Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
#!/bin/bash
# Laboratorinis darbas 4
# Maksim Norkin
# Programos direktorija
FOLDER=$(pwd)
# Konfiguracijos direktorija
CONFIG_DIR="config"
# Rezultatu directorija
RESULTS_DIR="results"
# Sim dir
SIM_DIR="/home/maksim/Documents/Ketvirtas_semestras/Kompiuteriu_architektura/simplesim-3.0"
# sim-cache
SIM_CACHE="$SIM_DIR/sim-cache"
# testine programa
TEST_PROGRAM="bin.little/test-math"
# Kuriame du katalogus konfiguracijos failams ir simuliacijos rezultatams saugoti
if [ ! -d "$CONFIG_DIR" ]; then
echo "Creating configuration directory .."
mkdir $CONFIG_DIR
fi
if [ ! -d "$RESULTS_DIR" ]; then
echo "Creating rezults directory .."
mkdir $RESULTS_DIR
fi
# Varom konfiguracija
$SIM_CACHE -dumpconfig $FOLDER/$CONFIG_DIR/rc.cfg &> /dev/null
# Isnagrinekite spartinanciosios atminties eiluciu keitimo algoritmu itaka L1 lygmens duomenu spartinanciosios atminties nasumui. Tam naudokite 16KB iki 128KB talpos, 16 baitu eilutes ilgio ir 1 iki 8 iejimu grupemis asociatyviaja {set-associative} spartinanciaja atminti. Apkrovos programa nurodo destytojas. Taip pat uzblokuokite L2 lygmens spartinanciaja atminti, t.y. konfiguracijos faile prie duomenu ir instrukciju spartinanciuju atminciu parasykite reiksme none
echo -n -e "Generating first report with 16kB\t\t"
# 1/l
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:256:64:1:l -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-l-16.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM #&> /dev/null
# 1/f
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:256:64:1:f -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-f-16.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM #&> /dev/null
# 1/r
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:256:64:1:r -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-r-16.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM #&> /dev/null
# 2/l
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:256:32:2:l -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-l-16.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM #&> /dev/null
# 2/f
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:256:32:2:f -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-f-16.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM #&> /dev/null
# 2/r
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:256:32:2:r -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-r-16.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM #&> /dev/null
# 4/l
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:256:16:4:l -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-l-16.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM #&> /dev/null
# 4/f
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:256:16:4:f -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-f-16.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM #&> /dev/null
# 4/r
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:256:16:4:r -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-r-16.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM #&> /dev/null
# 8/l
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:256:8:8:l -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-l-16.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM #&> /dev/null
# 8/f
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:256:8:8:f -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-f-16.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM #&> /dev/null
# 8/r
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:256:8:8:r -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-r-16.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM #&> /dev/null
echo "done"
echo -n -e "Generating first report with 64kB\t\t"
# 1/l
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:1024:64:1:l -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-l-64.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
# 1/f
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:1024:64:1:f -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-f-64.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
# 1/r
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:1024:64:1:r -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-r-64.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
# 2/l
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:1024:32:2:l -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-l-64.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
# 2/f
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:1024:32:2:f -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-f-64.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
# 2/r
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:1024:32:2:r -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-r-64.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
# 4/l
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:1024:16:4:l -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-l-64.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
# 4/f
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:1024:16:4:f -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-f-64.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
# 4/r
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:1024:16:4:r -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-r-64.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
# 8/l
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:1024:8:8:l -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-l-64.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
# 8/f
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:1024:8:8:f -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-f-64.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
# 8/r
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:1024:8:8:r -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-r-64.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
echo "done"
# Isnagrinekite spartinanciosios atminties sandara naudodami Prinstono ir Harvardo architekturas. fiksuokite, kaip kinta nepataikymu i spartinanciaja atminti skaicius, tiek esant atskirajai instrukciju ir duomenu sandarai, tiek ir bendrajai ju sandarai. Tam naudokite L1 lygmens spartinanciaja atminti, kurios talpa kinta nuo 16KB iki 512KB. Visoms sioms simuliacijoms naudokite 32 baitu eilutes ilgi, keturiu iejimu grupemis asociatyviaja {set-associative} spartinanciaja atminti, bei LRU eiluciu keitimo algoritma.
echo -n -e "Generating second report\t"
# Harvardo architektura
# 128/2 = 64
$SIM_CACHE -cache:dl1 dl1:64:32:4:l -cache:dl2 none -cache:il1 il1:64:32:4:l -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-16.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
# 256/2 = 128
$SIM_CACHE -cache:dl1 dl1:128:32:4:l -cache:dl2 none -cache:il1 il1:128:32:4:l -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-32.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
# 512/2 = 256
$SIM_CACHE -cache:dl1 dl1:256:32:4:l -cache:dl2 none -cache:il1 il1:256:32:4:l -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-64.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
# 1024/2 = 512
$SIM_CACHE -cache:dl1 dl1:512:32:4:l -cache:dl2 none -cache:il1 il1:512:32:4:l -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-128.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
# 2048/2 = 1024
$SIM_CACHE -cache:dl1 dl1:1024:32:4:l -cache:dl2 none -cache:il1 il1:1024:32:4:l -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-256.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
# 4096/2 = 2048
$SIM_CACHE -cache:dl1 dl1:2048:32:4:l -cache:dl2 none -cache:il1 il1:2048:32:4:l -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-512.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
echo "done"
# Prinstono architektura
echo -n -e "Generating third report\t\t"
# 16 kb
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:128:32:4:l -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-p-16.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
# 32 kb
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:256:32:4:l -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-p-32.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
# 64 kb
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:512:32:4:l -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-p-64.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
# 128 kb
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:1024:32:4:l -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-p-128.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
# 256 kb
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:2048:32:4:l -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-p-256.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
# 512 kb
$SIM_CACHE -cache:dl1 ul1:4096:32:4:l -cache:dl2 none -cache:il1 dl1 -cache:il2 none -redir:sim $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-p-512.rez $SIM_DIR/tests/$TEST_PROGRAM &> /dev/null
echo "done"
rm report.tex
echo "\documentclass[11pt,a4paper]{article}" >> report.tex
echo "\usepackage[left=10mm,right=15mm,top=10mm,bottom=15mm]{geometry}" >> report.tex
# TODO: reiks ivesti lithuanian
#echo "\usepackage[utf8]{lithuanian}" >> report.tex
#echo "\select@language{lithuanian}" >> report.tex
#echo "\usepackage[lithuanian]{babel}" >> report.tex
#echo "\selectlanguage{lithuanian}" >> report.tex
#echo "\usepackage{ucs}" >> report.tex
echo "\usepackage[utf8x]{inputenc}" >> report.tex
#echo "\usepackage[encoding]{fontenc}" >> report.tex
echo "\usepackage[L7x]{fontenc}" >> report.tex
echo "\usepackage[lithuanian]{babel}" >> report.tex
echo "\begin{document}" >> report.tex
echo "\title{Laboratorinis darbas nr.4}" >> report.tex
echo "\author{Maksim Norkin}" >> report.tex
echo "\date{\today}" >> report.tex
echo "\maketitle" >> report.tex
# 4.2 lentele
echo "4.2 lentelė. L1 lygmens duomenų spartinančiosios atminties atnaujinimo algoritmų rezultatai su 16kB." >> report.tex
echo "\begin{center}" >> report.tex
echo "\begin{tabular}{ | p{3cm} | p{2cm} | p{2cm} | p{2cm} | p{2cm} | p{2cm} | }\hline" >> report.tex
echo "Spartinančiosios atminties asociatyvumo laipsnis / eilučių keitimo algoritmas & Bendras keipimųsi į spartinančiąją atmintį skaičius & Pataikymų į spartinančiąją atmintį skaičius & Nepataikymų į spartinančiąją atmintį skaičius & Pakeistų eilučių skaičius & Nepataikymo į spartinančiąją atminį procentas \\\ \hline" >> report.tex
printf "1/l & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-l-16.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-l-16.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-l-16.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-l-16.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-l-16.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "1/f & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-f-16.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-f-16.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-f-16.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-f-16.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-f-16.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "1/r & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-r-16.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-r-16.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-r-16.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-r-16.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-r-16.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "2/l & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-l-16.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-l-16.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-l-16.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-l-16.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-l-16.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "2/f & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-f-16.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-f-16.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-f-16.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-f-16.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-f-16.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "2/r & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-r-16.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-r-16.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-r-16.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-r-16.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-r-16.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "4/l & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-l-16.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-l-16.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-l-16.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-l-16.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-l-16.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "4/f & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-f-16.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-f-16.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-f-16.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-f-16.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-f-16.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "4/r & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-r-16.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-r-16.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-r-16.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-r-16.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-r-16.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "8/l & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-l-16.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-l-16.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-l-16.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-l-16.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-l-16.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "8/f & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-f-16.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-f-16.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-f-16.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-f-16.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-f-16.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "8/r & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-r-16.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-r-16.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-r-16.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-r-16.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-r-16.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
echo "\end{tabular}" >> report.tex
echo "\end{center}" >> report.tex
# 4.2 lentele
echo "4.2.2 lentelė. L1 lygmens duomenų spartinančiosios atminties atnaujinimo algoritmų rezultatai su 64kB." >> report.tex
echo "\begin{center}" >> report.tex
echo "\begin{tabular}{ | p{3cm} | p{2cm} | p{2cm} | p{2cm} | p{2cm} | p{2cm} | }\hline" >> report.tex
echo "Spartinančiosios atminties asociatyvumo laipsnis / eilučių keitimo algoritmas & Bendras keipimųsi į spartinančiąją atmintį skaičius & Pataikymų į spartinančiąją atmintį skaičius & Nepataikymų į spartinančiąją atmintį skaičius & Pakeistų eilučių skaičius & Nepataikymo į spartinančiąją atminį procentas \\\ \hline" >> report.tex
printf "1/l & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-l-64.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-l-64.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-l-64.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-l-64.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-l-64.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "1/f & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-f-64.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-f-64.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-f-64.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-f-64.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-f-64.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "1/r & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-r-64.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-r-64.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-r-64.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-r-64.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-1-r-64.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "2/l & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-l-64.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-l-64.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-l-64.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-l-64.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-l-64.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "2/f & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-f-64.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-f-64.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-f-64.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-f-64.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-f-64.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "2/r & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-r-64.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-r-64.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-r-64.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-r-64.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-2-r-64.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "4/l & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-l-64.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-l-64.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-l-64.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-l-64.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-l-64.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "4/f & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-f-64.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-f-64.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-f-64.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-f-64.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-f-64.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "4/r & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-r-64.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-r-64.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-r-64.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-r-64.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-4-r-64.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "8/l & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-l-64.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-l-64.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-l-64.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-l-64.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-l-64.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "8/f & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-f-64.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-f-64.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-f-64.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-f-64.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-f-64.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "8/r & " >> report.tex
# bendras keipimusi i spartinanciaja atminti skaicius
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-r-64.rez | grep 'ul1.accesses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-r-64.rez | grep 'ul1.hits' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-r-64.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-r-64.rez | grep 'ul1.replacements' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-8-r-64.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
echo "\end{tabular}" >> report.tex
echo "\end{center}" >> report.tex
echo "4.3 lentelė. L1 lygmens spartinančiosios atminties, sudarytos pagal Harvardo architektūrą, modeliavimo rezultatai" >> report.tex
echo "\begin{center}" >> report.tex
echo "\begin{tabular}{| p{3.5cm} | p{2.5cm} | p{2.5cm} | p{2.5cm} | p{2.5cm} |}\hline" >> report.tex
echo "Spartinančiosios atminties talpa & Nepataikymų į spartinančiąją atmintį skaičius (dl1) & Nepataikymų į spartinančičąją atmintį procentas (dl1) & Nepataikymų į spartinančiąją atmintį skaičius (il1) & Nepataikymų į spartinančiąją atmintį procentas (il1) \\\ \hline" >> report.tex
printf "16KB & " >> report.tex
# Nepataikymu skaicius dl1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-16.rez | grep 'dl1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu procentas dl1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-16.rez | grep 'dl1.miss_rate' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu skaicius il1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-16.rez | grep 'il1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu procentas il1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-16.rez | grep 'il1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "32KB & " >> report.tex
# Nepataikymu skaicius dl1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-32.rez | grep 'dl1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu procentas dl1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-32.rez | grep 'dl1.miss_rate' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu skaicius il1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-32.rez | grep 'il1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu procentas il1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-32.rez | grep 'il1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "64KB & " >> report.tex
# Nepataikymu skaicius dl1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-64.rez | grep 'dl1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu procentas dl1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-64.rez | grep 'dl1.miss_rate' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu skaicius il1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-64.rez | grep 'il1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu procentas il1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-64.rez | grep 'il1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "128KB & " >> report.tex
# Nepataikymu skaicius dl1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-128.rez | grep 'dl1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu procentas dl1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-128.rez | grep 'dl1.miss_rate' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu skaicius il1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-128.rez | grep 'il1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu procentas il1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-128.rez | grep 'il1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "256KB & " >> report.tex
# Nepataikymu skaicius dl1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-256.rez | grep 'dl1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu procentas dl1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-256.rez | grep 'dl1.miss_rate' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu skaicius il1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-256.rez | grep 'il1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu procentas il1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-256.rez | grep 'il1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "512KB & " >> report.tex
# Nepataikymu skaicius dl1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-512.rez | grep 'dl1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu procentas dl1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-512.rez | grep 'dl1.miss_rate' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu skaicius il1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-512.rez | grep 'il1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu procentas il1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-h-512.rez | grep 'il1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
echo "\end{tabular}" >> report.tex
echo "\end{center}" >> report.tex
echo "4.4 lentelė. L1 lygmens spartinančiosios atminties, sudarytos pagal Prinstono architektūrą, modeliavimo rezultatai" >> report.tex
echo "\begin{center}" >> report.tex
echo "\begin{tabular}{ | p{5cm} | p{4.7cm} | p{4.7cm} |}\hline" >> report.tex
echo "Spartinančiosios atminties talpa & nepataikymų į spartinančiąją atmintį skaičius (ul1) & Nepataikymų į spartinančiąją atmintį procentas (ul1) \\\ \hline" >> report.tex
printf "16KB & " >> report.tex
# Nepataikymu skaicius ul1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-p-16.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu procentas ul1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-p-16.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "32KB & " >> report.tex
# Nepataikymu skaicius ul1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-p-32.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu procentas ul1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-p-32.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "64KB & " >> report.tex
# Nepataikymu skaicius ul1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-p-64.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu procentas ul1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-p-64.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "128KB & " >> report.tex
# Nepataikymu skaicius ul1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-p-128.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu procentas ul1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-p-128.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "256KB & " >> report.tex
# Nepataikymu skaicius ul1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-p-256.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu procentas ul1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-p-256.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
printf "512KB & " >> report.tex
# Nepataikymu skaicius ul1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-p-512.rez | grep 'ul1.misses' | awk '{printf $2 " & "}' >> report.tex
# Nepataikymu procentas ul1
cat $FOLDER/$RESULTS_DIR/sim-cache-p-512.rez | grep 'ul1.miss_rate' | awk '{printf $2}' >> report.tex
echo "\\\ \hline" >> report.tex
echo "\end{tabular}" >> report.tex
echo "\end{center}" >> report.tex
echo "\end{document}" >> report.tex
#rm -rf config/ results/
pdflatex report.tex
evince report.pdf &
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment