Create a gist now

Instantly share code, notes, and snippets.

What would you like to do?
CV
MURAT YÜKSEL
=========
- **E-mail:** [murat@muratyuksel.net][murat@muratyuksel.net]
- **Web:** [www.muratyuksel.net][www.muratyuksel.net]
- **Tel:** 0505 33 777 23
- **Address:** Istanbul - Ataşehir
## Eğitim Bilgileri ##
**Yalova Üniversitesi** Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisansı 2015-2016 (tez aşaması)
**Sakarya Üniversitesi** Siber Güvenlik Yüksek Lisans 2014-2015
**Yalova Üniversitesi** Bilgisayar Mühendisliği Lisans 2010-2014 (3.21)
**Diğer Eğitimler:**
- **Linux Yaz Kampı 2014** Web Uygulama Güvenliği
- **StajOkulu 2012** Eğitim içeriği için stajokulu.com
## Experiences And Projects ##
**Mi Yapım Web Agency (2013 Feb-now):** Belediye web sitesi, İnsan kaynakları portalı, Belediye Beyaz
Masa otomasyonu, Halk Eğitim Merkezi otomasyonu, Bilim Sanat Merkezi otomasyonu, Emlak portalı
(satış temsilcisi, bayi kontrolü), Online BA/BS Mutabakatı
**Yalova Üniversitesi (Part time 2014 Feb-Jun):** Dış ilişkiler birimi web sitesinin yenilenmesi, web
tabanlı gelen, giden öğrenci takibi, online öğrenci değişim başvuruları.
**TÜBİTAK Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı (2014 Feb - Jun):** Otomatik Admin Panel
Üreten Bir Araç: MildCMF
**Tel Test Telekominikasyon (2013 Summer Intern):** Web sitesi yenilenmesi, Eticaret sitesi
**Stajokulu 2012 (Summer Intern):** Eğitim tarzında bir staj. Eğitim içeriği için bkz. stajokulu.com
**Freelance (2011-2013):** PHP, MySQL web siteleri (Okul, Kurumsal, Dernek)
**Stajokulu2013 – 2015:** Web geliştirmeye başlamak başlıklı 2 saat süren bir seminer verdim.
## Computer Knowledge ##
#### Programming Languages: ####
PHP (8/10), C# (4/10), Android (3/10), Java (3/10), Delphi (2/10), C (2/10), C++
(1/10), Fortran (1/10), Smalltalk (1/10)
#### Database: ####
MySQL (8/10), Oracle PL/SQL (3/10), MSSQL 2008 (3/10)
#### Operating Systems: ####
3 Year full time Mint / Ubuntu user. Tried out Kali, Pardus, Debian,MandrakeLinux, Suse.
CentOS VPS (Normal/Reseller, VestaCP, Cpanel). +VMware +VirtualBox
#### Other Tools And Frameworks: ####
Laravel (8/10), Symfony2 (4/10), Yii2 (3/10), PHPStorm, MySQL Workbench, Redis (3/10), Memcache (3/10), ZAProxy, Netsparker
#### Project Admin Tools: ####
Trello, HipChat, Kanban Board, Git, Bitbucket
Social Network:
[https://twitter.com/muratyukselnet][twitter]
[http://www.linkedin.com/in/muratyukselnet][linkedin]
[https://www.facebook.com/muratyuksel.net][facebook]
[https://github.com/murat-yuksel][github]
[murat@muratyuksel.net]:mailto:murat@muratyuksel.net
[www.muratyuksel.net]:www.muratyuksel.net
[twitter]:https://twitter.com/muratyukselnet
[linkedin]:http://www.linkedin.com/in/muratyukselnet
[facebook]:https://www.facebook.com/muratyuksel.net
[github]:https://github.com/murat-yuksel
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment