Create a gist now

Instantly share code, notes, and snippets.

What would you like to do?
UIWebView bug?
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="career.css" />
</head>
<body>
<p><strong></strong>&nbsp;</p><p><strong>Microsoft har nyligen släppt den senaste versionen av Dynamics AX 2012. Nu har du möjlighet att ta del av alla nyheter tillsammans med Acando i Nice.
Konferensen är tekniskt fokuserad och innehåller tre fullmatade dagar med information från utvecklarna av den nya versionen.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Vilka bör deltaga?<br /></strong>
Kunder som vill få en djupare förståelse för hur man kan dra nytta av den nya<br />funktionaliteten och de nya teknologierna som lanseras.<br /><br />Utvecklare som jobbar med
Microsoft Dynamics AX utvecklingsplattform.
<br />
<br />Tekniskt inriktade personer som vill veta mer om plattformen och hur de olika teknikerna hänger ihop.<br /><br />Alla som vill ta chansen att ställa frågor direkt
till dem som leder utvecklingen av nästa version av Dynamics AX.</p><p><br />&nbsp;</p><p>Konferensen arrangeras i Nice, Frankrike, 14–16 november 2011 och Acando kommer
självklart att vara på plats.
Ta chansen att träffa både våra representanter och de från Microsoft som ligger bakom utvecklingen av Dynamics AX.</p><p>&nbsp;</p><p>Hör av dig till
Henrik Christenson via <a href="mailto:Henrik.Christenson@acando.com">e-post</a> eller på telefon 08-699 74 22 om du tänker komma så att vi kan planera de aktiviteter
som vi kommer att genomföra med våra kunder.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Mer information och anmälan:<br /></strong>Mer information och anmälan finns på:
<a href="http://www.microsoft.com/dynamics/DynamicsAXtechnicalconference2011/">http://www.microsoft.com/dynamics/DynamicsAXtechnicalconference2011/</a>. </p>
<p>Om du anmäler dig innan 14:e oktober får du dessutom en rabatt på 500 euro. </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
</body>
</html>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment