Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Denklem Kökü İçin Bi Kaç Ufak Değişiklik
# -*- coding: cp1254 -*-
from math import sqrt
# sade bir dille yaptigim degisiklikleri anlatmaya calisacagim.
# matematiksel islemler icin hazir bir modul bulunmakta. Bunun ismi math.
# ama biz butun modulu ice aktarmak istemiyoruz, cunku bu koca modulden yalnizca
# sqrt fonksiyonunu kullanacagız. Bir tek sqrt icin butun modulu import etmeye gerek yok.
print """############################################
############################################
########### 2.Dereceden Denklemin ##########
############### Koklerini Bulma ############
############################################
############################################"""
# Çoklu yorum satırları için 3 tane çift tirnak güzel bir kolaylıktır. Uc tirnak icine stringi hangi sekilde
# yazarsan yazalim, ciktisi o sekilde olacaktir.
print("a 2.dereceli terimin katsayisini, b 1.dereceli terimin katsayisini, c sabit sayiyi göstermektedir.")
a=input("Lütfen 'a' değişkenini giriniz: ")
b=input("Lütfen 'b' değişkenini giriniz: ")
c=input("Lütfen 'c' sabitini giriniz: ")
d=(b**2)-(4*a*c)
try:
# try blogu, en yuzeysel tabirle "eger isler yolunda gider ve program hata vermezse, asagida yazdiklarimi yap
# anlamina gelir.
if d<0:
print"Bu denklemin reel koku yoktur"
X1=(-b+(sqrt(d)))/(2*a)
X2=(-b-(sqrt(d)))/(2*a)
if d==0:
print"Bu denklemin birbirine eşit 2 gerçel koku vardir:X1=X2=", X1
else:
print "Denklemin kokleri:"
print "X1= ", X1
print "X2= ", X2
# except ise, eger try icerisinde isler yolunda gitmezse, cesitli durumlar icin yapilacak olana karar verdigimiz
# bloktur. Ornegin ValueError verirse program, pass komutu verdik. Birsey yapma yani, gec git dedik programa.
# pass daha farkli durumlar icinde kullanilabilir tabi.
except ValueError:
pass
# zerodivisionerror, isminden de anlasilacagi uzere sifira bolme hatasidir.
# eger bu hatayla karsilasirsa programimiz, printin icerisinde ki yazmasini soyledik.
except ZeroDivisionError:
print "a degeri 0 olamaz !"
# aynı kadeh, aynı mey..
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.