Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mosbth mosbth/soktryck.md Secret
Last active Apr 18, 2017

Embed
What would you like to do?
Söktryck inför HT17

Söktryck inför HT17

Tänkte göra samma som vi gjorde inför HT16 och ha lite koll på hur söktrycket utvecklar sig.

Informationen hämtas här:

Status och logg

15 mars
15:36 <@mos> Anmälan inför hösten har precis startat och anmälningsläget ser ut som följer: 120hp (1/8), 180hp 
             (0/1), webutv (9/14), webprog (3/7) där (förstahand prio 45/totalt antal sökande)
16 mars
10:09 <@mos> Dagens status söktryck webutv (32/48), webprog (10/28), 120hp (10/42), 180hp (0/5)

17 mars
13:20 <@mos> Dagens status söktryck webutv (41/73), webprog (13/46), 120hp (17/67), 180hp (1/15)

18 mars
10:00 <@mos> Dagens status söktryck webutv (45/82), webprog (16/54), 120hp (18/73), 180hp (1/17)

20 mars
09:08 <@mos> Dagens status söktryck webutv (63/117), webprog (27/82), 120hp (21/88), 180hp (3/24)

21 mars
15:25 <@mos> Dagens status söktryck webutv (69/141), webprog (37/95), 120hp (24/109), 180hp (3/28)

23 mars
15:00 <@mos> Dagens status söktryck webutv (83/172), webprog (42/113), 120hp (31/134), 180hp (3/39)

26 mars
17:00 <@mos> Dagens status söktryck webutv (102/202), webprog (51/128), 120hp (36/160), 180hp (4/47)

27 mars
08:30 <@mos> Dagens status söktryck webutv (105/208), webprog (51/130), 120hp (38/168), 180hp (5/52)

28 mars
08:00 <@mos> Dagens status söktryck webutv (109/221), webprog (51/136), 120hp (41/179), 180hp (5/56)
15:20 <@mos> Dagens status söktryck webutv (112/226), webprog (52/137), 120hp (44/185), 180hp (6/59)

29 mars
16:33 <@mos> Dagens status söktryck webutv (122/245), webprog (53/144), 120hp (43/193), 180hp (7/62)

30 mars
15:15 <@mos> Dagens status söktryck webutv (124/256), webprog (54/151), 120hp (43/196), 180hp (7/65)

31 mars
15:35 <@mos> Dagens status söktryck webutv (132/271), webprog (58/159), 120hp (44/201), 180hp (9/69)

3 april
08:00 <@mos> Dagens status söktryck webutv (141/289), webprog (64/172), 120hp (48/226), 180hp (12/78)

4 april
15:30 <@mos> Dagens status söktryck webutv (148/305), webprog (68/176), 120hp (50/243), 180hp (12/84)

6 april
14:40 <@mos> Dagens status söktryck webutv (153/324), webprog (68/185), 120hp (56/251), 180hp (15/88)

8 april
23:00 <@mos> Dagens status söktryck webutv (166/351), webprog (76/201), 120hp (57/267), 180hp (15/94)

10 april
23:00 <@mos> Dagens status söktryck webutv (172/363), webprog (81/213), 120hp (62/281), 180hp (15/97)

11 april
16:55 <@mos> Dagens status söktryck webutv (192/400), webprog (89/228), 120hp (63/304), 180hp (15/106)

13 april
15:20 <@mos> Dagens status söktryck webutv (217/443), webprog (98/249), 120hp (67/327), 180hp (16/115)

14 april
16:30 <@mos> Dagens status söktryck webutv (234/473), webprog (111/266), 120hp (70/346), 180hp (17/123)

15 april
10:23 <@mos> Dagens status söktryck webutv (243/489), webprog (117/277), 120hp (69/355), 180hp (18/128)

16 april
08:35 <@mos> Dagens status söktryck webutv (260/517), webprog (124/293), 120hp (75/370), 180hp (19/135)

17 april
15:39 <@mos> Dagens status söktryck webutv (284/582), webprog (134/333), 120hp (81/405), 180hp (20/148)

18 april
07:52 <@mos> Dagens status söktryck webutv (325/678), webprog (149/378), 120hp (88/451), 180hp (25/179)

19 april
00:00 <@mos> Dagens status söktryck webutv (431/939), webprog (200/529), 120hp (99/534), 180hp (28/208)


Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.