 2
# Maksim Norkin
# Programos direktorija
FOLDER=$(pwd)
# Konfiguracijos direktorija
CONFIG_DIR="config"
# Rezultatu directorija
RESULTS_DIR="results"
# Sim dir
SIM_DIR="/home/maksim/Documents/Ketvirtas_semestras/Kompiuteriu_architektura/simplesim-3.0"
# Sim-profile location
SIM_PROFILE="$SIM_DIR/sim-profile"
# Sim-fast location
SIM_FAST="$SIM_DIR/sim-fast"
SIM_SAFE="$SIM_DIR/sim-safe"
# Go.ss
GO_SS="$SIM_DIR/go.ss"
# Kuriame du katalogus konfiguracijos failams ir simuliacijos rezultatams saugoti
if [ ! -d "$CONFIG_DIR" ]; then
echo "Creating configuration directory .."
mkdir $CONFIG_DIR
fi
if [ ! -d "$RESULTS_DIR" ]; then
echo "Creating rezults directory .."
mkdir $RESULTS_DIR
fi
# Generuojam go.in
printf "B A5\nW H2\nB B1\n" >> $FOLDER/$CONFIG_DIR/go.in
# Varom configuracija. kam tas profile?
#$SIM_PROFILE -dumpconfig $FOLDER/$CONFIG_DIR/rc.cfg $SIM_DIR/tests/bin.little/test-math
$SIM_FAST -dumpconfig $FOLDER/$CONFIG_DIR/rc.cfg $SIM_DIR/tests/bin.little/test-math &> /dev/null
# sim-fast su test-math
$SIM_FAST -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-fast-test-math.rez -config $FOLDER/$CONFIG_DIR/rc.cfg $SIM_DIR/tests/bin.little/test-math &> /dev/null
# sim-safe su test-math
$SIM_SAFE -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-test-math.rez -config $FOLDER/$CONFIG_DIR/rc.cfg $SIM_DIR/tests/bin.little/test-math &> /dev/null
# sim-safe su test-math ir 50000
$SIM_SAFE -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-50000-test-math.rez -config $FOLDER/$CONFIG_DIR/rc.cfg -max:inst 50000 $SIM_DIR/tests/bin.little/test-math &> /dev/null
# sim-profile su test-math, test-fmath, test-llong ir go.ss
$SIM_PROFILE -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-math.rez -config $FOLDER/$CONFIG_DIR/rc.cfg -all $SIM_DIR/tests/bin.little/test-math &> /dev/null
$SIM_PROFILE -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-fmath.rez -config $FOLDER/$CONFIG_DIR/rc.cfg -all $SIM_DIR/tests/bin.little/test-fmath &> /dev/null
$SIM_PROFILE -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-llong.rez -config $FOLDER/$CONFIG_DIR/rc.cfg -all $SIM_DIR/tests/bin.little/test-llong &> /dev/null
$SIM_PROFILE -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-go-ss.rez -config $FOLDER/$CONFIG_DIR/rc.cfg -all $GO_SS 5 8 $FOLDER/$CONFIG_DIR/go.in
# Sudarom LATEX
rm report.tex
echo "\documentclass[11pt,a4paper]{article}" >> report.tex
echo "\usepackage[left=10mm,right=10mm,top=10mm,bottom=15mm]{geometry}" >> report.tex
echo "\usepackage[utf8x]{inputenc}" >> report.tex
echo "\usepackage[L7x]{fontenc}" >> report.tex
echo "\usepackage[lithuanian]{babel}" >> report.tex
echo "\begin{document}" >> report.tex
echo "\title{Laboratorinis darbas nr.2}" >> report.tex
echo "\author{Maksim Norkin}" >> report.tex
echo "\date{\today}" >> report.tex
echo "\maketitle" >> report.tex
# sim-safe ir sim-fast rezultatai
echo "sim-safe ir sim-fast rezultatai" >> report.tex
echo "\begin{center}" >> report.tex
echo "\begin{tabular}{| p{6.28cm} | p{3cm} | p{3cm} | p{3cm} |}\hline" >> report.tex
echo "Rezultatai & sim-safe & sim-safe su 50000 & sim-fast \\\ \hline" >> report.tex
printf "Bendras atliktų instrukcijų skaičius & " >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-test-math.rez | grep 'sim_num_insn' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-50000-test-math.rez | grep 'sim_num_insn' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-fast-test-math.rez | grep 'sim_num_insn' | awk '{printf $2 }' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "Trukmė sekundemis & " >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-test-math.rez | grep 'sim_elapsed_time' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-50000-test-math.rez | grep 'sim_elapsed_time' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-fast-test-math.rez | grep 'sim_elapsed_time' | awk '{printf $2 }' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "Kompiuterio veikimo sparta, instrukcijomis per sekundę & " >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-test-math.rez | grep 'sim_inst_rate' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-50000-test-math.rez | grep 'sim_inst_rate' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-fast-test-math.rez | grep 'sim_inst_rate' | awk '{printf $2 }' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "Programos teksto segmento pradžios adresas & " >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-test-math.rez | grep 'ld_text_base' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-50000-test-math.rez | grep 'ld_text_base' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-fast-test-math.rez | grep 'ld_text_base' | awk '{printf $2 }' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "Programos teksto segmento dydis & " >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-test-math.rez | grep 'ld_text_size' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-50000-test-math.rez | grep 'ld_text_size' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-fast-test-math.rez | grep 'ld_text_size' | awk '{printf $2 }' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "Programos apdorojamų duomenų segmento pradžios adresas & " >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-test-math.rez | grep 'ld_data_base' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-50000-test-math.rez | grep 'ld_data_base' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-fast-test-math.rez | grep 'ld_data_base' | awk '{printf $2 }' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "Programos apdorojamų duomenų segmento dydis & " >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-test-math.rez | grep 'ld_data_size' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-50000-test-math.rez | grep 'ld_data_size' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-fast-test-math.rez | grep 'ld_data_size' | awk '{printf $2 }' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "Programai priklausančio steko segmento viršūnės adresas & " >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-test-math.rez | grep 'ld_stack_base' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-50000-test-math.rez | grep 'ld_stack_base' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-fast-test-math.rez | grep 'ld_stack_base' | awk '{printf $2 }' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "Programai priklausančio steko pradinis dydis & " >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-test-math.rez | grep 'ld_stack_size' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-50000-test-math.rez | grep 'ld_stack_size' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-fast-test-math.rez | grep 'ld_stack_size' | awk '{printf $2 }' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
# 11
printf "Programos pradinis adresas & " >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-test-math.rez | grep 'ld_prog_entry' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-50000-test-math.rez | grep 'ld_prog_entry' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-fast-test-math.rez | grep 'ld_prog_entry' | awk '{printf $2 }' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
# 12
printf "Programai skirtų puslapių atmintyje skaičius & " >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-test-math.rez | grep 'mem.page_count' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-50000-test-math.rez | grep 'mem.page_count' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-fast-test-math.rez | grep 'mem.page_count' | awk '{printf $2 }' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
# 13
printf "Puslapiams skirtos erdvės atmintyje talpa & " >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-test-math.rez | grep 'mem.page_mem' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-50000-test-math.rez | grep 'mem.page_mem' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-fast-test-math.rez | grep 'mem.page_mem' | awk '{printf $2 }' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
# 14
printf "Klaidingų kreipčių į 1-ojo lygmens puslapių lentelę skaičius & " >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-test-math.rez | grep 'mem.ptab_misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-50000-test-math.rez | grep 'mem.ptab_misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-fast-test-math.rez | grep 'mem.ptab_misses' | awk '{printf $2 }' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
# 15
printf "Bendras kreipčiš į puslapių lentelę skaičius & " >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-test-math.rez | grep 'mem.ptab_accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-safe-50000-test-math.rez | grep 'mem.ptab_accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-fast-test-math.rez | grep 'mem.ptab_accesses' | awk '{printf $2 }' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
echo "\end{tabular}" >> report.tex
echo "\end{center}" >> report.tex
# 2.4 lentele
echo "2.4 lentele. sim-profile simuliatoriaus instrukcijų klasių profiliavimas" >> report.tex
echo "\begin{center}" >> report.tex
echo "\begin{tabular}{ | p{2cm} | p{2cm} | p{2cm} | p{2cm} | p{2cm} | p{2cm} | p{2cm} | }\hline" >> report.tex
echo "Apkrovos programa: & Įkelties iš atminties instrukcijų skaičius & Rašymo į atmintį instrukcijų skaičius & Sąlyginio šakojimosi instrukcijų skaičius & Besąlygiškojo šakojimosi instrukcijų skaičius & Sveikųjų skaičių aritmetinių ir loginių instrukcijų skaičius & Slankaus kablelio aritmetinių ir loginių instrukcijų skaičius \\\ \hline" >> report.tex
printf "test-math & " >> report.tex
# Ikelties is atminties instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-math.rez | grep load | awk '{printf $2 " & " }' >> report.tex
# Rasymo i atminti instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-math.rez | grep store | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Salyginio sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-math.rez | grep ^cond | awk '{printf $3 " & "}' >> report.tex
# Besalygiskojo sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-math.rez | grep ^uncond | awk '{printf $3 " & "}' >> report.tex
# Sviekuju skaiciu aritmetiniu ir loginiu instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-math.rez | grep ^int | awk '{printf $3 " & "}' >> report.tex
# Slankaus kablelio aritmetiniu ir loginiu instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-math.rez | grep ^fp | awk '{printf $3}' >> report.tex
echo " \\\ \hline" >> report.tex
printf "test-fmath & " >> report.tex
# Ikelties is atminties instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-fmath.rez | grep load | awk '{printf $2 " & " }' >> report.tex
# Rasymo i atminti instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-fmath.rez | grep store | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Salyginio sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-fmath.rez | grep ^cond | awk '{printf $3 " & "}' >> report.tex
# Besalygiskojo sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-fmath.rez | grep ^uncond | awk '{printf $3 " & "}' >> report.tex
# Sviekuju skaiciu aritmetiniu ir loginiu instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-fmath.rez | grep ^int | awk '{printf $3 " & "}' >> report.tex
# Slankaus kablelio aritmetiniu ir loginiu instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-fmath.rez | grep ^fp | awk '{printf $3}' >> report.tex
echo " \\\ \hline" >> report.tex
printf "test-llong & " >> report.tex
# Ikelties is atminties instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-llong.rez | grep load | awk '{printf $2 " & " }' >> report.tex
# Rasymo i atminti instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-llong.rez | grep store | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Salyginio sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-llong.rez | grep ^cond | awk '{printf $3 " & "}' >> report.tex
# Besalygiskojo sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-llong.rez | grep ^uncond | awk '{printf $3 " & "}' >> report.tex
# Sviekuju skaiciu aritmetiniu ir loginiu instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-llong.rez | grep ^int | awk '{printf $3 " & "}' >> report.tex
# Slankaus kablelio aritmetiniu ir loginiu instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-llong.rez | grep ^fp | awk '{printf $3}' >> report.tex
echo " \\\ \hline" >> report.tex
printf "go.ss & " >> report.tex
# Ikelties is atminties instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-go-ss.rez | grep load | awk '{printf $2 " & " }' >> report.tex
# Rasymo i atminti instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-go-ss.rez | grep store | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Salyginio sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-go-ss.rez | grep ^cond | awk '{printf $3 " & "}' >> report.tex
# Besalygiskojo sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-go-ss.rez | grep ^uncond | awk '{printf $3 " & "}' >> report.tex
# Sviekuju skaiciu aritmetiniu ir loginiu instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-go-ss.rez | grep ^int | awk '{printf $3 " & "}' >> report.tex
# Slankaus kablelio aritmetiniu ir loginiu instrukciju skaicius
awk '/sim_inst_class_prof.start_dist/,/sim_inst_class_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-go-ss.rez | grep ^fp | awk '{printf $3}' >> report.tex
echo " \\\ \hline" >> report.tex
echo "\end{tabular}" >> report.tex
echo "\end{center}" >> report.tex
# 2.5 lentele
echo "2.5 lentele. sim-profile simuliatoriaus šakojimosi instrukcijų profiliavimas" >> report.tex
echo "\begin{center}" >> report.tex
echo "\begin{tabular}{ | p{2cm} | p{2cm} | p{2cm} | p{2cm} | p{2cm} | p{2cm} | p{2cm} | }\hline" >> report.tex
echo "Apkrovos programa: & Tiesioginio adresavimo besąlygiškojo šakojimosi instrukcijų skaičius & Tiesioginio adresavimo sąlyginio šakojimosi instrukcijų skaičius & Tiesioginio adresavimo paprogramių iškvietimo instrukcijų skaičius & Netiesioginio adresavimo besąlygiškojo šakojimosi instrukcijų skaičius & Netiesioginio adresavimo sąlygiškojo šakojimosi instrukcijų skaičius & Netiesioginio adresavimo paprogramių iškvietimo instrukcijų skaičius \\\ \hline " >> report.tex
printf "test-math & " >> report.tex
# Tiesioginio adresavimo besalygiskojo sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-math.rez | grep ^'uncond direct' | awk '{printf $3 " & " }' >> report.tex
# Tiesioginio adresavimo salyginio sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-math.rez | grep ^'cond direct' | awk '{printf $3 " & " }' >> report.tex
# Tiesioginio adresavimo paprogramiu iskvietimo instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-math.rez | grep ^'call direct' | awk '{printf $3 " & " }' >> report.tex
# Netiesioginio adresavimo besalygiskojo sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-math.rez | grep ^'uncond indirect' | awk '{printf $3 " & " }' >> report.tex
# Netiesioginio adresavimo salyginio sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-math.rez | grep ^'cond indirect' | awk '{printf $3 " & " }' >> report.tex
# Netiesioginio adresavimo paprogramiu iskvietimo instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-math.rez | grep ^'call indirect' | awk '{printf $3 }' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "test-fmath & " >> report.tex
# Tiesioginio adresavimo besalygiskojo sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-fmath.rez | grep ^'uncond direct' | awk '{printf $3 " & " }' >> report.tex
# Tiesioginio adresavimo salyginio sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-fmath.rez | grep ^'cond direct' | awk '{printf $3 " & " }' >> report.tex
# Tiesioginio adresavimo paprogramiu iskvietimo instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-fmath.rez | grep ^'call direct' | awk '{printf $3 " & " }' >> report.tex
# Netiesioginio adresavimo besalygiskojo sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-fmath.rez | grep ^'uncond indirect' | awk '{printf $3 " & " }' >> report.tex
# Netiesioginio adresavimo salyginio sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-fmath.rez | grep ^'cond indirect' | awk '{printf $3 " & " }' >> report.tex
# Netiesioginio adresavimo paprogramiu iskvietimo instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-fmath.rez | grep ^'call indirect' | awk '{printf $3 }' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "test-llong & " >> report.tex
# Tiesioginio adresavimo besalygiskojo sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-llong.rez | grep ^'uncond direct' | awk '{printf $3 " & " }' >> report.tex
# Tiesioginio adresavimo salyginio sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-llong.rez | grep ^'cond direct' | awk '{printf $3 " & " }' >> report.tex
# Tiesioginio adresavimo paprogramiu iskvietimo instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-llong.rez | grep ^'call direct' | awk '{printf $3 " & " }' >> report.tex
# Netiesioginio adresavimo besalygiskojo sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-llong.rez | grep ^'uncond indirect' | awk '{printf $3 " & " }' >> report.tex
# Netiesioginio adresavimo salyginio sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-llong.rez | grep ^'cond indirect' | awk '{printf $3 " & " }' >> report.tex
# Netiesioginio adresavimo paprogramiu iskvietimo instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-test-llong.rez | grep ^'call indirect' | awk '{printf $3 }' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "go.ss & " >> report.tex
# Tiesioginio adresavimo besalygiskojo sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-go-ss.rez | grep ^'uncond direct' | awk '{printf $3 " & " }' >> report.tex
# Tiesioginio adresavimo salyginio sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-go-ss.rez | grep ^'cond direct' | awk '{printf $3 " & " }' >> report.tex
# Tiesioginio adresavimo paprogramiu iskvietimo instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-go-ss.rez | grep ^'call direct' | awk '{printf $3 " & " }' >> report.tex
# Netiesioginio adresavimo besalygiskojo sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-go-ss.rez | grep ^'uncond indirect' | awk '{printf $3 " & " }' >> report.tex
# Netiesioginio adresavimo salyginio sakojimosi instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-go-ss.rez | grep ^'cond indirect' | awk '{printf $3 " & " }' >> report.tex
# Netiesioginio adresavimo paprogramiu iskvietimo instrukciju skaicius
awk '/sim_branch_prof.start_dist/,/sim_branch_prof.end_dist/' $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-profile-go-ss.rez | grep ^'call indirect' | awk '{printf $3 }' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
echo "\end{tabular}" >> report.tex
echo "\end{center}" >> report.tex
echo "\end{document}" >> report.tex
#rm -rf config/ results/
# sudarom pdf
#cat report.tex
pdflatex report.tex #&> /dev/null
evince report.pdf
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment