Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mosbth mosbth/soktryck.md Secret
Last active Apr 16, 2018

Embed
What would you like to do?
Söktryck inför HT18

Söktryck inför HT18

Tänkte göra samma som vi gjorde inför HT17 och inför HT16 och ha lite koll på hur söktrycket utvecklar sig.

Informationen hämtas här:

Målbild

Följande är en bild av förväntat och önskat söktryck jämfört med utfallet för HT16 och HT17.

Utbildning Status HT18 Jmf HT17 Jmf HT16 Önska Mål Nöjd Utfall HT17 Utfall HT16
180hp 24/223 15/4 1/4 45/500 35/300 30/200 28/208 43/315
120hp 116/597 11/4 13/4 200/800 120/600 100/500 99/534 130/649
webutv 369/768 13/4 14/4 500/999 400/900 300/700 431/939 340/742
webprog 172/396 14/4 - 300/700 250/600 200/500 200/529 (uppehåll)

Kolumnerna Jmf HT17/16 visar vilket datum som liknande söktryck uppnåddes (ej uppdaterad).

Status och logg

16 april
23:59 <@mos> antagning.se status 120hp (116/597), 180hp (24/223), webutv (369/768), webprog (172/396)

16 april
15:23 <@mos> antagning.se status 120hp (104/501), 180hp (24/202), webutv (319/622), webprog (152/336)

15 april
22:38 <@mos> antagning.se status 120hp (99/471), 180hp (23/184), webutv (24/202), webprog (138/306)

15 april
14:27 <@mos> antagning.se status 120hp (96/430), 180hp (20/160), webutv (249/486), webprog (124/279)

14 april
11:20 <@mos> antagning.se status 120hp (88/404), 180hp (18/145), webutv (216/437), webprog (113/255)

13 april
11:50 <@mos> antagning.se status 120hp (85/386), 180hp (18/134), webutv (212/420), webprog (111/242)

11 april
14:24 <@mos> antagning.se status 120hp (81/365), 180hp (18/128), webutv (200/400), webprog (101/227)

10 april
10:58 <@mos> antagning.se status 120hp (76/345), 180hp (17/116), webutv (184/375), webprog (94/212)

5 april
22:32 <@mos> antagning.se status 120hp (62/290), 180hp (12/85), webutv (148/304), webprog (85/180)

3 april
11:02 <@mos> antagning.se status 120hp (59/252), 180hp (10/81), webutv (132/273), webprog (71/152)

2 april
12:02 <@mos> antagning.se status 120hp (58/240), 180hp (10/79), webutv (126/260), webprog (69/149)

30 mars
16:40 <@mos> antagning.se status 120hp (54/228), 180hp (9/76), webutv (113/238), webprog (62/135)

29 mars
14:20 <@mos> antagning.se status 120hp (51/217), 180hp (7/68), webutv (109/233), webprog (61/132)

27 mars
21:15 <@mos> antagning.se status 120hp (50/207), 180hp (7/65), webutv (101/215), webprog (59/122)

26 mars
10:02 <@mos> antagning.se status 120hp (50/190), 180hp (9/62), webutv (92/197), webprog (52/111)

25 mars
10:02 <@mos> antagning.se status 120hp (45/180), 180hp (9/59), webutv (87/189), webprog (49/106)

23 mars
17:21 <@mos> antagning.se status 120hp (41/169), 180hp (9/56), webutv (78/175), webprog (47/101)

22 mars
22:11 <@mos> antagning.se status 120hp (41/169), 180hp (9/52), webutv (71/162), webprog (46/98)

20 mars
09:03 <@mos> antagning.se status 120hp (35/122), 180hp (5/42), webutv (54/117), webprog (35/70)

19 mars
08:51 <@mos> antagning.se status 120hp (33/110), 180hp (2/36), webutv (44/99), webprog (32/63)

16 mars
18:37 <@mos> antagning.se status 120hp (24/87), 180hp (1/21), webutv (32/70), webprog (27/52)

15 mars
15:36 <@mos> Anmälan inför hösten har precis startat och anmälningsläget ser ut som följer: 120hp (9/29), 180hp 
             (1/6), webutv (11/27), webprog (8/16) där (förstahand prio 45/totalt antal sökande)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.