Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Niclas Darville ndarville

View GitHub Profile
@ndarville
ndarville / README.md
Last active Aug 29, 2015
Party Trend (Multi-Party Display)
View README.md

(This chart is a part of the d3-charts collection available here.)


This demonstrates the multi-party version of the Party Trend chart. To see the single-party version, go here.

View README.md

Debugging a map chart for ndarville.github.io.

@ndarville
ndarville / README.md
Last active Aug 29, 2015
Løkke vs. Vestager
View README.md
@ndarville
ndarville / README.md
Last active Aug 29, 2015
Regression Line
View README.md

Applying linear regression to the Party Trend chart.

@ndarville
ndarville / README.md
Created May 25, 2014
Trend Line (non-linear)
View README.md

cf. jasondavies

@ndarville
ndarville / README.md
Last active Aug 29, 2015
Problems making loess() work; loess returns same values as original input
View README.md
@ndarville
ndarville / README.md
Last active Aug 29, 2015
Reformregnskab per forligsparti
View README.md

Det giver ikke så meget mening at opgøre reformudbytte i regeringer, når forligspartierne stemmer forskelligt indbyrdes. Derfor nedenstående opgørelse.

Tallene baserer sig på denne artikel, hvor jeg dog har antaget, at der er skrevet forkert i forligspartierne bag Tilbagetrækningsreformen.


Reformpakke                | År | Udbytte  | Forligspartier
------------------------------------------|------|-----------|-----------------------
Forårspakke                | 2008 | 5,7 mia. | V, K, DF       
View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

 • I am ndarville on github.
 • I am ndarville (https://keybase.io/ndarville) on keybase.
 • I have a public key whose fingerprint is 1A04 A882 8D4F 24DC 7E1C 5A58 8ACC 17A5 EA8B BC19

To claim this, I am signing this object:

@ndarville
ndarville / udregninger.r
Last active Aug 29, 2015
Udregninger til kritik af rapport fra Justitsministeriets forskningskontor (http://politiskkompas.blogspot.com/2014/11/udregninger-til-kritik-af-rapport-fra.html)
View udregninger.r
##Aflæs gennemsnitsværdier fra tabeller i rapporten
##Kategoriske variable med mere end to kategorier sættes til referencekategorien
##Kategoriske variable med to kategorier sættes til deres gennemsnit
alder <- 30
##Alder: Sat til 2006 (midt i observationsperioden) - 1976 (gennemsnitligt fødeår). Ens for grupperne
tidkrim <- (1021*11 + 589*16.1)/(1021+589)
##Tidligere kriminelle forhold vægtet efter gruppernes størrelse
domlængde <- (1021*11.9 + 589*22.9)/(1021+589) ##Domslængde
alkm <- (1021*7 + 589*10)/(100*(1021+589)) ##Alkoholmisbrug
You can’t perform that action at this time.